Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Στρογγυλό Τραπέζι II: «Έρευνα και Τεχνολογία»

Καλογήρου Γιάννης, Λογοθετίδης Στέργιος, Πολύζος Δημοσθένης, Ιωαννίδης Ιωάννης, Δικαιάκου Ματρώνη

1 Μαρτίου 2017

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:41:46 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 659
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

H Ethos Media S.A. και ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός SciCo-Επιστήμη Επικοινωνία, διοργάνωσαν το Hellenic Innovation Forum 2017 την Τετάρτη 1 & Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Η καινοτομία αποτελεί τον βασικό πυλώνα σχεδιασμού/επίτευξης μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής οικονομίας με προοπτική, ανταγωνιστικότητα και διεθνή εμβέλεια. Κατά το σκεπτικό αυτό, το πολυσυνέδριο καινοτομίας έγινε με την προσδοκία ότι η ζύμωση που θα προκληθεί, φέρνοντας κοντά τους εκφραστές νέων καινοτόμων ιδεών, τους φορείς που ρυθμίζουν το κανονιστικό και νομικό πλαίσιο, καθώς και τους εκπροσώπους ιδιωτικής και δημόσιας χρηματοδότησης και επιχειρηματικότητας, θα συμβάλλει μεσοπρόθεσμα στη δυναμική αναδιάρθρωση και ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Τιμώμενη Χώρα: Ισραήλ
Ως τιμώμενη χώρα του διημέρου ήταν το Ισραήλ, μια από τις πρωτοπόρες χώρες στον τομέα της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας. Η ανάδειξη της καινοτομικής και τεχνολογικής δραστηριότητας του Ισραήλ έλαβε χώρα μέσα από εντυπωσιακά εκθέματα και ενημερωτικά περίπτερα, που βρίσκονταν στον εκθεσιακό χώρο. Επιπλέον, η χώρα εκπροσωπήθηκε από υψηλόβαθμα θεσμικά και πολιτικά πρόσωπα, καθώς και στελέχη από τον επιχειρηματικό κόσμο και τον τομέα του «technology transfer».

To blod βιντεοσκόπησε και δημοσιεύει τις πρωινές ομιλίες της 1ης ημέρας του HIF 2017, οπότε και έλαβαν χώρα κεντρικές ομιλίες από διακεκριμένους Έλληνες και διεθνείς ομιλητές και δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με αντικείμενο τα μέρη του τριγώνου της εφαρμοσμένης καινοτομίας: το Θεσμικό Πλαίσιο και την Επιχειρηματική Καινοτομία.

Στα πάνελ των συζητήσεων συμμετείχαν διακεκριμένες προσωπικότητες από τον ελληνικό και διεθνή ακαδημαϊκό/ερευνητικό  χώρο, από την επιχειρηματική κοινότητα, την πολιτική, τον πολιτισμό με συντονιστές έμπειρους δημοσιογράφους, εξειδικευμένους στο αντικείμενο.

Καλογήρου Γιάννης Ομότιμος Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής, ΕΜΠ - Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ΕΜΠ

O Γιάννης Καλογήρου είναι Ομότιμος Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, πρώην Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (2015 – 2019) και πρώην Διευθυντής του Τομέα Ανάλυσης, Ανάπτυξης και Σχεδιασμού Διεργασιών και Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ (2013-2015), επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ και της διεπιστημονικής ομάδας INFOSTRAG (Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας) που λειτουργεί στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας. Είναι, επίσης, ερευνητικός εταίρος στο Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.

Συμμετείχε στο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αριστείας DIME (2005-2012) που ασχολήθηκε με τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και την ανάδυση της οικονομίας της γνώσης και ήταν μέλος της ομάδας διοίκησης και επιστημονικής διεύθυνσης (Scientific and Management Committee) του ολοκληρωμένου μεγάλης κλίμακας ερευνητικού έργου (EU funded FP7 large-scale integrated project (2009-2012) με θέμα τη διασύνδεση της γνώσης και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την οικονομική μεγέθυνση. Επίσης, συμμετείχε σε πολλές επιτροπές εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν συντάκτης (rapporteur) του κειμένου πολιτικής για τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Είναι, επίσης, αξιολογητής της DG Research and Innovation ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.

Έχει διατελέσει πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (2011-2014) και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την ανάπτυξη της πληροφορικής στη δημόσια διοίκηση του ΥΠΕΣ (2010-2011) καθώς και επιστημονικός σύμβουλος της ΚΕΔΚΕ (2004-2012) για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση μιας στρατηγικής για την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών από την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκτός των παραπάνω, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας (2000-2002) και Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2002-2004), όπου ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων για τη βιομηχανία και την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Λογοθετίδης Στέργιος Καθηγητής Νανοτεχνολογίας, Διευθυντής Εργαστήριου Νανοτεχνολογίας LTFN & Κέντρου Οργανικών & Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών, ΑΠΘ, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Οργανικών & Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών Ελλάδος (HOPE-A)

Ο Δρ. Στέργιος Λογοθετίδης είναι Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας ΑΠΘ, διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής και μέλος της Συγκλήτου από το 2005-2009, και είναι Ιδρυτής και Πρόεδρος του Συνδέσμου HOPE-A.

Έχει σπουδάσει ως υπότροφος στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ, το Max-PIanck Institute της Στουτγάρδης και το Berlin Synchrotron Radiation Facility, της Γερμανίας. Έχει πολυετή εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία σε διεθνή Ερευνητικά Κέντρα. Έχει διδάξει στο Τμήμα Φυσικής και Γεωπονίας του ΑΠΘ, στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών “Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες – Ν&Ν” και “Φυσικής και Τεχνολογίας Υλικών” του ΑΠΘ και σε Ιδρύματα της αλλοδαπής, σειρά μαθημάτων (Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Οπτική, Φυσική των Επιφανειών, Επιστήμη των Υλικών, Tεχνολογία Λεπτών Υμενίων, Τεχνικές Μικρο & Νανοδιεργασιών, Νανομηχανική, Τεχνολογία & Καινοτομία, κλπ) και σεμιναρίων σε θέματα Νανοτεχνολογίας, Νανοϊατρικής, κ.α. ενώ έχει υποβάλει με επιτυχία προτάσεις για νέα Μεταπτυχιακά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα Σπουδών στο ΑΠΘ.

Η Επιστημονική και Ερευνητική του συνεισφορά αναδεικνύονται μέσα από τις ~900 πρωτότυπες εργασίες και μονογραφίες, που είναι δημοσιευμένες σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές (~320), πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων (~490) και πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων. Έχει δώσει περισσότερες από 150 διαλέξεις ως προσκεκλημένος ομιλητής και έχει πάνω από 7000 ετεροαναφορές στις εργασίες του με δείκτη απήχησης h=40. Ως κριτής έχει προσφέρει πολύχρονες υπηρεσίες σε περισσότερα από 30 Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και σε δεκάδες Διεθνή Συνέδρια. Έχει εκδόσει και συγράψει 6 Διεθνή Επιστημονικά βιβλία και 20 Κεφάλαια σε βιβλια, και είναι κάτοχος 3 πατεντών και άλλων 2 που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει: α) την Έρευνα στην Νανοτεχνολογία, στα Οργανικά Ηλεκτρονικά, στην Νανοϊατρική και Νανοβιοτεχνολογία, στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Λεπτών Υμενίων, στις Διεργασίες Επικαλύψεων και Νανοδομικών Υλικών, στην Ανάπτυξη Οπτικών και Φασματοσκοπικών Τεχνικών, β) τις Διαδικασίες και τους Μηχανισμούς Μεταφοράς Τεχνολογίας και Αποτελεσμάτων της Έρευνας, και γ) τις Εφαρμογές που συνδέονται με την Ενέργεια, Ηλεκτρονικά, Υλικά, Πληροφορική, Υγεία, Συσκευασία Τροφίμων, κλπ. Επί σειρά ετών καθοδηγεί διδακτορικές διατριβές (20 PhD), κατευθύνει την έρευνα μεταδιδακτορικών ερευνητών (35 ερευνητές), τις διατριβές μεταπτυχιακών φοιτητών (155 Thesis) και την Έρευνα και Καινοτομία στους αντίστοιχους τομείς στην Ευρώπη και Διεθνώς.

Ο Καθηγητής Σ. Λογοθετίδης έχει να επιδείξει σημαντικότατη διοικητική, οργανωτική και δημιουργική ικανότητα και εμπειρία (Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής, Διευθυντής του Εργαστήριου Νανοτεχνολογίας LTFN και Μεταπτυχιακού Ν&Ν, Πρόεδρος της ΝΑΝΟΤΕXNOLOGY, κτλ.). Τα τελευταία 27 χρόνια έχει οργανώσει, διοικήσει, δημιουργήσει, υλοποιήσει και καθοδηγήσει με μεγάλη επιτυχία και αποτελεσματικότητα, ένα πλήθος από διεθνείς αναπτυξιακές δράσεις, σχηματισμούς και κοινοπραξίες από ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, και βιομηχανικούς φορείς της Ελλάδος, και του εξωτερικού (όπως Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά έργα, μέλος επιτροπών, Αν. Διευθύνων Σύμβουλος στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, Ιδρύτής και Πρόεδρος του Συνδέσμου HOPE-A, κτλ.) με πολλά μετρήσιμα αποτελέσματα στην έρευνα, στην καινοτομία, στην δημιουργία νέων start-up εταιρειών και νεων τεχνολογιών, αλλά και στη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας.

Πιο συγκεκριμένα:

Είναι Ιδρυτής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας («Λεπτών Υμενίων-Νανοσυστημάτων & Νανομετρολογίας») LTFN (http://www.ltfn.gr) του ΑΠΘ, που δημιουργήθηκε το 1991 και του νεου Κέντρου Οργανικών και Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών, με εγκαταστάσεις 2000τμ στην περιοχή του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης. Το LTFN είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ως ένα κέντρο αριστείας, με προσωπικό από 35 νέους επιστήμονες και εξειδικευμένους ερευνητές, με σύγχρονες ερευνητικές υποδομές και εξοπλισμό αξίας που υπερβαίνει τα 20 Μ€ (αποκτήθηκε από ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα). Το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα στο πεδίο του, αποτελεί έναν ισχυρό πόλο έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα και Διεθνώς, έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες φοιτητές, μεταπτυχιακούς σπουδαστές και ερευνητές, και άνοιξε τον δρόμο για μια σειρά από νέες καινοτομικές και επιχιρηματικές δραστηριότητες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και την Ελλάδα γενικότερα.

Είναι Ιδρυτής και Διευθυντής του Διατμηματικού ΠΜΣ “Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες – Ν&Ν” (http://nn.physics.auth.gr) του ΑΠΘ το οποίο λειτουργεί από το 2003 ως το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ευρώπη στις Νανοτεχνολογίες. Από την έναρξή του έως σήμερα έχουν αποφοιτήσει από το Ν&Ν 200 εξειδικευμένοι Επιστήμονες και 35 Διδάκτορες, ενώ σήμερα εκπονούνται 13 Διδακτορικές Διατριβές και υπάρχουν 50 ενεργοί σπουδαστές.

Το 2003 ο Καθηγητής Σ. Λογοθετίδης ίδρυσε και είναι Συντονιστής του Θεματικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας στις Νανοτεχνολογίες & Νανοβιοτεχνολογίες – ΝΑΝΟΝΕΤ, (http://www.nano–net.gr). Το Δίκτυο ΝΑΝΟΝΕΤ έχει ως στόχο την συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών, ερευνητικών και βιομηχανικών οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται στις Νανο-Βιο-Τεχνολογίες. Σήμερα, αριθμεί 430 μέλη (Εργαστήρια, Ερευνητικά Κέντρα, Εταιρείες, Νοσοκομεία) από όλη την Υδρόγειο (185 οργανισμοί από Ελλάδα, 192 από Ευρώπη, 25 από ΗΠΑ και Καναδά, και 28 από Ασία, εκ των οποίων 80 εταιρείες).

Ο Καθηγητής Σ. Λογοθετίδης έχει διοργανώσει δεκάδες Διεθνή Συνέδρια, Workshops, Ημερίδες, Διεθνή Σχολεία και Εκθέσεις Τεχνολογίας (στις Νανοτεχνολογίες, στην Επιστήμη των Υλικών, στα Οργανικά Ηλεκτρονικά, στην Νανοηλεκτρονική, στη Νανοϊατρική, στην Τεχνολογία Λεπτών Υμενίων, στη Μεταφορά και Αξιοποίηση της Τεχνολογίας, και στη δημιουργία νέων κλάδων Καινοτομικών Εταιρειών σε αυτά τα πεδία.

Aπό το 2003, διοργανώνει το “International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (ΝΝ)”, ενώ από το 2005, διοργανώνει τα: “Global Plastic Electronics Conference”, το “International Symposium on Flexible Organic Electronics (ISFOE)”, και το “International Summer School on N&N (ISSON)”.

Από το 2011 διοργανώνει κάθε χρόνο στην Θεσσαλονίκη, το NN, ISFOE και ISSON που αποτελούν μαζί με την EXPO, το πολυγεγονός NANOTEXNOLOGY το οποίο είναι ένα από ατα μεγαλύτερα γεγονότα Νανοτεχνολογίας στην Ευρώπη, και στο οποιο συμμετέχουν πάνω από 1500 διεθνώς αναγνωρισμένοι επιστήμονες, ερευνητές και επιχειρηματίες από 60 χώρες.

Είναι Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος σε 70 Ερευνητικά Προγράμματα (στα οποία οργάνωσε περισσότερες από 280 συναντήσεις και 250 αναφορές), με προϋπολογισμό 100 Μ€, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), πολλά από τα οποία διακρίθηκαν και έχουν τιμηθεί από την ΕΕ για τα εξαιρετικά αποτελέσματά τους, καθώς και σε Εθνικά προγράμματα της ΓΓΕΤ. Έχει αναπτύξει πολύχρονες συνεργασίες με περισσότερα από 80 Ελληνικά και Διεθνή Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα, καθώς και με 70 Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς παραγωγικούς φορείς. Είναι κριτής και εμπειρογνώμονας σε δεκάδες Ερευνητικά Προγράμματα (Εθνικά, της ΕΕ, NSF, κτλ.).

Κατά τις περιόδους 2008-09 και 2009-2015 ήταν μέλος της επιτροπής ΕΣΠΑ για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας και Έξυπνης Εξειδίκευσης στα πεδία των Υποδομών, Υλικών και Κατασκευών και των Αναλυτικών Τεχνικών. Το 2011 διετέλεσε αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΖΚ. Από το 2013 είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής High level Expert Group με στόχο τον συντονισμό των δράσεων του Horizon 2020 και Smart Specialization – RIS3. Ως μέλος αυτής της Επιτροπής συνεργάζεται με το Υπουργείο Ανάπτυξης, την ΓΓΕΤ, την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας και άλλες Περιφέρειες της Ελλάδος και Γερμανίας (NRWestfalia, Saxony) και Γαλλίας στην προετοιμασία των δράσεων του RIS3..

Είναι Ιδρυτής και Πρόεδρος του Hellenic Organic and Printed Electronic Association (HOPE-A) που απαρτίζεται από 20 εταιρείες και τρία ερευνητικά ιδρύματα στα πλαίσια των ενεργειών του για τη δημιουργία της Βιομηχανίας των Οργανικών Ηλεκτρονικών στην Ελλάδα.

Τέλος, την τελευταία τετραετία οργάνωσε 7 Διεθνή Workshops στην Ελλάδα με θέμα “Creating the Organic and Printed Ellectronic Industry in Greece” με την συμμετοχή πολλών Ελληνικών εταιρειών .

Πολύζος Δημοσθένης Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Δημοσθένης Πολύζος είναι Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στις εξής επιστημονικές περιοχές: φαινόμενα κυματικής διάδοσης σε υλικά και κατασκευές, υπολογιστική μηχανική, μέθοδος των συνοριακών στοιχείων, αριθμητικές μέθοδοι χωρίς διακριτοποίηση, αριθμητική προτυποποίηση μεθόδων μη-καταστροφικού ελέγχου, τεχνικές ομογενοποίησης συνθέτων υλικών, μηχανική συμπεριφορά υλικών και βιο-υλικών με επίδραση μικροδομής και αριθμητική επίλυση προβλημάτων εμβιομηχανικής. Είναι Regional Editor του Διεθνούς επιστημονικού περιοδικού CMES: Computer Modelling in Engineering and Sciences και οργανωτής πολλών Εθνικών και Διεθνών συνεδρίων. Είναι συγγραφέας 85 και πλέον άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 21 άρθρων σε βιβλία και 110 άρθρων σε πρακτικά Εθνικών και Διεθνών συνεδρίων και έχει συμμετάσχει  σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Έλαβε το βραβείο Π. Σ. Θεοχάρης από την Ακαδημία Αθηνών και το μετάλλιο S.N. Atluri για την συμβολή του στην ανάπτυξη αριθμητικών μεθόδων. Είναι διακεκριμένο μέλος της Διεθνούς Οργανωτικής Επιτροπής των Συνεδρίων ICCES: International Conference in Computational and Experimental Sciences και προσκεκλημένος ομιλητής σε πολλά Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Για την περίοδο 2014-2019 είναι Αναπληρωτής Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών σε θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης, Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και της Μονάδας Έρευνας, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας.

Ιωαννίδης Ιωάννης Πρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» - Καθηγητής, Tμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ

Ο Γιάννης Ιωαννίδης είναι Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» και Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχοντας δημιουργήσει το εργαστήριο MaDgIK, ενώ πιο πριν ήταν μέλος ΔΕΠ στο University of Wisconsin-Madison. Κατέχει πτυχίο από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, MSc στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϋ.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν βάσεις δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα, υποδομές δεδομένων και ψηφιακά αποθετήρια, κλιμακώσιμη επεξεργασία δεδομένων, εξατομίκευση και κοινωνικά δίκτυα, αναλυτική δεδομένων και κειμένων, θέματα για τα οποία έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 150 άρθρα σε κορυφαία περιοδικά και συνέδρια. Το έργο του εφαρμόζεται σε προβλήματα διαχείρισης δεδομένων που ανακύπτουν στο χώρο της βιομηχανίας ή σε άλλα επιστημονικά πεδία, όπως οι επιστήμες ζωής, οι φυσικές επιστήμες, η βιοποικιλότητα και πολιτιστική κληρονομιά.

Για την ερευνητική του συνεισφορά, έχει βραβευτεί, μεταξύ άλλων, το 1991 από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ με το Presidential Young Investigator Award και το 2003 από το συνέδριο Very Large Data Bases με το 10-Year Best Paper Award, ενώ το 2004 και το 2010 αναγορεύτηκε «ACM Fellow» και «IEEE Fellow» από την Association for Computing Machinery και το Institute of Electrical and Electronics Engineers, αντίστοιχα. Έχει επίσης λάβει πολλά βραβεία διδασκαλίας, μεταξύ των οποίων το «Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας Ξανθόπουλου-Πνευματικού» από το ΙΤΕ το 2006, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια, καθώς και το Chancellor's Award for Excellence in Teaching από τον Πρύτανη του University of Wisconsin-Madison το 1996.

Είναι (συν-) συντονιστής όλων των μέχρι τώρα έργων της υποδομής OpenAIRE, και έχει συμμετάσχει ως εταίρος σε πολλά άλλα έργα έρευνας και καινοτομίας, όπως τα ενεργά έργα OpenMinTeD, OpenUP, BlueBRIDGE, MD-Paedigree και το Human Brain Project. Ήταν ή είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε περισσότερα από τριάντα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από οργανισμούς στις ΗΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και στην Ελλάδα, καθώς και από τη βιομηχανία. Έχει εκλεγεί και υπηρετεί τετραετή θητεία ως πρόεδρος του ACM SIGMOD μετά από μια επιτυχημένη τετραετία ως αναπληρωτής πρόεδρος.

Είναι Fellow των επιστημονικών οργανώσεων ACM και IEEE, είναι μέλος της Academia Europaea. Είναι μέλος επιστημονικών συμβουλίων διαφόρων οργανισμών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, όπως του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Οργανισμού Μαξ Πλανκ, ενώ επίσης διετέλεσε σύμβουλος Πληροφορικής του Υπουργού Υγείας της Ελλάδας για δύο χρόνια. Είναι ο εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Φόρουμ Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις Ερευνητικές Υποδομές (European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI), μέλος του ESFRI Executive Board και εκπρόσωπος του ESFRI στην Ομάδα Προβληματισμού για τις Ηλεκτρονικές Υποδομές (e-Infrastructures Reflection Group – e-IRG).

Η επιστημονική πορεία του υπήρξε αντικείμενο συνέντευξης που παραχώρησε στον Καθηγητή Γ. Γραμματικάκη, η οποία προβλήθηκε από την ΕΤ1 τον Ιανουάριο του 2009, στα πλαίσια της σειράς «Μονοπάτια της Επιστήμης».

Δικαιάκου Ματρώνη Δημοσιογράφος

Σχετικές ομιλίες