Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Πολυπολιτισμικές κοινωνίες και εκδοχές κοινωνικής ένταξης: Διλήμματα της εκπαίδευσης

Δραγώνα Θάλεια

19 Απριλίου 2013

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 37:30 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1637
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική απέναντι στη διαχείριση της εθνοπολιτισμικής ετερότητας και στην καταπολέμηση της ξενοφοβίας υπογραμμίζει το σεβασμό της πολιτισμικής διαφοράς και την προώθηση της ανοχής. Ωστόσο ο λόγος που εκπέμπεται είναι κατά κανόνα αποπολιτικοποιημένος και αποφεύγει έναν κοινωνιολογικό προσανατολισμό. Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική είναι κατά βάση μονοπολιτισμική και χαρακτηρίζεται, στην καλύτερη περίπτωση, από μεγάλη αμηχανία. Και ενώ σχεδιάζονται εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (σχεδόν αποκλειστικά με χρηματοδότηση ευρωπαϊκών κονδυλίων) με στόχο την κοινωνική ένταξη και τη γεφύρωση των κοινωνικών ανισοτήτων, η πολιτική θέση απέναντι στον εθνοπολιτισμικά διαφορετικό μαθητή είναι αδιευκρίνηστη. Σε ένα τέτοιο κλίμα η ανακοίνωση εξετάζει εκδοχές κοινωνικής ένταξης των εθνοπολιτισμικά "άλλων" και πως αυτές αποτυπώνονται σε εκπαιδευτικές πολιτικές και στην εφαρμογή τους στο πλαίσιο του σχολείου, τόσο στο διεθνές επίπεδο όσο και σ‘ αυτό της ελληνικής πραγματικότητας.

Δραγώνα Θάλεια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ

Η Θάλεια Δραγώνα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952. Είναι Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας και Πρόεδρος στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σπούδασε Ψυχολογία στην Ελλάδα και την Αγγλία και το 1984 έλαβε τον τίτλο της διδάκτορος στην Κοινωνική Ψυχολογία από το Aston University in Birmingham.

Η ερευνητική της δραστηριότητα εστιάζεται σε θέματα κοινωνικής ταυτότητας και στη διαπλοκή ατομικών και συλλογικών διεργασιών. Ειδικότερες θεματικές των ερευνητικώ ενδιαφρόντων της είναι η κοινωνιοψυχολογική ταυτότητα και οι ομαδικές σχέσεις, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και ο εθνοκεντρισμός του εκπαιδευτικού συστήματος, οι κοινωνικές διακρίσεις, η πρόληψη και η προαγωγή της πρώϊμης ψυχοκοινωνικής υγείας, η μετάβαση στη γονική ιδιότητα, συγκρότηση της πατρότητας/ανδρισμού. Επίσης την απασχολούν θέματα ερευνητικής μεθοδολογίας και η σχέση ποσοτικών και ποιοτικών τεχνικών. Έχει διευθύνει και συμμετάσχει σε πολλά διεθνή και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα και έχει εκτενή ερευνητική δραστηριότητα καθώς και εφαρμοσμένη πράξη γύρω από τη μειονότητα στη Θράκη.

Anderson, B. (1983). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: New Left Books.

Appiah, A.K. (2003) Liberal education: The United States example. In K. McDonough and W. Feinberg (eds.) Citizenship and Education in Liberal-Democratic Societies: Teaching for Cosmopolitan Values and Collective Identities. Oxford: Oxford University Press.

Banks, J. (1995). Multicultural education: Historical development, dimensions, and practice. In J. Banks and C. McGee Banks (eds.) Handbook of Research on Multicultural Education. N.Y.: MacMillan Publishers.

Bhabba, H. (2001). Culture‘s in between. In D. Bennett (ed.) Multicultural States: Rethinking difference and identity. London: Routledge.

Burtt, S. (2003). Comprehensive educations and the liberal understanding of autonomy. In K. McDonough and W. Feinberg (eds.) Citizenship and Education in Liberal-Democratic Societies: Teaching for Cosmopolitan Values and Collective Identities. Oxford: Oxford University Press.

Chryssochoou, X., Azzi, A., Klandermans, B. and Simon, B. (2011). Introduction. In A. Azzi, X. Chryssochoou, B. Klandrmans, and B. Simon (eds.) Identity and Participation in Culturally Diverse Societies. Malden, MA: Blackwell Publishing.

Cummins, J. (2004). Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire. Clevedon: Multilingual Matters.

Cummins, J. (1996). Negotiating Identities: Education for Empowerment in a Diverse Society. Los Angeles: California Association for Bilingual Education.

Díaz-Rico, L. T. (1998). Toward a just society: recalibrating multicultural teachers. In R. Chávez& J. O‘Donnell (eds.), Speaking the unpleasant: the politics of (non) engagement in the multicultural education terrain. Albany, NY: State University of New York Press.

Dragonas, Th., Frangoudaki, A. and Inglessi, Ch. (1996). Unpacking intercultural teacher education: From monoculturalism to respect of human rights. In Th. Dragonas, A. Frangoudaki and Ch. Inglessi (eds.) Beyond One‟s Own Backyard. Athens: Nissos.

Dowrkin, R. (1977). Taking Rights Seriously. London: Duckworth.
 
Fordham, S. (1990). Racelessness as a factor in Black students‘ school success: Paradigmatic strategy or pyrrhic victory? In N.M. Hidalgo, C.L. McDowell and E.V. Siddle (eds.) Facing Racism in Education. Cambridge, Mass.: Harvard Educational Review.

Ginsburg, B. and R. Sondhi (2000). Community, identity and the state: Minority Struggles Within the European Union. in J. Gundara and S. Jacobs (eds.) Intercultural Europe: Diversity and Social Policy. Aldershot: Ashgate.

Gorski, P. (2006). Complicity with conservatism: the de-politicizing of multicultural and intercultural education. Intercultural Education, 17, 2: 163-177.

Gropas, R. and Trinadaffylidou, A. (2013). Greek education policy and the challenge of migration: an "intercultural" view of assimilation. Race, Ethnicity and Education, 14, 3, 399-419.

Hall, S. (1993). New ethnicities. In J. Donald and A. Rattansi (eds.) „Race‟, Culture and Difference. London: Sage.

Hansen, P. (2000) The cultural short-cut: A road to exclusion? Notes on identity politics in the European Union. In J. Gundara and S. Jacobs (eds.) Intercultural Europe: Diversity and Social Policy. Aldershot: Ashgate.

Koppits, E. M. (1969). Psychological Evaluation of Children's Human Figure Drawings. N.Y.: Grune & Stratton.

Kukathas, C. (1992) Are there any cultural rights? Political Theory, 20, 1:105-39.

Kymlica, W. (1995). Multicultural Citizenship. Oxford: Oxford University Press.

McLaughlin, T. (2003). The burdens and dilemmas of common schooling. In K. McDonough and W. Feinberg (eds.) Citizenship and Education in Liberal-Democratic Societies: Teaching for Cosmopolitan Values and Collective Identities. Oxford: Oxford University Press.

Margalit, A. and Halbertal, M. (1994). Liberalism and right to culture. Social Research, 61, 3. 491-510.

Parekh, B. (2000). Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. Houndmills: Palgrave.
 
Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Reich, R. (2003).Teaching cosmopolitan right. In K. McDonough and W. Feinberg (eds.) Citizenship and Education in Liberal-Democratic Societies: Teaching for Cosmopolitan Values and Collective Identities. Oxford: Oxford University Press.

Schlesinger, A. Jr.(1998). The Disuniting America: Reflections on a Multicultural Society. New York: W.W. Norton.

Taylor, C. (1991). Shared and divergent values. In R. Watts & D. Brown (eds.), Options for a New Canada. Toronto: Toronto University Press. Taylor, C. (1994) The politics of recognition. In A. Gutmann (ed.), Multiculturalism: examining the Politics of Recognition. Princeton: Princeton University Press.

Trouki, E. (2012). The challenge of cultural diversity in Greece: reflections on "intercultural education schools" (IES) strategy for creating inclusive learning environments. Power and Education, 4, 2: 219-229.

Wagner, S. (1991), Analphabétisme de Minorité et Alphabétisme d‟Affirmation Nationale a Propos de l'Ontario Français. Vol. 1: Synthèse Théorétique et Historique. Toronto: Ministère de l‘ Education.

Wieworka, M. (1993). Popular and political racism in Europe: Unity and diversity. Paper presented at the BSA Annual Conference, University of Kent at Canterbury, 6-9 April.

Φραγκουδάκη, Α. και Θ. Δραγώνα, (1997) "Τι Είν‟ η Πατρίδα Μας;" Εθνοκεντρισμός στην Εκπαίδευση . Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

Σχετικές ομιλίες

Εκπαίδευση: μεταρρύθμιση, οικονομία και κοινωνία 02:06:22

Φεβ 24, 2021

Εκπαίδευση: μεταρρύθμιση, οικονομία και κοινωνία

Πισσαρίδης Χριστόφορος Κεραμέως Νίκη Γραβάνης Αχιλλέας Καστανάς Λεωνίδας Κριμιζής Σταμάτης Μπουτάρης Μιχάλης Σαμπατακάκης Κυριάκος Σοφιανοπούλου Χρύσα Χατζημπίρος Κίμων Βέττας Νίκος

Γλώσσα: Ελληνική

"Είμαστε όλοι Πολίτες": Προώθηση της Διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών» – Παρουσίαση της Χάρτας Διαφάνειας και Λογοδοσίας των ΜΚΟ 01:20:40

Ιαν 22, 2014

"Είμαστε όλοι Πολίτες": Προώθηση της Διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών» – Παρουσίαση της Χάρτας Διαφάνειας και Λογοδοσίας των ΜΚΟ

Λαγανόπουλος Σωτήρης Κουτζούκου Φαίη Τέντες Ιωάννης Mora Veronika Μπακούρης Κώστας Σουφλής Ιωάννης Λιαρίκος Κωσταντίνος

Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική