Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Θαλάσσιος Χωρικός σχεδιασμός και περιβάλλον : Από την θεσμοθέτηση στην εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο και σε διασυνοριακές περιοχές

Κουλούρη Αγγελική, Καρύδης Μιχάλης, Δημανόπουλος Κύριλλος, Βασιλοπούλου Βασιλική, Βασιλείου Παναγιώτης, Τρίαντος Νικόλαος, Σακελλαριάδου Φανή, Χρυσσομάλλης Χρήστος

11 Νοεμβρίου 2014

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 94:07 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1563
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Η διακρατική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά, με θέμα τη Γαλάζια Ανάπτυξη αποτελεί συνέχεια σχετικών εκδηλώσεων πάνω σε ζητήματα ναυτιλίας και γαλάζιας ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014. Διοργανώθηκε από το Εθνικό Σημείο Επαφής ESPON και φιλοξενήθηκε από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς με σκοπό να παράξει προβληματισμό και να παρουσιάσει όλες τις διαστάσεις που η Γαλάζια Ανάπτυξη έχει για την Εδαφική Συνοχή στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ειδικά σε χρόνους οικονομικής κρίσης και ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων στον χωρικό και πολεοδομικό σχεδιασμό αλλά και στην ολοκληρωμένη διαχείριση του αιγιαλού και των παράκτιων ζωνών γενικότερα. Η συνάντηση, μέσα από μια σειρά θεματικών προτεραιοτήτων και τεκμηρίωσης από εθνικούς και διακρατικούς εμπειρογνώμονες, στοχεύει να αναδείξει τις μορφές διάδρασης γης-θάλασσας ως βασικά στοιχεία ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών αλλά και ολοκληρωμένων στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης, ανταποκρινόμενη, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη σχηματοποίησης ενός αποτελεσματικού Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Maritime Spatial Planning).

Tο motto της εκδήλωσης είναι: 

Γη και θάλασσα πρέπει να κατανοηθούν και να σχεδιαστούν μαζί!

Η Συνεδρία "Θαλάσσιος Χωρικός σχεδιασμός και περιβάλλον : Από την θεσμοθέτηση στην εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο και σε διασυνοριακές περιοχές" έχει ως αντικείμενο συζήτησης την ανάπτυξη μεθοδολογίας/διαδικασίας εφαρμογής Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού. Το ενδιαφέρον εστιάζεται ειδικότερα στην ανάπτυξη μεθοδολογίας ανάπτυξης ενός θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού συμβατού με τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού αρχιπελάγους και συνδεδεμένου με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ) που επίσης αποτελεί εργαλείο της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής. Ειδικότερα για την Ελλάδα θα συζητηθεί η εναρμόνιση των πρόσφατων ρυθμίσεων χωροταξικού σχεδιασμού και αποτύπωσης των αιγιαλών με την επικείμενη αναγκαία μορφοποίηση και θεσμοθέτηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Η συνεδρία ανοίγει με την κεντρική ομιλία της Αγγελικής Κουλούρη με τίτλο "Θαλάσσιος χωρικός σχεδιασμός στην ανάπτυξη υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας".

Κουλούρη Αγγελική Εκπρόσωπος European Wind Energy Association (EWEA)
Καρύδης Μιχάλης Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Έρευνα

Το συνολικό ερευνητικό έργο καλύπτει την περίοδο 1975 μέχρι σήμερα και καλύπτει σειρά γνωστικών αντικειμένων. Θέματα τοξικολογίας ιδιαίτερα τοξικότητας πετρελαιοειδών ουσιών, οικολογία φυτοπλαγκτού, παράκτια οικοσυστήματα, μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων, μελέτη φυσιολογίας φυτοπλαγκτού σε εργαστηριακές καλλιέργειες και παράκτια διαχείριση. Πολλά από τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και τεχνικές εκθέσεις. Επίσης παρουσιάζονται σε επιστημονικά συνέδρια.

Διδασκαλία

Το διδακτικό μου έργο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου αφορά μαθήματα που αναφέρονται στην θαλάσσια οικολογία, την υδατική τοξικολογία, την ποιότητα του θαλασσινού νερού και την διαχείριση. Έχω διδάξει Βιολογία ως εισαγωγικό μάθημα, Υδατικά Οικοσυστήματα, Μεθόδους ανάλυσης οικολογικών δεδομένων, Περιβαλλοντική Επιστήμη και Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Όλα σχεδόν τα μαθήματα συνοδεύονται από σειρά εργαστηριακών ασκήσεων ώστε οι φοιτητές να αποκτούν εμπειρία, δεξιότητες και προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Περιοχές έρευνας πεδίου είναι το Στενό της Μυτιλήνης και οι κόλποι Γέρας και Καλλονής. Παράλληλα έχω επιβλέψει πτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές.

Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Πτυχιούχος Φυσιογνωσίας και Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακός φοιτητής στο Εργαστήριο Υδροβιολογίας του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών «Δημόκριτος» και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Ουαλίας στη Θαλάσσια Βιολογία. Εργάστηκα ως ερευνητής στο Δημόκριτο, το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, τον Υδροβιολογικό Σταθμό και Ενυδρείο της Ρόδου και από το 1986 διδακτικό – ερευνητικό προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Παράλληλα έχω προσφέρει υπηρεσίες ως σύμβουλος σε περιβαλλοντικά θέματα, τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στον Δημόσιο τομέα.

Δημανόπουλος Κύριλλος Εκπρόσωπος προγράμματος MED
Βασιλοπούλου Βασιλική Κύρια Ερευνήτρια, Βιολόγος - Ιχθυολόγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, ΕΛΚΕΘΕ
Βασιλείου Παναγιώτης Πρόεδρος Πράσινου Ταμείου

Γεννήθηκε το 1959, στη Καρδίτσα και από τα πρώτα παιδικά του χρόνια εγκαταστάθηκε στη Λαμία. Είναι πτυχιούχος γεωλόγος του FU- Berlin και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη του Παντείου Πανεπιστήμιου.

Έχει διατελέσει συντονιστής του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας την περίοδο 1994-96, Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας την περίοδο 1996-2003 (ΜΟΔ), Προϊστάμενος της ΕΥΔΕΠ – Οδικοί Άξονες, Αστική Ανάπτυξη του ΥΠΕΧΩΔΕ την περίοδο 2003-2005 και ειδικός συνεργάτης του Γ.Γ. Δημοσίων Έργων την περίοδο 2010-2011.

Συνεργάστηκε με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση προγραμμάτων των Δήμων και είναι σύμβουλος Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας.

Υπήρξε Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών Δ. Βερολίνου, μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Δημοκρατικής Κοινότητας Δ. Βερολίνου, Γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ στη Φθιώτιδα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. στο ΙΓΜΕ και Μέλος Δ.Σ. του ίδιου φορέα.

Τρίαντος Νικόλαος Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός, Πρόεδρος Δ.Ε ΤΕΕ Τμήμα Κέρκυρας
Σακελλαριάδου Φανή Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών,Πανεπιστήμιο Πειραιά
Χρυσσομάλλης Χρήστος Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου SDMed

Σχετικές ομιλίες