Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Προκλήσεις και προοπτικές διαχείρισης των υδατικών πόρων στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα

Ανδρεαδάκης Ανδρέας

26 Ιανουαρίου 2016

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 19:19 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1010
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) ολοκληρώνουν μια προσπάθεια εστιασμένη στην προώθηση μιας νέας, συμμετοχικής κουλτούρας για το αστικό και ημιαστικό νερό, το πρόγραμμα ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ: Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, και με αφορμή την ολοκλήρωσή του, διοργανώθηκε Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού - Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη» στις 26 & 27 Ιανουαρίου 2016, στο χώρο «The HUB Events» στην Αθήνα.

Με βασικό άξονα την Ανταλλαγή καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βιώσιμη διαχείριση του αστικού νερού, το Συνέδριο αφενός παρουσιάζει τα αποτελέσματα και τις εμπειρίες από την υλοποίηση του προγράμματος ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, και αφετέρου προσεγγίζει τα ευρύτερα θέματα βιώσιμης διαχείρισης του αστικού νερού σε πολιτικό, τεχνολογικό και επικοινωνιακό επίπεδο προτείνοντας παράλληλα καλές πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις.

Για το σκοπό αυτό στο Συνέδριο συμμετέχουν εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και εθνικών θεσμικών φορέων, αρμόδιων υπουργείων, επιχειρήσεων ύδρευσης, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, εταιριών κ.λπ. από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η διαμορφωθείσα ατζέντα περιλαμβάνει πολιτικά ζητήματα και θέματα ορθής διακυβέρνησης, καθώς επίσης και τεχνικά θέματα και ζητήματα διαχείρισης του νερού των πόλεων.

Η εισήγηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 1ης ενότητας του συνεδρίου με τίτλο "Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη διαχείριση των υδατικών πόρων". Ο κ. Ανδρέας Ανδρεαδάκης, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, π. Ειδικός Γραμματέας Υδάτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τόνισε ότι η ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων και η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, θα πρέπει να αποτελέσουν τομέα προτεραιότητας και για τη νέα περίοδο 2014-2020, με βασικούς άξονες τη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο, την προστασία της υγείας του πληθυσμού, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ενημέρωση του κοινού για τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του υδάτινου περιβάλλοντος, τη δυνατότητα δημιουργίας άμεσων θέσεων εργασίας και ενός ελκυστικού επενδυτικού κλίματος για έργα και δράσεις ανάπτυξης.

Ανδρεαδάκης Ανδρέας Καθηγητής, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - π. Ειδικός Γραμματέας Υδάτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ο Ανδρέας Ανδρεαδάκης είναι Καθηγητής στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Διευθυντής του Εργαστηρίου Υγειονομικής Τεχνολογίας.

Κατά την περίοδο Νοέμβριος 2009-Αύγουστος 2012 διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας Υδάτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, πολιτικός προϊστάμενος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. Παράλληλα κατά την περίοδο Μάρτιος 2011-Αύγουστος 2012 ήταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Έχει διδάξει στο ΕΜΠ 10 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στα γνωστικά αντικείμενα της διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης λυμάτων, ιλύος και στερεών αποβλήτων  καθώς και σε θέματα σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος και έχει δώσει πολλές διαλέξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ως προσκεκλημένος ομιλητής. Επέβλεψε ή επιβλέπει την εκπόνηση 60 διπλωματικών εργασιών, και 50 μεταπτυχιακών εργασιών, ενώ έχει αναλάβει την επίβλεψη δέκα διδακτορικών διατριβών. Ως μέλος επιτροπών της Συγκλήτου, της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος ασχολήθηκε με τη μελέτη των προγραμμάτων σπουδών και άλλων συναφών θεμάτων.

Διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος κατά τις περιόδους 1996-98 και 2003-2005. Διευθυντής του Εργαστηρίου Υγειονομικής Τεχνολογίας από το 1997 μέχρι τον Νοέμβριο του 2009 και από τον Αύγουστο του 2012 μέχρι σήμερα. Διευθυντής του ΔΠΜΣ “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” την περίοδο 2008-2010 και συντονιστής της ροής "Περιβαλλοντική Τεχνολογία" από την έναρξη του ΔΠΜΣ το 1998 μέχρι σήμερα.

Κατά το διάστημα 2000-2010 συμμετείχε στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ως συγγραφέας, ΣΕΠ και Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας «Σχεδιασμός Έργων Υποδομής και Προστασία του Περιβάλλοντος» στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής».

Συμμετείχε στην οργάνωση και εκτέλεση άνω των 60 ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων, την επεξεργασία και διάθεση λυμάτων, τη μαθηματική προσομοίωση ρύπων σε επιφανειακούς αποδέκτες, καθώς και με θέματα επαναχρησιμοποίησης λυμάτων και ιλύος  τα οποία χρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτήθηκαν από εκτός Ε.Μ.Π. ελληνικούς δημόσιους φορείς η την Ε.Ε., στα περισσότερα δε από αυτά ήταν ο επιστημονικός υπεύθυνος.

Παράλληλα με την πανεπιστημιακή του δραστηριότητα ο Α. Ανδρεαδάκης από το 1980 και μέχρι σήμερα ανέπτυξε σημαντική μελετητική δραστηριότητα σε περισσότερα από 150 προβλήματα εφαρμογής που έχουν σχέση με τη διαχείριση των υδατικών πόρων,  τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων, την επεξεργασία, διάθεση και αξιοποίηση λυμάτων, ιλύος και στερεών αποβλήτων και την επεξεργασία φυσικού νερού, σε πολλές περιοχές της χώρας συμπεριλαμβανομένων μεγάλων ελληνικών πόλεων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλος, Ρόδος).

Έχει διατελέσει σύμβουλος του ΥΠΕΧΩΔΕ, του ΥΠΑΝ, της ΕΥΔΑΠ, της ΕΥΑΘ, της UNEP καθώς και διαφόρων ΔΕΥΑ και δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον, τη διαχείριση των υδατικών πόρων, τη ρύπανση του νερού και ειδικότερα θέματα επεξεργασίας, διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης λυμάτων και ιλύος.

Είναι συγγραφέας άνω των 250 δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών, κεφαλαίων βιβλίων και ερευνητικών εκθέσεων.

Σχετικές ομιλίες

Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού -  Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη. Εναρκτήριες ομιλίες 64:22

Ιαν 26, 2016

Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού - Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη. Εναρκτήριες ομιλίες

Τσιρώνης Ιωάννης Γκανούλης Ιάκωβος JØrgensen Roger Βλαστός Δημήτρης Ιωαννίδης Λευτέρης Μαρινάκης Γεώργιος Παπαδάκης Νίκος Κουκιάσας Ευάγγελος Γαρουφαλιά Χριστίνα

Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική