Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Βιώσιμης Χημείας (SusChem)για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας στη Βιομηχανία και την Οικονομία

Κοκόσης Αντώνης

25 Νοεμβρίου 2017

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 21:28 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 392
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ),  επιτελώντας τον σκοπό της, ο οποίος είναι η προαγωγή της επιστήμης της χημείας στη βιομηχανία, στην τεχνολογία, στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στον έλεγχο, καθώς και η αξιοποίησή της για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, διοργάνωσε στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2017 με την ενεργή συμβολή των Επιστημονικών Τμημάτων Τροφίμων, Φαρμάκων - Καλλυντικών και Φαρμακοχημείας και Χρωμάτων - Βερνικιών – Μελανιών και σε συνδιοργάνωση με τους / τα:

1.  Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας,

2.  Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών

3. Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων

4. Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ

5. Τμήμα Χημείας Παν. Ιωαννίνων

6. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας

7. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας AΤΕΙΘ

8. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙΘ

διήμερο συνέδριο με θέμα:

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ- Προβλήματα και Προοπτικές».

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο MEC στην Παιανία.
 

Στο συνέδριο αναδείχθηκαν στοιχεία, όπως:

οι αυξημένοι δείκτες παραγωγής ερευνητικών εργασιών με υψηλό αριθμό ετεροαναφορών, δηλαδή η υψηλή ποσότητα και ποιότητα του ερευνητικού έργου,

η δυσανάλογα μικρή μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε εφαρμογή και παραγωγή,

οι διαδικασίες με την οποία λίγες, αλλά ελπιδοφόρες περιπτώσεις καινοτομιών στον χώρο της χημικής βιομηχανίας βρήκαν επιτυχή διέξοδο προς την εγχώρια και την διεθνή αγορά,

η διάθεση να αναπτυχθούν μηχανισμοί προσέγγισης και συνεργασίας.

Επίσης, καταγράφηκαν  οι ανασταλτικοί παράγοντες για τη μεταφορά της έρευνας και της καινοτομίας στη βιομηχανία, μεταξύ των οποίων σημαίνουσα θέση φαίνεται να κατέχουν:

το μέγεθος της Ελληνικής αγοράς, 

το κόστος της υποστήριξης της εφαρμοσμένης έρευνας, αλλά και η διακινδύνευση που εμπεριέχει μια τέτοια επένδυση, ιδίως στην περίπτωση της φαρμακοβιομηχανίας, 

η αμοιβαία δυσπιστία που υπάρχει μεταξύ των χώρων της έρευνας και της βιομηχανίας σε θέματα που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα ή την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και συμφωνιών,

η πολύ μεγάλη γραφειοκρατία και η έλλειψη υποστηρικτικών μηχανισμών για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

η μη επένδυση στη χρήση και διαφήμιση τοπικών πρώτων υλών και η μεταφορά μοντέλων από το εξωτερικό,

η απροθυμία της Ελληνικής Βιομηχανίας να επενδύσει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα κερδοφορίας.

Το Blod βιντεοσκόπησε και δημοσιεύει τις ομιλίες της 1ης συνεδρίας με γενική θεματική "Προοπτικές σύνδεσης της έρευνας και της εφαρμογής της καινοτομίας στην ελληνική βιομηχανία".

Κοκόσης Αντώνης Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ –Εκπρόσωπος Suschem

Ο Αντώνης Κοκόσης, FIChemE, FIEE, FRSA, and FIET, είναι Καθηγητής Μηχανικών Διεργασιών και Συστημάτων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με κύριο αντικείμενο την Κυκλική Οικονομία, τον περιβαλλοντικό και τεχνικο-οικονομικό σχεδιασμό βιομηχανικών μονάδων. Aπόφοιτος της Βαρβακείου Σχολής και της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, εκπόνησε τη διατριβή του και εργάστηκε στις ΗΠΑ (Princeton), και επέστρεψε στη Ελλάδα (2009) μετά από μακρόχρονη ερευνητική και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στο Ενωμένο Βασίλειο (Manchester, Surrey). Είναι Εθνικός Εκπρόσωπος στο DG Research for Climate Change και στο International Energy Agency (IEA) και στο European Federation of Chemical Engineering (EFCE/CAPE). Από το 2016 συντονίζει την Εθνική Πλατφόρμα Αειφόρου Χημείας (Sustainable Chemistries – Suschem), μέλος της Ευρωπαϊκής Suschem με πρωταρχικό στόχο την Κυκλική Οικονομία.

Στα βασικά του ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνεται ο ολοκληρωμένος περιβαλλοντικός σχεδιασμός, η ανάλυση και βελτιστοποίηση συστημάτων και διεργασιών, η βιομηχανική συμβίωση, η Ανάλυση Κύκλου Ζωής, και η ένταξη σύγχρονων υπολογιστικών μεθόδων στη στήριξη αποφάσεων και στην ανάλυση σύνθετων συστημάτων. Έχει εκτενή εμπειρία σαν τεχνικός σύμβουλος στη βιομηχανία (UOP, ICI, Bayer, Mitsubishi, Exxon, Eastman, MW Kellogg, BP Oil, Unilever, Aspen, Granherne, Linnhoff-March). Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος στην Εθνική Επιτροπή Προγραμματισμού του American Institute of Chemical Engineering, Εκλέκτορας του EPSRC, μέλος της Επιτροπής Ανανεώσιμων Υλικών και Ενεργειακών Πόρων του DTI, Συντονιστής του Προγράμματος Περιβάλλοντος του AIChE, και Εξωτερικός Εξεταστής του Cranfield University.

Πριν επιστρέψει στη Ελλάδα, διετέλεσε για 7 χρόνια Διευθυντής πρότυπου Εργαστηρίου Μηχανικής Διεργασιών και Πληροφοριακών Συστημάτων στην Αγγλία. Το Εργαστήριο, ένα από τα πρώτα στο είδος του παγκοσμίως, συνδύασε έρευνα σε Μηχανικές Διεργασιών με Πληροφοριακές Τεχνολογίες και προπορεύεται σε ερευνητικές περιοχές σχετικές με Ολοκληρωμένες Εφαρμογές, Υπολογιστικά Πλαίσια, και τον Σχεδιασμό Πειραμάτων Ευρείας Κλίμακας. Σαν υπεύθυνος του Εργαστηρίου οργάνωσε κύκλο ερευνητικών δραστηριοτήτων με συμμετοχή της βιομηχανίας και παράλληλη χρηματοδότηση από εθνικούς και τοπικούς φορείς. Σαν ιδρυτής και Δ/ντής των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Surrey θέσπισε 6 κύκλους μεταπτυχιακών  προγραμμάτων στην περιοχή της Μηχανικής Διεργασιών και Συστημάτων.

Σήμερα διευθύνει και συντονίζει την Εργαστηριακή Μονάδα ΙPSEN του ΕΜΠ. Η διεθνής του αναγνώριση καταγράφεται με 170 συμμετοχές σε Διεθνή Συνέδρια και 70 προσκλήσεις για ομιλίες σε πανεπιστήμια και βιομηχανίες. Από τον Αύγουστο του 2011 συντονίζει το πρώτο Biorefinery School υπό την αιγίδα του IEA και FP7. Έχει επιβλέψει 45 προπτυχιακές διπλωματικές, 34 μεταπτυχιακές διατριβές, και 20 διδακτορικές διατριβές (12 μέσα στο διάστημα των τελευταίων 10 χρόνων).

Σχετικές ομιλίες