Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Τουρισμός και πολιτισμός, συντελεστές ανάπτυξης σε παράκτιες ζώνες : Τάσεις και μελέτες περίπτωσης

Σαπουνάκη - Δρακάκη Λυδία, Lamplmair Franz, Τσάρτας Πάρις, Ασωνίτης Γεώργιος, Καραγιάννης Στέφανος, Στεφανιδάκη Εύα, Παππάς Ιωάννης

11 Νοεμβρίου 2014

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 71:04 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1111
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Η διακρατική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά, με θέμα τη Γαλάζια Ανάπτυξη αποτελεί συνέχεια σχετικών εκδηλώσεων πάνω σε ζητήματα ναυτιλίας και γαλάζιας ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014. Διοργανώθηκε από το Εθνικό Σημείο Επαφής ESPON και φιλοξενήθηκε από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς με σκοπό να παράξει προβληματισμό και να παρουσιάσει όλες τις διαστάσεις που η Γαλάζια Ανάπτυξη έχει για την Εδαφική Συνοχή στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ειδικά σε χρόνους οικονομικής κρίσης και ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων στον χωρικό και πολεοδομικό σχεδιασμό αλλά και στην ολοκληρωμένη διαχείριση του αιγιαλού και των παράκτιων ζωνών γενικότερα. Η συνάντηση, μέσα από μια σειρά θεματικών προτεραιοτήτων και τεκμηρίωσης από εθνικούς και διακρατικούς εμπειρογνώμονες, στοχεύει να αναδείξει τις μορφές διάδρασης γης-θάλασσας ως βασικά στοιχεία ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών αλλά και ολοκληρωμένων στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης, ανταποκρινόμενη, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη σχηματοποίησης ενός αποτελεσματικού Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Maritime Spatial Planning).

Tο motto της εκδήλωσης είναι: 

Γη και θάλασσα πρέπει να κατανοηθούν και να σχεδιαστούν μαζί!

Στις ευρωπαϊκές θάλασσες συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο ποσοστό της παγκόσµιας αγοράς  όσον αφορά τον ιστιοπλοϊκό τουρισµό και τον τουρισµό σκαφών αναψυχής (70% στη Μεσόγειο), ενώ η κρουαζιέρα αποτελεί έναν ταχέως αναπτυσσόµενο τοµέα, µε συνεχή αυξανόµενη ζήτηση σε παγκόσµιο επίπεδο. O παράκτιος τουρισµός σε συνδυασµό µε τον θαλάσσιο τουρισµό µπορούν να συµβάλουν καθοριστικά στη διαφοροποίηση του ευρωπαϊκού τουριστικού προϊόντος καθώς και στην επέκταση της οικονοµικής δραστηριότητας στην ενδοχώρα, µε ιδιαίτερη έµφαση στη σύνδεση µεταξύ του πρωτογενούς και του τριτογενούς τοµέα, προσδίδοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη στον ευρωπαϊκό τουρισµό και την ευρωπαϊκή οικονοµία συνολικά. Ωστόσο, οι υποτοµείς του παράκτιου και του θαλάσσιου τουρισµού βρίσκονται αντιµέτωποι µε σηµαντικές προκλήσεις, όπως το φαινόµενο του κατακερµατισµού, που αποβαίνει εις βάρος της συνοχής µεταξύ των παράκτιων περιοχών της ΕΕ, η εποχικότητα, η έλλειψη υποδοµών, η έλλειψη διαφοροποίησης και καινοτοµίας του προσφερόµενου προϊόντος, οι εποχικές µεταβολές στην απασχόληση σε συνδυασµό µε υψηλό βαθµό συγκέντρωσης ανειδίκευτου προσωπικού, οι υψηλές απαιτήσεις για βιωσιµότητα και τήρηση περιβαλλοντικών δεσµεύσεων, η επιτακτική ανάγκη για αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, η αυξανόµενη ζήτηση της διεθνούς τουριστικής αγοράς για τουριστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, η πίεση που προέρχεται από τον εντεινόµενο διεθνή ανταγωνισµό.

Σαπουνάκη - Δρακάκη Λυδία Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Lamplmair Franz Σύμβουλος Θαλάσσιας Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας (DG MARE)
Τσάρτας Πάρις Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ο Δρ. Πάρις Α. Τσάρτας είναι Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του νεοϊδρυθέντος Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει διατελέσει Πρόεδρος στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (2001-2003 και 2007-2009), μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2000-2003 και 2005-2010), Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» (2002-2009) και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Διδάσκει μαθήματα Τουρισμού στο προπτυχιακό τμήμα της Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού». Διετέλεσε Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας ΔΤΕ 51 και Διδάσκων (ΣΕΠ) στο Μεταπτυχιακό του Τουρισμού του ΕΑΠ (2000-2010). Διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (2007-σήμερα) και έχει διδάξει στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (2004-2008). Είναι ενεργό μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 1996 και του Συλλόγου Διδασκόντων από το 1997.

Ο Δρ. Τσάρτας έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Φιλοξενίας και Διοίκησης Τουρισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Λεμεσού, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1995-1997), στο ΑΤΕΙ Αθηνών (1996-1999) καθώς και σε Οργανισμούς που συνδέονται με τον Τουρισμό (ΕΟΤ, ΞΕΕ, HAPCO, HATTA, ΕΕΤΑΑ, ΣΕΤΕ κ.ά., από το 1995 έως σήμερα).  Υπήρξε Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) κατά την περίοδο 1985-1999, μέλος του ΔΣ του ΕΚΚΕ (1997-1999) και από το 1988 είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ομάδας Τουρισμού.

Είναι επίσης ενεργό μέλος επιστημονικών σωματείων και συλλόγων, κριτής και σύμβουλος σύνταξης σε επιστημονικά περιοδικά του τουρισμού, καθώς και εκδότης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού TOURISMOS - An International Multidisciplinary Journal of Tourism.  Έχει σημαντικό ερευνητικό και μελετητικό έργο στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει βιβλία, μελέτες και επιστημονικά άρθρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η αρθρογραφία και τα βιβλία που έχει γράψει άπτονται πολλών πεδίων του Τουρισμού και της Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως η Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη, η Τουριστική Εκπαίδευση, ο Τουριστικός Σχεδιασμός και οι Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού.

Ασωνίτης Γεώργιος Σύμβουλος - Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, Μέλος Τεχνικής Επιτροπής του Δικτύου των Νησιωτικών Επιμελητηρίων της ΕΕ ( INSULEUR)
Καραγιάννης Στέφανος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Στεφανιδάκη Εύα Ναυτιλιακός Οικονομολόγος, Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παππάς Ιωάννης Διευθύνων Σύμβουλος, GREEN EVOLUTION SA - Πιστοποιημένος Επιθεωρητής Αειφόρου Τουρισμού

Σχετικές ομιλίες