Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Κλιματική αλλαγή, επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Υγεία. Ενσωμάτωση γνώσης και εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Καλωσόρισμα και εισαγωγή

Νικολοπούλου - Σταμάτη Πολυξένη, Παπαδημητρίου - Τσάτσου Άννα, Ekström Monika, Μπασακάλη Κατερίνα

21 Νοεμβρίου 2013

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 31:29 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1835
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

H Περιφέρεια Αττικής διοργάνωσε σε συνεργασία με  το ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής «Περιβάλλον & Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με επιπτώσεις στην Υγεία», της Ιατρικής Σχολής, του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών,

• μία Ημερίδα με θέμα «Κλιματική Αλλαγή. Επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Υγεία. Ενσωμάτωσης Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην Τοπική αυτοδιοίκηση» (Climate changes. Τheir impact on Environment and Health. Implementation of Adaptation Policy and Intergration of Knowledge in Local Government), και

• Τέσσερα Εκπαιδευτικά εργαστήρια (Workshopς) με θέμα «Αντιμετωπίζοντας την Κλιματική αλλαγή. Σκέψου Παγκόσμια. Δράσε Τοπικά!» (Αddressing Climate Change. Think Globally. Act Locally!).

Στα πλαίσια της ημερίδας και των εργαστηρίων παρουσιάστηκαν οι παρακάτω θεματικές ενότητες  οι οποίες επικεντρώθηκαν στους δύο βασικούς άξονες α) Περιβάλλον & β) Υγεία:

1. Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Επιδράσεις στο Περιβάλλον & την Υγεία

«Τι συμβαίνει στον πλανήτη; Πώς καταγράφονται  τελευταίες μετρήσεις εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο;»

Η συμβολή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από ανθρωποκεντρικές πηγές, των αερίων που καταστρέφουν το όζον (CFC κλπ) και των αιωρούμενων σωματιδίων στο φαινόμενο της Κλιματικής αλλαγής. Ανάλυση και παρουσίαση του φαινομένου της αύξησης της συγκέντρωσης της αιθαλομίχλης στην Αθήνα λόγω χρήσης εστιών καύσης ξύλων για παραγωγή θερμότητας. Σύνδεση της παγκόσμιας θέρμανσης με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

«Ποιες δράσεις πρέπει να υιοθετήσουμε για να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου;»

Επενδύσεις σε «πράσινα» προϊόντα, τεχνολογίες και υπηρεσίες, υιοθετώντας μία στάση  ζωής πιο φιλική για το περιβάλλον, εξοικονομώντας ενέργεια, προωθώντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμβάλλοντας στη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων.

Μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα στους δημόσιους χώρους μέσω ανάπτυξης/χρήσης ανανεώσιμων/εναλλακτικών πηγών ενέργειας και προώθηση χρήσης πράσινων τεχνολογιών.

2. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Επιπτώσεις στο Περιβάλλον & Υγεία

«Τι περιμένουμε να συμβεί; Ποιες είναι οι προβλεπόμενες μελλοντικές επιδράσεις της Παγκόσμιας Κλιματικής αλλαγής;»

Η μεταβολή του κλίματος λόγω φυσικών  και ανθρωπογενών επιδράσεων και η σχέση με τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως: έντονες μεταβολές θερμοκρασίας, ξηρασία, καύσωνες, έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, κατακρήμνιση. Αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων που αυξάνονται   σε συχνότητα και ένταση σε σχέση με την κλιματική αλλαγή κι ενημέρωση για  κινδύνους όπως τραυματισμοί, πνιγμοί, θάνατοι λόγω ακραίων θερμοκρασιών κλπ.

3. Πολιτικές προστασίας των Υγροτόπων. Επιδράσεις των αλλαγών του Κλίματος στους Υγροτόπους και Επιπτώσεις στην Υγεία.

«Ποιες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής παρατηρούνται στα υδρολογικά και βιολογικά συστήματα;»

α) Η επίδραση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής στην υποβάθμιση των υγροτόπων και της βιοποικιλότητας αλλά και η αξία της προστασίας και διατήρησής τους ως συστήματα σημαντικής οικολογικής και οικονομικής αξίας.  Μέτρα προσαρμογής στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η κλιματική αλλαγή και  μετριασμός των επιπτώσεών της λόγω της επιβάρυνσης από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Επιπτώσεις  στη χλωρίδα και την πανίδα, μετατοπίσεις των ειδών προς τους πόλους.

β) Αλλαγές στα υδρολογικά και βιολογικά συστήματα καθώς και σύνδεση της υποβάθμισης των υγροτόπων με τη  συχνότητα εμφάνισης ασθενειών που μεταδίδονται μέσω εντόμων (π.χ κουνούπια) -λοιμώδη νοσήματα, μεταδοτικές ασθένειες (π.χ ελονοσία, Δάγκειος πυρετός). Επιπρόσθετα, οι υγρότοποι έχουν την ιδιότητα να απορροφούν και να συγκρατούν τις χημικές, ρυπαντικές και άλλες ουσίες και τη λάσπη που φέρουν μαζί τους τα νερά, λειτουργώντας ως φυσικά φίλτρα καθαρισμού των υδάτων.

4. Εκπαίδευση –Εργαστήρια (VET).

Κλιματική Αλλαγή. Περιβάλλον & Υγεία: Η αναγκαιότητα για Επαγγελματική Εκπαίδευση (VET). Mε τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης CEDEFOP. Συζητήθηκαν θέματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης διαχείρισης περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην υγεία: «Το Παράδειγμα της Κλιματικής αλλαγής».

Στόχος των εκπαιδευτικών εργαστηρίων είναι η:

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην κριτική σκέψη όλων των εμπλεκομένων , ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις για τη διαχείριση της μείωσης των εν δυνάμει αρνητικών επιδράσεων της Κλιματικής αλλαγής στο Περιβάλλον και την Υγεία.

• Kατανόηση του τρόπου επίδρασης της Κλιματικής αλλαγής στο Περιβάλλον & Υγεία και επίγνωση των πιο σημαντικών επιδράσεων της Κλιματικής αλλαγής.

• Επίγνωση των βασικών αρχών και ιδεών της Παγκόσμιας θέρμανσης του πλανήτη και της Κλιματικής αλλαγής.

• Ενσωμάτωση της γνώσης για τις πολιτικές μετριασμού και προσαρμογής ώστε να διαχειριστούμε τους κινδύνους της Κλιματικής αλλαγής και

• Τρόπους ενσωμάτωσης της μετριασμού των επιπτώσεων της Κλιματικής αλλαγής σε προγράμματα που υλοποιούνται σε  τοπικό κι εθνικό επίπεδο.

• Πληροφόρηση για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες ευπαθείς ομάδες, οι οποίες αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από τις επιπτώσεις της Κλιματικής αλλαγής.

• Ενημέρωση για τρόπους μείωσης του αποτυπώματος του άνθρακα στους δημόσιους χώρους, στους χώρους εργασίας και στις κατοικίες.

• Ευαισθητοποίηση για την  χρήση των δημοσίων μέσων μεταφοράς, και την ενεργό κίνηση όπως η ποδηλασία και το περπάτημα ως εναλλακτικές λύσεις στη χρήση των ιδιωτικών οχημάτων.

Η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών κα. Άννα Παπαδημητρίου Τσάτσου, χαιρετίζοντας την έναρξη της διήμερης επιστημονικής εκδήλωσης, τόνισε ότι παρόμοιες πρωτοβουλίες πρέπει να αναδεικνύονται και να αποτελέσουν παράδειγμα καλής πρακτικής για την εκπαίδευση του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Νικολοπούλου - Σταμάτη Πολυξένη Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Παθολογικής Ανατομίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Η Πολυξένη Νικολοπούλου - Σταμάτη είναι Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Παθολογικής Ανατομίας, καθώς και Διευθύντρια και Επιστημονικώς Υπεύθυνη του ΠΜΣ "Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία" της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παπαδημητρίου - Τσάτσου Άννα Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και στο Παρίσι. Κόρη του Δημήτρη Τσάτσου και της Τζούλιας Τσιριμώκου-Πιμπλή. Παντρεύτηκε τον Γιώργο Παπαδημητρίου με τον οποίο απέκτησαν τον γιο τους, Αλέξανδρο.

Είναι Δικηγόρος Αθηνών από το 1985. Έως την εκλογή της ως Αντιπεριφεριάρχης εργαζόταν στη Νομική Υπηρεσία της «ΕFG Eurobank Εργασίας».

Δραστηριότητες:

  • Ιδρυτικό μέλος της Ε.ΑΡ. (1987)
  • Υποψήφια βουλευτής με την Ε.ΑΡ. (1989)
  • Υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό "ΑΘΗΝΑ-Μελίνα Μερκούρη" (1990)
  • Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (2001-2009)
  • Μέλος του Γραφείου Ελλάδος της Greenpeace (1999-σήμερα)
  • Μέλος του Δ.Σ. του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (2010)
  • Μέλος του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. (2010)
  • π. Πρόεδρος του Κ.Ε.Θ.Ι. (2010)
Ekström Monika Policy Officer, European Commission
Μπασακάλη Κατερίνα Επιστημονική συνεργάτης, Ελληνικό Κοινοβούλιο

Σχετικές ομιλίες

Πολιτικές και θεσμοί προσαρμογής του κλάδου του τουρισμού στην κλιματική αλλαγή 95:17

Ιουλ 09, 2013

Πολιτικές και θεσμοί προσαρμογής του κλάδου του τουρισμού στην κλιματική αλλαγή

Αγγελόπουλος Αλέξανδρος Βερνίκος Γεώργιος Κοκκώσης Χάρης Παραβάντης Ιωάννης Σπιλάνης Ιωάννης Σταματόπουλος Χάρης Τσάρτας Πάρις Ζαχαράτος Γεράσιμος

Γλώσσα: Ελληνική