Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

"Είμαστε όλοι Πολίτες": Εργαστήριο προετοιμασίας ΜΚΟ για υποβολή αιτήσεων στις προσκλήσεις ενδιαφέροντος του Προγράμματος

Κουβελάκη Σοφία, Κουτζούκου Φαίη

22 Ιανουαρίου 2014

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 70:50 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 2457
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Έγινε την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 στο Μουσείο της Ακρόπολης, η εναρκτήρια ημερίδα του Προγράμματος χρηματοδότησης ΜΚΟ «Είμαστε όλοι Πολίτες», που αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και τη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς των ΜΚΟ στους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δημοκρατίας.

Οι τομείς δράσεων του Προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

-        Κοινωνικές ανισότητες, φτώχεια, κοινωνικό αποκλεισμός (συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων περιοχών), και παροχή βασικών υπηρεσιών πρόνοιας
 
-        Ανθρώπινα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και ειδικότερα των Ρομά), ρατσισμός και ρατσιστικές επιθέσεις, ισότητα των φύλων και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, καθώς και της διακίνησης ανθρώπων (trafficking)
 
-        Δημοκρατία, διαφάνεια, χρηστή διακυβέρνηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών
 
-        Ενδυνάμωση των δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων των μη κερδοσκοπικών οργανισμών (capacity building)

Το Πρόγραμμα, ύψους 7,34 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται  από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ),  και συγκεκριμένα τις χώρες της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας και υλοποιείται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Απρίλιο του 2016.

Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) ενώνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στην Ενιαία Αγορά. Ο Ευρωπαϊκός Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ ιδρύθηκε το 1994, με σκοπό τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη και την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ των κρατών δικαιούχων και των κρατών δωρητών.

Για την περίοδο 2009 – 2014, ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ διαθέτει κονδύλια συνολικού ύψους €1,79δις, με τη Νορβηγία να συνεισφέρει το 97% του συνολικού ποσού. Οι δωρεές αφορούν ΜΚΟ, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στις 12 πιο πρόσφατες χώρες-μέλη της Ε.Ε., στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Η συνεργασία με τους φορείς των χωρών του ΕΟΧ είναι ευρύτατη και οι συναφείς δραστηριότητες έχουν ορίζοντα υλοποίησης το 2016. Βασικοί τομείς υποστήριξης είναι το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, η έρευνα και οι υποτροφίες, η κοινωνία των πολιτών, η υγεία, η ισότητα των φύλων, η δικαιοσύνη και η πολιτιστική κληρονομιά.

Στην επίσημη εναρκτήρια εκδήλωση του Προγράμματος παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ κ. Γιώργος Γιαννούσης και ο Πρέσβης της Νορβηγίας στην Αθήνα κ. Sjur Larsen, ενώ στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μποδοσάκη κ. Δημήτρης Βλαστός ανέπτυξε το νόημα και τους σκοπούς του Προγράμματος και αναφέρθηκε με έμφαση στη δυναμική και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κοινωνία των Πολιτών στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι «όσο μεγαλώνει και ισχυροποιείται η Κοινωνία των Πολιτών, τόσο πολλαπλασιάζεται η κοινωνική ωφέλεια και τόσο σταθεροποιείται και ανθεί η Δημοκρατία».

Μετά τις εισηγητικές ομιλίες παρουσιάστηκε από τις κυρίες Vilde Hovik Roberg, Ανώτερη Σύμβουλο του Υπουργείου  Εξωτερικών της Νορβηγίας και Patrizia Brandellero, Συντονίστρια προγραμμάτων για την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών του Γραφείου Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ, η στρατηγική προσέγγιση και το πλαίσιο χρηματοδότησης των ΜΚΟ, ενώ τους στόχους και τις λεπτομέρειες του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» ανέπτυξε αναλυτικά αναλυτικά ο Διευθυντής του κ. Επαμεινώνδας Φαρμάκης.

Η Ημερίδα συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με μια σειρά ενημερωτικών εργαστηρίων (workshops) με αποδέκτες εκπροσώπους ΜΚΟ που από νωρίς έχουν επιδείξει ζωηρό ενδιαφέρον για το εν λόγω Πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν το Πρόγραμμα  «Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων των Μ.Κ.Ο. (Capacity Building)», το Πρόγραμμα Επιχορήγησης Διμερών Σχέσεων με εκπροσώπους ελληνικών ΜΚΟ και οργανισμών από τις δωρήτριες χώρες, καθώς και η θεματική «Προώθηση της Διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών», με τη συμμετοχή των κκ. Ιωάννη Τέντε, Εθνικού Συντονιστή Καταπολέμησης της Διαφθοράς, και Κώστα Μπακούρη, Προέδρου της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος.
 

Κουβελάκη Σοφία Διαχειρίστρια Προγραμμάτων, "Είμαστε όλοι Πολίτες", Ίδρυμα Μποδοσάκη
Κουτζούκου Φαίη Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια, SolidarityNow, Active citizens fund στην Ελλάδα

Η Φαίη Κουτζούκου είναι Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του SolidarityNow.

Πρηγουμένως, ήταν Διαχειρίστρια Προγραμμάτων στο Ίδρυμα Μποδοσάκη. Από το 2013 συμμετείχε στη διαχείριση του Προγράμματος Επιχορήγησης ΜΚΟ στην Ελλάδα «Είμαστε όλοι Πολίτες» των EEA Grants.

Έχει εμπειρία στo στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαχείριση δωρεών και κοινωφελών προγραμμάτων, στην έρευνα και αξιολόγηση μη-κερδοσκοπικών οργανισμών, στην ανεύρεση δωρητών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων, στη διοργάνωση εκδηλώσεων και παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (LL.M. & M.A.) από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC) και το Πανεπιστήμιο Goldsmiths του Λονδίνου.

Σχετικές ομιλίες

"Είμαστε όλοι Πολίτες": Προώθηση της Διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών» – Παρουσίαση της Χάρτας Διαφάνειας και Λογοδοσίας των ΜΚΟ 01:20:40

Ιαν 22, 2014

"Είμαστε όλοι Πολίτες": Προώθηση της Διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών» – Παρουσίαση της Χάρτας Διαφάνειας και Λογοδοσίας των ΜΚΟ

Λαγανόπουλος Σωτήρης Κουτζούκου Φαίη Τέντες Ιωάννης Mora Veronika Μπακούρης Κώστας Σουφλής Ιωάννης Λιαρίκος Κωσταντίνος

Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική