Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Εισαγωγή στη θεματική ενότητα «Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη διαχείριση των υδατικών πόρων»

Χρυσόγελος Νίκος

26 Ιανουαρίου 2016

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 07:48 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 674
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) ολοκληρώνουν μια προσπάθεια εστιασμένη στην προώθηση μιας νέας, συμμετοχικής κουλτούρας για το αστικό και ημιαστικό νερό, το πρόγραμμα ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ: Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, και με αφορμή την ολοκλήρωσή του, διοργανώθηκε Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού - Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη» στις 26 & 27 Ιανουαρίου 2016, στο χώρο «The HUB Events» στην Αθήνα.

Με βασικό άξονα την Ανταλλαγή καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βιώσιμη διαχείριση του αστικού νερού, το Συνέδριο αφενός παρουσιάζει τα αποτελέσματα και τις εμπειρίες από την υλοποίηση του προγράμματος ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, και αφετέρου προσεγγίζει τα ευρύτερα θέματα βιώσιμης διαχείρισης του αστικού νερού σε πολιτικό, τεχνολογικό και επικοινωνιακό επίπεδο προτείνοντας παράλληλα καλές πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις.

Για το σκοπό αυτό στο Συνέδριο συμμετέχουν εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και εθνικών θεσμικών φορέων, αρμόδιων υπουργείων, επιχειρήσεων ύδρευσης, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, εταιριών κ.λπ. από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η διαμορφωθείσα ατζέντα περιλαμβάνει πολιτικά ζητήματα και θέματα ορθής διακυβέρνησης, καθώς επίσης και τεχνικά θέματα και ζητήματα διαχείρισης του νερού των πόλεων.

Η βιντεοσκοπημένη εισήγηση της κ. Margarete Auken, Μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Μέλους της ομάδας των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, σηματοδότησε την έναρξη της θεματικής ενότητας που συντόνισε ο κ. Νίκος Χρυσόγελος με τίτλο Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Η κ. Auken τόνισε ότι, αν και η πρόσβαση στο Νερό αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, στην ΕΕ πάνω από 1.000.000 πολίτες δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό και πάνω από 2.000.000 σε συστήματα αποχέτευσης. Επεσήμανε, επίσης, ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί καλούνται να ανταποκριθούν σε σημαντικό αριθμό ψηφισμάτων και πρωτοβουλιών της Κοινωνίας των Πολιτών -κάποιων προερχόμενων και από την Ελλάδα- που ζητούν με επίταση τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων και την εξασφάλιση της καλής ποιότητάς τους, ενώ υπογράμμισε ότι το Νερό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απολέσει το δημόσιο χαρακτήρα του και να γίνει εμπορεύσιμο είδος.

Χρυσόγελος Νίκος Πρόεδρος της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης «ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ»

O Νίκος Χρυσόγελος είναι πρόεδρος της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης «ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ» για την προώθηση της κοινωνικής και πράσινης οικονομίας, της καινοτομίας, της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και του πολιτισμού. Πρώην ευρωβουλευτής (2/2012-6/2014), 4ος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI), καθώς και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων (ENVI) του Ευρωκοινοβουλίου. Εισηγητής εκ μέρους των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο για τα θέματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχής (European Cohesion Fund) και των πολιτικών συνοχής για την περίοδο 2014-2020, καθώς και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Solidarity Fund). Εισηγητής έκθεσης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (European Maritime Fisheries Fund), εκθέσεων γνώμης για θέματα έξυπνης εξειδίκευσης των περιφερειών, τηλε-ιατρικής, βιο-οικονομίας, γαλάζιας οικονομίας, ανθεκτικότητας του τομέα της κοινωνικής – συνεταιριστικής οικονομίας.

Επικεφαλής των Οικολόγων Πράσινων στις εθνικές εκλογές του 2009, συντονιστής της καμπάνιας στις ευρωεκλογές του 2009. Εκλεγμένος με τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ Περιφερειακός Σύμβουλος και Γραμματέας του προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (2010-2014).
 

Διευθυντής του WELCOMMON HOSTEL, του πρότυπου ξενώνα αλλά και κέντρου καινοτομίας, τέχνης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Project manager του κέντρου φιλοξενίας κι ένταξης προσφύγων WELCOMMON (9/2016-2/2018). Πρόεδρος του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS (1999-2009).

Συν-συγγραφέας πολλών εκθέσεων και μελετών, μεταξύ άλλων προσφάτως: «Καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας μέσω κοινωνικής και πράσινης καινοτομίας» (ΗΒΣ, Άνεμος Ανανέωσης, INZEB), «Μείωση της ανεργίας των νέων μέσω της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής» (ZEWKlima). Project manager του προγράμματος “Climate School  Be.At” (2017–2019), αλλά και πολλών ευρωπαϊκών προγραμμάτων για κοινωνικά, νεανικά και περιβαλλοντικά θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής εκπαιδευτών για κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.

Ο Νίκος Χρυσόγελος είναι Χημικός – περιβαλλοντολόγος. Δραστήριος, τουλάχιστον τρεις δεκαετίες, σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος, βιωσιμότητας, πράσινης πολιτικής, περιφερειακής ανάπτυξης, διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, με σημαντική εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και Ευρω-Μεσογειακό επίπεδο. Τον Σεπτέμβριο 2010 του απονεμήθηκε από το Ευρω-Μεσογειακό Ίδρυμα για τον Διάλογο των Πολιτισμών, Anna Lindh Foundation, έπαινος (Honourable Mention) για την «υψηλού επιπέδου δουλειά του για τον διαπολιτισμικό διάλογο και την οικολογική βιωσιμότητα στη Μεσόγειο».

Ιδρυτικό μέλος μερικών από τις πιο σημαντικές περιβαλλοντικές οργανώσεις και πρωτοβουλίες πολιτών στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται ενεργά μέσα από τον εθελοντισμό, προγράμματα, δράσεις ευαισθητοποίησης, συνεργασίες με φορείς και Δήμους, για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τις τοπικές κοινωνίες, για την προώθηση της κοινωνικής κι αλληλέγγυας οικονομίας.

Συμμετείχε στην προώθηση της ανακύκλωσης στην Ελλάδα μέσα από περιβαλλοντικές δράσεις (1990-2010), στη σύνταξη του σχετικού νόμου για την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων (1995-1998), υποστήριξε πρωτοβουλίες πολιτών και δήμων σχετικά με την οργάνωση προγραμμάτων ανακύκλωσης. Συμμετείχε από το 2002-2009 στην Επιτροπή Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων (εκπρόσωπος των οικολογικών οργανώσεων). Ευαισθητοποίησε και ενημέρωσε δεκάδες χιλιάδες μαθητές και πολίτες μέσα από εκδηλώσεις, ομιλίες, πιλοτικές δράσεις, καμπάνιες ενημέρωσης, περιβαλλοντικές παρουσιάσεις σε σχολεία. Είναι εκπαιδευτής εκπαιδευτών και έχει διδάξει σε πολυάριθμα σεμινάρια για πτυχιούχους και ανέργους σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος (1992-2010).

Προσωπική ιστοσελίδα του Νίκου Χρυσόγελου

Σχετικές ομιλίες

Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού -  Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη. Εναρκτήριες ομιλίες 64:22

Ιαν 26, 2016

Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού - Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη. Εναρκτήριες ομιλίες

Τσιρώνης Ιωάννης Γκανούλης Ιάκωβος JØrgensen Roger Βλαστός Δημήτρης Ιωαννίδης Λευτέρης Μαρινάκης Γεώργιος Παπαδάκης Νίκος Κουκιάσας Ευάγγελος Γαρουφαλιά Χριστίνα

Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική