Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Ενότητα 3 – Η δύναμη της συνεργασίας

Αλεξίου Μαρία, Γιακουμάκης Εμμανουήλ, Χατζηνικολάκη Μαρία, Βλαχογιάννης Εμμανουήλ, Ζερβάκης Γιάννης, Παπαστεργίου Δημήτρης, Βιδάλης Ευθύμιος

2 Μαρτίου 2017

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 77:00 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 645
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

 Η «Ατζέντα 2030» του ΟΗΕ μαζί με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), που υιοθετήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2015 από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αποτελεί μία φιλόδοξη δέσμευση που μπορεί να αποτελέσει τον οδικό χάρτη για τον σύγχρονο τρόπο άσκησης της επιχειρηματικότητας. Κρίσιμος συντελεστής στην επιτυχία της εθνικής προσπάθειας για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της νέας προσέγγισης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι η συμμετοχή της επιχειρηματικής κοινότητας και βασικοί πυλώνες ο διάλογος και η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων: επιχειρήσεων, Πολιτείας, κοινωνίας των Πολιτών.  Με τα βασικά αυτά μηνύματα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 2.3.2017, στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΙΣ, το Συνέδριο «Δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη - 17 παγκόσμιοι στόχοι για ένα καλύτερο μέλλον», που συνδιοργάνωσαν το CSR HELLAS και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το Συνέδριο αποσκοπούσε στην ευαισθητοποίηση όλων και στην έναρξη ενός ευρύτερου διαλόγου μεταξύ των επιχειρήσεων και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων (stakeholders) σχετικά με τους 17 Στόχους, στην αναζήτηση και παρουσίαση καλών πρακτικών που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις για την ενσωμάτωση των Στόχων στις στρατηγικές τους, καθώς και στην ανάδειξη της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων ως βασική προϋπόθεση για την επίτευξή τους.
 
Το Συνέδριο, ήταν διαρθρωμένο σε τρεις θεματικές ενότητες:
 
1.      Το πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», όπου εκπρόσωποι διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών μαζί με εκπροσώπους της Κυβέρνησης και της επιχειρηματικής κοινότητας παρουσίασαν το γενικότερο πλαίσιο που η «Ατζέντα 2030» δημιουργεί για το επιχειρηματικό περιβάλλον και το επιχειρείν σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
 
 
2.      Η «Ατζέντα 2030» και η Επιχειρηματική Προσέγγιση, όπου ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, μοιράστηκαν την εμπειρία τους, μέσω παρουσίασης καλών πρακτικών και ιδεών σχετικά με την εφαρμογή ολοκληρωμένων μοντέλων υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ίδιων των επιχειρήσεων, αλλά και την ανταπόκρισή τους στις παγκόσμιες προκλήσεις που αναδεικνύουν οι SDGs.
 
 
3.      Η «Ατζέντα 2030» και η Δύναμη της Συνεργασίας, όπου εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας αναφέρθηκαν σε καλές πρακτικές συνεργατικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των SDGs.
 
Στην παρέμβασή του στο συνέδριο ο Πρόεδρος του Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κ. Γιάννης Πανιάρας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «το Συμβούλιο πιστεύει πως ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, δημόσιας διοίκησης και κοινωνικών εταίρων αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης, που θα εξισορροπεί τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές ανάγκες στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης.  Στη βάση αυτή, το Συμβούλιο στηρίζει ενεργά την Ατζέντα 2030 και τους παγκόσμιους στόχους - SDGs και δηλώνει την πρόθεσή του να συμβάλλει ουσιαστικά με την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων από τη πλευρά της επιχειρηματικής κοινότητας. Με αυτό δε το πνεύμα, συμμετέχει και στην εκπόνηση και υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που συντονίζει η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.»
 
Στην δική της παρέμβαση η Πρόεδρος του CSR HELLAS κ. Μαρία Αλεξίου  υπογράμμισε: «Οι 17 κοινοί πλέον στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη δίνουν μια νέα προοπτική σε όσα μπορούν να ενώσουν επιχειρήσεις και κοινωνία, Πολίτες και Πολιτεία. Όλοι οι στόχοι είναι εξίσου σημαντικοί, ωστόσο τρεις παράμετροι καθορίζουν την επίτευξή τους: ηγεσία, παιδεία και φυσικά συνεργασία ώστε να μη μείνει κάνεις πίσω».
 
Οι διοργανωτές
 
CSR HELLAS (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)
 
Το CSR HELLAS είναι μη κερδοσκοπικό επιχειρηματικό σωματείο που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000. Σήμερα (Φεβρουάριος 2017) τα μέλη του ανέρχονται σε 134. Είναι ο εθνικός εταίρος του CSR Europe –του ηγετικού Ευρωπαϊκού επιχειρηματικού φορέα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) –που εκτός από μεγάλες επιχειρήσεις μέλη του έχει αναπτύξει και ένα δίκτυο 40 και πλέον εθνικών εταίρων σε όλη την Ευρώπη. Το CSR HELLAS έχει το συντονισμό της Συντονιστικής Γραμματείας του Ελληνικού Δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) και εκπροσωπεί το Παγκόσμιο Δίκτυο CSR 360 στην Ελλάδα. Κύριος στόχος του είναι η προώθηση της ιδέας, των αρχών και αξιών της ΕΚΕ και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η διάδοσή τους στην Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία με απώτερο σκοπό την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.
 
 
Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 
Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί ένα φορέα ο οποίος, ενταγμένος στον ΣΕΒ, λειτουργεί με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Ιδρύθηκε το 2008 από 31 ελληνικές επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ. Το Συμβούλιο δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει τον ισχυρό και δυναμικό συντελεστή των επιχειρήσεων, που θέλουν και μπορούν να παίξουν ηγετικό ρόλο μεταξύ των μελών του ΣΕΒ στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα και στη δημιουργία του απαραίτητου πλαισίου διαλόγου για τη συζήτηση και τη στάθμιση των κρίσιμων θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης μεταξύ επιχειρήσεων, Πολιτείας και γενικότερα της κοινωνίας.

Αλεξίου Μαρία Πρόεδρος ΔΣ, CSR HELLAS

Η Μαρία Αλεξίου είναι Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου Εταιριών ΤΙΤΑΝ και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, της Εκτελεστικής Γραμματείας του Ελληνικού Δικτύου για το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact) και μέλος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Δικτύου CSR Europe.

Είναι Απόφοιτος του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Δημόσιο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο στον τομέα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πολιτικές Ελευθερίες» του Πανεπιστημίου του Leicester της Αγγλίας. Έχει διατελέσει Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας στη FANCO A.E. από το 1999 έως το 2002, Διευθύντρια Εκπαίδευσης από το 1998 έως το 1999 και Υπεύθυνη Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην ίδια εταιρία από το 1996 έως το 1998. Έχει επίσης απασχοληθεί ως Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων και Διμερών Συνεργασιών στο ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ από το 1994 έως το 1995 και Υπεύθυνη Καινοτομικών Προγραμμάτων και Διακρατικών Συνεργασιών του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ από το 1992 έως και το 1993.

Παράλληλα, έχει συνεργασθεί και ως ειδική εμπειρογνώμων για το Υπουργείο Εργασίας, τον Ο.Α.Ε.Δ., τον ΕΟΜΜΕΧ, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας,  το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και άλλους φορείς σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Γιακουμάκης Εμμανουήλ Πρύτανης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Εμμανουήλ Γιακουμάκης, Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα: Τεχνολογίας Λογισμικού, Βιοϊατρικών εφαρμογών, Ρύθμισης και Ανταγωνισμού της αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Πολιτικές Επικοινωνιών. Έχει διδάξει τα μαθήματα της Τεχνολογίας Λογισμικού σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και τα μαθήματα Γλωσσών Προγραμματισμού και Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε συλλογικούς τόμους με κριτές, μεγάλο αριθμό συμμετοχών σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχει διατελέσει κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Παράλληλα με την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία, έχει θητεύσει σε υψηλές διοικητικές θέσεις, όπως, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΣΥΠ ΑΕ, Προϊστάμενος Τομέα Πληροφορικής της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Χατζηνικολάκη Μαρία Διευθύντρια Προγραμμάτων και Εξεύρεσης Πόρων του «Μαζί για το Παιδί»
Η Μαρία Χατζηνικολάκη είναι απόφοιτος του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MScEcon Κοινωνικής Αναπτυξιακής Πολιτικής & Διοίκησης από το Πανεπιστήμιο Swansea της Ουαλίας. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα και από το 2009 εργάζεται στην Ένωση Μαζί για το Παιδί ως Υπεύθυνη Ανάπτυξης & Επικοινωνίας και ως Διευθύντρια Προγραμμάτων & Εξεύρεσης Πόρων τα τελευταία 2 χρόνια. Στην επαγγελματική της πορεία έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πολυάριθμα προγράμματα με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση και ανακούφιση ευάλωτων πληθυσμών σε συνεργασία με φορείς της πολιτείας και τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα με την επαγγελματική της ενασχόληση, η Μαρία ενδιαφέρεται για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Το 2013 βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη στο πλαίσιο του διαγωνισμού Start Up Live Athens για την επιχειρηματική της ιδέα LocArt ένα μοντέλο κοινωνικής επιχείρησης με στόχο την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας μικρών κοινοτήτων, μέσω της λαϊκής τέχνης.
Βλαχογιάννης Εμμανουήλ Α’ Αντιπρόεδρος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το 1955 και Σπούδασε στη Γερμανία Οικονομικές Επιστήμες και Διοίκηση Επιχειρήσεων και σε μεταπτυχιακό επίπεδο Επιχειρησιακή Έρευνα.

Από το 1981 δραστηριοποιείται στο εμπόριο υφασμάτων στη Θεσσαλονίκη.

Από το 1987 εκλέγεται μέλος του ΔΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και από το 2006 έχει τη θέση του Α΄ Αντιπροέδρου.

Εκπροσωπεί το ΕΒΕΘ στην Ελληνική Εθνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου – ICC Hellas, από τη θέση του Αντιπροέδρου και στο ΔΣ της ΔΕΘ HELEXPO ΑΕ.

Από το 2011 εκλέγεται μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Επιμελητηρίων (ICC – WCF).

Ζερβάκης Γιάννης Διοικητικός Διευθυντής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ο Γιάννης Ζερβάκης είναι Διοικητικός Διευθυντής του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Εργάζεται στο γραφείο του Ιδρύματος στην Αθήνα από το 2004, και έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις, τόσο στα τμήματα των Δωρεών όσο και στα Τεχνικά τμήματα. Η επαγγελματική του εμπειρία, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του στο ΙΣΝ, περιλαμβάνει θέσεις στους τομείς της διοίκησης και των τηλεπικοινωνιών. Είναι κάτοχος πτυχίου BS Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου και μεταπτυχιακού MSc στις Τηλεπικοινωνίες από το University of New Haven των ΗΠΑ.

Παπαστεργίου Δημήτρης Δήμαρχος, Δήμος Τρικκαίων

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1973. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ από επιλογή και αγάπη για την ηλεκτρονική και τον προγραμματισμό. Πιστεύει ότι ο δρόμος της συμμετοχής είναι μονόδρομος για την αλλαγή, γιαυτό από τα 29 του συμμετέχει στα κοινά από διάφορες θέσεις. Παράλληλα ασχολήθηκε ιδιωτικά με τη μελέτη και κατασκευή ενεργειακών έργων. Το 2014, ως επικεφαλής του συνδυασμού «Επανεκκίνησης Τώρα», εξελέγη Δήμαρχος Τρικκαίων. Είναι μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ και πρόεδρος της επιτροπής ανάπτυξης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Στόχος του είναι η δημιουργία πραγματικά έξυπνων και βιώσιμων Ελληνικών πόλεων. Μετακινείται με ποδήλατο, επειδή είναι τρόπος ζωής.

Βιδάλης Ευθύμιος τ. Πρόεδρος, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Τον Αύγουστο του 2012 ορίστηκε Διαπραγματευτής εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου για την επανεκκίνηση των Συμβάσεων Παραχώρησης των 4 αυτοκινητοδρόμων, οι οποίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τον Δεκέμβριο του 2013.

Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. απο το 2001 έως το 2011 και Εντεταλμένος Σύμβουλος (COO) απο το 1998 έως το 2001 και ήταν μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας επι 15 χρόνια.

Εργάστηκε για περίπου 20 χρόνια στην Owens Corning των ΗΠΑ, όπου κατείχε θέσεις Γενικής Διοίκησης, Αντιπροέδρου του τομέα Reinforcement στην Ευρώπη, (1986-1993), Προέδρου του στρατηγικού διεθνούς τομέα Composites (1994-1996) και Προέδρου της Μονάδας Μονωτικών Υλικών (1996-1998).

Είναι μέλος του Δ.Σ. της Alpha Bank, της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, της Future Pipe Industries του Dubai. Συνιδρυτής και εταίρος της εταιρείας Zeus Capital Management.

Είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του egg (enter-grow-go). Είναι, επίσης, μέλος του ΜΒΑ International Program του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και του Δ.Σ. του Solidarity Now.

Διετέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης και μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας RAYCAP S.A. από 2001 έως το 2016 και Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας ΕΝΟΙΑ BV από το 2011 έως το 2013. Μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ από το 2006 έως το 2016 και ιδρυτής και Πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, από το 2008 έως το 2016. Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) από το 2001 έως το 2009, όπου διετέλεσε Πρόεδρος τα τελευταία 4 χρόνια.

Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες (ΒΑ) και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο Πανεπιστήμιο του Harvard.

Σχετικές ομιλίες