Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Η εμπειρία του συλλογικού εγχειρήματος της Γραμμής 10306: Οι συνέργειες που αναπτύχθηκαν και τα πολλαπλασιαστικά τους αποτελέσματα

Θεοδωρουλάκης Μενέλαος

4 Απριλίου 2021

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:19:18 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 42

Η ανάγκη δημιουργίας της Γραμμής 10306 προήλθε από την ανάδυση πρωτόγνωρων αναγκών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης λόγω της υγειονομικής κρίσης αλλά και της καραντίνας με όλες τις συνέπειες στην καθημερινότητα μας που προκάλεσαν στον πληθυσμό ανάγκη ακόμα και για απλή επικοινωνία για την αντιμετώπιση της απομόνωσης και της μοναξιάς. Η Γραμμή αποτέλεσε και ένα μοντέλο άμεσου μετασχηματισμού του τρόπου παροχής των υπηρεσιών ψυχικής υγείας λόγω των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης. Στην επιτυχή ανάπτυξη της συνέβαλε η εμπειρία της Γραμμής της Α΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινήτειου αποτέλεσε την αφετηρία της συζήτησης για τη δημιουργία μιας Πανελλαδικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης και η συμμετοχή της Α Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ τόσο στη στελέχωση όσο και στην υποστήριξη επιστημονική, εποπτική λειτουργική, η προσφορά υπηρεσιών πάνω από 160 στελέχη 45 Φορέων Ψυχικής Υγείας της Ομοσπονδίας ΑΡΓΩ, η συμμετοχή της γραμμής 1056 του Χαμόγελου του Παιδιού που μέσω της συνέργειας τους πέτυχαν την αρχική συμμετοχή πάνω από 240 επαγγελματιών ψυχικής υγείας, έμμισθων αλλά και εθελοντών που εντάχθηκαν ατομικά ή συλλογικά.

Η λειτουργία της γραμμής αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής συνεργασίας διαφορετικών φορέων παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για την συλλογική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του covid 19. Το οποίο επέφερε τη διαμόρφωση ενός ευέλικτου, φιλικού, προσβάσιμου και δωρεάν πλαισίου ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανώνυμο, εμπιστευτικό και δωρεάν με παράλληλη αξιοποίηση της εμπειρίας και των γνώσεων επαγγελματιών ψυχικής υγείας με διαφορετικές προσεγγίσεις που συνέβαλε θετικά αποτελέσματα τόσο στο επίπεδο της παρεχόμενης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης όσο και στο λειτουργικό και οργανωτικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώθηκε ένα πολυσυλλεκτικό μεθοδολογικό πλαίσιο, συνθέτοντας τα διαφορετικά επίπεδα τεχνογνωσίας, τις διαφορετικές πολιτικές και διοικητικές κουλτούρες και τα διαφορετικά μοντέλα παρέμβασης των φορέων που συμμετείχαν σε αυτή. Η καθημερινότητα της γραμμής οδήγησε τους φορείς να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, αλληλοεπιδρώντας και αξιοποιώντας τα διαφορετικά πλεονεκτήματα και τις ιδιαίτερες δυνατότητες του κάθε φορέα με πολλαπλασιαστικά.

Η Γραμμή είναι Έργο των ανθρώπων - επαγγελματιών που συμμετείχαν σε αυτή με θεαματικά αποτελέσματα δεδομένου ότι ως την Παρασκευή 2/4 η Γραμμή είχε δεχτεί 170.600 κλήσεις. Γεγονός που αναγνωρίστηκε και η λειτουργία της συνεχίζεται με χρηματοδότηση από Δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος αλλά και κάλυψη μέρους της μισθοδοσίας από το Υπουργείο Υγείας με ιδιαίτερα θετικά σχόλια σχεδόν από σχεδόν το σύνολο των ανθρώπων που έχουν εξυπηρετηθεί και είτε έχουν παραπεμφθεί σε μονάδες ψυχικής υγείας για συνέχιση της υποστήριξης τους είτε συνεχίζουν να καλούν. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε και ευχαριστούμε όλους τους καλούντες για την εμπιστοσύνη τους και τους συμμετέχοντες για την προσφορά τους.

Θεοδωρουλάκης Μενέλαος Δρ. Κοινωνικής Πολιτικής - Πρόεδρος Δ.Σ., Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας Αργώ - Πρόεδρος Δ.Σ., ΠΕΨΑΕΕ

Ο Μενέλαος Θεοδωρουλάκης είναι κοινωνικός ερευνητής και εμπειρογνώμονας στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας ως πτυχιούχος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Κοινωνική Πολιτική. Εξειδικεύεται επιστημονικά στα αντικείμενα: Κοινωνική Ασφάλιση, Κοινωνική Προστασία, Πρόνοια, Κοινωνική Ένταξη, Ισότητα, Κοινωνική Οικονομία, Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση, Επαγγελματική Αποκατάσταση ευάλωτων ομάδων, Σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων. Από το 1998 είναι ερευνητής και σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής σε διάφορους φορείς και προγράμματα όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, το Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ, το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, την ΠΕΨΑΕΕ, την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, την ΠΟΚοιΣΠΕ κ.α. και εκπαιδευτής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι επίσης εμπειρογνώμονας του European Social Policy Network τα τελευταία 6 χρόνια σε θέματα κοινωνικής προστασίας. Σήμερα είναι μέλος της Ομάδας Έργου της Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306 και του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας «Κανένας Μόνος στην Πανδημία». Επίσης έχει εργαστεί ως σύμβουλος κοινωνικής επιχειρηματικότητας και σύμβουλος απασχόλησης στον χώρο της ψυχικής υγείας τόσο ως έμμισθο στέλεχος αλλά και ως εθελοντής και έχει διατελέσει εθελοντικά πρόεδρος και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου Αργώ (2005-2014), μέλος του ΔΣ της ΠΕΨΑΕΕ (2004-2014), μέλος του ΔΣ του ΚοιΣΠΕ Ευ ζήν (2005-έως σήμερα), πρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΨΑΕΕ (Νοέμβριος 2014-έως σήμερα), πρόεδρος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Αργώ (Φεβρουάριος 2015 έως σήμερα), μέλος του ΔΣ της Επιστημονικής Εταιρίας Κοινωνικής Πολιτικής (2017 έως σήμερα). Έχει εμπειρία και στη Δημόσια Διοίκηση ως Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης στην Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και στην Διοίκηση του ΕΦΚΑ (Απρίλιος 2015 έως Σεπτέμβριος 2019). Έχει τέλος συμμετάσχει στην συγγραφή συλλογικών βιβλίων και άρθρων και έχει δημοσιεύσει και ατομικά άρθρα σε έγκριτα περιοδικά.

Σχετικές ομιλίες

Επιδημίες και κοινωνίες του παρελθόντος (Ιστορική θεματική ενότητα) 03:12:39

Ιαν 27, 2021

Επιδημίες και κοινωνίες του παρελθόντος (Ιστορική θεματική ενότητα)

Μάνος Ιωάννης McNeill John R. Χατζηιωάννου Μαρία - Χριστίνα Γαρδίκα Κατερίνα Barona Vilar Josep Lluis Μπαρλαγιάννης Θανάσης Στογιαννίδης Γιάννης Τσιάμης Κωνσταντίνος Μάνδυλα-Κουσουνή Μαρία Πουλάκου - Ρεμπελάκου Έφη

Γλώσσα: Ελληνική, Ελληνική με ταυτόχρονη διερμηνεία

Πανδημία, θεμελιώδη δικαιώματα και δημοκρατία - Η πρόκληση του εμβολιασμού (Νομική θεματική ενότητα) 02:15:46

Ιαν 28, 2021

Πανδημία, θεμελιώδη δικαιώματα και δημοκρατία - Η πρόκληση του εμβολιασμού (Νομική θεματική ενότητα)

Βενιζέλος Ευάγγελος Γεραπετρίτης Γιώργος Σισιλιάνος Λίνος-Αλέξανδρος Πικραμένος Μιχάλης Μήτρου Λίλιαν Ακριβοπούλου Χριστίνα

Γλώσσα: Ελληνική, Ελληνική με ταυτόχρονη διερμηνεία

COVID-19 στην Ελλάδα: εξέλιξη της πανδημίας και απόκριση, διδάγματα για την επόμενη φάση (Ιατρική θεματική ενότητα) 02:07:37

Ιαν 29, 2021

COVID-19 στην Ελλάδα: εξέλιξη της πανδημίας και απόκριση, διδάγματα για την επόμενη φάση (Ιατρική θεματική ενότητα)

Παναγιωτόπουλος Τάκης Τσιόδρας Σωτήρης Γώγος Χαράλαμπος Πεφάνης Άγγελος Μεντής Ανδρέας Λύτρας Θεόδωρος Ακινόσογλου Καρολίνα

Γλώσσα: Ελληνική, Ελληνική με ταυτόχρονη διερμηνεία