Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Συνεδρία III: "Πού θα επενδύσω: Η Κυκλική Οικονομία ευκαιρία για Βιώσιμη Ανάπτυξη"

Βιδάλης Ευθύμιος, Radziejewski Grzegorz, Καμινάρης Βασίλης, de Graaf Diana, Πλατής Ειρηνικός, Κόντη Κιάρα

24 Μαΐου 2016

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 77:50 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 877
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Η ανάκαμψη της βιομηχανίας και η δημιουργία υψηλών ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ, είναι καίριο ζητούμενο, για τη μετάβαση της χώρας σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.  Στην Ευρώπη, ο σχεδιασμός της νέας βιομηχανικής πολιτικής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με φιλόδοξους στόχους και κινητοποίηση σημαντικών επενδυτικών πόρων. Στην Ελλάδα, όμως η έξοδος από την κρίση έχει έκδηλη προϋπόθεση την υλοποίηση ευρύτατου πλέγματος πολιτικών που θα ανατρέψουν τα δεδομένα.

Η εκπόνηση του εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου αποτελεί αναγκαίο στόχο και αντικείμενο διαλόγου μεταξύ των φορέων της επιχειρηματικότητας και της πολιτείας.
 
Ο ΣΕΒ στηρίζοντας την προσπάθεια αυτή και συμμετέχοντας ενεργά, διοργάνωσε Βιομηχανικό Συνέδριο στις 23-24 Μαΐου 2016 στην Αθήνα με θέμα “Η Ελλάδα πέρα από  την Κρίση. Ισχυρή Βιομηχανία για Καινοτομία, Ανάπτυξη και Δουλειές

Το Συνέδριο, εξετάζει τις προϋποθέσεις και τις αναγκαίες παρεμβάσεις για μία βιομηχανική στρατηγική στην Ελλάδα.
 
Σημαντικοί άξονες του Συνεδρίου είναι οι ακόλουθοι:

Γιατί να επιλέξω την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, όπου θα συζητηθούν η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας στο διεθνές περιβάλλον, τα μαθήματα από την Ενιαία Αγορά και οι προκλήσεις για το μέλλον.  

Πώς θα επενδύσω στην Ελλάδα, με εντοπισμό των απαραίτητων παρεμβάσεων για τη γεφύρωση του επενδυτικού χάσματος που αφήνει η κρίση και την αντιμετώπιση των αιτιών και συνεπειών της, ως θεμέλιος λίθος της οικονομικής επανεκκίνησης.

Πού θα επενδύσω με επίκεντρα το νέο υπόδειγμα της κυκλικής οικονομίας, ως ευκαιρία για βιώσιμη ανάπτυξη και το ρόλο των δυναμικών παραγωγικών κλάδων της οικονομίας. 

Στο συνέδριο πήραν μέρος  ανώτατα στελέχη κορυφαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων της Ελλάδας, εμπειρογνώμονες από μεγάλους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, καθώς και εκπρόσωποι της πολιτείας.
 


Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τις ομιλίες  και τις παρουσιάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της 3ης Συνεδρίας της εκδήλωσης:
 
Συνεδρία Ill: "Πού θα επενδύσω: Η Κυκλική Οικονομία ευκαιρία για Βιώσιμη Ανάπτυξη"
 
Τι σημαίνει η κυκλική οικονομία για τη βιομηχανία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο;
 
Πώς μπορεί η υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας να βοηθήσει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας;
 
Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας;
 
Πού βρίσκονται οι ευκαιρίες για την ελληνική οικονομία στην κυκλική οικονομία;
 
Εισαγωγή: Κυκλική Οικονομία, το νέο παραγωγικό πρότυπο
Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, Πρόεδρος, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 
Ομιλία: Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία
Grzegorz Radziejewski, Senior Cabinet Member on Green Economy,
European Commission
 
Παρουσίαση: Η Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα
Βασίλειος Καμινάρης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ΕΥ
Diana de Graaf, Senior Manager
Ειρηνικός Πλατής, Partner, Platis – Anastasiadis & Associates Law Partnership
Κιάρα Κόντη, Manager EY

Βιδάλης Ευθύμιος τ. Πρόεδρος, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Τον Αύγουστο του 2012 ορίστηκε Διαπραγματευτής εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου για την επανεκκίνηση των Συμβάσεων Παραχώρησης των 4 αυτοκινητοδρόμων, οι οποίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τον Δεκέμβριο του 2013.

Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. απο το 2001 έως το 2011 και Εντεταλμένος Σύμβουλος (COO) απο το 1998 έως το 2001 και ήταν μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας επι 15 χρόνια.

Εργάστηκε για περίπου 20 χρόνια στην Owens Corning των ΗΠΑ, όπου κατείχε θέσεις Γενικής Διοίκησης, Αντιπροέδρου του τομέα Reinforcement στην Ευρώπη, (1986-1993), Προέδρου του στρατηγικού διεθνούς τομέα Composites (1994-1996) και Προέδρου της Μονάδας Μονωτικών Υλικών (1996-1998).

Είναι μέλος του Δ.Σ. της Alpha Bank, της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, της Future Pipe Industries του Dubai. Συνιδρυτής και εταίρος της εταιρείας Zeus Capital Management.

Είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του egg (enter-grow-go). Είναι, επίσης, μέλος του ΜΒΑ International Program του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και του Δ.Σ. του Solidarity Now.

Διετέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης και μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας RAYCAP S.A. από 2001 έως το 2016 και Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας ΕΝΟΙΑ BV από το 2011 έως το 2013. Μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ από το 2006 έως το 2016 και ιδρυτής και Πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, από το 2008 έως το 2016. Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) από το 2001 έως το 2009, όπου διετέλεσε Πρόεδρος τα τελευταία 4 χρόνια.

Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες (ΒΑ) και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο Πανεπιστήμιο του Harvard.

Radziejewski Grzegorz Cabinet of Vice President of European Comission J. Katainen

O Grzegorz Radziejewski είναι μέλος του γραφείου του Αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jyrki Katainen, αρμόδιου για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα. Έγινε μέλος της ομάδας του κ. Katainen τον Νοέμβριο του 2014 και οι σημερινές αρμοδιότητές του καλύπτουν την πράσινη ανάπτυξη, την ενεργειακή ένωση, τις μεταφορές και τον προϋπολογισμό.

Στην προηγούμενη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τον Ιούνιο του 2012 ήταν Αναπληρωτής Προϊστάμενος και στη συνέχεια επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου του Επιτρόπου Lewandowski, που είχε τις αρμοδιότητες του προϋπολογισμού και του δημοσιονομικού προγραμματισμού.

Παλαιότερα, διετέλεσε Οικονομικός Σύμβουλος στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Πολωνίας στην ΕΕ (Ιανουάριος 2007 - Μάιος 2012) και, πριν από την εγκαταστασή του στις Βρυξέλλες, είχε εργαστεί στο Υπουργείο Οικονομικών στη Βαρσοβία (Πολωνία 1999-2006).

Καμινάρης Βασίλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ΕΥ
Ο Βασίλης Καμινάρης είναι εταίρος της EY Ελλάδας από το 2006, επικεφαλής του τμήματος Ελεγκτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδας από το 2013 και της EY Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης από το 2015. Με έδρα την Αθήνα, εξειδικεύεται στους κλάδους της Ενέργειας και Κοινής Ωφέλειας και της Εξόρυξης και Μετάλλων, στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ξεκίνησε την καριέρα του στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες της Arthur Andersen στην Αθήνα, ως Βοηθός Ελεγκτής το 1995. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει συμμετάσχει σε σειρά ελεγκτικών και συμβουλευτικών έργων εταιρειών διαφόρων κλάδων, καθώς και σε έργα με διεπιστημονικές και πολυπολιτισμικές ομάδες.

Ο Βασίλης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδας από το 2006, Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών από το 2004, πτυχιούχος (ΒΑ) Οικονομικών, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MBA από το ALBA Business Graduate School.

Η τεχνική εμπειρία του προκύπτει από συνδυασμό ποικίλων έργων, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών ελέγχων, ιδιωτικοποιήσεων, IPO, διαχωρισμούς δραστηριοτήτων, αποτιμήσεις και απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων και έργων διερεύνησης οικονομικής απάτης, κυρίως στους κλάδους της Ενέργειας και Κοινής Ωφέλειας.
de Graaf Diana Senior Manager, EY
Πλατής Ειρηνικός Partner, Platis – Anastasiadis & Associates Law Partnership
Ειρηνικός Πλατής, Partner, Platis – Anastasiadis & Associates Law PartnershipΕιρηνικός Πλατής, Partner, Platis – Anastasiadis & Associates Law PartnershipΕιρηνικός Πλατής, Partner, Platis – Anastasiadis & Associates Law PartnershipΕιρηνικός Πλατής, Partner, Platis – Anastasiadis & Associates Law Partnership

Ειρηνικός Πλατής, Partner, Platis – Anastasiadis & Associates Law Partnership

Κιάρα Κόντη, Manager EY

Ειρηνικός Πλατής, Partner, Platis – Anastasiadis & Associates Law Partnership

Κιάρα Κόντη, Manager EY

Κόντη Κιάρα Manager, EY

Σχετικές ομιλίες

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 2η ενότητα: Εκπαίδευση - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Χωροταξία 01:44:04

Σεπ 29, 2014

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 2η ενότητα: Εκπαίδευση - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Χωροταξία

Τραυλός Νικόλαος Καλογήρου Γιάννης Τσακανίκας Άγγελος Κομνηνός Νίκος Εμμανουηλίδης Παύλος Γιαννακούρου Γεωργία Κορρές Γεώργιος

Γλώσσα: Ελληνική