Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

"Μαζί στην Εκκίνηση!" - Έρευνα και Επιχειρηματικότητα

Κανελλόπουλος Νικόλαος

21 Οκτωβρίου 2013

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:24:02 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1016
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /
Ομιλητές
Κανελλόπουλος Νικόλαος

Γλώσσα
Ελληνική

Ημερομηνία
21/10/2013

Διάρκεια
00:24:02

Εκδήλωση
"Μαζί στην Εκκίνηση!"

Χώρος
Αμφιθέατρο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Διοργάνωση
ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών

Κατηγορία
Οικονομία, Τεχνολογία

Ετικέτες
έρευνα, επιχειρηματικότητα, καινοτομία, Μαζί στην Εκκίνηση!

«Η νεανική επιχειρηματικότητα που βασίζεται στην καινοτοµία και την τεχνολογία αιχµής, αποτελεί σήµερα σηµαντικό συντελεστή για την αναζωογόνηση της οικονοµίας και προοπτική για µελλοντική ανάπτυξη». Με το βασικό αυτό µήνυµα, ο ΣΕΒ εγκαινίασε τη ∆ευτέρα, 21.10.2013, στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος», τη στρατηγική πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση!» που στοχεύει στην ενθάρρυνση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας των νέων επιστηµόνων, του πολυτιµότερου ανθρώπινου κεφαλαίου που διαθέτει η χώρα µας.

Ο ΣΕΒ µε την πρωτοβουλία αυτή στηρίζει έµπρακτα τους νέους που έχουν µια καινοτόµα ιδέα και ενδιαφέρονται για την επιχειρηµατική αξιοποίησή της, προσφέροντας ολοκληρωµένες υπηρεσίες υποστήριξης που περιλαµβάνουν χώρο πρώτης εγκατάστασης, επιµόρφωση, συµβουλευτική υποστήριξη, δικτύωση και καθοδήγηση (mentoring) από καταξιωµένα υψηλόβαθµα στελέχη επιχειρήσεων.

Η πρωτοβουλία σχεδιάστηκε σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και με τη συµµετοχή του δικτύου επιχειρήσεων του ΣΕΒ, πολλών Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων και του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος», το οποίο µαζί µε την Περιφέρεια Θεσσαλίας, παραχωρούν χώρους φιλοξενίας της δράσης, στην Αθήνα και τον Βόλο.

Όπως υπογράμμισε μιλώντας στην αρχή της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, «Όλοι συνειδητοποιούν πλέον ότι η επιχειρηµατικότητα αποτελεί τον αναγκαίο και βασικό µοχλό για την ανάκαµψη της οικονοµίας και τη βιώσιµη έξοδο από την κρίση, καθώς η νεανική επιχειρηµατικότητα που βασίζεται στην έρευνα, τη γνώση και την καινοτοµία αποτελεί δυναµικό πυρήνα όχι µόνο οικονοµικής αλλά και κοινωνικής προόδου».

Στην αρχή της εκδήλωσης πήραν, επίσης, το λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρήστος Βασιλάκος, ενώ στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθυντής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος» κ. Νικόλαος Κανελλόπουλος αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας των φορέων που προωθούν την ερεύνα και την επιχειρηματικότητα.

Στο σκοπό και στους στόχους της Πρωτοβουλίας του ΣΕΒ «Μαζί στην Εκκίνηση!» αναφέρθηκαν ειδικότερα η κα. Σόφη ∆ασκαλάκη-Μυτιληναίου (Μέλος ∆.Σ. ΣΕΒ, Επικεφαλής Τοµέα ∆ράσης «Επιχειρηµατικότητα Νέων») και  η κα. Μάγκυ Αθανασιάδη (Young Entrepreneurship Coordinator του Τοµέας Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας ΣΕΒ). Ειδικότερα, η κα. Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου στην παρέμβασή της, τόνισε τον ρόλο και τη συμβολή των σύγχρονων οργανωμένων επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι ο ΣΕΒ κινητοποιεί δοκιμασμένα στελέχη, ως μέντορες, για να μεταφέρουν την εμπειρία τους από την πραγματική αγορά.  Η εποχή μας, πρόσθεσε, επιβάλλει από μόνη της ένα νέο τρόπο ανάπτυξης, που βασίζεται ολοένα και περισσότερο στη σύναψη «νέων κοινωνικών συμβολαίων».

Στο πάνελ συζήτησης, με θέμα: «Νεανική Επιχειρηματικότητα: από την Ιδέα στον Στόχο», το οποίο συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Φοίβος Καρζής, συμμετείχαν διακεκριμένοι θεσμικοί εκπρόσωποι και προσωπικότητες από τους τομείς της έρευνας και της αγοράς, οι κ.κ.: Γιάννης Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Attica Ventures, Μαργαρίτης Σχοινάς, Διευθυντής, Επικεφαλής του Γραφείου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής, Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (MoKE), ΕΜΠ, Σπύρος Φωτεινός, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Έρευνας και Καινοτομίας, LAVIPHARM, Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος, QUEST Συμμετοχών AE, και Μιχάλης Ψαλλίδας, Managing Partner, Crowdpolicy ΙΚΕ. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στον χώρο φιλοξενίας της Πρωτοβουλίας, στη Βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος».

Στην παρέμβασή του στο πάνελ της εκδήλωσης ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Χάρης Κυριαζής, αναφέρθηκε, μεταξύ των άλλων,  στο υφιστάμενο πλαίσιο προγραμματικής, φορολογικής και ασφαλιστικής αντιμετώπισης του νέου επιχειρηματία.  «Δεν είναι σχεδιασμένο για να διευκολύνει έναν νέο που τώρα μόλις ξεκινάει, με πενιχρά μέσα, και χωρίς σοβαρή στήριξη σε θέματα έξω από το αντικείμενο της έρευνάς του, της νέας ιδέας του  και στο πλαίσιο αυτό»- σημείωσε ο κ. Κυριαζής- «ο ΣΕΒ αναλαμβάνει πρωτοβουλία προς την πολιτεία, για την θεσμοθέτηση ‘ειδικού τύπου νέας καινοτόμου επιχείρησης’, που θα περιλαμβάνει ειδικό καθεστώς χρηματοδότησης (χρηματοδότηση τύπου ‘πριμ εκκίνησης’ versus επιχορήγηση μέρους της επένδυσης), ειδική φορολογική και ασφαλιστική μεταχείριση για την πρώτη πενταετία λειτουργίας».

Ο ΣΕΒ σε συνεργασία με Τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εξετάζει μέσα διευκόλυνσης της πρόσβασης της ‘νέας καινοτόμου επιχείρησης’ σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και στην ανάπτυξη τραπεζικής σχέσης –τόνισε ο κ. Κυριαζής- με την καθιέρωση χαμηλού ύψους  ‘ειδικού δανειακού προϊόντος με μηδενικό επιτόκιο και χωρίς απαιτήσεις εγγυήσεων’ για την περίοδο εκκίνησης της επιχείρησης και προγράμματος  ‘κεφαλαίου σποράς’  για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Κλείνοντας ο κ. Κυριαζής αναφέρθηκε στην προσπάθεια που αναλαμβάνει ο ΣΕΒ, να θέσει σε νέες βάσεις το πλαίσιο ανάπτυξης του θεσμού του mentoring στην χώρα μας.

Κανελλόπουλος Νικόλαος Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Ο Νικόλαος Κανελλόπουλος αποφοίτησε από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1970 και έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα από το αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου Rochester των Η.Π.Α.. Είναι επικεφαλής του Εργαστηρίου «Μεμβράνες για Περιβαλλοντικούς Διαχωρισμούς» (“Membranes for Environmental Separations” Laboratory - MESL) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην παραγωγή και  χαρακτηρισμό  νανοπορωδών μεμβρανών και συστημάτων νανοσωλήνων άνθρακα και τις εφαρμογές των στην αντιρρυπαντική τεχνολογία, αφαλάτωση και άλλες ενεργειακές εφαρμογές. Είναι συγγραφέας και συν-συγγραφέας περισσότερων από 150 άρθρων σε περιοδικά με και εκδότης τεσσάρων βιβλίων στο πεδίο των εφαρμογών των νανοπορωδών υλικών.

Έχει λάβει συνολικά χρηματοδότηση της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ από 50 και πλέον ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα και συμμετέχει σε δύο εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στο πεδίο των νανοπορωδών υλικών. Συμμετείχε από το 2001 έως το 2009 στην Ελληνική Εθνική Αντιπροσωπεία για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα  στον τομέα της Νανοτεχνολογίας. Είναι συντονιστής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αριστείας στον τομέα χαρακτηρισμού νανοϋλικών και Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Υποτρόφων του Ιδρύματος Fulbright. Την περίοδο 2011-2016 διετέλεσε  Διευθυντής & Πρόεδρος Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Σχετικές ομιλίες

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 2η ενότητα: Εκπαίδευση - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Χωροταξία 01:44:04

Σεπ 29, 2014

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 2η ενότητα: Εκπαίδευση - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Χωροταξία

Τραυλός Νικόλαος Καλογήρου Γιάννης Τσακανίκας Άγγελος Κομνηνός Νίκος Εμμανουηλίδης Παύλος Γιαννακούρου Γεωργία Κορρές Γεώργιος

Γλώσσα: Ελληνική