Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Καλές πρακτικές διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Το παράδειγμα του προγράμματος ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ

Μητροπούλου Άννυ, Σκούρτος Μιχάλης

26 Ιανουαρίου 2016

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 23:56 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 771
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) ολοκληρώνουν μια προσπάθεια εστιασμένη στην προώθηση μιας νέας, συμμετοχικής κουλτούρας για το αστικό και ημιαστικό νερό, το πρόγραμμα ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ: Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, και με αφορμή την ολοκλήρωσή του, διοργανώθηκε Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού - Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη» στις 26 & 27 Ιανουαρίου 2016, στο χώρο «The HUB Events» στην Αθήνα.

Με βασικό άξονα την Ανταλλαγή καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βιώσιμη διαχείριση του αστικού νερού, το Συνέδριο αφενός παρουσιάζει τα αποτελέσματα και τις εμπειρίες από την υλοποίηση του προγράμματος ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, και αφετέρου προσεγγίζει τα ευρύτερα θέματα βιώσιμης διαχείρισης του αστικού νερού σε πολιτικό, τεχνολογικό και επικοινωνιακό επίπεδο προτείνοντας παράλληλα καλές πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις.

Για το σκοπό αυτό στο Συνέδριο συμμετέχουν εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και εθνικών θεσμικών φορέων, αρμόδιων υπουργείων, επιχειρήσεων ύδρευσης, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, εταιριών κ.λπ. από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η διαμορφωθείσα ατζέντα περιλαμβάνει πολιτικά ζητήματα και θέματα ορθής διακυβέρνησης, καθώς επίσης και τεχνικά θέματα και ζητήματα διαχείρισης του νερού των πόλεων.


Τη δεύτερη ενότητα, με θέμα "Ορθές πρακτικές διακυβέρνησης", εγκαινίασε με την εισήγησή της η κ. Άννυ Μητροπούλου, συνεργάτης του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, η οποία επεσήμανε ότι καίτοι δεν υπάρχει ακριβής ορισμός της διαβούλευσης, τα πολλά παραδείγματα επιτυχούς εφαρμογής δημόσιας/ κοινωνικής διαβούλευσης διεθνώς, αλλά και εντός της ελληνικής επικράτειας, αποδεικνύουν ότι ο όρος αποκτά νόημα «βιωματικά», μέσα από την ίδια τη συμμετοχή, την ίδια τη διαδικασία. Η κ. Μητροπούλου υπογράμμισε ότι οι συμμετοχικές διαδικασίες, ενώ αποτελούν εν δυνάμει σημαντικά εργαλεία διαφάνειας, πληροφόρησης, μάθησης και λογοδοσίας, δεν έχουν διεισδύσει επαρκώς στην ελληνική κοινωνία, με αποτέλεσμα –ιδίως στο πεδίο της προστασίας του περιβάλλοντος- την αδυναμία χάραξης πολιτικών την παραπληροφόρηση, την αναπαραγωγή στερεοτύπων και τη διαιώνιση δυσπιστίας και παρεξηγήσεων. Εσαγωγή στην ενότητα πραγματοποιεί ο Μιχαήλ Σκούρτος, Καθηγητής στο Τμήμα Περιβάλλοντος του πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Μητροπούλου Άννυ Δίκτυο Μεσόγειος SOS

Η Άννυ Μητροπούλου είναι Πολιτικός Επιστήμονας- Διεθνολόγος (2003), με ειδίκευση (MSc) στην Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη (2004-2006), και μεταπτυχιακή διατριβή στην Κλιματική Αλλαγή και τους Περιβαλλοντικούς Πρόσφυγες (Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο). Υπήρξε ερευνήτρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστημίου (2002-2005), Επιστημονικός Συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (2005) και του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (2014), ενώ επί 10 συναπτά έτη συνεργάστηκε με το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ως συντονίστρια εκστρατειών (2006-2008), ως διευθύντρια (2009-2012) και ως σύμβουλος προγραμμάτων (2013-2015) της οργάνωσης. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιστημονικών συνεδριών, ενώ διαθέτει εμπειρία διοίκησης σε ΜΚΟ και επιμέρους ειδίκευση στους τομείς σχεδιασμού περιβαλλοντικής πολιτικής, δικτύωσης και διεθνών σχέσεων, διοργάνωσης εκστρατειών, διαχείρισης προγραμμάτων, διαμόρφωσης επικοινωνιακής πολιτικής, εξεύρεσης πόρων και συντονισμού συμμετοχικών διαδικασιών.

Σήμερα εργάζεται ως Υπεύθυνη Τύπου και Επικοινωνίας στο Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας.

Σκούρτος Μιχάλης Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ο Καθηγητής Μιχάλης Σκούρτος διδάσκει οικονομικά και πολιτική του περιβάλλοντος στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει σημαντική εμπειρία σε συμβουλευτικές εργασίες βιωσιμότητας και δημόσιας πολιτικής, με ποικίλους σημαντικούς οργανισμούς διεθνώς (ΟΟΣΑ, UNESCO, UNEP), την Ευρωπαϊκή Ένωση (EUROSTAT, JRC) και ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα. Διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, του Υπουργείου Εξωτερικών (2000-2004) και Εθνικός Εκπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2000-2002). Σήμερα είναι μέλος της Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Μελέτη των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα (2008-σήμερα), όπου ήταν επίσης επικεφαλής συγγραφέας για την Ελληνική Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Είναι μέλος της ομάδας εργασίας του ΟΟΣΑ για το Κλίμα, τις Επενδύσεις και την Ανάπτυξη (2014-σήμερα). Έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές της χρήσης πόρων και του περιβάλλοντος, τα οικονομικά του νερού, την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών (ICZM) και συναφή θέματα.

Απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη από το Πανεπιστήμιο J.W. Goethe της Φρανκφούρτης, Γερμανία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την οικονομική αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη χρήση οικονομικών εργαλείων στην περιβαλλοντική προστασία, τα οικονομικά των υδάτινων πόρων, και τα οικονομικά της κλιματικής αλλαγής.

Σχετικές ομιλίες

Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού -  Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη. Εναρκτήριες ομιλίες 64:22

Ιαν 26, 2016

Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού - Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη. Εναρκτήριες ομιλίες

Τσιρώνης Ιωάννης Γκανούλης Ιάκωβος JØrgensen Roger Βλαστός Δημήτρης Ιωαννίδης Λευτέρης Μαρινάκης Γεώργιος Παπαδάκης Νίκος Κουκιάσας Ευάγγελος Γαρουφαλιά Χριστίνα

Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική