Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Ενότητα 2 – Η επιχειρηματική προσέγγιση

Παπαλεξόπουλος Δημήτρης, Αθανασίου Ηρώ, Bernou Jean, Dunnett Andrew, Πολυχρονόπουλος Αθανάσιος, Λουκόπουλος Πολυδεύκης

2 Μαρτίου 2017

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 77:36 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 693
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

 Η «Ατζέντα 2030» του ΟΗΕ μαζί με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), που υιοθετήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2015 από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αποτελεί μία φιλόδοξη δέσμευση που μπορεί να αποτελέσει τον οδικό χάρτη για τον σύγχρονο τρόπο άσκησης της επιχειρηματικότητας. Κρίσιμος συντελεστής στην επιτυχία της εθνικής προσπάθειας για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της νέας προσέγγισης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι η συμμετοχή της επιχειρηματικής κοινότητας και βασικοί πυλώνες ο διάλογος και η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων: επιχειρήσεων, Πολιτείας, κοινωνίας των Πολιτών.  Με τα βασικά αυτά μηνύματα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 2.3.2017, στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΙΣ, το Συνέδριο «Δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη - 17 παγκόσμιοι στόχοι για ένα καλύτερο μέλλον», που συνδιοργάνωσαν το CSR HELLAS και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το Συνέδριο αποσκοπούσε στην ευαισθητοποίηση όλων και στην έναρξη ενός ευρύτερου διαλόγου μεταξύ των επιχειρήσεων και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων (stakeholders) σχετικά με τους 17 Στόχους, στην αναζήτηση και παρουσίαση καλών πρακτικών που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις για την ενσωμάτωση των Στόχων στις στρατηγικές τους, καθώς και στην ανάδειξη της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων ως βασική προϋπόθεση για την επίτευξή τους.
 
Το Συνέδριο, ήταν διαρθρωμένο σε τρεις θεματικές ενότητες:
 
1.      Το πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», όπου εκπρόσωποι διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών μαζί με εκπροσώπους της Κυβέρνησης και της επιχειρηματικής κοινότητας παρουσίασαν το γενικότερο πλαίσιο που η «Ατζέντα 2030» δημιουργεί για το επιχειρηματικό περιβάλλον και το επιχειρείν σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
 
 
2.      Η «Ατζέντα 2030» και η Επιχειρηματική Προσέγγιση, όπου ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, μοιράστηκαν την εμπειρία τους, μέσω παρουσίασης καλών πρακτικών και ιδεών σχετικά με την εφαρμογή ολοκληρωμένων μοντέλων υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ίδιων των επιχειρήσεων, αλλά και την ανταπόκρισή τους στις παγκόσμιες προκλήσεις που αναδεικνύουν οι SDGs.
 
 
3.      Η «Ατζέντα 2030» και η Δύναμη της Συνεργασίας, όπου εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας αναφέρθηκαν σε καλές πρακτικές συνεργατικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των SDGs.
 
Στην παρέμβασή του στο συνέδριο ο Πρόεδρος του Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κ. Γιάννης Πανιάρας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «το Συμβούλιο πιστεύει πως ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, δημόσιας διοίκησης και κοινωνικών εταίρων αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης, που θα εξισορροπεί τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές ανάγκες στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης.  Στη βάση αυτή, το Συμβούλιο στηρίζει ενεργά την Ατζέντα 2030 και τους παγκόσμιους στόχους - SDGs και δηλώνει την πρόθεσή του να συμβάλλει ουσιαστικά με την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων από τη πλευρά της επιχειρηματικής κοινότητας. Με αυτό δε το πνεύμα, συμμετέχει και στην εκπόνηση και υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που συντονίζει η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.»
 
Στην δική της παρέμβαση η Πρόεδρος του CSR HELLAS κ. Μαρία Αλεξίου  υπογράμμισε: «Οι 17 κοινοί πλέον στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη δίνουν μια νέα προοπτική σε όσα μπορούν να ενώσουν επιχειρήσεις και κοινωνία, Πολίτες και Πολιτεία. Όλοι οι στόχοι είναι εξίσου σημαντικοί, ωστόσο τρεις παράμετροι καθορίζουν την επίτευξή τους: ηγεσία, παιδεία και φυσικά συνεργασία ώστε να μη μείνει κάνεις πίσω».
 
Οι διοργανωτές
 
CSR HELLAS (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)
 
Το CSR HELLAS είναι μη κερδοσκοπικό επιχειρηματικό σωματείο που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000. Σήμερα (Φεβρουάριος 2017) τα μέλη του ανέρχονται σε 134. Είναι ο εθνικός εταίρος του CSR Europe –του ηγετικού Ευρωπαϊκού επιχειρηματικού φορέα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) –που εκτός από μεγάλες επιχειρήσεις μέλη του έχει αναπτύξει και ένα δίκτυο 40 και πλέον εθνικών εταίρων σε όλη την Ευρώπη. Το CSR HELLAS έχει το συντονισμό της Συντονιστικής Γραμματείας του Ελληνικού Δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) και εκπροσωπεί το Παγκόσμιο Δίκτυο CSR 360 στην Ελλάδα. Κύριος στόχος του είναι η προώθηση της ιδέας, των αρχών και αξιών της ΕΚΕ και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η διάδοσή τους στην Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία με απώτερο σκοπό την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.
 
 
Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 
Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί ένα φορέα ο οποίος, ενταγμένος στον ΣΕΒ, λειτουργεί με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Ιδρύθηκε το 2008 από 31 ελληνικές επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ. Το Συμβούλιο δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει τον ισχυρό και δυναμικό συντελεστή των επιχειρήσεων, που θέλουν και μπορούν να παίξουν ηγετικό ρόλο μεταξύ των μελών του ΣΕΒ στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα και στη δημιουργία του απαραίτητου πλαισίου διαλόγου για τη συζήτηση και τη στάθμιση των κρίσιμων θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης μεταξύ επιχειρήσεων, Πολιτείας και γενικότερα της κοινωνίας.

Παπαλεξόπουλος Δημήτρης Διευθύνων Σύμβουλος, Τσιμέντα Τιτάν - Αντιπρόεδρος, ΣΕΒ

Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου ΤΙΤΑΝ από το 1992 και Διευθύνων Σύμβουλος από το 1996. Από το 1989 μέχρι το 1996 ήταν στέλεχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Έχει εργασθεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων στη McKinsey & Company Inc. στις ΗΠΑ και στη Γερμανία. Είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και της Ευρωπαϊκής Στρογγυλής Τράπεζας Βιομηχάνων (ERT). Σπούδασε Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός (Dipl. EL-Ing. ETH, 1985) στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Harvard (ΜΒΑ, 1987).

Αθανασίου Ηρώ Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Όμιλος Unilever, Ελλάδα & Κύπρος

Η Ηρώ Αθανασίου είναι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου της Unilever στην Ελλάδα και Κύπρο από την 1η Δεκεμβρίου 2013, και είναι η πρώτη γυναίκα στο τιμόνι της εταιρείας από την ίδρυσή της. Αποφοίτησε από το PIERCE το 1977 και στη συνέχεια σπούδασε Marketing & Management στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, απ’ όπου αποφοίτησε με διάκριση. Κατέχει MSC στις Διεθνείς Σχέσεις και στη Διαχείριση Προσωπικού από το London School of Economics and Political Science. Ως μέλος της Unilever έχει εργαστεί σε διάφορους τομείς στο Marketing, τις Πωλήσεις και τις Εξαγωγές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Μετέχοντας σε διάφορους κλαδικούς Συνδέσμους, η κα Αθανασίου είναι Aνεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς, μέλος Δ.Σ. του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), μέλος Δ.Σ. του Ελληνο-Oλλανδικού Συνδέσμου (ΗΕDA), μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), καθώς και ενεργό μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Marketing (EIM), του Τομέα Ανάπτυξης Γυναικών Manager και Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ), του Τομέα Ηγεσίας (ΤΗΓΕ), και της Εταιρείας Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ).

Bernou Jean CEO, McCain Continental Europe

O Jean Bernou είναι Διευθύνων Σύμβουλος της McCain Ηπειρωτικής Ευρώπης και είναι υπεύθυνος για όλες τις πράξεις της εταιρείας που λαμβάνουν χώρα στην ηπειρωτική Ευρώπη από τον Σεπτέμβριο του 2002. Η περιοχή ευθύνης του καλύπτει 70 χώρες, 17 εργοστάσια και προσωπικό που υπερβαίνει τα 4000 άτομα. Παλαιότερα ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της McCain νότιας Ευρώπης και ορίστηκε υπεύθυνος για την ίδρυσης της McCain Ηπειρωτικής Ευρώπης. Προηγουμένως έχεις πολλές αναθέσεις ρόλου Διευθύνοντα Συμβούλου μέσα στην εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, που είναι η ναυαρχίδα της εταιρείας στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Κατέχει πτυχίο Χημικού Μηχανικού. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Procter & Gamble, το 1977, στον τομέα της μεταποίησης. Μεγάλωσε μέσα στην ευρωπαϊκή οργάνωση της εν λόγω εταιρείας, έχοντας μεγάλη ποικιλία από αναθέσεις στους τομείς της παραγωγής, των ανθρώπινων πόρων, της χρηματοδότησης, των logistics, των πληροφοριακών συστημάτων και της μηχανικής. Το 1992 έγινε site manager στην Peaudouce-Mölnlycke στη Γαλλία αναλαμβάνοντας θέσεις αυξημένης ευθύνης: Διευθυντής Βιομηχανίας, Έρευνας & Ανάπτυξης και Μηχανικής, Διευθύνων Σύμβουλος στην Ισπανία, Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού τμήματος ιδιωτικής ετικέτας. Άφησε την Peaudouce-Mölnlycke για τη McCain το 1995. Είναι, επίσης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος "Coeur et artères», μιας κοινωφελούς οργάνωσης που υποστηρίζει την έρευνα για την καταπολέμηση των καρδιακών και αρτηριακών νοσημάτων.

Dunnett Andrew Director, Vodafone Foundation

Ο Andrew Dunnett εντάχθηκε το 2006 στην Vodafone ως Διευθυντής του Ιδρύματος Vodafone. Προηγουμένως ήταν Σύμβουλος της μονάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Βρετανικό Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας με ειδική αρμοδιότητα την Ακαδημία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, την κύρια πρωτοβουλία του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Έχει δεκαπέντε χρόνια εμπειρίας στην εταιρική υπευθυνότητα, στην κοινωνική συνεισφορά και σε θέματα public affairs, παρέχοντας συμβουλευτική σε επιχειρήσεις και φορείς όπως το BTEC, το BBC, η Επιτροπή για την φυλετική ισότητα και η Thames Water. Ηγήθηκε επίσης ενός επενδυτικού έργου που απευθυνόταν στις τοπικές κοινωνίες της πόλης του Λονδίνου, ενώ διετέλεσε και διευθυντής του Ιδρύματος St Ethelburga.

Εκτός από τη θέση του Διευθυντή του Ιδρύματος Vodafone, ο Andrew Dunnett είναι μέλος (Trustee) του Ιδρύματος M-Pesa (Κένυα) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του M-Health Alliance (ΗΠΑ), ενώ διετέλεσε και μέλος της Επιτροπής “Longitude” της Βρετανικής κυβέρνησης.

Πολυχρονόπουλος Αθανάσιος Εκτελεστικός Πρόεδρος, Polyeco Group

Ο Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος της Polyeco Group, εταιρείας παροχής υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης. Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπρόεδρος Διεθνούς Ανάπτυξης των εταιρειών Polyeco A.E. και Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε. Ένθερμος υποστηρικτής της τέχνης, το 2014, ίδρυσε το Polyeco Contemporary Art Initiative (PCAI), έναν μη-κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει ως στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσα από την τέχνη. Από το 2015, είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΕΒ ΒΙ.ΑΝ.).

Είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά και έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια στα Πανεπιστήμια του Στάνφορντ και του Χάρβαρντ.

Λουκόπουλος Πολυδεύκης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Philips Lighting Hellas

Ο Πολυδεύκης Λουκόπουλος είναι από το 2016 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Philips Lighting Hellas A.E. με περιοχή ευθύνης την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Κύπρο και την Μάλτα. Ξεκίνησε να εργάζεται στη Philips το 2010 ως Γενικός Διευθυντής Φωτισμού Ελλάδος και υπήρξε Αντιπρόεδρος της Philips Hellas Α.Ε. από το 2013 έως το 2016. Από το 2010 είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε..

Πριν την ένταξή του στη Philips είχε εργαστεί από το 1998 στην Schneider Electric σε διάφορες εμπορικές θέσεις στους τομείς του Βιομηχανικού Αυτοματισμού, Αυτοματισμού Κτιρίων και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 1995 ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην Endress & Hauser μετά από μια διετή υπηρεσία ως έφεδρος Αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων.

Κατέχει πτυχίο Master in Electrical Engineering (Energy) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και MBA από το Πανεπιστήμιο Warwick (U.K.).

Σχετικές ομιλίες