Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

"Μαζί στην Εκκίνηση!" - Εισαγωγικές ομιλίες

Δασκαλόπoυλoς Δημήτρης, Βασιλάκος Χρήστος, Χατζηδάκης Κωστής

21 Οκτωβρίου 2013

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:38:55 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1047
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /
Ομιλητές
Δασκαλόπoυλoς Δημήτρης
Βασιλάκος Χρήστος
Χατζηδάκης Κωστής

Γλώσσα
Ελληνική

Ημερομηνία
21/10/2013

Διάρκεια
00:38:55

Εκδήλωση
"Μαζί στην Εκκίνηση!"

Χώρος
Αμφιθέατρο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Διοργάνωση
ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών

Κατηγορία
Οικονομία

Ετικέτες
επιχειρηματικότητα, καινοτομία, Μαζί στην Εκκίνηση!

«Η νεανική επιχειρηματικότητα που βασίζεται στην καινοτοµία και την τεχνολογία αιχµής, αποτελεί σήµερα σηµαντικό συντελεστή για την αναζωογόνηση της οικονοµίας και προοπτική για µελλοντική ανάπτυξη». Με το βασικό αυτό µήνυµα, ο ΣΕΒ εγκαινίασε τη ∆ευτέρα, 21.10.2013, στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος», τη στρατηγική πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση!» που στοχεύει στην ενθάρρυνση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας των νέων επιστηµόνων, του πολυτιµότερου ανθρώπινου κεφαλαίου που διαθέτει η χώρα µας.

Ο ΣΕΒ µε την πρωτοβουλία αυτή στηρίζει έµπρακτα τους νέους που έχουν µια καινοτόµα ιδέα και ενδιαφέρονται για την επιχειρηµατική αξιοποίησή της, προσφέροντας ολοκληρωµένες υπηρεσίες υποστήριξης που περιλαµβάνουν χώρο πρώτης εγκατάστασης, επιµόρφωση, συµβουλευτική υποστήριξη, δικτύωση και καθοδήγηση (mentoring) από καταξιωµένα υψηλόβαθµα στελέχη επιχειρήσεων.

Η πρωτοβουλία σχεδιάστηκε σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και με τη συµµετοχή του δικτύου επιχειρήσεων του ΣΕΒ, πολλών Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων και του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος», το οποίο µαζί µε την Περιφέρεια Θεσσαλίας, παραχωρούν χώρους φιλοξενίας της δράσης, στην Αθήνα και τον Βόλο.

Όπως υπογράμμισε μιλώντας στην αρχή της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, «Όλοι συνειδητοποιούν πλέον ότι η επιχειρηµατικότητα αποτελεί τον αναγκαίο και βασικό µοχλό για την ανάκαµψη της οικονοµίας και τη βιώσιµη έξοδο από την κρίση, καθώς η νεανική επιχειρηµατικότητα που βασίζεται στην έρευνα, τη γνώση και την καινοτοµία αποτελεί δυναµικό πυρήνα όχι µόνο οικονοµικής αλλά και κοινωνικής προόδου».

Στην αρχή της εκδήλωσης πήραν, επίσης, το λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρήστος Βασιλάκος, ενώ στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθυντής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος» κ. Νικόλαος Κανελλόπουλος αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας των φορέων που προωθούν την ερεύνα και την επιχειρηματικότητα.

Στο σκοπό και στους στόχους της Πρωτοβουλίας του ΣΕΒ «Μαζί στην Εκκίνηση!» αναφέρθηκαν ειδικότερα η κα. Σόφη ∆ασκαλάκη-Μυτιληναίου (Μέλος ∆.Σ. ΣΕΒ, Επικεφαλής Τοµέα ∆ράσης «Επιχειρηµατικότητα Νέων») και  η κα. Μάγκυ Αθανασιάδη (Young Entrepreneurship Coordinator του Τοµέας Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας ΣΕΒ). Ειδικότερα, η κα. Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου στην παρέμβασή της, τόνισε τον ρόλο και τη συμβολή των σύγχρονων οργανωμένων επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι ο ΣΕΒ κινητοποιεί δοκιμασμένα στελέχη, ως μέντορες, για να μεταφέρουν την εμπειρία τους από την πραγματική αγορά.  Η εποχή μας, πρόσθεσε, επιβάλλει από μόνη της ένα νέο τρόπο ανάπτυξης, που βασίζεται ολοένα και περισσότερο στη σύναψη «νέων κοινωνικών συμβολαίων».

Στο πάνελ συζήτησης, με θέμα: «Νεανική Επιχειρηματικότητα: από την Ιδέα στον Στόχο», το οποίο συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Φοίβος Καρζής, συμμετείχαν διακεκριμένοι θεσμικοί εκπρόσωποι και προσωπικότητες από τους τομείς της έρευνας και της αγοράς, οι κ.κ.: Γιάννης Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Attica Ventures, Μαργαρίτης Σχοινάς, Διευθυντής, Επικεφαλής του Γραφείου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής, Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (MoKE), ΕΜΠ, Σπύρος Φωτεινός, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Έρευνας και Καινοτομίας, LAVIPHARM, Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος, QUEST Συμμετοχών AE, και Μιχάλης Ψαλλίδας, Managing Partner, Crowdpolicy ΙΚΕ. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στον χώρο φιλοξενίας της Πρωτοβουλίας, στη Βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος».

Στην παρέμβασή του στο πάνελ της εκδήλωσης ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Χάρης Κυριαζής, αναφέρθηκε, μεταξύ των άλλων,  στο υφιστάμενο πλαίσιο προγραμματικής, φορολογικής και ασφαλιστικής αντιμετώπισης του νέου επιχειρηματία.  «Δεν είναι σχεδιασμένο για να διευκολύνει έναν νέο που τώρα μόλις ξεκινάει, με πενιχρά μέσα, και χωρίς σοβαρή στήριξη σε θέματα έξω από το αντικείμενο της έρευνάς του, της νέας ιδέας του  και στο πλαίσιο αυτό»- σημείωσε ο κ. Κυριαζής- «ο ΣΕΒ αναλαμβάνει πρωτοβουλία προς την πολιτεία, για την θεσμοθέτηση ‘ειδικού τύπου νέας καινοτόμου επιχείρησης’, που θα περιλαμβάνει ειδικό καθεστώς χρηματοδότησης (χρηματοδότηση τύπου ‘πριμ εκκίνησης’ versus επιχορήγηση μέρους της επένδυσης), ειδική φορολογική και ασφαλιστική μεταχείριση για την πρώτη πενταετία λειτουργίας».

Ο ΣΕΒ σε συνεργασία με Τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εξετάζει μέσα διευκόλυνσης της πρόσβασης της ‘νέας καινοτόμου επιχείρησης’ σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και στην ανάπτυξη τραπεζικής σχέσης –τόνισε ο κ. Κυριαζής- με την καθιέρωση χαμηλού ύψους  ‘ειδικού δανειακού προϊόντος με μηδενικό επιτόκιο και χωρίς απαιτήσεις εγγυήσεων’ για την περίοδο εκκίνησης της επιχείρησης και προγράμματος  ‘κεφαλαίου σποράς’  για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Κλείνοντας ο κ. Κυριαζής αναφέρθηκε στην προσπάθεια που αναλαμβάνει ο ΣΕΒ, να θέσει σε νέες βάσεις το πλαίσιο ανάπτυξης του θεσμού του mentoring στην χώρα μας.

Δασκαλόπoυλoς Δημήτρης Πρόεδρος ΣΕΒ

Ο Δημήτρης Δασκαλόπoυλoς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957.

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕΕ και είναι κάτοχος ΜΒΑ του Kellogg Graduate School of Management. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Γαλλικά.

Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος ανέλαβε ως Πρόεδρος του ΣΕΒ στις 16 Μαΐου 2006. Στην αμέσως προηγούμενη τετραετία (2002‐2006) κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου, ενώ είναι μέλος

του διοικητικού συμβουλίου του από το 1989.

Είναι μέλος των διοικητικών συμβουλίων της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος και του Ομίλου Μυτιληναίου. Επίσης, είναι μέλος της Στρογγυλής Τράπεζας Ευρωπαίων Βιομηχάνων (European Round Table – ERT) από το 1998 και των International Directors’ Council του Guggenheim Museum και της Tate Gallery.

Έχει διατελέσει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΛΤΑ Συμμετοχών, πρόεδρος της VIVARTIA ABEE (που προήλθε από τη συγχώνευση της ΔΕΛΤΑ Συμμετοχών με τη ΔΕΛΤΑ Γάλακτος, Goody’s, Γενική Τροφίμων και Chipita), πρόεδρος του ΣΕΒΤ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων) από το 1999 έως το 2006 (μέλος του δ.σ. του από το 1988) και μέλος του δ.σ. του ΕΒΕΑ από το 1996 έως το 2000.

Βασιλάκος Χρήστος Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

Ο Δρ. Χρήστος Βασιλάκος γεννήθηκε στη Βόνιτσα Αιτωλ/νίας το 1966 και αποφοίτησε το 1984 από το 3ο Λύκειο Ζωγράφου.

Σπούδασε Χημικός στο Πανεπιστήμιο Πατρών, απ’ όπου αποφοίτησε το 1988. Από το Σεπτέμβριο του 1988 έως το 1993  συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, ασκώντας παράλληλα διδακτικό έργο, ενώ συμμετείχε σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Από το 1995 έως το 2001 διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Υδροβιολογίας (έως το 1997) και στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών (έως το 2001) του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Από το 2001 έως το 2006 ήταν ειδικό επιστημονικό προσωπικό και επικεφαλής του Τομέα «Αναλύσεων και Εκτιμήσεων Περιβαλλοντικών Ρύπων σε Εσωτερικούς και Εξωτερικούς χώρους» στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών. Την περίοδο αυτή ασχολήθηκε ερευνητικά με θέματα περιβάλλοντος, με έμφαση στην καταγραφή και διαχείριση των αέριων ρύπων. Τον Ιούλιο του 2006 εξελέγη Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας.

Από το Σεπτέμβριο του 2004 έως το τέλος του 2010  ήταν αποσπασμένος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, ως εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για θέματα Έρευνας, Τεχνολογίας και Διαστήματος. Από αυτή τη θέση εκπροσωπούσε την Ελλάδα στις Ομάδες Έρευνας και Διαστήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και σε άλλες Ευρωπαϊκές Επιτροπές και Οργανισμούς, ενώ συμμετείχε ενεργά και στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη.

Από το Μάρτιο του 2011 έως τον Αύγουστο του 2013 εργαζόταν ως Εθνικός Εμπειρογνώμων στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής για την έρευνα, στο σχεδιασμό του Horizon 2020, στις παν-ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές και την περιφερειακή τους διάσταση, καθώς και στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων του 7ου Προγράμματος Πλαισίου.

Ο Δρ. Χρήστος Βασιλάκος έχει περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, ενώ διετέλεσε και κριτής σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Χατζηδάκης Κωστής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ο Κωστής Χατζηδάκης είναι υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βουλευτής Βόρειου Τομέα Β’ Αθηνών και αντιπρόεδρος της ΝΔ.

Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης το 1965.

Εκλέγεται βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β’ Αθηνών από το 2007.

Δικηγόρος Αθηνών.

Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ (1992-1994).

Ευρωβουλευτής (1994-2007).

Έχει διατελέσει υπουργός στα υπουργεία Μεταφορών και Ανάπτυξης κατά τις περιόδους 2007-2009 και 2012-2014.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο του Κεντ.

Ιστότοπος του Κωστή Χατζηδάκη

Σχετικές ομιλίες

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 2η ενότητα: Εκπαίδευση - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Χωροταξία 01:44:04

Σεπ 29, 2014

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 2η ενότητα: Εκπαίδευση - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Χωροταξία

Τραυλός Νικόλαος Καλογήρου Γιάννης Τσακανίκας Άγγελος Κομνηνός Νίκος Εμμανουηλίδης Παύλος Γιαννακούρου Γεωργία Κορρές Γεώργιος

Γλώσσα: Ελληνική