Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Ιστορώντας την Επιχειρηματικότητα

Διαμαντόπουλος Χρήστος

19 Δεκεμβρίου 2013

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 83:49 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1470
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /
Ομιλητές
Διαμαντόπουλος Χρήστος

Γλώσσα
Ελληνική

Ημερομηνία
19/12/2013

Διάρκεια
83:49

Εκδήλωση
Ιστορώντας την Επιχειρηματικότητα

Χώρος
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Διοργάνωση
Endeavor Greece

Κατηγορία
Οικονομία

Ετικέτες
επιχειρηματικότητα, επιχειρηματίας, σύστημα αξιών, οικονομικό σύστημα, κοινωνία

Η ομιλία αυτή προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση για την επιχειρηματικότητα υποστηρίζοντας τη θέση ότι οι επιχειρηματίες πάντοτε υπήρχαν ανάμεσά μας και πάντοτε θα υπάρχουν.
 

Το διαφορετικό που προβάλλεται εδώ είναι η μεταβολή των ρόλων και της κατανομής τους, που οι επιχειρηματίες έπαιξαν κατ’ εποχάς σε διαφορετικές κοινωνίες και χρόνους. Μερικοί από τους ρόλους αυτούς δεν υπήρξαν πάντοτε ούτε καινοτομικοί ούτε παραγωγικοί, όπως θέλει η συμβατική σκέψη να πιστεύει και να διαδίδει.
 

Πράγματι, ο επιχειρηματίας κατά καιρούς απετέλεσε, και μπορεί να αποτελεί, μια παρασιτική ύπαρξη η οποία να προκαλεί ζημιά στο οικονομικό σύστημα. Το πώς ο επιχειρηματίας δρα και ενεργεί σε δεδομένο χρόνο και τόπο εξαρτάται κυριότατα και θεμελιακά από τους επικρατούντες κανόνες του παιχνιδιού, δηλ. από το αξιακό σύστημα και από τη δομή ανταμοιβών που έχει υιοθετήσει και προβάλλει η οικονομία και η κοινωνία για την οντότητα αυτή που αποκαλούμε επιχειρηματία.
 

Με βάση, συνεπώς, τα παραπάνω μορφοποιείται τόσο η κεντρική υπόθεση, όσο και η αφήγηση για το τι θέλουμε να πούμε. Ότι δηλαδή το ισχύον σύνολο των κανόνων και το επικρατούν σύστημα αξιών είναι εκείνες οι παράμετροι που σηματοδοτούν, αλλά και νοηματοδοτούν, τις σημαντικότερες αλλαγές που ασκούν θετική επιρροή στο οικονομικό σύστημα και γίγνεσθαι, και όχι ο αριθμός (ποσότητα) της προσφοράς των επιχειρηματιών ή η φύση των επιδιωκομένων σκοπών τους.
 

Η ομιλία θα εστιάσει τη προσοχή μας περισσότερο στη μεταβλητότητα της τάξης των επιχειρηματιών και όχι τόσο στη συγκρότηση ή στο μέγεθός της.

Κατά συνέπεια, η βασική θέση που προβάλλεται εδώ, εάν βεβαίως υποστηρίζεται και από τα πραγματικά ιστορικά δεδομένα, οδηγεί σε μια πολύ σημαντική «υποχρέωση» για τους σκεπτόμενους πάνω σε ένα διατηρήσιμο αναπτυξιακό σχεδιασμό. Ο παραδοσιακός οικονομικός ισχυρισμός ότι η παραγωγικότητα και τα προβλήματά της κατοικούν «στο πνεύμα της επιχειρηματικότητας», η άνοδος και η πτώση της οποίας παραμένει ανεξήγητη, είναι σύμβουλος απόγνωσης, γιατί δεν παρέχει κανενός είδους καθοδήγηση στο πώς να ξαναφυπνίσουμε αυτό το πνεύμα όταν περιπέσει σε ύπνωση. Εάν αυτή η αφύπνιση συνιστά μέρος του έργου αυτών που σχεδιάζουν τη δημόσια πολιτική, τότε είναι στερημένοι καθοδήγησης, μ’ άλλα λόγια δεν διαθέτουν τα μέσα, τα τεχνικά εργαλεία, για να ξαναβάλλουν τον ανθρώπινο και οικονομικό κινητήρα σε κίνηση.
 

Αλλά, όπως ισχυριζόμαστε, εάν αυτό που απαιτείται για την επανεκκίνηση του πνεύματος της επιχειρηματικότητας είναι η διευθέτηση, καθορισμός και επικράτηση δεδομένου κανόνα παιχνιδιού και συστήματος αξιών, τότε το έργο του σχεδιαστή πολιτικής γίνεται σαφώς ευκολότερο και σε κάθε περίπτωση ελπιδοφόρο.
 

Οι επικρατούντες κανόνες και το αξιακό σύστημα, που μαζί επηρεάζουν τη κατανομή της επιχειρηματικότητας δραστηριότητας και τις επιχειρηματικές πηγές, μπορούν τότε να επισημανθούν, να περιγράφουν, ν’ αλλάξουν και τελικά να βελτιωθούν σε ωφέλεια για μας όλους, χωριστά και συλλογικά, ως κοινωνία.

Διαμαντόπουλος Χρήστος Καθηγητής - Επικεφαλής του Advisory Board της Endeavor Greece

Ο Χρήστος Διαμαντόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, Master από το UNIVERCITE DE PARIS II της Γαλλίας και Ph. D. από το UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA (ΗΠΑ). Για τα δύο τελευταία έλαβε υποτροφία σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Μιλάει τρεις γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά). Έχει εργαστεί επιστημονικά και επαγγελματικά στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος σε διοικητικά θέματα του Πρωθυπουργού. Για πολλά χρόνια δίδασκε στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Κρατική Διαχείριση και Διαχείριση Έργου). Είναι, επίσης, ένας από τους ιδρυτές της Σχολής (1985). Έχει διδάξει και στα ακόλουθα εκπαιδευτικά ιδρύματα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μοντέλα Οργάνωσης και Πολιτική Οικονομία), ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Συστήματα Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  (Στρατηγικός Προγραμματισμός και Οικονομικά σε μεταπτυχιακό επίπεδο). Είναι, επίσης, υπεύθυνος για όλα τα ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Ενσωμάτωσης. Έχει εργαστεί για πολλά χρόνια ως σύμβουλος σε οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά θέματα σε εταιρείες βαριάς βιομηχανίας και πολυεθνικές εταιρείες.

Έχει εκδώσει πολλές μελέτες για την οργάνωση, οικονομική μεθοδολογία και ιστορία της οικονομικής σκέψης σε ποικίλα επιστημονικά έντυπα καθώς και εφημερίδες και διαδικτυακούς τόπους. To 2008 εξέδωσε μια έκθεση με τίτλο «The Efficiency concept in Public Policy».

Τέλος, από το 2002, είναι πολύ δραστήριο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΜΚΟ “Κίνηση Πολιτών: Παρέμβαση” (η παλιότερη ΜΚΟ στην Ελλάδα, από το 1995). Σήμερα, η “Παρέμβαση” αριθμεί 1.000 καταγεγραμμένα μέλη και περίπου πεντέμιση χιλιάδες ψηφιακούς φίλους (5,500).

Σχετικές ομιλίες