Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

"Μαζί στην Εκκίνηση!" - Νεανική Επιχειρηματικότητα: από την Ιδέα στο Στόχο

Κυριαζής Χάρης, Σχοινάς Μαργαρίτης, Καλογήρου Γιάννης, Φωτεινός Σπύρος, Φέσσας Θεόδωρος, Παπαδόπουλος Γιάννης, Ψαλλίδας Μιχάλης, Καρζής Φοίβος

21 Οκτωβρίου 2013

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:55:41 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1472
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

«Η νεανική επιχειρηματικότητα που βασίζεται στην καινοτοµία και την τεχνολογία αιχµής, αποτελεί σήµερα σηµαντικό συντελεστή για την αναζωογόνηση της οικονοµίας και προοπτική για µελλοντική ανάπτυξη». Με το βασικό αυτό µήνυµα, ο ΣΕΒ εγκαινίασε τη ∆ευτέρα, 21.10.2013, στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος», τη στρατηγική πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση!» που στοχεύει στην ενθάρρυνση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας των νέων επιστηµόνων, του πολυτιµότερου ανθρώπινου κεφαλαίου που διαθέτει η χώρα µας.

Ο ΣΕΒ µε την πρωτοβουλία αυτή στηρίζει έµπρακτα τους νέους που έχουν µια καινοτόµα ιδέα και ενδιαφέρονται για την επιχειρηµατική αξιοποίησή της, προσφέροντας ολοκληρωµένες υπηρεσίες υποστήριξης που περιλαµβάνουν χώρο πρώτης εγκατάστασης, επιµόρφωση, συµβουλευτική υποστήριξη, δικτύωση και καθοδήγηση (mentoring) από καταξιωµένα υψηλόβαθµα στελέχη επιχειρήσεων.

Η πρωτοβουλία σχεδιάστηκε σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και με τη συµµετοχή του δικτύου επιχειρήσεων του ΣΕΒ, πολλών Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων και του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος», το οποίο µαζί µε την Περιφέρεια Θεσσαλίας, παραχωρούν χώρους φιλοξενίας της δράσης, στην Αθήνα και τον Βόλο.

Όπως υπογράμμισε μιλώντας στην αρχή της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, «Όλοι συνειδητοποιούν πλέον ότι η επιχειρηµατικότητα αποτελεί τον αναγκαίο και βασικό µοχλό για την ανάκαµψη της οικονοµίας και τη βιώσιµη έξοδο από την κρίση, καθώς η νεανική επιχειρηµατικότητα που βασίζεται στην έρευνα, τη γνώση και την καινοτοµία αποτελεί δυναµικό πυρήνα όχι µόνο οικονοµικής αλλά και κοινωνικής προόδου».

Στην αρχή της εκδήλωσης πήραν, επίσης, το λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρήστος Βασιλάκος, ενώ στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθυντής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος» κ. Νικόλαος Κανελλόπουλος αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας των φορέων που προωθούν την ερεύνα και την επιχειρηματικότητα.

Στο σκοπό και στους στόχους της Πρωτοβουλίας του ΣΕΒ «Μαζί στην Εκκίνηση!» αναφέρθηκαν ειδικότερα η κα. Σόφη ∆ασκαλάκη-Μυτιληναίου (Μέλος ∆.Σ. ΣΕΒ, Επικεφαλής Τοµέα ∆ράσης «Επιχειρηµατικότητα Νέων») και  η κα. Μάγκυ Αθανασιάδη (Young Entrepreneurship Coordinator του Τοµέας Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας ΣΕΒ). Ειδικότερα, η κα. Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου στην παρέμβασή της, τόνισε τον ρόλο και τη συμβολή των σύγχρονων οργανωμένων επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι ο ΣΕΒ κινητοποιεί δοκιμασμένα στελέχη, ως μέντορες, για να μεταφέρουν την εμπειρία τους από την πραγματική αγορά.  Η εποχή μας, πρόσθεσε, επιβάλλει από μόνη της ένα νέο τρόπο ανάπτυξης, που βασίζεται ολοένα και περισσότερο στη σύναψη «νέων κοινωνικών συμβολαίων».

Στο πάνελ συζήτησης, με θέμα: «Νεανική Επιχειρηματικότητα: από την Ιδέα στον Στόχο», το οποίο συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Φοίβος Καρζής, συμμετείχαν διακεκριμένοι θεσμικοί εκπρόσωποι και προσωπικότητες από τους τομείς της έρευνας και της αγοράς, οι κ.κ.: Γιάννης Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Attica Ventures, Μαργαρίτης Σχοινάς, Διευθυντής, Επικεφαλής του Γραφείου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής, Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (MoKE), ΕΜΠ, Σπύρος Φωτεινός, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Έρευνας και Καινοτομίας, LAVIPHARM, Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος, QUEST Συμμετοχών AE, και Μιχάλης Ψαλλίδας, Managing Partner, Crowdpolicy ΙΚΕ. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στον χώρο φιλοξενίας της Πρωτοβουλίας, στη Βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος».

Στην παρέμβασή του στο πάνελ της εκδήλωσης ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Χάρης Κυριαζής, αναφέρθηκε, μεταξύ των άλλων,  στο υφιστάμενο πλαίσιο προγραμματικής, φορολογικής και ασφαλιστικής αντιμετώπισης του νέου επιχειρηματία.  «Δεν είναι σχεδιασμένο για να διευκολύνει έναν νέο που τώρα μόλις ξεκινάει, με πενιχρά μέσα, και χωρίς σοβαρή στήριξη σε θέματα έξω από το αντικείμενο της έρευνάς του, της νέας ιδέας του  και στο πλαίσιο αυτό»- σημείωσε ο κ. Κυριαζής- «ο ΣΕΒ αναλαμβάνει πρωτοβουλία προς την πολιτεία, για την θεσμοθέτηση ‘ειδικού τύπου νέας καινοτόμου επιχείρησης’, που θα περιλαμβάνει ειδικό καθεστώς χρηματοδότησης (χρηματοδότηση τύπου ‘πριμ εκκίνησης’ versus επιχορήγηση μέρους της επένδυσης), ειδική φορολογική και ασφαλιστική μεταχείριση για την πρώτη πενταετία λειτουργίας».

Ο ΣΕΒ σε συνεργασία με Τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εξετάζει μέσα διευκόλυνσης της πρόσβασης της ‘νέας καινοτόμου επιχείρησης’ σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και στην ανάπτυξη τραπεζικής σχέσης –τόνισε ο κ. Κυριαζής- με την καθιέρωση χαμηλού ύψους  ‘ειδικού δανειακού προϊόντος με μηδενικό επιτόκιο και χωρίς απαιτήσεις εγγυήσεων’ για την περίοδο εκκίνησης της επιχείρησης και προγράμματος  ‘κεφαλαίου σποράς’  για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Κλείνοντας ο κ. Κυριαζής αναφέρθηκε στην προσπάθεια που αναλαμβάνει ο ΣΕΒ, να θέσει σε νέες βάσεις το πλαίσιο ανάπτυξης του θεσμού του mentoring στην χώρα μας.

Κυριαζής Χάρης Αντιπρόεδρος, ΣΕΒ

Ο Χάρης Κυριαζής σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο ΕΜΠ και είναι κάτοχος ΜΒΑ από το INSEAD και Ph.D. από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Έχει εργαστεί ως διευθυντικό στέλεχος στη βιομηχανία (1982-1991), ως Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (1992-1993), και ως σύμβουλος σε θέματα φορολογίας και διοίκησης επιχειρήσεων. Η διαδρομή του στον συμβουλευτικό κλάδο ξεκίνησε από την Arthur Andersen (1994-2000, ως επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος) και συνεχίστηκε μέχρι πρόσφατα ως partner στην Pricewaterhouse Coopers, όπου διετέλεσε επικεφαλής του συμβουλευτικού τμήματος. Ο Χάρης Κυριαζής, τόσο από τη θέση του φορολογικού συμβούλου όσο και από την θέση του συμβούλου επιχειρήσεων, έχει συνεργαστεί με ευρύτατο φάσμα πελατών, συμπεριλαμβανομένων ελληνικών και ξένων βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, τραπεζών, μεγάλων ΔΕΚΟ και του ίδιου του Δημοσίου. Είναι σήμερα Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, με αντικείμενο τα φορολογικά, τα κοινωνικά και τα θέματα δημόσιας διοίκησης. Στο παρελθόν διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ.

Σχοινάς Μαργαρίτης Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπεύθυνος για την Προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής στους τομείς Μετανάστευσης, Ασφάλειας, Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Νεολαίας

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς εργάζεται ως ανώτερο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1962 και σπούδασε Νομικά στο ΑΠΘ, Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική στο London School of Economics και Κοινοτική Διοίκηση στο Κολέγιο της Ευρώπης στη Bruges με υποτροφία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Υπήρξε ερευνητικός υπότροφος Robert Schuman στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 1990 και έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης στα Ιδιαίτερα Γραφεία ξένων Επιτρόπων:

• 1993-1994 Μέλος του γραφείου των επιτρόπων Matutes και Oreja.
• 1999-2004 Αναπληρωτής Διευθυντής στο γραφείο της αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  Loyola de Palacio.
• 2004-2007 Διευθυντής του γραφείου του πρώτου Επιτρόπου της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κ. Μάρκου Κυπριανού.

 Από το 1994-1999 διετέλεσε Διευθυντής Ενημέρωσης στην Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα. Υπηρετώντας τις παραπάνω θέσεις ασχολήθηκε με θέματα μεταφορών, ενέργειας, ενημέρωσης, πολιτισμού και επικοινωνίας, καταναλωτών και δημόσιας υγείας.

Τον Σεπτέμβριο του 2007 εξελέγη Ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.

Υπήρξε τακτικό μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Μετά την ολοκλήρωση της θητείας του τον Ιούλιο του 2009, επανήλθε στην οργανική του θέση στην Κομισιόν ως Κύριος Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθυντής του Γραφείου Συμβούλων Ευρωπαϊκής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Το Μάιο του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον διόρισε στο βαθμό του Διευθυντή, Επικεφαλής του Κλιμακίου στην Αθήνα της Γενικής Διεύθυνσης "Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων" (ΓΔ ECFIN), συντονιστή, επί τόπου στην Αθήνα, τόσο το έργο των στελεχών της ΓΔ ECFIN, όσο και της Ομάδας Δράσης της ΕΕ για την Ελλάδα (Task Force GR), στο πλαίσιο της εφαρμογής του Μνημονίου και της παροχής τεχνικής βοήθειας για την στήριξη των προσπαθειών της Ελλάδας ώστε να επιστρέψει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Από το 2014 έως το 2019 διετέλεσε Επικεφαλής Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπεύθυνος για την Προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής στους τομείς Μετανάστευσης, Ασφάλειας, Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Νεολαίας.

Καλογήρου Γιάννης Ομότιμος Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής, ΕΜΠ - Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ΕΜΠ

O Γιάννης Καλογήρου είναι Ομότιμος Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, πρώην Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (2015 – 2019) και πρώην Διευθυντής του Τομέα Ανάλυσης, Ανάπτυξης και Σχεδιασμού Διεργασιών και Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ (2013-2015), επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ και της διεπιστημονικής ομάδας INFOSTRAG (Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας) που λειτουργεί στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας. Είναι, επίσης, ερευνητικός εταίρος στο Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.

Συμμετείχε στο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αριστείας DIME (2005-2012) που ασχολήθηκε με τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και την ανάδυση της οικονομίας της γνώσης και ήταν μέλος της ομάδας διοίκησης και επιστημονικής διεύθυνσης (Scientific and Management Committee) του ολοκληρωμένου μεγάλης κλίμακας ερευνητικού έργου (EU funded FP7 large-scale integrated project (2009-2012) με θέμα τη διασύνδεση της γνώσης και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την οικονομική μεγέθυνση. Επίσης, συμμετείχε σε πολλές επιτροπές εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν συντάκτης (rapporteur) του κειμένου πολιτικής για τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Είναι, επίσης, αξιολογητής της DG Research and Innovation ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.

Έχει διατελέσει πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (2011-2014) και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την ανάπτυξη της πληροφορικής στη δημόσια διοίκηση του ΥΠΕΣ (2010-2011) καθώς και επιστημονικός σύμβουλος της ΚΕΔΚΕ (2004-2012) για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση μιας στρατηγικής για την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών από την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκτός των παραπάνω, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας (2000-2002) και Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2002-2004), όπου ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων για τη βιομηχανία και την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Φωτεινός Σπύρος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, LAVIPHARM AE
Φέσσας Θεόδωρος Πρόεδρος ΣΕΒ - Πρόεδρος QUEST Συµµετοχών AE

Ο Θεόδωρος Φέσσας είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και της Πρόεδρος, QUEST  Συµµετοχών AE.

Eξελέγη Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ τον Μάιο του 2014, αφού διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Είναι επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του International Chamber of Commerce Hellas (ICC Hellas) και του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Γεννήθηκε  στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε Μηχανολόγος‐ Ηλεκτρολόγος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και είναι κάτοχος Master στη Θερμοδυναμική από το Πανεπιστήμιο του Birmingham της Μεγάλης Βρετανίας.

Παπαδόπουλος Γιάννης Διευθύνων Σύμβουλος, Attica Ventures.

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Ventures από τον Ιούλιο του 2003 οπότε και  ανέλαβε την ευθύνη για τη δημιουργία της εταιρίας.

Έχει σημαντική εμπειρία στην διαχείριση venture capital επενδύσεων και επιχειρήσεων, καθώς δραστηριοποιείται στην αγορά αυτή από την επιστροφή του στην Ελλάδα το 1999, με τη συμμετοχή του στην εταιρία FINCO AE (εταιρία διαχείρισης επενδύσεων), αρχικά ως αναλυτής και στη συνέχεια ως διευθυντής επενδύσεων και γενικός διευθυντής του NLV Investments Fund, ύψους € 15 εκ. Προηγούμενα εργάστηκε στην Αγγλία ως εξωτερικός σύμβουλος στην μεγάλη ασφαλιστική εταιρία Allied Dunbar.

Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής και προσκεκλημένος ομιλητής σε πλήθος συνεδρίων και σεμιναρίων σχετικά με την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και το venture capital τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (ΟΠΑ, ALBA, ΕΜΠ, ΠΑΠΕΙ, VC Forum, EVCA, Marcus Evans) και αρθρογραφεί σχετικά στον ελληνικό τύπο (Καθημερινή-Economist, Ημερησία κλπ). Παράλληλα συμμετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών-συμμετοχών εισηγμένων και μη ως εκπρόσωπος του Zaitech Fund ΑΚΕΣ, και έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην διοίκηση μεγάλων δημοσίων οργανισμών συμμετέχοντας στα Διοικητικά Συμβούλια ΔΕΗ, ΕΤΑ, ΗΣΑΠ.

Είναι εκλεγμένος Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Venture Capital (2006-σήμερα). Από το 2001 μέχρι σήμερα είναι εκλεγμένο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (μεγαλύτερος επιστημονικός φορέας στην Ελλάδα-120.000 μέλη), υπεύθυνος θεμάτων Βιομηχανίας, ΜΜΕ, Επιχειρηματικότητας και Νέων Τεχνολογιών.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών - ειδίκευση Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος ΜΒΑ από το Cass Business School London

Ψαλλίδας Μιχάλης Managing Partner, Crowdpolicy ΙΚΕ
Καρζής Φοίβος Δημοσιογράφος

Ο Φοίβος Καρζής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και είναι δημοσιογράφος. Εργάζεται από το 1985 σε οικονομικές (Κέρδος, Ναυτεμπορική, Κεφάλαιο) και πολιτικές εφημερίδες (Πρώτη, 24 Ώρες, Εξόρμηση, Έθνος της Κυριακής, Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής), στον περιοδικό τύπο (Οικονομικός Ταχυδρόμος), σε ραδιοφωνικούς (Flash 96, City 99,5, Αθήνα 984) και τηλεοπτικούς (Star, ΕΡΤ) σταθμούς, ενώ έχει ασχοληθεί και με την διαδικτυακή δημοσιογραφία. Διατέλεσε εκπρόσωπος της προεδρίας του Eurogroup/ECOFIN, κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε. το 2003.  Έχει σπουδάσει βυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία στην Αθήνα και γλωσσολογία στην Αγγλία. Σήμερα αρθρογραφεί στην εφημερίδα Επένδυση και είναι σύμβουλος επικοινωνίας στη Eurobank.

Σχετικές ομιλίες

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 2η ενότητα: Εκπαίδευση - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Χωροταξία 01:44:04

Σεπ 29, 2014

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 2η ενότητα: Εκπαίδευση - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Χωροταξία

Τραυλός Νικόλαος Καλογήρου Γιάννης Τσακανίκας Άγγελος Κομνηνός Νίκος Εμμανουηλίδης Παύλος Γιαννακούρου Γεωργία Κορρές Γεώργιος

Γλώσσα: Ελληνική