Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Προς αναζήτηση στρατηγικής για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης: προκλήσεις για το κράτος δικαίου, τις επενδύσεις και την ανάπτυξης

Πικραμμένος Παναγιώτης, Γράβαρης Ιωάννης, Καλλιτσάντσης Αναστάσιος, Κανελλόπουλος Νικόλας, Μπάσης Βασίλειος, Φορτσάκης Θεόδωρος

25 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 77:13 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1796
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Δέσμη 90 παρεμβάσεων, θεσμικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα, που στοχεύουν στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης σε τομείς που αφορούν στη λειτουργία και  ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας  ανέδειξε η θεματική μελέτη-έκθεση που εκπόνησε το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ. Η μελέτη παρουσιάστηκε σε ημερίδα διαβούλευσης του ΣΕΒ, με θέμα: «Η ταχεία απονομή δικαιοσύνης, κρίσιμη προϋπόθεση για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη», σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Η έκθεση, που αποτέλεσε προϊόν πολύμηνης έρευνας, καταγράφει με συστηματικό τρόπο τους παράγοντες που οδηγούν στις καθυστερήσεις του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, αξιολογεί τις επιπτώσεις των καθυστερήσεων στις επιχειρήσεις και συγχρόνως προτείνει την εφαρμογή μιας κατάλληλης στρατηγικής και ενός αποτελεσματικού μηχανισμού μεταρρύθμισης.

Εκ μέρους της Διοίκησης του ΣΕΒ τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση καλωσόρισε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Χάρης Κυριαζής, ο οποίος σημείωσε ότι «η σημερινή διαβούλευση αποτελεί ένα κρίσιμο κρίκο στην διαδικασία άσκησης πολιτικής, που πρέπει να συντελείται με τους σύγχρονους κανόνες καλής νομοθέτησης». Χαιρετισμούς στην έναρξη απηύθυναν ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, τ. Πρωθυπουργός, Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.  Μάλιστα ο κ. Πικραμμένος αναφέρθηκε στην ανάγκη για αξιοκρατία στο δικαστικό κλάδο, για ουσιαστική συνεργασία δικαστικής, νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας και  κάλεσε την Πολιτεία να αξιοποιήσει την έκθεση συστήνοντας ειδικό μηχανισμό μεταρρύθμισης που θα υλοποιήσει όσα συμφωνηθούν μετά την διαβούλευση.

Ακολούθησε η παρουσίαση των γενικών διαπιστώσεων της θεματικής μελέτης για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, από εμπειρογνώμονες του Παρατηρητηρίου.  Όπως τονίστηκε σχετικά η στρατηγική για την επιτάχυνση της επίλυσης διοικητικών διαφορών και τελικά την αποσυμφόρηση της διοικητικής δικαιοσύνης, σε εύλογο χρονικό διάστημα, στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης.  Βασικοί πυλώνες του σχεδίου είναι:

 • η σταδιακή βελτίωση της επίλυσης διαφορών από το δικαστικό σύστημα,
 • η δραστική ενίσχυση των δυνατοτήτων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και
 • η ελαχιστοποίηση της δημιουργίας διαφορών κατά τη συναλλαγή της επιχείρησης με τη δημόσια διοίκηση.
Στο πλαίσιο αυτό, ανεδείχθησαν ως κύριες κατευθύνσεις η ταχεία εκκαθάριση ομοειδών εκκρεμών υποθέσεων, η ενίσχυση της δυναμικότητας και της τεχνικής ικανότητας των δικαστηρίων, η βελτίωση της λειτουργίας των δικαστηρίων και διαχείρισης των υποθέσεων –μέσω της εισαγωγής του θεσμού του διοικητικού διευθυντή στα δικαστήρια και την εφαρμογή συστήματος case flow management,  η απλοποίηση διατάξεων και ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών, η αξιολόγηση της απόδοσης των δικαστηρίων σε σχέση πάντα με την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης.

Επίσης, ως βασικές κατευθύνσεις στο πλαίσιο της εξωδικαστικής διαδικασίας ανεδείχθησαν η σύσταση Επιτροπών Επίλυσης Διοικητικών Αμφισβητήσεων  ανεξαρτήτων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, η δραστική διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διοικητικών διαφορών (διαιτησία, δικαστική μεσολάβηση, διαμεσολάβηση),  ο εξορθολογισμός και εξισορρόπηση της σχέσης μεταξύ διοίκησης και δικαστηρίων και τέλος η εφαρμογή των αρχών της καλής νομοθέτησης. 

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με Στρογγυλό Τραπέζι που είχε ως κεντρικό θέμα την «αναζήτηση στρατηγικής για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης: προκλήσεις για το κράτος δικαίου, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη», το οποίο συντόνισε ο κ. Πικραμμένος και στο οποίο συμμετείχαν διακεκριμένοι εκπρόσωποι του νομικού, κόσμου και ακαδημαϊκοί.   Εκπροσωπώντας στο Στρογγυλό Τραπέζι τις απόψεις της  επιχειρηματικότητας ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης είναι ένα σύνθετο και εθνικό πρόβλημα. Η άμεση λύση του, που είναι επιβεβλημένη, όχι μόνο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, αλλά το αντίθετο, θα απογειώσει σταδιακά την εθνική οικονομία. Είναι βασική προϋπόθεση για τη μείωση της ανεργίας και την ανάπτυξη».

Ακολούθησε ευρεία ανταλλαγή απόψεων με τη συμμετοχή εκπροσώπων των επιχειρήσεων σε τρία θεματικά εργαστήρια που εξέτασαν τα θέματα της επίλυσης φορολογικών υποθέσεων και των διοικητικών διαφορών κατά την υλοποίηση δημόσιων συμβάσεων & δημόσιων έργων καθώς και της επιτάχυνσης των διαδικασιών πτώχευσης & εξυγίανσης επιχειρήσεων.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης κατέθεσαν τις σκέψεις τους ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργός κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Μαυραγάνης, και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας.
Στην παρέμβασή του ο κ. Φέσσας τόνισε ότι σήμερα, στο μεταίχμιο της εξόδου από την επώδυνη ύφεση, η ανάγκη για την ουσιαστική μεταρρύθμιση του κράτους και ευρύτερα της δημόσιας διακυβέρνησης είναι προϋπόθεση βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Ανέφερε ότι η Δικαιοσύνη αποτελεί βασικό πυλώνα του συστήματος δημόσιας διακυβέρνησης και υπογράμμισε ότι για τις επιχειρήσεις, η ταχύτητα επίλυσης των διοικητικών διαφορών και διεκπεραίωσης όλων των δικαστικών διαδικασιών που τις αφορούν (φορολογία, συμβάσεις, διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, πτώχευσης, εξυγίανσης) αποτελεί παράγοντα επιβίωσης. Υπογράμμισε ότι οι υπέρμετρες καθυστερήσεις τις επιβαρύνουν με δυσανάλογο διοικητικό κόστος και κόστος κεφαλαίου, καθυστερούν ή ματαιώνουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και αποθαρρύνουν την προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων από το εξωτερικό.  Ταυτόχρονα ανέδειξε τις κύριες κατευθύνσεις και τη βασική φιλοσοφία της έκθεσης για περιορισμό των υποθέσεων που εισάγονται στα δικαστήρια, την αναβάθμιση της διοικητικής τους ικανότητας και την καλύτερη διαλειτουργία δημόσιας διοίκησης και δικαστηρίων. Ο κ. Φέσσας διατύπωσε εμφατικά την πρόθεση του ΣΕΒ να στηρίζει τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, πάντα σε συνεργατικό πνεύμα, ως προϋπόθεση για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας

Στο Video αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε το Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα την αναζήτηση στρατηγικής για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης:

Πικραμμένος Παναγιώτης πρώην πρωθυπουργός - Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ. και τέως Πρωθυπουργός, Παναγιώτης Πικραμμένος, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945. Είναι απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (1963) και πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών (1968). Την τετραετία 1969-1973 δικηγόρησε στην Αθήνα, με εξειδίκευση σε θέματα ναυτικού δικαίου, εργάσθηκε στο δικηγορικό γραφείο Ince&Co στο Λονδίνο (1972), ενώ δυο χρόνια μετά πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris II απ όπου έλαβε τον μεταπτυχιακό τίτλο DES de Droit Public (1974). Το 1976 διορίσθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατόπιν διαγωνισμού, ως Εισηγητής και το 1981 προήχθη στο βαθμό του Παρέδρου. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του αδείας παρακολούθησε μαθήματα ευρωπαϊκού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Paris II. Το 1993 προήχθη στο βαθμό του Συμβούλου. Έχει διατελέσει μέλος δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων, νομοπαρασκευαστικών επιτροπών καθώς και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Το 2007 προήχθη σε Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και τον Ιούλιο του 2009 σε Πρόεδρο του ιδίου Δικαστηρίου. Διετέλεσε σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα δημοσίου δικαίου (1991 - 1993) και μέλος της ΚΕΝΕ (1990-1991). Από τον Οκτώβριο του 2005 άσκησε, παραλλήλως με τα καθήκοντά του ως δικαστικού λειτουργού, καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, θέση από την οποία υπέβαλε παραίτηση μετά την προαγωγή του σε Πρόεδρο του Δικαστηρίου. Διετέλεσε εισηγητής σε σημαντικές υποθέσεις ενώ, υπό την προεδρία του, έχουν εκδοθεί πολλές αποφάσεις μείζονος σπουδαιότητας.

Στις 16 Μαΐου 2012, ο Παναγιώτης Πικραμμένος έλαβε εντολή σχηματισμού υπηρεσιακής κυβέρνησης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, προκειμένου να οδηγήσει τη χώρα σε νέες εκλογές στις 17 Ιουνίου 2012 και το βράδυ της ίδιας μέρας ορκίστηκε υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Η υπό τον Παναγιώτη Πικραμμένο υπηρεσιακή κυβέρνηση υπέβαλε την παραίτησή της στις 20 Ιουνίου αφού διενήργησε τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012.

Ο Παναγιώτης Πικραμμένος αποχώρησε από το δικαστικό σώμα, την 30η Ιουνίου του 2012.

Γράβαρης Ιωάννης Σύμβουλος Επικρατείας , Πρόεδρος, Ένωση Δικαστικών Λειτουργών ΣτΕ

Γέννηση στην Αθήνα 1958. Εγκύκλιες σπουδές στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό. Διαγωνισμός ΣτΕ – Εισηγητής 1984. Πάρεδρος 1991. Σύμβουλος 2004. Εκπαιδευτική Άδεια στη Γαλλία: Συνταγματικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Aix en Provence. Διετέλεσε Πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου Σημάτων, μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Δικαστηρίου Κακοδικίας και του Μισθοδικείου. Διετέλεσε κατ’ επανάληψη Επιθεωρητής των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και μέλος του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης και του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επί διετία Πρόεδρος της Επιτροπής Διοικητικής Μέριμνας και Ασφαλείας του ΣτΕ. Έχει διδάξει στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, διδάσκει δε, εδώ και πολλά χρόνια, στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Έχει δημοσιεύσει άρθρα, κυρίως σε ζητήματα δικαίου αιτήσεως αναιρέσεως και διοικητικών κυρώσεων. Μέλος επιστημονικών εταιρειών. Έχει εκπροσωπήσει τη Σχολή Δικαστών και το ΣτΕ σε αποστολές στο εξωτερικό. Από το 2012 Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ. Γνωρίζει Γαλλικά, Αγγλικά και λίγα Γερμανικά. Είναι παντρεμένος με την Ιφιγένεια Αργυράκη, Εφέτη Δ.Δ., και έχουν ένα γιο, το Βασίλη.

Καλλιτσάντσης Αναστάσιος Πρόεδρος Δ.Σ., ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Πολιτικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1976).

Ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1953. Είναι βασικός μέτοχος (εκ των ιδρυτών) και από το 2006 Πρόεδρος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (πρώην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.) και ενεργό μέλος της κατασκευαστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα από το 1976. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. την περίοδο 1998-2005 και Γενικός Διευθυντής την περίοδο 1979-2002. Επίσης, είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., Αντιπρόεδρος της ELPEDISON Α.Ε. και Διευθύνων Σύμβουλος της REDS Α.Ε. (εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αιολικών πάρκων, των θερμοηλεκτρικών σταθμών και του real estate αντίστοιχα). Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) από το 2005, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου την περίοδο 2008-2010 και Αντιπρόεδρος από το Μάιο του 2010. Επίσης, είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη από τη σύστασή του (2008) καθώς και Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ).

Κανελλόπουλος Νικόλας Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1990. Ιδρυτής της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Νικόλας Κανελλόπουλος & Συνεργάτες», η οποία είναι μέλος του διεθνούς δικτύου Δικηγορικών Εταιρειών «INTERNATIONAL JURISTS» (επί του παρόντος τελεί σε αναστολή δικηγορικού λειτουργήματος).

Ο Νικόλας Κανελλόπουλος είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τον Ιούλιο του 2011. Επιπλέον είναι:

 • Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)».
 • Πρόεδρος του Συμβουλίου Χαρίτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Επιβλέπων και συντονιστής των Νομοθετικών Ομάδων Εργασίας που συγκροτήθηκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την τροποποίηση της Αστικής, Ποινικής και Διοικητικής νομοθεσίας και συντάκτης των νομοθετικών διατάξεων που ενσωματώθηκαν στον νόμο 4055/2012 υπό τον τίτλο : «Δίκαιη Δίκη και Εύλογη Διάρκεια Αυτής».
 • Μέλος της Διυπουργικής Επιτροπής που συστήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών για τη κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της φοροδιαφυγής για τα έτη 2012-2014.
  Πρόεδρος της Ομάδας Διοίκησης Σχεδιασμού και Επίβλεψης Έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΟΔΙΣΕΕ Δικαιοσύνης), έργα για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (e- justice).
 • Επικεφαλής της Υπουργικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της δράσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος της Οικονομικής Αναπροσαρμογής για την Ελλάδα (α. Mνημόνιο- Πρόγραμμα Οικονομικής Υποστήριξης – Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality, β. Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (MEFP).
 • Επικεφαλής της Υπουργικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της δράσης της Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (Taskforce for Greece/ TFGR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνάρτηση με τις μνημονιακές απαιτήσεις και τα προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (NSRF 2007-2013.
 • Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) (Δεκέμβριος 2009 - Ιούλιος 2011), Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διαχείριση της Κρίσης (2010-2011). Επίσης ήταν Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Special Olympics (2011).

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Παντείου Πανεπιστημίου (1984) και της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (1988). Συνέχισε τις σπουδές του στο Κοινοτικό Δίκαιο στο «Institut Européen des Hautes Etudes Internationales» στη Νίκαια της Γαλλίας (1985), όπου και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (Πανεπιστήμιο της Νίκαιας, 1984-1986).

Κοινωνική Δραστηριότητα:

 • Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών (Σεπτέμβριος 2010 - Ιούλιος 2011)
  Σύμβουλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (1999 - 2011).
 • Υποψήφιος Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών το 2008.
 • Εισηγητής του θεσμού της διαμεσολάβησης και μέλος της σχετικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.
 • Εισηγητής και Μέλος της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για το προεδρικό διάταγμα 81/2005 (Δικηγορικές Εταιρίες).
 • Μέλος της επιτροπής του Δ.Σ.Α. για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
 • Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
 • Μέλος της Επιτροπής Κτηματολογίου του Δ.Σ.Α..
 • Μέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας της Ένωσης Βαλκανικών Δικηγορικών Συλλόγων (UBBA).
 • Μέλος του International Bar Association (I.B.A.).
 • Μέλος της Black Sea Countries Bars Association.
 • Μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
 • Συνιδρυτής και Πρόεδρος της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (1989 -1990).
Μπάσης Βασίλειος Πρόεδρος Εφετών, Α’ Αντιπρόεδρος, Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
Φορτσάκης Θεόδωρος Καθηγητής, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ

O Θεόδωρος Π. Φορτσάκης είναι Καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών (Δημόσιο Δίκαιο, κυρίως Διοικητικό και Φορολογικό). Υπήρξε για πολλά χρόνια Διευθυντής του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, Πρόεδρος της Νομικής Σχολής Αθηνών και μετά διετέλεσε Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επισκέπτης Καθηγητής Νομικής για 15 χρόνια στη Σορβόννη (Paris 1 και Paris 2) και στο Πανεπιστήμιο Paul Cézanne Aix-Marseille.

Δικηγόρος Αθηνών στον Άρειο Πάγο.

Παλαιότερα Μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.

Παλαιότερα Μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Εσόδων, Πρόεδρος της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.

Διετέλεσε μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής της Εθνικής Βιβλιοθήκης, της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Όπως επίσης, διεθνής εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, με πολλές αποστολές στην ανατολική Ευρώπη και κεντρική Ασία.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 10 βιβλία και 150 επιστημονικές μελέτες στα ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά. Εισηγητής σε περισσότερα από 90 ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Πρόεδρος ή Μέλος πολλών ελληνικών και ξένων επιστημονικών φορέων.

Έχει τιμηθεί με τα Γαλλικά Παράσημα του Αξιωματικού της Λεγεώνας τιμής και του Αξιωματικού του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα, ενώ του έχει απονεμηθεί ο τίτλος του Άρχοντος Δικαιοφύλακα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής.

Αντεπιστέλλον Μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας.

Διετέλεσε Βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ (2015-2019) και ήταν Υποψήφιος Βουλευτής της ΝΔ στην Α΄ Αθηνών στις εκλογές του Ιουλίου του 2019.

Σχετικές ομιλίες

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 - Έναρξη: Ομιλίες του Πρωθυπουργού, του Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και του Υπουργού Ανάπτυξης 73:09

Απρ 04, 2013

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 - Έναρξη: Ομιλίες του Πρωθυπουργού, του Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και του Υπουργού Ανάπτυξης

Σαμαράς Αντώνης Hahn Johannes Χατζηδάκης Κωστής Βιρβιδάκης Κυριάκος

Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020: 1η Θεματική Ενότητα (Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων - Δημόσια Διοίκηση) 66:41

Απρ 04, 2013

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020: 1η Θεματική Ενότητα (Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων - Δημόσια Διοίκηση)

Φίρμπας Ιωάννης Κορπάκης Δημήτρης Φωτάκης Κώστας Τζαμαλούκας Κωνσταντίνος Τσακανίκας Άγγελος Μιχαηλίδης Γεώργιος Καρζής Φοίβος

Γλώσσα: Ελληνική

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020: 2η Θεματική Ενότητα (Ανθρώπινο δυναμικό – Κοινωνική ενσωμάτωση) 59:04

Απρ 04, 2013

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020: 2η Θεματική Ενότητα (Ανθρώπινο δυναμικό – Κοινωνική ενσωμάτωση)

Παπούλια Σταματία Καραντινός Δημήτρης Μουρίκη Αλίκη Μπαλούρδος Διονύσης Σούλης Σωτήρης Χρυσάκης Μανώλης Νώτης Νεκτάριος

Γλώσσα: Ελληνική