Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

"Είμαστε όλοι Πολίτες": Προώθηση της Διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών» – Παρουσίαση της Χάρτας Διαφάνειας και Λογοδοσίας των ΜΚΟ

Λαγανόπουλος Σωτήρης, Κουτζούκου Φαίη, Τέντες Ιωάννης, Mora Veronika, Μπακούρης Κώστας, Σουφλής Ιωάννης, Λιαρίκος Κωσταντίνος

22 Ιανουαρίου 2014

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01:20:40 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 2722
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Έγινε την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 στο Μουσείο της Ακρόπολης, η εναρκτήρια ημερίδα του Προγράμματος χρηματοδότησης ΜΚΟ «Είμαστε όλοι Πολίτες», που αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και τη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς των ΜΚΟ στους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δημοκρατίας.

Οι τομείς δράσεων του Προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

-        Κοινωνικές ανισότητες, φτώχεια, κοινωνικό αποκλεισμός (συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων περιοχών), και παροχή βασικών υπηρεσιών πρόνοιας

-        Ανθρώπινα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και ειδικότερα των Ρομά), ρατσισμός και ρατσιστικές επιθέσεις, ισότητα των φύλων και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, καθώς και της διακίνησης ανθρώπων (trafficking)

-        Δημοκρατία, διαφάνεια, χρηστή διακυβέρνηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών

-        Ενδυνάμωση των δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων των μη κερδοσκοπικών οργανισμών (capacity building)

Το Πρόγραμμα, ύψους 7,34 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται  από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ),  και συγκεκριμένα τις χώρες της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας και υλοποιείται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Απρίλιο του 2016.

Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) ενώνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στην Ενιαία Αγορά. Ο Ευρωπαϊκός Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ ιδρύθηκε το 1994, με σκοπό τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη και την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ των κρατών δικαιούχων και των κρατών δωρητών.

Για την περίοδο 2009 – 2014, ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ διαθέτει κονδύλια συνολικού ύψους €1,79δις, με τη Νορβηγία να συνεισφέρει το 97% του συνολικού ποσού. Οι δωρεές αφορούν ΜΚΟ, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στις 12 πιο πρόσφατες χώρες-μέλη της Ε.Ε., στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Η συνεργασία με τους φορείς των χωρών του ΕΟΧ είναι ευρύτατη και οι συναφείς δραστηριότητες έχουν ορίζοντα υλοποίησης το 2016. Βασικοί τομείς υποστήριξης είναι το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, η έρευνα και οι υποτροφίες, η κοινωνία των πολιτών, η υγεία, η ισότητα των φύλων, η δικαιοσύνη και η πολιτιστική κληρονομιά.

Στην επίσημη εναρκτήρια εκδήλωση του Προγράμματος παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ κ. Γιώργος Γιαννούσης και ο Πρέσβης της Νορβηγίας στην Αθήνα κ. Sjur Larsen, ενώ στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μποδοσάκη κ. Δημήτρης Βλαστός ανέπτυξε το νόημα και τους σκοπούς του Προγράμματος και αναφέρθηκε με έμφαση στη δυναμική και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κοινωνία των Πολιτών στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι «όσο μεγαλώνει και ισχυροποιείται η Κοινωνία των Πολιτών, τόσο πολλαπλασιάζεται η κοινωνική ωφέλεια και τόσο σταθεροποιείται και ανθεί η Δημοκρατία».

Μετά τις εισηγητικές ομιλίες παρουσιάστηκε από τις κυρίες Vilde Hovik Roberg, Ανώτερη Σύμβουλο του Υπουργείου  Εξωτερικών της Νορβηγίας και Patrizia Brandellero, Συντονίστρια προγραμμάτων για την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών του Γραφείου Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ, η στρατηγική προσέγγιση και το πλαίσιο χρηματοδότησης των ΜΚΟ, ενώ τους στόχους και τις λεπτομέρειες του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» ανέπτυξε αναλυτικά αναλυτικά ο Διευθυντής του κ. Επαμεινώνδας Φαρμάκης.

Η Ημερίδα συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με μια σειρά ενημερωτικών εργαστηρίων (workshops) με αποδέκτες εκπροσώπους ΜΚΟ που από νωρίς έχουν επιδείξει ζωηρό ενδιαφέρον για το εν λόγω Πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν το Πρόγραμμα  «Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων των Μ.Κ.Ο. (Capacity Building)», το Πρόγραμμα Επιχορήγησης Διμερών Σχέσεων με εκπροσώπους ελληνικών ΜΚΟ και οργανισμών από τις δωρήτριες χώρες, καθώς και η θεματική «Προώθηση της Διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών», με τη συμμετοχή των κκ. Ιωάννη Τέντε, Εθνικού Συντονιστή Καταπολέμησης της Διαφθοράς, και Κώστα Μπακούρη, Προέδρου της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος.

Λαγανόπουλος Σωτήρης Διευθυντής του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», Ίδρυμα Μποδοσάκη

Ο Σωτήρης Λαγανόπουλος είναι Γραμματέας Δ.Σ. του Ιδρύματος Μποδοσάκη και ο Διευθυντής του Προγράμματος του ΕΟΧ «Είμαστε όλοι Πολίτες». Ο Σωτήρης επιβλέπει την ανάπτυξη και διαχείριση προγραμμάτων στο Ίδρυμα Μποδοσάκη και δουλεύει στενά με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος για την ανάπτυξη της στρατηγικής του. Έχει διαχειριστεί περισσότερα από 100εκ ευρώ σε δωρεές και διαθέτει βαθιά γνώση των διεθνών προδιαγραφών και εργαλείων μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου και της αποτελεσματικότητας κοινωφελών δράσεων. Είναι μέλος της Νομικής Επιτροπής του European Foundations Centre. Είναι κάτοχος πτυχίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το London School of Economics.

Κουτζούκου Φαίη Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια, SolidarityNow, Active citizens fund στην Ελλάδα

Η Φαίη Κουτζούκου είναι Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του SolidarityNow.

Πρηγουμένως, ήταν Διαχειρίστρια Προγραμμάτων στο Ίδρυμα Μποδοσάκη. Από το 2013 συμμετείχε στη διαχείριση του Προγράμματος Επιχορήγησης ΜΚΟ στην Ελλάδα «Είμαστε όλοι Πολίτες» των EEA Grants.

Έχει εμπειρία στo στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαχείριση δωρεών και κοινωφελών προγραμμάτων, στην έρευνα και αξιολόγηση μη-κερδοσκοπικών οργανισμών, στην ανεύρεση δωρητών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων, στη διοργάνωση εκδηλώσεων και παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (LL.M. & M.A.) από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC) και το Πανεπιστήμιο Goldsmiths του Λονδίνου.

Τέντες Ιωάννης Εθνικός Συντονιστής Καταπολέμησης της Διαφθοράς
Mora Veronika Διευθύντρια Προγράμματος Χρηματοδότησης του ΕΟΧ για τις ΜΚΟ, Ουγγαρία
Μπακούρης Κώστας Πρόεδρος της οργάνωσης "Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς"

Τον Δεκέμβριο του 2006 εξελέγη Πρόεδρος της ΜΚΟ «Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς» και πρόσφατα ανανεώθηκε η θητεία του για άλλα τρία χρόνια. Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και Πρόεδρος του Ελληνο-Ρωσικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου.

Από το 2000 και μέχρι σήμερα παραμένει Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρειών του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ενός σημαντικού ελληνικού βιομηχανικού ομίλου με διεθνείς δραστηριότητες.

Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της NET MED NV, μητρικής των εταιρειών Συνδρομητικής Τηλεόρασης FILMNET και NOVA, από το 2004 μέχρι το 2008.

Από το 1998 ως το 2000 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004». Από το 2001 μέχρι το 2002 διετέλεσε Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα. Από το 1986 μέχρι το 1997 ήταν πρόεδρος της RALSTON ENERGY SYSTEMS EUROPE SA (ευρωπαϊκή διάσταση της εταιρείας που ανήκε στη RALSTON PURINA). Την ίδια περίοδο υπήρξε μέλος στο WORLD-WIDE BUSINESS COUNCIL της ίδιας εταιρείας. Από το 1970 έως το 1986 εργάσθηκε στην UNION CARBIDE σε πολλές θέσεις μεταξύ των οποίων και Διευθύνων Σύμβουλος στην Ελλάδα και τελευταία ως Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Ευρώπης για τα καταναλωτικά προϊόντα.

Ανάμεσα σε άλλες δραστηριότητες διετέλεσε Πρόεδρος της EUROPEAN PORTABLE BATTERY ASSOCIATION, Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της Γενεύης, Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του BUSINESS EUROPE (μια έκδοση του ECONOMIST), Mέλος του WORLD PRESIDENTS’ ORGANISATION (WPO) και Μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του MBA προγράμματος του Πανεπιστημίου DE PAUL του Σικάγο και Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΕ.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο DE PAUL του Σικάγο της πολιτείας Ιλλινόις των Η.Π.Α.

Σουφλής Ιωάννης Δρ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Μέλος Δ.Σ., Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία

Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλα έργα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διετέλεσε εξωτερικός συνεργάτης του United Nations Environment Program και μέλος του διεθνούς διοικητικού συμβουλίου του Δικτύου για τη Διάδοση Καθαρών Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εργάσθηκε στην KPMG Σύμβουλοι Α.Ε., κατέχοντας διοικητικές θέσεις, στην OMNILINK A.E. ως Διευθυντής, στη συνέχεια ως ελεύθερος επαγγελματίας, ενώ από την 4η Μαρτίου 2019 κατέχει την θέση του New Business Development Manager στην εταιρεία MAS A.E.

Λιαρίκος Κωσταντίνος Επικεφαλής Προγράμματος και Λειτουργιών, WWF Ελλάς

Σχετικές ομιλίες