Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Η ελληνική Γλώσσα στην Ε.Ε.: προκλήσεις και διακυβεύματα

Αναγνώστου Αναστάσιος (Τάσος), Μπουρμπούλη Αγγελική

27 Μαΐου 2016

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 35:31 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 804
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Καινοτόμο εργαστήριο που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο του καινοτόμου αυτού εργαστηρίου παρουσιάστηκαν οδηγοί για τη σωστή συγγραφή διοικητικών κειμένων και εγγράφων, ενώ ταυτόχρονα έγινε παρουσίαση του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας. Αναλύθηκαν επίσης προβλήματα και προτάθηκαν λύσεις σχετικά με την ποιότητα των κειμένων και της χρήσης της ορολογίας στην ελληνική και ενωσιακή δημόσια διοίκηση.

Στην ομιλία που αναρτάται εδώ, αναφέρθηκε εισαγωγικά η νομική βάση της χρήσης 24 επισήμων γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η προάσπιση της Ευρωπαϊκής Πολυγλωσσίας από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (26 Σεπτεμβρίου). Στη συνέχεια αναλύθηκαν οι συνέπειες του κανονισμού 1/1958 στα προφορικά ελληνικά και η οργάνωση της διερμηνείας στα διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Ακολούθησε ανάλυση της έλλειψης των ελληνικών στην εσωτερική υπηρεσιακή επικοινωνία καθώς και στην επικοινωνία στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου. Αναλύθηκαν επίσης οι προκλήσεις που συνδέονται με τη μετάφραση των ελληνικών κειμένων στις άλλες γλώσσες της ΕΕ καθώς και των αγγλικών (κυρίως) κειμένων στα ελληνικά – με έμφαση και την τοπική προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες της Ελλάδας και της Κύπρου. Τέλος, προτάθηκαν κάποιες λύσεις για την αντιμετώπιση όλων των παραπάνω προκλήσεων.


Αναγνώστου Αναστάσιος (Τάσος) Προϊστάμενος της Μονάδας του ελληνόφωνου τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με έδρα τις Βρυξέλλες (Μονάδα B.EL-01)
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1959 όπου και ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στη Βιολογία το 1980 πριν στραφεί στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών με σπουδές στο Παρίσι, το Λονδίνο, τη Ρώμη και τη Μαδρίτη. Μετά το πέρας της στρατιωτικής του θητείας προσελήφθη ως μεταφραστής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1986 και εργάστηκε με ευρύ θεματολόγιο στο Λουξεμβούργο μέχρι το 1990. Το 1991 μετατέθηκε στη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου και εξειδικεύτηκε σε τεχνικά και επιστημονικά κείμενα με παράλληλες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διπλωματική Ιστορία και τις Διεθνείς Σχέσεις. Άσκησε διοικητικά καθήκοντα αναπλήρωσης προϊσταμένου την περίοδο 1998-2004 και εν συνεχεία ασχολήθηκε και με θέματα διαχείρισης προσωπικού. Από το 2016 εκτελεί χρέη προϊστάμενου της μονάδας του ελληνόφωνου τμήματος με έδρα τις Βρυξέλλες.
Μπουρμπούλη Αγγελική Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
Πτυχιούχος με βαθμό άριστα από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εξειδικεύτηκε στη Θεωρητική Γλωσσολογία και στις Διεθνείς Σχέσεις και της απονεμήθηκαν Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών (MasterofArts) από τα πανεπιστήμια Reading και KentatCanterbury του Ηνωμένου Βασιλείου αντίστοιχα. Είναι Υποψήφια Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου με αντικείμενο μελέτης την Επιμόρφωση των Δημοσίων Λειτουργών στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση στα θέματα των Ξένων Γλωσσών.

Από το 2002 υπηρετεί ως Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Έχει εργαστεί ως καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας διορισμένη στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στέλεχος του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Γλυφάδας και καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, τη Σχολή Ικάρων και τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Επίσης, διαθέτει σημαντική διδακτική δραστηριότητα στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση με αντικείμενο τη διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένη Γλώσσα.

Πέραν τούτου,ειδικεύεται σε θέματα:

• Διαχείρισης και Αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση,
• Δια βίου μάθησης και Διαρκούς επιμόρφωσης για τους Λειτουργούς της Δημόσιας Διοίκησης,
• Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης επιμορφωτικών προγραμμάτων στη Δημόσια Διοίκηση και τη δημιουργία αναλυτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Σχετικές ομιλίες