Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

"Μαζί στην Εκκίνηση!" - Σκοπός και Στόχοι της Πρωτοβουλίας

Δασκαλάκη – Μυτιληναίου Σόφη, Αθανασιάδη Μάγκυ

21 Οκτωβρίου 2013

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:21:08 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1124
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /
Ομιλητές
Δασκαλάκη – Μυτιληναίου Σόφη
Αθανασιάδη Μάγκυ

Γλώσσα
Ελληνική

Ημερομηνία
21/10/2013

Διάρκεια
00:21:08

Εκδήλωση
"Μαζί στην Εκκίνηση!"

Χώρος
Αμφιθέατρο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Διοργάνωση
ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών

Κατηγορία
Οικονομία

Ετικέτες
επιχειρηματικότητα, καινοτομία, Μαζί στην Εκκίνηση!

«Η νεανική επιχειρηματικότητα που βασίζεται στην καινοτοµία και την τεχνολογία αιχµής, αποτελεί σήµερα σηµαντικό συντελεστή για την αναζωογόνηση της οικονοµίας και προοπτική για µελλοντική ανάπτυξη». Με το βασικό αυτό µήνυµα, ο ΣΕΒ εγκαινίασε τη ∆ευτέρα, 21.10.2013, στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος», τη στρατηγική πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση!» που στοχεύει στην ενθάρρυνση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας των νέων επιστηµόνων, του πολυτιµότερου ανθρώπινου κεφαλαίου που διαθέτει η χώρα µας.

Ο ΣΕΒ µε την πρωτοβουλία αυτή στηρίζει έµπρακτα τους νέους που έχουν µια καινοτόµα ιδέα και ενδιαφέρονται για την επιχειρηµατική αξιοποίησή της, προσφέροντας ολοκληρωµένες υπηρεσίες υποστήριξης που περιλαµβάνουν χώρο πρώτης εγκατάστασης, επιµόρφωση, συµβουλευτική υποστήριξη, δικτύωση και καθοδήγηση (mentoring) από καταξιωµένα υψηλόβαθµα στελέχη επιχειρήσεων.

Η πρωτοβουλία σχεδιάστηκε σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και με τη συµµετοχή του δικτύου επιχειρήσεων του ΣΕΒ, πολλών Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων και του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος», το οποίο µαζί µε την Περιφέρεια Θεσσαλίας, παραχωρούν χώρους φιλοξενίας της δράσης, στην Αθήνα και τον Βόλο.

Όπως υπογράμμισε μιλώντας στην αρχή της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, «Όλοι συνειδητοποιούν πλέον ότι η επιχειρηµατικότητα αποτελεί τον αναγκαίο και βασικό µοχλό για την ανάκαµψη της οικονοµίας και τη βιώσιµη έξοδο από την κρίση, καθώς η νεανική επιχειρηµατικότητα που βασίζεται στην έρευνα, τη γνώση και την καινοτοµία αποτελεί δυναµικό πυρήνα όχι µόνο οικονοµικής αλλά και κοινωνικής προόδου».

Στην αρχή της εκδήλωσης πήραν, επίσης, το λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρήστος Βασιλάκος, ενώ στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθυντής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος» κ. Νικόλαος Κανελλόπουλος αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας των φορέων που προωθούν την ερεύνα και την επιχειρηματικότητα.

Στο σκοπό και στους στόχους της Πρωτοβουλίας του ΣΕΒ «Μαζί στην Εκκίνηση!» αναφέρθηκαν ειδικότερα η κα. Σόφη ∆ασκαλάκη-Μυτιληναίου (Μέλος ∆.Σ. ΣΕΒ, Επικεφαλής Τοµέα ∆ράσης «Επιχειρηµατικότητα Νέων») και  η κα. Μάγκυ Αθανασιάδη (Young Entrepreneurship Coordinator του Τοµέας Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας ΣΕΒ). Ειδικότερα, η κα. Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου στην παρέμβασή της, τόνισε τον ρόλο και τη συμβολή των σύγχρονων οργανωμένων επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι ο ΣΕΒ κινητοποιεί δοκιμασμένα στελέχη, ως μέντορες, για να μεταφέρουν την εμπειρία τους από την πραγματική αγορά.  Η εποχή μας, πρόσθεσε, επιβάλλει από μόνη της ένα νέο τρόπο ανάπτυξης, που βασίζεται ολοένα και περισσότερο στη σύναψη «νέων κοινωνικών συμβολαίων».

Στο πάνελ συζήτησης, με θέμα: «Νεανική Επιχειρηματικότητα: από την Ιδέα στον Στόχο», το οποίο συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Φοίβος Καρζής, συμμετείχαν διακεκριμένοι θεσμικοί εκπρόσωποι και προσωπικότητες από τους τομείς της έρευνας και της αγοράς, οι κ.κ.: Γιάννης Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Attica Ventures, Μαργαρίτης Σχοινάς, Διευθυντής, Επικεφαλής του Γραφείου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής, Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (MoKE), ΕΜΠ, Σπύρος Φωτεινός, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Έρευνας και Καινοτομίας, LAVIPHARM, Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος, QUEST Συμμετοχών AE, και Μιχάλης Ψαλλίδας, Managing Partner, Crowdpolicy ΙΚΕ. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στον χώρο φιλοξενίας της Πρωτοβουλίας, στη Βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος».

Στην παρέμβασή του στο πάνελ της εκδήλωσης ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Χάρης Κυριαζής, αναφέρθηκε, μεταξύ των άλλων,  στο υφιστάμενο πλαίσιο προγραμματικής, φορολογικής και ασφαλιστικής αντιμετώπισης του νέου επιχειρηματία.  «Δεν είναι σχεδιασμένο για να διευκολύνει έναν νέο που τώρα μόλις ξεκινάει, με πενιχρά μέσα, και χωρίς σοβαρή στήριξη σε θέματα έξω από το αντικείμενο της έρευνάς του, της νέας ιδέας του  και στο πλαίσιο αυτό»- σημείωσε ο κ. Κυριαζής- «ο ΣΕΒ αναλαμβάνει πρωτοβουλία προς την πολιτεία, για την θεσμοθέτηση ‘ειδικού τύπου νέας καινοτόμου επιχείρησης’, που θα περιλαμβάνει ειδικό καθεστώς χρηματοδότησης (χρηματοδότηση τύπου ‘πριμ εκκίνησης’ versus επιχορήγηση μέρους της επένδυσης), ειδική φορολογική και ασφαλιστική μεταχείριση για την πρώτη πενταετία λειτουργίας».

Ο ΣΕΒ σε συνεργασία με Τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εξετάζει μέσα διευκόλυνσης της πρόσβασης της ‘νέας καινοτόμου επιχείρησης’ σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και στην ανάπτυξη τραπεζικής σχέσης –τόνισε ο κ. Κυριαζής- με την καθιέρωση χαμηλού ύψους  ‘ειδικού δανειακού προϊόντος με μηδενικό επιτόκιο και χωρίς απαιτήσεις εγγυήσεων’ για την περίοδο εκκίνησης της επιχείρησης και προγράμματος  ‘κεφαλαίου σποράς’  για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Κλείνοντας ο κ. Κυριαζής αναφέρθηκε στην προσπάθεια που αναλαμβάνει ο ΣΕΒ, να θέσει σε νέες βάσεις το πλαίσιο ανάπτυξης του θεσμού του mentoring στην χώρα μας.

Δασκαλάκη – Μυτιληναίου Σόφη Μέλος ∆.Σ. ΣΕΒ, Επικεφαλής Τοµέα ∆ράσης «Επιχειρηµατικότητα Νέων»

Η Σόφη Δασκαλάκη – Μυτιληναίου είναι οικονομολόγος και έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων και οικονομικά.

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικά στην Αθήνα και το Λονδίνο. Εργάστηκε για δύο χρόνια στο Υπουργείο Συντονισμού (Τμήμα Βραχυχρόνιων Οικονομικών Προβλέψεων), για πέντε χρόνια στην Τράπεζα της Ελλάδας (Τμήμα Μελετών) και για δεκαπέντε χρόνια στον Όμιλο «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ», αναπτύσσοντας τον τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.


Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Αθηναίων,Πρόεδρος του Πολιτισμικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων, Πρόεδρος της «Τεχνόπολις» και Πρόεδρος του 9,84.

Είναι μέλος του ∆.Σ. του ΣΕΒ και επικεφαλής του Τοµέα ∆ράσης «Επιχειρηµατικότητα Νέων».

Είναι, επίσης, ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο, η «ΕΛΠΙΔΑ».

Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Αθανασιάδη Μάγκυ Young Entrepreneurship Coordinator, Τοµέας Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας ΣΕΒ

Η Μάγκυ Αθανασιάδη σπούδασε Χημικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από όπου αποφοίτησε το 1989.

Από το 1990  ως το 2000 εργάστηκε στην εταιρεία Management Consulting Group of PLANET SA ως Senior Project Manager σε μεγάλα έργα Υλοποίησης Ολοκληρωμένων  Πληροφοριακών Συστημάτων του ΙΚΑ  και της ΕΑΒ.

Από το 2010 ως το 2012 ήταν Γενική Διευθύντρια και Μέτοχος της εταιρείας WALK LTD με αντικέιμενο την ανάπτυξη, υποστήριξη και πιστοποίηση επιχειρήσεων.

Από το 2012 ως σήμερα εργάζεται στον ΣΕΒ, ως Young Entrepreneurship Coordinator του Προγράμματος «Σύγχρονες Επιχειρήσεις - Σύγχρονη Ελλάδα» που έχει στόχο την Ανάπτυξη, το Σχεδιασμός και  την Υλοποίηση Προγραμμάτων για την Επιχειρηματικότητα των Νέων. Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την οργάνωση προγραμμάτων που παρέχουν στους νέους στήριξη, δικτύωση, χρηματοδότηση και γνώσεις απαραίτητες για την ορθολογική λειτουργία μιας επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αυτό είναι υπεύθυνη για την οργάνωση, υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος "Μαζί στην Εκκίνηση!" μέσω του οποίου δίνεται η ευκαιρία σε νέους επιστήμονες να αξιολογήσουν την οικονομική εφικτότητα και τεχνολογική αρτιότητα μιας επιχειρηματικής ιδέας, πριν από την τυπική σύσταση μιας επιχείρησης.

Σχετικές ομιλίες

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 2η ενότητα: Εκπαίδευση - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Χωροταξία 01:44:04

Σεπ 29, 2014

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 2η ενότητα: Εκπαίδευση - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Χωροταξία

Τραυλός Νικόλαος Καλογήρου Γιάννης Τσακανίκας Άγγελος Κομνηνός Νίκος Εμμανουηλίδης Παύλος Γιαννακούρου Γεωργία Κορρές Γεώργιος

Γλώσσα: Ελληνική