Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Προς ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο: Μεταρρυθμίσεις για Ανταγωνιστικότητα και Κοινωνική Συνοχή

Μέργος Γιώργος

16 Μαΐου 2018

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 76:03 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 248
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης είναι ανάγκη να αναζητήσουμε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο που θα ενδυναμώσει το ρυθμό ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα θα διασφαλίσει συνθήκες κοινωνικής συνοχής. Η ομιλία αυτή προτείνει τη διατύπωση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου, με άξονες την προώθηση των μεταρρυθμίσεων για ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια και τεχνολογική αλλαγή, αλλά με κοινωνική συνοχή και ευαισθησία ώστε όλοι να συμμετέχουν στα οφέλη της ανάπτυξης για να στηρίζουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Η χώρα χρειάζεται ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο με ευρεία οικονομική και κοινωνική βάση, που θα αξιοποιεί τους πλούσιους παραγωγικούς πόρους της χώρας, κυρίως το ανθρώπινο και το πολιτιστικό κεφάλαιο, και θα δημιουργεί προστιθέμενη αξία. Ένα πρότυπο που θα διασφαλίζει υψηλό ρυθμό ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή και κοινωνική ευαισθησία, που θα έχει ως αφετηρία ένα οικονομικό και κοινωνικό όραμα για τη χώρα και θα υπηρετείται από ένα μακρόπνοο αναπτυξιακό σχέδιο με προτεραιότητες και μέτρα πολιτικής, με μετρήσιμους στόχους, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και πρόβλεψη για διορθωτικές παρεμβάσεις. Το αναπτυξιακό σχέδιο πρέπει να είναι δικό μας, αποδεκτό από όλους, όχι γιατί μας το επιβάλουν οι άλλοι, αλλά γιατί το πιστεύει η κοινωνία. Το σχέδιο πρέπει να έχει εσωτερική συνοχή και να είναι συμβατό με τις διεθνείς τάσεις και τις Ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις. Είναι σκόπιμο να τονισθεί η σημασία της μέτρησης, της αξιολόγησης, της ανάγκης για δείκτες προόδου και για παρακολούθηση της πορείας προς μετρήσιμους στόχους. Η μέτρηση, η αξιολόγηση και η ύπαρξη ενός συστήματος κινήτρων, είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία του σχεδίου. Ένα αναπτυξιακό σχέδιο γενικά διατυπωμένο, χωρίς συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους, χωρίς παρακολούθηση, χωρίς ένα αποτελεσματικό σύστημα κινήτρων, είναι, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, καταδικασμένο σε αποτυχία.

Μέργος Γιώργος Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Ο Γεώργιος Μέργος είναι Ομότιμος Καθηγητής στον Τομέα Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάσκει από το 1986. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει MSc στην Αγροτική Οικονομική από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και PhD από το Πανεπιστήμιο Stanford. Πριν το Πανεπιστήμιο Αθηνών, εργάστηκε ως Ερευνητής-Οικονομολόγος στην Παγκόσμια Τράπεζα (1983-1986). Έχει εκτενές ερευνητικό, διδακτικό και συγγραφικό έργο που περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, βιβλία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την Αξιολόγηση και δίδαξε Κοινωνικο-οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων και Πολιτικών (Social Cost Benefit Analysis) για εικοσιπέντε χρόνια και το δίτομο βιβλίο του με τον ίδιο τίτλο διδάσκεται σε πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια. Επίσης, έχει ασχοληθεί με τη μέτρηση της παραγωγικότητας της οικονομίας σε άρθρα και βιβλία. Το βιβλίο του «Η Προώθηση των Οικονομικών Μεταρρυθμίσεων στην Ελληνική Οικονομία» έχει εκδοθεί από την Ακαδημία Αθηνών. Παράλληλα με την πανεπιστημιακή του δραστηριότητα διετέλεσε Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Οικονομικών (2012-2013), Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (2004-2007), Διοικητής του ΙΚΑ (2007-2009), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεων του Συμβουλίου της Ευρώπης (2009-2012), εκπρόσωπος του δημοσίου στο Δ.Σ. της Alpha Bank, μέλος των Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας και της ΔΕΗ. Έχει συνεργασθεί ερευνητικά με το ΙΟΒΕ και το ΚΕΠΕ, συμβουλευτικά με Διεθνείς Οργανισμούς (World Bank, FAO, OECD) και ως Εμπειρογνώμων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG External Relations), σε θέματα προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης και αναπτυξιακής συνεργασίας σε πολλές χώρες (Κίνα, Ινδία, λοιπές χώρες της Νότιας Ασίας, Αίγυπτο, όλες τις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης και ορισμένες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης) (1986-2003).

Σχετικές ομιλίες

Πέρα από τη λιτότητα: 1η Ενότητα - Αγορές προϊόντων και εργασίας, και ανταγωνιστικότητα 66:57

Οκτ 02, 2017

Πέρα από τη λιτότητα: 1η Ενότητα - Αγορές προϊόντων και εργασίας, και ανταγωνιστικότητα

Παπαγιαννίδης Αντώνης Βαγιανός Δημήτρης Γαλενιανός Μανόλης Δοξιάδης Αρίστος Κατσουλάκος Γιάννης Παπαλεξόπουλος Δημήτρης Πισσαρίδης Χριστόφορος

Γλώσσα: Ελληνική