Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Βυζαντινή Εκπαίδευση

Μαρκόπουλος Αθανάσιος

28 Μαρτίου 2022

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:56:51 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 230
Ομιλητές
Μαρκόπουλος Αθανάσιος

Γλώσσα
Ελληνική

Ημερομηνία
28/03/2022

Διάρκεια
00:56:51

Εκδήλωση
Οι διαλέξεις του φουαγιέ

Χώρος
Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Διοργάνωση
Πολιτιστική Εταιρεία ΑΙΝΟΣ

Κατηγορία
Κλασικές σπουδές

Ετικέτες
Βυζαντική Αυτοκρατορία, εκπαίδευση, εκπαίδευση στο Βυζάντιο

"Οι Διαλέξεις του Φουαγιέ" είναι ένας κύκλος διαδικτυακών διαλέξεων που διοργανώνονται από την Πολιτιστική Εταιρεία ΑΙΝΟΣ και την Βιβλιοθήκη Marie Blanche σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και είναι αφιερωμένες στο θέατρο, τον χορό, την τέχνη, την ιστορία, το περιβάλλον και τ' άστρα που στοχεύουν στην επαφή καλλιτεχνών και ερευνητών με το ευρύ κοινό.

Βυζαντινή Εκπαίδευση

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν γνώρισε ουσιαστικά μια δική της παιδεία ούτε έδωσε νέες κατευθύνσεις στην εκπαίδευση την οποίαν, υπό την ευρεία έννοια του όρου, προσέφερε. Η ελληνιστική και ρωμαϊκή της κληρονομιά συντέλεσαν ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα που κληρονόμησε, να συνεχιστεί με υπομονή και σχεδόν με ευλάβεια ως το λυκόφως της Αυτοκρατορίας με συγκεκριμένη δομή: ένα στοιχειώδες σχολείο, που θα διδάξει τα πρώτα γράμματα στο μικρό παιδί, και ένα μέσο, όπου δέσποζε κορμός μαθημάτων βασισμένος στη θύραθεν λογοτεχνική παράδοση. Το μέσο σχολείο, το σχολείο της εγκυκλίου παιδείας, θα σηκώσει το κύριο βάρος της μόρφωσης των παιδιών στα κυρίως Βυζαντινά χρόνια, καθώς ‘ανώτατη παιδεία’ κατά την πρώιμη περίοδο προσφερόταν μόνο στις μεγάλες πόλεις (Αλεξάνδρεια, Αθήνα, Αντιόχεια, Αφροδισιάδα κ.α.), ενώ από τον 9ο αι. κεξ. ήταν αποκλειστικά συνδεδεμένη με επιμέρους πρωτοβουλίες αυτοκρατόρων ή επιφανών αξιωματούχων.

(Σημείωμα του ομιλητή)

Μαρκόπουλος Αθανάσιος Ομότιμος Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, ΕΚΠΑ

Ομότιμος καθηγητής της Bυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία έλαβε το πτυχίο του Tμήματος Φιλολογίας το 1970. Mεταξύ των ετών 1972-1974, ως υπότροφος του Ιδρύματος Σταθάτου, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. Élève titulaire της École Pratique des Hautes Études (IVe section) το 1974.

Ερευνητής στο Kέντρο Bυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τον Οκτώβριο του έτους 1974, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1978, εκλέχτηκε το 1984 επίκουρος καθηγητής της Bυζαντινής Φιλολογίας στο Tμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Kρήτης (Ρέθυμνο). Αναπληρωτής καθηγητής το 1988 και καθηγητής το 1994, μετακλήθηκε στο αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 2000. Τον Αύγουστο του έτους 2011 και κατά τη διάρκεια του 22ου Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου στη Σόφια, εκλέχτηκε παμψηφεί γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Βυζαντινών Σπουδών· επανεξελέγη το 2016. Μεταξύ 2013-2016 διατέλεσε διευθυντής του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.

Tου αφιερώθηκε ο τόμος: Th. Antonopoulou, S. Kotzabassi, M. Loukaki (εκδ.), Myriobiblos. Essays on Byzantine Literature and Culture (Byzantinisches Archiv 29), Boston-Berlin-Munich 2015. Tα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στον χώρο της βυζαντινής ιστοριογραφίας και χρονογραφίας, της επιστολογραφίας, της βυζαντινής εκπαίδευσης αλλά και της πνευματικής κίνησης και δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της Μακεδονικής δυναστείας.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις
  • Anonymi professoris epistulae, Corpus Fontium Historiae Byzantinae 37, Berlin-New York 2000
  • History and literature of Byzantium in the 9th-10th centuries, Variorum reprints, Ashgate 2004
  • Τέσσερα κείμενα για την ποίηση του Συμεών του Νέου Θεολόγου, Αθήνα 2008
  • Στο σχολείο με χαρτί και καλαμάρι, Αθήνα 2002

Σχετικές ομιλίες