Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Ενότητα 1 – Το πλαίσιο της «Ατζέντας 2030»

Hansen Ole Lund, Veglio Filippo, Ortun Pedro, Daems Hans, Τράντας Νίκος, Πανιάρας Γιάννης, Κουμάντου Ρένα

2 Μαρτίου 2017

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 101:20 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 645
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

 Η «Ατζέντα 2030» του ΟΗΕ μαζί με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), που υιοθετήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2015 από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αποτελεί μία φιλόδοξη δέσμευση που μπορεί να αποτελέσει τον οδικό χάρτη για τον σύγχρονο τρόπο άσκησης της επιχειρηματικότητας. Κρίσιμος συντελεστής στην επιτυχία της εθνικής προσπάθειας για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της νέας προσέγγισης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι η συμμετοχή της επιχειρηματικής κοινότητας και βασικοί πυλώνες ο διάλογος και η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων: επιχειρήσεων, Πολιτείας, κοινωνίας των Πολιτών.  Με τα βασικά αυτά μηνύματα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 2.3.2017, στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΙΣ, το Συνέδριο «Δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη - 17 παγκόσμιοι στόχοι για ένα καλύτερο μέλλον», που συνδιοργάνωσαν το CSR HELLAS και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το Συνέδριο αποσκοπούσε στην ευαισθητοποίηση όλων και στην έναρξη ενός ευρύτερου διαλόγου μεταξύ των επιχειρήσεων και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων (stakeholders) σχετικά με τους 17 Στόχους, στην αναζήτηση και παρουσίαση καλών πρακτικών που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις για την ενσωμάτωση των Στόχων στις στρατηγικές τους, καθώς και στην ανάδειξη της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων ως βασική προϋπόθεση για την επίτευξή τους.
 
Το Συνέδριο, ήταν διαρθρωμένο σε τρεις θεματικές ενότητες:
 
1.      Το πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», όπου εκπρόσωποι διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών μαζί με εκπροσώπους της Κυβέρνησης και της επιχειρηματικής κοινότητας παρουσίασαν το γενικότερο πλαίσιο που η «Ατζέντα 2030» δημιουργεί για το επιχειρηματικό περιβάλλον και το επιχειρείν σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
 
 
2.      Η «Ατζέντα 2030» και η Επιχειρηματική Προσέγγιση, όπου ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, μοιράστηκαν την εμπειρία τους, μέσω παρουσίασης καλών πρακτικών και ιδεών σχετικά με την εφαρμογή ολοκληρωμένων μοντέλων υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ίδιων των επιχειρήσεων, αλλά και την ανταπόκρισή τους στις παγκόσμιες προκλήσεις που αναδεικνύουν οι SDGs.
 
 
3.      Η «Ατζέντα 2030» και η Δύναμη της Συνεργασίας, όπου εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας αναφέρθηκαν σε καλές πρακτικές συνεργατικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των SDGs.
 
Στην παρέμβασή του στο συνέδριο ο Πρόεδρος του Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κ. Γιάννης Πανιάρας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «το Συμβούλιο πιστεύει πως ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, δημόσιας διοίκησης και κοινωνικών εταίρων αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης, που θα εξισορροπεί τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές ανάγκες στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης.  Στη βάση αυτή, το Συμβούλιο στηρίζει ενεργά την Ατζέντα 2030 και τους παγκόσμιους στόχους - SDGs και δηλώνει την πρόθεσή του να συμβάλλει ουσιαστικά με την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων από τη πλευρά της επιχειρηματικής κοινότητας. Με αυτό δε το πνεύμα, συμμετέχει και στην εκπόνηση και υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που συντονίζει η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.»
 
Στην δική της παρέμβαση η Πρόεδρος του CSR HELLAS κ. Μαρία Αλεξίου  υπογράμμισε: «Οι 17 κοινοί πλέον στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη δίνουν μια νέα προοπτική σε όσα μπορούν να ενώσουν επιχειρήσεις και κοινωνία, Πολίτες και Πολιτεία. Όλοι οι στόχοι είναι εξίσου σημαντικοί, ωστόσο τρεις παράμετροι καθορίζουν την επίτευξή τους: ηγεσία, παιδεία και φυσικά συνεργασία ώστε να μη μείνει κάνεις πίσω».
 
Οι διοργανωτές
 
CSR HELLAS (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)
 
Το CSR HELLAS είναι μη κερδοσκοπικό επιχειρηματικό σωματείο που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000. Σήμερα (Φεβρουάριος 2017) τα μέλη του ανέρχονται σε 134. Είναι ο εθνικός εταίρος του CSR Europe –του ηγετικού Ευρωπαϊκού επιχειρηματικού φορέα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) –που εκτός από μεγάλες επιχειρήσεις μέλη του έχει αναπτύξει και ένα δίκτυο 40 και πλέον εθνικών εταίρων σε όλη την Ευρώπη. Το CSR HELLAS έχει το συντονισμό της Συντονιστικής Γραμματείας του Ελληνικού Δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) και εκπροσωπεί το Παγκόσμιο Δίκτυο CSR 360 στην Ελλάδα. Κύριος στόχος του είναι η προώθηση της ιδέας, των αρχών και αξιών της ΕΚΕ και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η διάδοσή τους στην Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία με απώτερο σκοπό την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.
 
 
Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 
Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί ένα φορέα ο οποίος, ενταγμένος στον ΣΕΒ, λειτουργεί με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Ιδρύθηκε το 2008 από 31 ελληνικές επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ. Το Συμβούλιο δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει τον ισχυρό και δυναμικό συντελεστή των επιχειρήσεων, που θέλουν και μπορούν να παίξουν ηγετικό ρόλο μεταξύ των μελών του ΣΕΒ στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα και στη δημιουργία του απαραίτητου πλαισίου διαλόγου για τη συζήτηση και τη στάθμιση των κρίσιμων θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης μεταξύ επιχειρήσεων, Πολιτείας και γενικότερα της κοινωνίας.

Hansen Ole Lund Chief of Local Networks, UN Global Compact

O Ole Lund Hansen είναι επικεφαλής των τοπικών δικτύων του UN Global Compact, υποστηρίζοντας περισσότερες από 80 χώρες με αντίστοιχα περιφερειακά δίκτυα σε όλο τον κόσμο για την προώθηση της εταιρικής βιωσιμότητας, ευθυγραμμισμένης με τις αξίες, αρχές και τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών και της Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου. Εντάχθηκε στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ το 2009 και έχει ηγηθεί, αλλά και από κοινού συν-διαμορφώσει μέρος του έργου του UN Global Compact σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, το καινοτόμο πρόγραμμα Breakthrough, το διοικητικό πρόγραμμα του οργανισμού, το πρόγραμμα υπεύθυνων επενδύσεων και την πρωτοβουλία Global Compact LEAD.

Veglio Filippo Managing Director, Social Capital, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Ο Filippo Veglio είναι Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνικού Κεφαλαίου (Social Capital) στο World Business Council for Sustainable Development – WBCSD, το οποίο αποτελεί έναν παγκόσμιο σύνδεσμο, σε επίπεδο Διευθύνοντος Συμβούλου, 200 περίπου, κορυφαίων, στο είδος τους, επιχειρήσεων.

Ως μέλος της Ομάδας Διευθυντών, είναι επικεφαλής μιας ομάδας έξι στελεχών, εκπροσώπων των μελών του WBCSD από διάφορους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, επιχειρηματικές οργανώσεις, οργανισμούς, ΜΚΟ και την ακαδημαϊκή κοινότητα που εμπλέκονται στους ακόλουθους τομείς: Κοινωνικές επιπτώσεις, Βιώσιμος τρόπος ζωής (Βιώσιμα πρότυπα διαβίωσης), Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, Παγκόσμιο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, Παγκόσμια πολιτική δημοσίων σχέσεων και μέτρηση των επιδόσεων του WBCSD. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Διεθνών και Αναπτυξιακών Μελετών της Γενεύης.

Ortun Pedro Principal Adviser, Task Force on CSR and Tourism, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο Pedro Ortún είναι Μηχανικός Βιομηχανίας, με εξειδίκευση στη Χημεία και στη Βιομηχανική Οργάνωση, με διδακτορικό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Από το 1979 μέχρι το 1986 ήταν υπεύθυνος συντονισμού του κεφαλαίου για τη βιομηχανία στις διαπραγματεύσεις ένταξης της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Τον Αύγουστο του 1988 διορίστηκε σε θέση διευθυντή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Γενική Διεύθυνση III (Εσωτερική Αγορά και Βιομηχανικές Υποθέσεις) αναλαμβάνοντας τα θέματα του χάλυβα και, αργότερα, όλων των βασικών βιομηχανικών κλάδων της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας:

• τον Ιανουάριο 2000 ανέλαβε ειδικότερα την ευθύνη των τομέων Τουρισμού και Υπηρεσιών καθώς και των θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).
• τον Ιανουάριο 2007 ορίστηκε Διευθυντής αρμόδιος για τις «Βιομηχανίες Νέας Προσέγγισης» (αγαθά εξοπλισμού, προϊόντα δομικών κατασκευών, παιχνίδια), την Πολιτική Τυποποίησης, τον Τουρισμό και την ΕΚΕ.
• τον Σεπτέμβριο 2010 ορίστηκε Διευθυντής αρμόδιος για τον Τουρισμό, την ΕΚΕ και τις Βιομηχανίες Καταναλωτικών Αγαθών.

Τον Οκτώβριο του 2012 ορίστηκε Διευθυντής αρμόδιος για τον Τουρισμό, την Κλωστοϋφαντουργία, τη Μόδα, τις Βιομηχανίες Σχεδιασμού και Δημιουργίας καθώς και για τις Τεχνολογίες-Κλειδιά και την Ψηφιακή Οικονομία στη νέα Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης) από την 1η Ιανουαρίου 2015. Από την 1η Ιουνίου 2015, είναι ο κύριος σύμβουλος στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης υπεύθυνος για την Ειδική Ομάδα (Task Force) που είναι υπεύθυνη για την ΕΚΕ και τον Τουρισμό.

Daems Hans Chair of BoD, CSR Europe

Ως Υπεύθυνος Δημοσίων Υποθέσεων του Ομίλου Hitachi Ευρώπης ο Hans Daems είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ομίλου στην περιοχή. Επίσης, εμπλέκεται στη ρύθμιση της παγκόσμιας στρατηγικής βιωσιμότητας του Όμιλου Hitachi ως μέρος της παγκόσμιας ομάδας εταιρικής υπευθυνότητας του ομίλου, καθώς και στην ανάπτυξη και υλοποίηση των συναφών δραστηριοτήτων της Hitachi.

Από το 2011 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Europe), ενώ τον Ιούνιο του 2016, εκλέχθηκε Πρόεδρος αυτού.

Ηγείται επίσης του γενικού συντονισμού δραστηριοτήτων εταιρικής επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων θεμάτων σχετικών με την επωνυμία (branding) Hitachi σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και της διαχείρισης των εσωτερικών επικοινωνιών, διαφημίσεων, χορηγιών, εκδηλώσεων και εκθέσεων, αλλά και της εταιρικής προβολής στο διαδίκτυο.

Έχει περισσότερα από 15 χρόνια εργασιακής εμπειρίας. Πριν την ένταξή του στην κεντρική διοίκηση της Hitachi Ευρώπης που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις αρχές του 2008, είχε εργαστεί σε διάφορες υψηλόβαθμες θέσεις στην πετρελαϊκή και χημική βιομηχανία στο Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ολλανδία. Τέλος, κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στη γλωσσολογία και στις επιστήμες επικοινωνίας.

Τράντας Νίκος Προϊστάμενος, Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
Ο Νίκος Τράντας είναι προϊστάμενος του Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, το οποίο αποτελεί την κεντρική κυβερνητική δομή για το συντονισμό της πορείας υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε εθνικό επίπεδο. Είναι διδάκτορας πολιτικής επιστήμης και στο παρελθόν έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στο κοινοβούλιο, την τοπική αυτοδιοίκηση και την Επιτροπή Περιφερειών, ερευνητής σε ινστιτούτο πολιτικών μελετών, καθώς και ως στέλεχος στο χώρο των εκδόσεων βιβλίου.
Πανιάρας Γιάννης Πρόεδρος, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο Γιάννης Πανιάρας σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Imperial College (BSc, MSc) και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο INSEAD (ΜΒΑ). Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του στην εταιρία συμβούλων μηχανικών KNIGHT PIESOLD με έδρα το Λονδίνο.

Από το 1998 έως το 2015 κατείχε διευθυντικές θέσεις στον Όμιλο S&B Βιομηχανικά Ορυκτά και –μετά την εξαγορά– στην IMERYS, με έδρα την Ελλάδα και τη Γερμανία, ολοκληρώνοντας τη θητεία του εκεί ως Vice President του Τομέα δραστηριοτήτων της πρώην S&B και Διευθύνων Σύμβουλος της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε..

Από τον Ιανουάριο 2016, ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Τομέα Ελλάδος & Διευθυντή Εταιρικών Υποθέσεων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

Από τον Ιούνιο 2016 είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Κουμάντου Ρένα Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Η Ρένα Κουμάντου είναι κάτοχος Β.Α. και Μ.Α. στα οικονομικά από το University of Washington, Seattle U.S.A. Διαθέτει μακρά εμπειρία σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις σε μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα (ESSO, Τσιμέντα Τιτάν, S&B Βιομηχανικά Ορυκτά) στους τομείς της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Είχε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του δικτύου CSR HELLAS και του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπου διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. και Γενική Διευθύντρια αντίστοιχα. Σήμερα απασχολείται ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

Σχετικές ομιλίες