Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

"Είμαστε όλοι Πολίτες": Παρουσίαση της Επιχορήγησης Διμερών Σχέσεων

Engesland Bjorn, Solheim Lillian, Bjork Bjarkard-Pieper Steinunn, Παπαθεοδώρου Άρτεμις, Bertelsen Ingvald, Ριζάκος Σπύρος

22 Ιανουαρίου 2014

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01:00:24 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1515
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Έγινε την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 στο Μουσείο της Ακρόπολης, η εναρκτήρια ημερίδα του Προγράμματος χρηματοδότησης ΜΚΟ «Είμαστε όλοι Πολίτες», που αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και τη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς των ΜΚΟ στους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δημοκρατίας.

Οι τομείς δράσεων του Προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

-        Κοινωνικές ανισότητες, φτώχεια, κοινωνικό αποκλεισμός (συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων περιοχών), και παροχή βασικών υπηρεσιών πρόνοιας

-        Ανθρώπινα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και ειδικότερα των Ρομά), ρατσισμός και ρατσιστικές επιθέσεις, ισότητα των φύλων και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, καθώς και της διακίνησης ανθρώπων (trafficking)

-        Δημοκρατία, διαφάνεια, χρηστή διακυβέρνηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών

-        Ενδυνάμωση των δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων των μη κερδοσκοπικών οργανισμών (capacity building)

Το Πρόγραμμα, ύψους 7,34 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), και συγκεκριμένα τις χώρες της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας και υλοποιείται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Απρίλιο του 2016.

Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) ενώνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στην Ενιαία Αγορά. Ο Ευρωπαϊκός Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ ιδρύθηκε το 1994, με σκοπό τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη και την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ των κρατών δικαιούχων και των κρατών δωρητών.

Για την περίοδο 2009 – 2014, ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ διαθέτει κονδύλια συνολικού ύψους €1,79δις, με τη Νορβηγία να συνεισφέρει το 97% του συνολικού ποσού. Οι δωρεές αφορούν ΜΚΟ, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στις 12 πιο πρόσφατες χώρες-μέλη της Ε.Ε., στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Η συνεργασία με τους φορείς των χωρών του ΕΟΧ είναι ευρύτατη και οι συναφείς δραστηριότητες έχουν ορίζοντα υλοποίησης το 2016. Βασικοί τομείς υποστήριξης είναι το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, η έρευνα και οι υποτροφίες, η κοινωνία των πολιτών, η υγεία, η ισότητα των φύλων, η δικαιοσύνη και η πολιτιστική κληρονομιά.

Στην επίσημη εναρκτήρια εκδήλωση του Προγράμματος παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ κ. Γιώργος Γιαννούσης και ο Πρέσβης της Νορβηγίας στην Αθήνα κ. Sjur Larsen, ενώ στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μποδοσάκη κ. Δημήτρης Βλαστός ανέπτυξε το νόημα και τους σκοπούς του Προγράμματος και αναφέρθηκε με έμφαση στη δυναμική και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κοινωνία των Πολιτών στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι «όσο μεγαλώνει και ισχυροποιείται η Κοινωνία των Πολιτών, τόσο πολλαπλασιάζεται η κοινωνική ωφέλεια και τόσο σταθεροποιείται και ανθεί η Δημοκρατία».

Μετά τις εισηγητικές ομιλίες παρουσιάστηκε από τις κυρίες Vilde Hovik Roberg, Ανώτερη Σύμβουλο του Υπουργείου  Εξωτερικών της Νορβηγίας και Patrizia Brandellero, Συντονίστρια προγραμμάτων για την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών του Γραφείου Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ, η στρατηγική προσέγγιση και το πλαίσιο χρηματοδότησης των ΜΚΟ, ενώ τους στόχους και τις λεπτομέρειες του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» ανέπτυξε αναλυτικά αναλυτικά ο Διευθυντής του κ. Επαμεινώνδας Φαρμάκης.

Η Ημερίδα συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με μια σειρά ενημερωτικών εργαστηρίων (workshops) με αποδέκτες εκπροσώπους ΜΚΟ που από νωρίς έχουν επιδείξει ζωηρό ενδιαφέρον για το εν λόγω Πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν το Πρόγραμμα  «Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων των Μ.Κ.Ο. (Capacity Building)», το Πρόγραμμα Επιχορήγησης Διμερών Σχέσεων με εκπροσώπους ελληνικών ΜΚΟ και οργανισμών από τις δωρήτριες χώρες, καθώς και η θεματική «Προώθηση της Διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών», με τη συμμετοχή των κκ. Ιωάννη Τέντε, Εθνικού Συντονιστή Καταπολέμησης της Διαφθοράς, και Κώστα Μπακούρη, Προέδρου της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος.

Engesland Bjorn Γενικός Γραμματέας, Norwegian Helsinki Comittee, Νορβηγία
Solheim Lillian Διαχειρίστρια Προγραμμάτων Norwegian Helsinki Comittee, Νορβηγία
Bjork Bjarkard-Pieper Steinunn Διαχειρίστρια Προγραμμάτων, Icelandic Centre for Human Rights, Ισλανδία
Παπαθεοδώρου Άρτεμις Διαχειρίστρια Προγραμμάτων, "Είμαστε όλοι Πολίτες", Ίδρυμα Μποδοσάκη

Η Άρτεμις Παπαθεοδώρου είναι Διαχειρίστρια Προγραμμάτων στο Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» είναι υπεύθυνη για την πρόσκληση με τίτλο «Προαγωγή των Δημοκρατικών Αξιών, συμπεριλαμβανομένων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», για τις Διμερείς Σχέσεις, τις Συμπληρωματικές Δράσεις, ζητήματα μεθοδολογίας, τα θέματα οριζοντίου ενδιαφέροντος και τα διατομεακά ζητήματα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Σύγχρονων Μεσανατολικών Σπουδών  από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Πέρα από την Ελλάδα, έχει εργασθεί στην Τουρκία. Έχει πολυετή εθελοντική συνεισφορά στα ζητήματα των Ρομά, ιδίως στα θέματα των παιδιών και γυναικών.

Bertelsen Ingvald Σύμβουλος, ΜΚΟ ΝΟΑS, Νορβηγία
Ριζάκος Σπύρος Πρόεδρος, ΜΚΟ ΑΙΤΗΜΑ, Ελλάδα

Σχετικές ομιλίες

"Είμαστε όλοι Πολίτες": Προώθηση της Διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών» – Παρουσίαση της Χάρτας Διαφάνειας και Λογοδοσίας των ΜΚΟ 01:20:40

Ιαν 22, 2014

"Είμαστε όλοι Πολίτες": Προώθηση της Διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών» – Παρουσίαση της Χάρτας Διαφάνειας και Λογοδοσίας των ΜΚΟ

Λαγανόπουλος Σωτήρης Κουτζούκου Φαίη Τέντες Ιωάννης Mora Veronika Μπακούρης Κώστας Σουφλής Ιωάννης Λιαρίκος Κωσταντίνος

Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική