Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Προτεραιότητες και στρατηγικές της Ε.Ε. για την Καινοτομία, την Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Ανταγωνιστικότητα

Κορπάκης Δημήτρης

6 Νοεμβρίου 2012

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 35:03 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1428
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /
Ομιλητές
Κορπάκης Δημήτρης

Γλώσσα
Ελληνική

Ημερομηνία
06/11/2012

Διάρκεια
35:03

Εκδήλωση
Παραγωγική Ανασυγκρότηση και Τεχνολογικές Προτεραιότητες

Χώρος
Κέντρο Πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος"

Διοργάνωση
ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών

Κατηγορία
Οικονομία

Ετικέτες
καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, περιφερειακή ανάπτυξη, Ευρωπαϊκή Ένωση

Με στόχο την ανάδειξη της καινοτομίας και των τεχνολογιών αιχμής ως καθοριστικών παραμέτρων για την ανάπτυξη μιας δυναμικής οικονομίας, που θα στηρίζει σύγχρονες θέσεις εργασίας και την πρόκληση χάραξης εθνικών στρατηγικών, ο ΣΕΒ διοργάνωσε σήμερα (Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012) δημόσια εκδήλωση με θέμα: «Παραγωγική Ανασυγκρότηση και Τεχνολογικές Προτεραιότητες», στο «ΘΕΑΤΡΟΝ», Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Σκοπός της παρέμβασης του ΣΕΒ είναι να συμβάλει σε μία ευρύτερη δημόσια συζήτηση για τις τεχνολογικές προτεραιότητες της χώρας και να αναδείξει τη σπουδαιότητα καθώς και την αλληλεξάρτηση τεχνολογίας, καινοτομίας, έρευνας και ανταγωνιστικότητας.

Στη δική του παρέμβασή ο κ. Δημήτρης Κορπάκης υπογράμμισε ότι «στα πλαίσια της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρώπη 2020, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα Έρευνας και Καινοτομίας που θεωρούνται θεμελιώδη για την οικονομική παραγωγική ανασυγκρότηση της Ευρώπης για την περίοδο 2014-20. Ξεκινώντας από τη Συνθήκη που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου, η στρατηγική Ευρώπη 2020 θα συνδυάσει τις δυνάμεις του νέου Προγράμματος – Πλαισίου (Ορίζοντας 2020) με τους σημαντικούς πόρους των νέων Διαρθρωτικών Ταμείων για να προσανατολίσει τις Ευρωπαϊκές περιφέρειες σε μια πολιτική οικονομικής αναδιάρθρωσης με εργαλείο την Έξυπνη Εξειδίκευση (Smart Specialization). Επιλέγοντας τομείς με ιδιαίτερο συγκριτικό πλεονέκτημα και εστιάζοντας τις προσπάθειές τους στον προσανατολισμό των επενδύσεών τους σε Έρευνα και Καινοτομία στους τομείς αυτούς μέσα από μια διαδικασία « επιχειρηματικής ανακάλυψης », όλες οι περιφέρειες μπορούν να πετύχουν σημαντικά οφέλη, κατακτώντας ιδιαίτερες θέσεις στις διεθνείς αλυσίδες παραγωγής και αξιοποίησης αγαθών και υπηρεσιών. Οι Ελληνικές περιφέρειες έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να πετύχουν».

Κορπάκης Δημήτρης Head of Unit: Regional Dimension of Innovation and Links with Cohesion Policy, Directorate-General of Research and Innovation

Ο Δημήτρης Κορπάκης σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Πολεοδομία – Χωροταξία στο Παρίσι (Université de Paris VIII- Institut d’Urbanisme de l’Académie de Paris ; Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales et Institut de Géographie – Paris I -Panthéon, Sorbonne) όπου και πήρε το Διδακτορικό του.

Με συνολική εμπειρία 30 ετών σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση εργάστηκε για 10 χρόνια ως εμπειρογνώμονας στις υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων πριν τον διαγωνισμό που τον έφερε στις τάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Εργάστηκε κατ’ αρχήν σε θέματα εκπαίδευσης πριν καταλήξει στον τομέα της πολιτικής της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, πρώτα μέσα από το πρόγραμμα ESPRIT (European Strategic Programme for Research in Information Technologies), και στη συνέχεια στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (που πρόσφατα μετονομάστηκε σε ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) όπου ασχολήθηκε κυρίως με θέματα σχεδιασμού επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής και με θέματα εισαγωγής και ανάπτυξης καινοτομίας ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο.

Με προσωπικές παρεμβάσεις σε πολλά θέματα πολιτικής (όπως λ.χ. τη σταδιακή μετάβαση στην ηλεκτρονική διαχείριση και άσκηση του επιστημονικού έργου (e-Science), την ίδρυση και διαχείριση ενός Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Συμβουλευτικού Σώματος Υψηλού Επιπέδου (European Research Advisory Board (EURAB)), τη θέσπιση του προγράμματος «Περιφέρειες της Γνώσης» (Regions of Knowledge), και τον συντονισμό μιας έκθεσης εμπειρογνωμόνων για τις επιπτώσεις της Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση), το 2006 ορίστηκε Προϊστάμενος του Τμήματος Συντονισμού στη Διεύθυνση για την Επιστήμη, την Οικονομία και Κοινωνία της ΓΔ Έρευνας, με αντικείμενο τα προγράμματα έρευνας για τις «Κοινωνικές Επιστήμες και τις Επιστήμες του Ανθρώπου» καθώς και το πρόγραμμα «Η Επιστήμη στην Κοινωνία».

Από τον Ιανουάριο 2011 είναι Προϊστάμενος του Τμήματος με ευθύνη για την Περιφερειακή Διάσταση της Καινοτομίας (RTD-C5) (Directorate for Research and Innovation; Directorate General for Research and Innovation), που διαχειρίζεται τα προγράμματα «Περιφέρειες της Γνώσης» και «Eρευνητικό Δυναμικό» του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (2007-2013), και συνδέει την Ευρωπαϊκή πολιτική Έρευνας και Καινοτομίας με την πολιτική της Συνοχής (Διαρθρωτικά Ταμεία) με ιδιαίτερο αντικείμενο την ενίσχυση της περιφερειακής καινοτομίας μέσω της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (Smart Specialisation).

Σχετικές ομιλίες

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 2η ενότητα: Εκπαίδευση - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Χωροταξία 01:44:04

Σεπ 29, 2014

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 2η ενότητα: Εκπαίδευση - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Χωροταξία

Τραυλός Νικόλαος Καλογήρου Γιάννης Τσακανίκας Άγγελος Κομνηνός Νίκος Εμμανουηλίδης Παύλος Γιαννακούρου Γεωργία Κορρές Γεώργιος

Γλώσσα: Ελληνική