Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Η ανάπτυξη της βιομηχανίας και η ελληνική οικονομία

Αγριαντώνη Χριστίνα

30 Μαρτίου 2017

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01:54:23 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 2480
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Το σεμινάριο αυτό ανήκει στον κύκλο με τον γενικό τίτλο «Δώδεκα μαθήματα για τον ελληνικό 20ο αιώνα», που συνδιοργανώνουν τα Αρχεία Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) και το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ). Ο κύκλος αυτός συνεχίζει την παράδοση ανάλογων θεματικών σεμιναρίων που έγιναν τα δύο τελευταία χρόνια.

Η ανάπτυξη της βιομηχανίας και η ελληνική οικονομία τον 20ό αιώνα

Η βιομηχανία αποτέλεσε σημαντική συνιστώσα της εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας τον 20ό αιώνα. Αν και η συμμετοχή της στο συνολικό εθνικό προϊόν, σύμφωνα με μακροσκοπικές στατιστικές προσεγγίσεις, φαίνεται περιορισμένη ως τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ωστόσο η ανάπτυξή της υπήρξε σημαντική σε επιλεγμένα αστικά κέντρα, ενώ στη μεταπολεμική εποχή ακολούθησε θεαματικούς ρυθμούς, οι οποίοι βρίσκονται στη βάση των μεγάλων αλλαγών που γνώρισε η ελληνική κοινωνία.

Η ανάπτυξη της βιομηχανίας δεν έγινε με τρόπο σταθερό και γραμμικό μέσα στο χρόνο ούτε με ισορροπημένη κατανομή στο χώρο, αλλά μέσα από άλματα, στάσεις, κρίσεις ή πισωγυρίσματα, ανισότητες και πολωτικά φαινόμενα, πάντα σε συνάρτηση με τις γενικότερες συνθήκες της ελληνικής οικονομίας. Αυτή τη συσχέτιση επιχειρεί να παρακολουθήσει το σεμινάριο, σε καθεμιά από τις διαδοχικές φάσεις τις οποίες μπορούμε να διακρίνουμε στην εξέλιξη της βιομηχανίας. Δημοσιονομικά προβλήματα, αγροτικός κόσμος, εμπόριο και ναυτιλία, τραπεζικός τομέας, υποδομές, κρατικές πολιτικές αλλά και νοοτροπίες, καθώς και οι γενικότερες εξελίξεις της διεθνούς οικονομίας  συνθέτουν σε κάθε περίοδο το πλέγμα των συνθηκών από τις οποίες εξαρτάται η βιομηχανική ανάπτυξη: κατάσταση των αγορών, διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού, τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, όροι και δυνατότητες χρηματοδότησης.

Αγριαντώνη Χριστίνα Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σπούδασε αρχιτεκτονική στην Αθήνα και ιστορία στο Παρίσι, όπου ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή το 1984 με θέμα την εκβιομηχάνιση στην Ελλάδα (Paris X-Nanterre). Στα 1988–2002 εργάστηκε στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, όπου, εκτός από την έρευνα, συμμετείχε στη δημιουργία του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού–Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης, έργο του ΚΝΕ/ΕΙΕ. Έχει διδάξει κυρίως σε μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών στο ΚΝΕ/ΕΙΕ, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Universite de Provence της Γαλλίας. Είναι Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και τα δημοσιεύματά της αφορούν τα πεδία της Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας (19ος-20ός αιώνας), της Ιστορίας των Επιχειρήσεων, της Ιστορίας των Πόλεων της Βιομηχανίας και της Βιομηχανικής Αρχαιολογίας. Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών εταιρειών και ερευνητικών δικτύων.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Μαργαρίτα Δρίτσα, Βιομηχανία και τράπεζες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1990
 
Χρυσάφης Ιορδάνογλου, «Η οικονομία 1949-1974. Ανάπτυξη και νομισματική σταθερότητα», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000 (επιμ. Β. Παναγιωτόπουλος), τ. 9, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ. 59-86
 
Κώστας Κωστής-Βάσιας Τσοκόπουλος, Οι τράπεζες στην Ελλάδα 1898-1928, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1988
 
 Mark Mazower, Η Ελλάδα και η οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2002
 
Χρήστος Χατζηιωσήφ, Η γηραιά σελήνη. Η βιομηχανία στην ελληνική οικονομία 1830-1940, Θεμέλιο, Αθήνα 1993
 
Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας τον 20ο αιώνα.  Όψεις Πολιτικής και Οικονομικής Ιστορίας 1900-1940, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2009

Σχετικές ομιλίες