Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος στην εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα: Προκλήσεις και προοπτικές από μια ολοένα και πιο υγρή Νορβηγική προοπτική

Barkved Line

26 Ιανουαρίου 2016

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 21:16 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 649
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) ολοκληρώνουν μια προσπάθεια εστιασμένη στην προώθηση μιας νέας, συμμετοχικής κουλτούρας για το αστικό και ημιαστικό νερό, το πρόγραμμα ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ: Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, και με αφορμή την ολοκλήρωσή του, διοργανώθηκε Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού - Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη» στις 26 & 27 Ιανουαρίου 2016, στο χώρο «The HUB Events» στην Αθήνα.

Με βασικό άξονα την Ανταλλαγή καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βιώσιμη διαχείριση του αστικού νερού, το Συνέδριο αφενός παρουσιάζει τα αποτελέσματα και τις εμπειρίες από την υλοποίηση του προγράμματος ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, και αφετέρου προσεγγίζει τα ευρύτερα θέματα βιώσιμης διαχείρισης του αστικού νερού σε πολιτικό, τεχνολογικό και επικοινωνιακό επίπεδο προτείνοντας παράλληλα καλές πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις.

Για το σκοπό αυτό στο Συνέδριο συμμετέχουν εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και εθνικών θεσμικών φορέων, αρμόδιων υπουργείων, επιχειρήσεων ύδρευσης, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, εταιριών κ.λπ. από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η διαμορφωθείσα ατζέντα περιλαμβάνει πολιτικά ζητήματα και θέματα ορθής διακυβέρνησης, καθώς επίσης και τεχνικά θέματα και ζητήματα διαχείρισης του νερού των πόλεων.

Η εισήγηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 1ης ενότητας του συνεδρίου με τίτλο "Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη διαχείριση των υδατικών πόρων". Η κ.  Line Barkved, Ερευνήτρια στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Έρευνας για το Νερό (NIVA), αναφέρθηκε στη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του κλίματος στην εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα. Μεταφέροντάς μας την εμπειρία της από τη Νορβηγία, στην οποία λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξήθηκαν οι εντατικές βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα, τόνισε ότι η βιώσιμη διαχείριση του νερού απαιτεί τη σύνθεση διαφορετικών βημάτων, με ταυτόχρονη εξέταση των αλληλεπιδράσεων από τις τοπικές «κλιματικές αλλαγές», την υδρολογία, τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον κ.λπ.

Barkved Line Ερευνήτρια, Νορβηγικό Ινστιτούτο Έρευνας για το Νερό (NIVA)

Η Line Barkved εργάζεται σαν Ερευνητικός επιστήμονας στον Τομέα για το Νερό και την Κοινωνία του Νορβηγικού Ινστιτούτου Έρευνας για το  Νερό (NIVA). Έχει περισσότερα από δέκα χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε θέματα σχετικά με την διαχείριση των υδατικών πόρων, την συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και την προσαρμογή σε αυτή, σε αστικές και αγροτικές περιοχές, σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Έχει εκπαιδευτικό  υπόβαθρο  στην  υδρολογία, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Η τρέχουσα έρευνά της εστιάζεται ιδίως στον περιβαλλοντικό και περιεκτικό σχεδιασμό, την μπλε-πράσινη υποδομή στην αστική διαχείριση των ομβρίων υδάτων και στην συνεργατική και συστημική καινοτομία που σχετίζεται με τις περιβαλλοντικές  προκλήσεις. Αυτήν την περίοδο συμμετέχει σε έργα για τη βιώσιμη διακυβέρνηση της υδροηλεκτρικής ενέργειας και την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα στη Νορβηγία, τη διακυβέρνηση των κλιματικών υπηρεσιών στην Ινδία  και την αναζήτηση κοινωνικά υπεύθυνων ατόμων για περιβαλλοντική έρευνα και λήψη αποφάσεων στον τομέα του αστικού περιβάλλοντος.

Σχετικές ομιλίες

Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού -  Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη. Εναρκτήριες ομιλίες 64:22

Ιαν 26, 2016

Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού - Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη. Εναρκτήριες ομιλίες

Τσιρώνης Ιωάννης Γκανούλης Ιάκωβος JØrgensen Roger Βλαστός Δημήτρης Ιωαννίδης Λευτέρης Μαρινάκης Γεώργιος Παπαδάκης Νίκος Κουκιάσας Ευάγγελος Γαρουφαλιά Χριστίνα

Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική