Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και ο αντίκτυπος στην οικονομία και την κοινωνία (ειδική παρουσίαση)

Τριανταφυλλίδης Κυριάκος

24 Μαΐου 2016

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 11:48 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 820
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Η ανάκαμψη της βιομηχανίας και η δημιουργία υψηλών ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ, είναι καίριο ζητούμενο, για τη μετάβαση της χώρας σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.  Στην Ευρώπη, ο σχεδιασμός της νέας βιομηχανικής πολιτικής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με φιλόδοξους στόχους και κινητοποίηση σημαντικών επενδυτικών πόρων. Στην Ελλάδα, όμως η έξοδος από την κρίση έχει έκδηλη προϋπόθεση την υλοποίηση ευρύτατου πλέγματος πολιτικών που θα ανατρέψουν τα δεδομένα.

Η εκπόνηση του εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου αποτελεί αναγκαίο στόχο και αντικείμενο διαλόγου μεταξύ των φορέων της επιχειρηματικότητας και της πολιτείας.
 
Ο ΣΕΒ στηρίζοντας την προσπάθεια αυτή και συμμετέχοντας ενεργά, διοργάνωσε Βιομηχανικό Συνέδριο στις 23-24 Μαΐου 2016 στην Αθήνα με θέμα “Η Ελλάδα πέρα από  την Κρίση. Ισχυρή Βιομηχανία για Καινοτομία, Ανάπτυξη και Δουλειές

Το Συνέδριο, εξετάζει τις προϋποθέσεις και τις αναγκαίες παρεμβάσεις για μία βιομηχανική στρατηγική στην Ελλάδα.
 
Σημαντικοί άξονες του Συνεδρίου είναι οι ακόλουθοι:

Γιατί να επιλέξω την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, όπου θα συζητηθούν η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας στο διεθνές περιβάλλον, τα μαθήματα από την Ενιαία Αγορά και οι προκλήσεις για το μέλλον.  

Πώς θα επενδύσω στην Ελλάδα, με εντοπισμό των απαραίτητων παρεμβάσεων για τη γεφύρωση του επενδυτικού χάσματος που αφήνει η κρίση και την αντιμετώπιση των αιτιών και συνεπειών της, ως θεμέλιος λίθος της οικονομικής επανεκκίνησης.

Πού θα επενδύσω με επίκεντρα το νέο υπόδειγμα της κυκλικής οικονομίας, ως ευκαιρία για βιώσιμη ανάπτυξη και το ρόλο των δυναμικών παραγωγικών κλάδων της οικονομίας. 

Στο συνέδριο πήραν μέρος  ανώτατα στελέχη κορυφαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων της Ελλάδας, εμπειρογνώμονες από μεγάλους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, καθώς και εκπρόσωποι της πολιτείας.Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την ειδική παρουσίαση με τίτλο "Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και ο αντίκτυπος στην οικονομία και την κοινωνία", που  πραγματοποίησε, στις 24 Μαΐου 2016, ο Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Associate Director, Business Engagement - Europe, WEF.
 
Οι συνοδευτικές διαφάνειες της παρουσίασης δεν δημοσιεύονται για λόγους προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.

Τριανταφυλλίδης Κυριάκος Associate Director, Business Engagement - Europe ,WEF
Ο Κυριάκος Τριανταφυλλίδης είναι Αναπληρωτής Διευθυντής του World Economic Forum, υπεύθυνος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ευρώπη .
Προηγουμένως, εργάστηκε στο Παρίσι ως σύμβουλος στρατηγικής για την PricewaterhouseCoopers και για Advention Business Partners , συμβουλεύοντας μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες για ευκαιρίες ανάπτυξης.

‘Ελαβε πτυχίο στην Επιχειρησιακή Έρευνα και το Μάρκετινγκ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος MBA από το HEC Paris . Είναι επίσης απόφοιτος του Global Leadership Fellows Program, ένός εκτελεστικού προγράμματος ανάπτυξης ηγεσίας που διευθύνεται από το World Economic Forumσε συνεργασία με το Wharton School , το INSEAD, το Columbia University και το London Business School .

Σχετικές ομιλίες

Παρουσίαση Έρευνας για τη Συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελληνική Οικονομία (με παράλληλη μετάφραση στα ελληνικά) 01:29:57

Φεβ 23, 2023

Παρουσίαση Έρευνας για τη Συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελληνική Οικονομία (με παράλληλη μετάφραση στα ελληνικά)

Δεσύπρη Αθηνά Brandt Jakhelln Lajla Βέττας Νίκος Danchev Svetoslav Borchgrevink Aage Najmowicz Alexandrina Clarke Jennifer

Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική (με παράλληλη μετάφραση στα ελληνικά)

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 2η ενότητα: Εκπαίδευση - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Χωροταξία 01:44:04

Σεπ 29, 2014

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 2η ενότητα: Εκπαίδευση - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Χωροταξία

Τραυλός Νικόλαος Καλογήρου Γιάννης Τσακανίκας Άγγελος Κομνηνός Νίκος Εμμανουηλίδης Παύλος Γιαννακούρου Γεωργία Κορρές Γεώργιος

Γλώσσα: Ελληνική