Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Συνεδρία III: "Πού θα επενδύσω: Η Κυκλική Οικονομία ευκαιρία για Βιώσιμη Ανάπτυξη"

Βιδάλης Ευθύμιος, Radziejewski Grzegorz, Καμινάρης Βασίλης, de Graaf Diana, Πλατής Ειρηνικός, Κόντη Κιάρα

24 Μαΐου 2016

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 77:50 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 893
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Η ανάκαμψη της βιομηχανίας και η δημιουργία υψηλών ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ, είναι καίριο ζητούμενο, για τη μετάβαση της χώρας σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.  Στην Ευρώπη, ο σχεδιασμός της νέας βιομηχανικής πολιτικής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με φιλόδοξους στόχους και κινητοποίηση σημαντικών επενδυτικών πόρων. Στην Ελλάδα, όμως η έξοδος από την κρίση έχει έκδηλη προϋπόθεση την υλοποίηση ευρύτατου πλέγματος πολιτικών που θα ανατρέψουν τα δεδομένα.

Η εκπόνηση του εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου αποτελεί αναγκαίο στόχο και αντικείμενο διαλόγου μεταξύ των φορέων της επιχειρηματικότητας και της πολιτείας.
 
Ο ΣΕΒ στηρίζοντας την προσπάθεια αυτή και συμμετέχοντας ενεργά, διοργάνωσε Βιομηχανικό Συνέδριο στις 23-24 Μαΐου 2016 στην Αθήνα με θέμα “Η Ελλάδα πέρα από  την Κρίση. Ισχυρή Βιομηχανία για Καινοτομία, Ανάπτυξη και Δουλειές

Το Συνέδριο, εξετάζει τις προϋποθέσεις και τις αναγκαίες παρεμβάσεις για μία βιομηχανική στρατηγική στην Ελλάδα.
 
Σημαντικοί άξονες του Συνεδρίου είναι οι ακόλουθοι:

Γιατί να επιλέξω την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, όπου θα συζητηθούν η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας στο διεθνές περιβάλλον, τα μαθήματα από την Ενιαία Αγορά και οι προκλήσεις για το μέλλον.  

Πώς θα επενδύσω στην Ελλάδα, με εντοπισμό των απαραίτητων παρεμβάσεων για τη γεφύρωση του επενδυτικού χάσματος που αφήνει η κρίση και την αντιμετώπιση των αιτιών και συνεπειών της, ως θεμέλιος λίθος της οικονομικής επανεκκίνησης.

Πού θα επενδύσω με επίκεντρα το νέο υπόδειγμα της κυκλικής οικονομίας, ως ευκαιρία για βιώσιμη ανάπτυξη και το ρόλο των δυναμικών παραγωγικών κλάδων της οικονομίας. 

Στο συνέδριο πήραν μέρος  ανώτατα στελέχη κορυφαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων της Ελλάδας, εμπειρογνώμονες από μεγάλους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, καθώς και εκπρόσωποι της πολιτείας.
 


Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τις ομιλίες  και τις παρουσιάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της 3ης Συνεδρίας της εκδήλωσης:
 
Συνεδρία Ill: "Πού θα επενδύσω: Η Κυκλική Οικονομία ευκαιρία για Βιώσιμη Ανάπτυξη"
 
Τι σημαίνει η κυκλική οικονομία για τη βιομηχανία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο;
 
Πώς μπορεί η υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας να βοηθήσει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας;
 
Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας;
 
Πού βρίσκονται οι ευκαιρίες για την ελληνική οικονομία στην κυκλική οικονομία;
 
Εισαγωγή: Κυκλική Οικονομία, το νέο παραγωγικό πρότυπο
Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, Πρόεδρος, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 
Ομιλία: Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία
Grzegorz Radziejewski, Senior Cabinet Member on Green Economy,
European Commission
 
Παρουσίαση: Η Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα
Βασίλειος Καμινάρης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ΕΥ
Diana de Graaf, Senior Manager
Ειρηνικός Πλατής, Partner, Platis – Anastasiadis & Associates Law Partnership
Κιάρα Κόντη, Manager EY

Βιδάλης Ευθύμιος Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής ΣΕΒ

Γεννήθηκε το 1954. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών (BA in Government) του Harvard University και MBA του Harvard Graduate School of Business Administration. Κατείχε ποικίλες θέσεις ευθύνης για περίπου 20 έτη στην Owens Corning (O.C.). Διετέλεσε Πρόεδρος των παγκόσμιων δραστηριοτήτων του Τομέα Συνθετικών Υλικών (Composites) και Πρόεδρος των Μονωτικών Υλικών στα αρχηγεία της εταιρείας στις Η.Π.Α. Προηγουμένως είχε ηγηθεί των δραστηριοτήτων Composites της O.C. στην Ευρώπη με έδρα τις Βρυξέλλες. Το 1998 εντάχθηκε στον Όμιλο S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. ως Chief Operating Officer (1998-2001), εν συνεχεία ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος (2001-2011), όντας ο πρώτος που δεν προερχόταν από την οικογένεια των ιδρυτών της εταιρείας και συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο επί 15 έτη.

Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Raycap S.A. από το 2001 έως το 2016 και Σύμβουλος Διοίκησης από το 2011, μέλος του Δ.Σ. της Future Pipe Industries (Ντουμπάι, Η.Α.Ε.) από το 2008 έως το 2019 και μέλος του Δ.Σ. της τεχνικής εταιρείας ΕΝΟΙΑ ΒV από το 2009 έως το 2013, όπου διετέλεσε Πρόεδρος από το 2011 εως το 2013.

Από το 2004 είναι μέλος του Δ.Σ. της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN και Σύμβουλος Διοίκησης από το 2011. Είναι συνιδρυτής και Σύμβουλος της Zeus Capital Management απο το 2007. Επίσης, είναι μέλος του Δ.Σ. της ALPHA BANK από το 2014, της Fairfield-Maxwell Ltd (Η.Π.Α.) από το 2018 και της Eurolife FFH Insurance Group Holdings S.A. από τον Ιανουάριο του 2021.

Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων από το 2001 έως το 2009, στο οποίο διετέλεσε και Πρόεδρος (2005-2009). Επιπλέον, υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) από το 2006 έως το 2016, όπου διετέλεσε Αντιπρόεδρος (2010-2014) και Γενικός Γραμματέας (2014-2016). Επιπρόσθετα, είναι ιδρυτής του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, του οποίου διετέλεσε Πρόεδρος από το 2008 έως το 2016.

Επίσης, είναι μέλος του Δ.Σ. του Solidarity Now από το 2013 και Αντιπρόεδρος από το 2016, καθώς και μέλος του Δ.Σ. του ALBA Business School από το 2016. Έχει υπηρετήσει ως μέλος στη Συμβουλευτική Επιτροπή του egg (enter-grow-go) και του MBA International Program του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Radziejewski Grzegorz Cabinet of Vice President of European Comission J. Katainen

O Grzegorz Radziejewski είναι μέλος του γραφείου του Αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jyrki Katainen, αρμόδιου για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα. Έγινε μέλος της ομάδας του κ. Katainen τον Νοέμβριο του 2014 και οι σημερινές αρμοδιότητές του καλύπτουν την πράσινη ανάπτυξη, την ενεργειακή ένωση, τις μεταφορές και τον προϋπολογισμό.

Στην προηγούμενη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τον Ιούνιο του 2012 ήταν Αναπληρωτής Προϊστάμενος και στη συνέχεια επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου του Επιτρόπου Lewandowski, που είχε τις αρμοδιότητες του προϋπολογισμού και του δημοσιονομικού προγραμματισμού.

Παλαιότερα, διετέλεσε Οικονομικός Σύμβουλος στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Πολωνίας στην ΕΕ (Ιανουάριος 2007 - Μάιος 2012) και, πριν από την εγκαταστασή του στις Βρυξέλλες, είχε εργαστεί στο Υπουργείο Οικονομικών στη Βαρσοβία (Πολωνία 1999-2006).

Καμινάρης Βασίλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ΕΥ
Ο Βασίλης Καμινάρης είναι εταίρος της EY Ελλάδας από το 2006, επικεφαλής του τμήματος Ελεγκτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδας από το 2013 και της EY Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης από το 2015. Με έδρα την Αθήνα, εξειδικεύεται στους κλάδους της Ενέργειας και Κοινής Ωφέλειας και της Εξόρυξης και Μετάλλων, στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ξεκίνησε την καριέρα του στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες της Arthur Andersen στην Αθήνα, ως Βοηθός Ελεγκτής το 1995. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει συμμετάσχει σε σειρά ελεγκτικών και συμβουλευτικών έργων εταιρειών διαφόρων κλάδων, καθώς και σε έργα με διεπιστημονικές και πολυπολιτισμικές ομάδες.

Ο Βασίλης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδας από το 2006, Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών από το 2004, πτυχιούχος (ΒΑ) Οικονομικών, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MBA από το ALBA Business Graduate School.

Η τεχνική εμπειρία του προκύπτει από συνδυασμό ποικίλων έργων, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών ελέγχων, ιδιωτικοποιήσεων, IPO, διαχωρισμούς δραστηριοτήτων, αποτιμήσεις και απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων και έργων διερεύνησης οικονομικής απάτης, κυρίως στους κλάδους της Ενέργειας και Κοινής Ωφέλειας.
de Graaf Diana Senior Manager, EY
Πλατής Ειρηνικός Partner, Platis – Anastasiadis & Associates Law Partnership
Ειρηνικός Πλατής, Partner, Platis – Anastasiadis & Associates Law PartnershipΕιρηνικός Πλατής, Partner, Platis – Anastasiadis & Associates Law PartnershipΕιρηνικός Πλατής, Partner, Platis – Anastasiadis & Associates Law PartnershipΕιρηνικός Πλατής, Partner, Platis – Anastasiadis & Associates Law Partnership

Ειρηνικός Πλατής, Partner, Platis – Anastasiadis & Associates Law Partnership

Κιάρα Κόντη, Manager EY

Ειρηνικός Πλατής, Partner, Platis – Anastasiadis & Associates Law Partnership

Κιάρα Κόντη, Manager EY

Κόντη Κιάρα Manager, EY

Σχετικές ομιλίες