Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Τυποποίηση και πρότυπα ως μέσο στήριξης της Επιχειρηματικότητας, της Έρευνας & Καινοτομίας και της Ανταγωνιστικότητας

Κρόκος Φραγκούλης

25 Νοεμβρίου 2017

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 18:20 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 463
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ),  επιτελώντας τον σκοπό της, ο οποίος είναι η προαγωγή της επιστήμης της χημείας στη βιομηχανία, στην τεχνολογία, στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στον έλεγχο, καθώς και η αξιοποίησή της για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, διοργάνωσε στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2017 με την ενεργή συμβολή των Επιστημονικών Τμημάτων Τροφίμων, Φαρμάκων - Καλλυντικών και Φαρμακοχημείας και Χρωμάτων - Βερνικιών – Μελανιών και σε συνδιοργάνωση με τους / τα:

1.  Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας,

2.  Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών

3. Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων

4. Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ

5. Τμήμα Χημείας Παν. Ιωαννίνων

6. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας

7. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας AΤΕΙΘ

8. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙΘ

διήμερο συνέδριο με θέμα:

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ- Προβλήματα και Προοπτικές».

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο MEC στην Παιανία.
 

Στο συνέδριο αναδείχθηκαν στοιχεία, όπως:

οι αυξημένοι δείκτες παραγωγής ερευνητικών εργασιών με υψηλό αριθμό ετεροαναφορών, δηλαδή η υψηλή ποσότητα και ποιότητα του ερευνητικού έργου,

η δυσανάλογα μικρή μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε εφαρμογή και παραγωγή,

οι διαδικασίες με την οποία λίγες, αλλά ελπιδοφόρες περιπτώσεις καινοτομιών στον χώρο της χημικής βιομηχανίας βρήκαν επιτυχή διέξοδο προς την εγχώρια και την διεθνή αγορά,

η διάθεση να αναπτυχθούν μηχανισμοί προσέγγισης και συνεργασίας.

Επίσης, καταγράφηκαν  οι ανασταλτικοί παράγοντες για τη μεταφορά της έρευνας και της καινοτομίας στη βιομηχανία, μεταξύ των οποίων σημαίνουσα θέση φαίνεται να κατέχουν:

το μέγεθος της Ελληνικής αγοράς, 

το κόστος της υποστήριξης της εφαρμοσμένης έρευνας, αλλά και η διακινδύνευση που εμπεριέχει μια τέτοια επένδυση, ιδίως στην περίπτωση της φαρμακοβιομηχανίας, 

η αμοιβαία δυσπιστία που υπάρχει μεταξύ των χώρων της έρευνας και της βιομηχανίας σε θέματα που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα ή την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και συμφωνιών,

η πολύ μεγάλη γραφειοκρατία και η έλλειψη υποστηρικτικών μηχανισμών για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

η μη επένδυση στη χρήση και διαφήμιση τοπικών πρώτων υλών και η μεταφορά μοντέλων από το εξωτερικό,

η απροθυμία της Ελληνικής Βιομηχανίας να επενδύσει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα κερδοφορίας.

Το Blod βιντεοσκόπησε και δημοσιεύει τις ομιλίες της 1ης συνεδρίας με γενική θεματική "Προοπτικές σύνδεσης της έρευνας και της εφαρμογής της καινοτομίας στην ελληνική βιομηχανία".

Κρόκος Φραγκούλης Διευθυντής, Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

Διδάκτωρ Αναλυτικής Χημείας – Χημείας Τροφίμων με ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα στον τομέα των αναλύσεων τροφίμων και στη χημική οικολογία και φυσικά προϊόντα.

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τυποποίησης του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, Υπεύθυνος Τομέα Τυποποίησης "Υγεία", Τεχνικός Υπεύθυνος επιτροπών τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης, Συντονιστής επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP) και Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Εισηγητής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες σχετικά με θέματα τυποποίησης, συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (HACCP) και διαχειριστικής επάρκειας.

Εισηγητής σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε θέματα ποιότητας, συστημάτων διαχείρισης και συστημάτων διαχείρισης διακινδύνευσης.

Μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο ΜΠΣ «Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας» (ΔΙΠ).

Σχετικές ομιλίες

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 2η ενότητα: Εκπαίδευση - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Χωροταξία 01:44:04

Σεπ 29, 2014

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 2η ενότητα: Εκπαίδευση - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Χωροταξία

Τραυλός Νικόλαος Καλογήρου Γιάννης Τσακανίκας Άγγελος Κομνηνός Νίκος Εμμανουηλίδης Παύλος Γιαννακούρου Γεωργία Κορρές Γεώργιος

Γλώσσα: Ελληνική