Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Έρευνα, Καινοτομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Ο ρόλος των ΠΣΕΚ και η περίπτωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Θωμαΐδης Νίκος

25 Νοεμβρίου 2017

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24:14 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 619
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ),  επιτελώντας τον σκοπό της, ο οποίος είναι η προαγωγή της επιστήμης της χημείας στη βιομηχανία, στην τεχνολογία, στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στον έλεγχο, καθώς και η αξιοποίησή της για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, διοργάνωσε στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2017 με την ενεργή συμβολή των Επιστημονικών Τμημάτων Τροφίμων, Φαρμάκων - Καλλυντικών και Φαρμακοχημείας και Χρωμάτων - Βερνικιών – Μελανιών και σε συνδιοργάνωση με τους / τα:

1.  Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας,

2.  Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών

3. Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων

4. Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ

5. Τμήμα Χημείας Παν. Ιωαννίνων

6. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας

7. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας AΤΕΙΘ

8. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙΘ

διήμερο συνέδριο με θέμα:

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ- Προβλήματα και Προοπτικές».

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο MEC στην Παιανία.
 

Στο συνέδριο αναδείχθηκαν στοιχεία, όπως:

οι αυξημένοι δείκτες παραγωγής ερευνητικών εργασιών με υψηλό αριθμό ετεροαναφορών, δηλαδή η υψηλή ποσότητα και ποιότητα του ερευνητικού έργου,

η δυσανάλογα μικρή μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε εφαρμογή και παραγωγή,

οι διαδικασίες με την οποία λίγες, αλλά ελπιδοφόρες περιπτώσεις καινοτομιών στον χώρο της χημικής βιομηχανίας βρήκαν επιτυχή διέξοδο προς την εγχώρια και την διεθνή αγορά,

η διάθεση να αναπτυχθούν μηχανισμοί προσέγγισης και συνεργασίας.

Επίσης, καταγράφηκαν  οι ανασταλτικοί παράγοντες για τη μεταφορά της έρευνας και της καινοτομίας στη βιομηχανία, μεταξύ των οποίων σημαίνουσα θέση φαίνεται να κατέχουν:

το μέγεθος της Ελληνικής αγοράς, 

το κόστος της υποστήριξης της εφαρμοσμένης έρευνας, αλλά και η διακινδύνευση που εμπεριέχει μια τέτοια επένδυση, ιδίως στην περίπτωση της φαρμακοβιομηχανίας, 

η αμοιβαία δυσπιστία που υπάρχει μεταξύ των χώρων της έρευνας και της βιομηχανίας σε θέματα που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα ή την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και συμφωνιών,

η πολύ μεγάλη γραφειοκρατία και η έλλειψη υποστηρικτικών μηχανισμών για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

η μη επένδυση στη χρήση και διαφήμιση τοπικών πρώτων υλών και η μεταφορά μοντέλων από το εξωτερικό,

η απροθυμία της Ελληνικής Βιομηχανίας να επενδύσει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα κερδοφορίας.

Το Blod βιντεοσκόπησε και δημοσιεύει τις ομιλίες της 1ης συνεδρίας με γενική θεματική "Προοπτικές σύνδεσης της έρευνας και της εφαρμογής της καινοτομίας στην ελληνική βιομηχανία".

Θωμαΐδης Νίκος Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, ΕΚΠΑ

O Nίκος Θωμαΐδης είναι Αναλυτικός Χημικός με PhD από το ΕΚΠΑ, με μεταδιδακτορική εμπειρία στο Παν. της Αμβέρσας, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εργαζόμενος σε θέματα ποιότητας τροφίμων και περιβάλλοντος, και αρκετά χρόνια εμπειρίας σε δημόσια εργαστήρια ελέγχου (ΥΠΑΑΤ, ΓΧΚ). Από το 2003 είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ. Είναι μέλος της Επιτροπής Ερευνών του ΕΚΠΑ, μέλος του ΕΣΕΤ – ΕΦΕΤ και πρόεδρος του ΠΣΕΚ Βορείου Αιγαίου.

Η τρέχουσα ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μεθόδων μη στοχευμένης ανάλυσης με φασματομετρία μαζών υψηλής διακριτικής ικανότητας για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ποιότητας των τροφίμων Ελληνικού ενδιαφέροντος (ελαιόλαδο, μέλι, κρασί, γαλακτοκομικά) και την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας και της ιδιαίτερης ποιότητας τους με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα. Η ομάδα του επίσης αναπτύσσει καινοτόμες μεθοδολογίες ελέγχου νοθείας και επιμολυντών τροφίμων. Έχει 166 ερευνητικές εργασίες, >4600 ετεροαναφορές και δείκτη h = 40.

Σχετικές ομιλίες