Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Η Ελλάδα και η Ευρώπη στον 20ο αιώνα. Από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο σχέδιο Briand (1929) και στη συνθήκη του Maastricht (1992)

Ριζάς Σωτήρης

9 Μαρτίου 2017

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 99:13 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 2468
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Το σεμινάριο αυτό ανήκει στον κύκλο με τον γενικό τίτλο «Δώδεκα μαθήματα για τον ελληνικό 20ο αιώνα», που συνδιοργανώνουν τα Αρχεία Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) και το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ). Ο κύκλος αυτός συνεχίζει την παράδοση ανάλογων θεματικών σεμιναρίων που έγιναν τα δύο τελευταία χρόνια.


Η Ελλάδα και η Ευρώπη στον 20ο αιώνα. Από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο σχέδιο Briand (1929) και στη συνθήκη του Maastricht (1992)
 

Η εισήγηση αποβλέπει σε μία επισκόπηση της σχέσης της Ελλάδας  με την Ευρώπη κατά τον 20ο αιώνα. Εξετάζονται τα πιο σημαντικά ορόσημα στην πορεία αυτή:

Η εμπλοκή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο που σήμαινε και την επιλογή μεταξύ δύο σχεδίων για τη μεταπολεμική Ευρώπη.

Η ελληνική αντίδραση στο πρώτο σχέδιο πολιτικής ένωσης της Ευρωπαϊκής ηπείρου, το σχέδιο Briand το 1930.

Το ελληνικό ενδιαφέρον για τη μεταπολεμική ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: Η σχέση μεταξύ Ψυχρού Πολέμου και Ευρωπαϊκής ιδέας.

Η Συμφωνία Σύνδεσης του 1961. Αναζήτηση πολυμερούς σχήματος για την ενσωμάτωση στην Ευρώπη. 

Η πορεία προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1975-1981: Η σύζευξη του ιδεώδους της νεωτερικότητας του εκσυγχρονισμού μέσω της Ευρώπης και της στρατηγικής σκοπιμότητας παραμονής στο Δυτικό συνασπισμό μετά την κρίση της Κύπρου. Ο εκδημοκρατισμός στη Νότια Ευρώπη. 

Οι αντιρρήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ: Ένας Ελληνικός ευρωσκεπτικισμός

Από την Κοινή στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά, το σχέδιο για το 1992. 

Η συμμετοχή στην Νομισματική Ένωση-Συνθήκη του Maastricht και ευρώ: Το σχέδιο του εκσυγχρονισμού στη δεκαετία του ‘90

Ριζάς Σωτήρης Διευθυντής Ερευνών, Κέντρο Έρευνας της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού, Ακαδημία Αθηνών

Ο Σωτήρης Ριζάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964.

Είναι διευθυντής ερευνών και διευθύνει το Κέντρο Έρευνας Ιστορίας Νεώτερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών.

Διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου το 1992.

Ήταν:
Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Παντείου Πανεπιστημίου, 1991-92
Visiting Research Associate, Department of Byzantine and Modern Greek Studies, King’s College London, 1994-95
Stanley Seeger Visiting Fellow in Research, Hellenic Studies Program/Princeton, 2004-5

Έχει διδάξει:
Στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, 2008-10
Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, 2013-17
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 2016-20

Έχει γράψει μεταξύ άλλων τα βιβλία:
Realism and Human Rights in US policy toward Greece, Turkey, and Cyprus, Lexington Books 2018
The End of Middle Class Politics?, Cambridge Scholars Publishing 2018
The Rise of the Left in Southern Europe. Anglo-American Responses, Routledge 2016
Το τέλος της Μεγάλης Ιδέας. Ο Βενιζέλος, ο αντιβενιζελισμός και η Μικρά Ασία, Καστανιώτης 2016
Απ’ την απελευθέρωση στον εμφύλιο, Καστανιώτης 2011
Η ελληνική πολιτική μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Κοινοβουλευτισμός και δικτατορία, Καστανιώτης 2008

Βιβλιογραφία
 
Γ. Κοντογιώργης, Οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 1975-1980 σε ΥΠΕΞ/Η συμμετοχή της Ελλάδας στην πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, τόμος δεύτερος, Παπαζήσης Αθήνα 2006, σ. 51-129
 
Η υποψηφιότητα της Ελλάδας για ένταξη και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Νότια Ευρώπη, Νεοελληνικά Ιστορικά, ΚΕΙΝΕ/Ακαδημία Αθηνών, τόμος 3/ 2013, σ. 189-210
 
S. Berstein-J. F. Sirinelli (διεύθ.), Les Annees Giscard. Valery Giscard d’ Estaing et l’ Europe 1974-1981, Arman Collin, Paris 2006
 
Philip Carabott (ed.), Greece and Europe in the Modern Period: Aspects of a Troubled Relationship, Centre for Hellenic Studies, London 1995
 
Eirini Karamouzi, Greece, the EEC and the Cold War, 1974-1979. The Second Enlargement, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2014
 
L. Tsoukalis  (επιμ.), Greece and the European Community, Saxon House, Oxford 1979
 

Σχετικές ομιλίες