Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Δέσμευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – 17 παγκόσμιοι στόχοι για ένα κοινό καλύτερο μέλλον: Εισαγωγικές ομιλίες

Πάλλη Αλεξάνδρα, Αλεξίου Μαρία, Πανιάρας Γιάννης

2 Μαρτίου 2017

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 07:48 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 607
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

 Η «Ατζέντα 2030» του ΟΗΕ μαζί με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), που υιοθετήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2015 από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αποτελεί μία φιλόδοξη δέσμευση που μπορεί να αποτελέσει τον οδικό χάρτη για τον σύγχρονο τρόπο άσκησης της επιχειρηματικότητας. Κρίσιμος συντελεστής στην επιτυχία της εθνικής προσπάθειας για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της νέας προσέγγισης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι η συμμετοχή της επιχειρηματικής κοινότητας και βασικοί πυλώνες ο διάλογος και η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων: επιχειρήσεων, Πολιτείας, κοινωνίας των Πολιτών.  Με τα βασικά αυτά μηνύματα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 2.3.2017, στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΙΣ, το Συνέδριο «Δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη - 17 παγκόσμιοι στόχοι για ένα καλύτερο μέλλον», που συνδιοργάνωσαν το CSR HELLAS και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το Συνέδριο αποσκοπούσε στην ευαισθητοποίηση όλων και στην έναρξη ενός ευρύτερου διαλόγου μεταξύ των επιχειρήσεων και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων (stakeholders) σχετικά με τους 17 Στόχους, στην αναζήτηση και παρουσίαση καλών πρακτικών που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις για την ενσωμάτωση των Στόχων στις στρατηγικές τους, καθώς και στην ανάδειξη της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων ως βασική προϋπόθεση για την επίτευξή τους.
 
Το Συνέδριο, ήταν διαρθρωμένο σε τρεις θεματικές ενότητες:
 
1.      Το πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», όπου εκπρόσωποι διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών μαζί με εκπροσώπους της Κυβέρνησης και της επιχειρηματικής κοινότητας παρουσίασαν το γενικότερο πλαίσιο που η «Ατζέντα 2030» δημιουργεί για το επιχειρηματικό περιβάλλον και το επιχειρείν σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
 
 
2.      Η «Ατζέντα 2030» και η Επιχειρηματική Προσέγγιση, όπου ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, μοιράστηκαν την εμπειρία τους, μέσω παρουσίασης καλών πρακτικών και ιδεών σχετικά με την εφαρμογή ολοκληρωμένων μοντέλων υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ίδιων των επιχειρήσεων, αλλά και την ανταπόκρισή τους στις παγκόσμιες προκλήσεις που αναδεικνύουν οι SDGs.
 
 
3.      Η «Ατζέντα 2030» και η Δύναμη της Συνεργασίας, όπου εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας αναφέρθηκαν σε καλές πρακτικές συνεργατικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των SDGs.
 
Στην παρέμβασή του στο συνέδριο ο Πρόεδρος του Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κ. Γιάννης Πανιάρας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «το Συμβούλιο πιστεύει πως ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, δημόσιας διοίκησης και κοινωνικών εταίρων αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης, που θα εξισορροπεί τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές ανάγκες στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης.  Στη βάση αυτή, το Συμβούλιο στηρίζει ενεργά την Ατζέντα 2030 και τους παγκόσμιους στόχους - SDGs και δηλώνει την πρόθεσή του να συμβάλλει ουσιαστικά με την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων από τη πλευρά της επιχειρηματικής κοινότητας. Με αυτό δε το πνεύμα, συμμετέχει και στην εκπόνηση και υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που συντονίζει η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.»
 
Στην δική της παρέμβαση η Πρόεδρος του CSR HELLAS κ. Μαρία Αλεξίου  υπογράμμισε: «Οι 17 κοινοί πλέον στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη δίνουν μια νέα προοπτική σε όσα μπορούν να ενώσουν επιχειρήσεις και κοινωνία, Πολίτες και Πολιτεία. Όλοι οι στόχοι είναι εξίσου σημαντικοί, ωστόσο τρεις παράμετροι καθορίζουν την επίτευξή τους: ηγεσία, παιδεία και φυσικά συνεργασία ώστε να μη μείνει κάνεις πίσω».
 
Οι διοργανωτές
 
CSR HELLAS (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)
 
Το CSR HELLAS είναι μη κερδοσκοπικό επιχειρηματικό σωματείο που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000. Σήμερα (Φεβρουάριος 2017) τα μέλη του ανέρχονται σε 134. Είναι ο εθνικός εταίρος του CSR Europe –του ηγετικού Ευρωπαϊκού επιχειρηματικού φορέα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) –που εκτός από μεγάλες επιχειρήσεις μέλη του έχει αναπτύξει και ένα δίκτυο 40 και πλέον εθνικών εταίρων σε όλη την Ευρώπη. Το CSR HELLAS έχει το συντονισμό της Συντονιστικής Γραμματείας του Ελληνικού Δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) και εκπροσωπεί το Παγκόσμιο Δίκτυο CSR 360 στην Ελλάδα. Κύριος στόχος του είναι η προώθηση της ιδέας, των αρχών και αξιών της ΕΚΕ και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η διάδοσή τους στην Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία με απώτερο σκοπό την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.
 
 
Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 
Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί ένα φορέα ο οποίος, ενταγμένος στον ΣΕΒ, λειτουργεί με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Ιδρύθηκε το 2008 από 31 ελληνικές επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ. Το Συμβούλιο δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει τον ισχυρό και δυναμικό συντελεστή των επιχειρήσεων, που θέλουν και μπορούν να παίξουν ηγετικό ρόλο μεταξύ των μελών του ΣΕΒ στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα και στη δημιουργία του απαραίτητου πλαισίου διαλόγου για τη συζήτηση και τη στάθμιση των κρίσιμων θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης μεταξύ επιχειρήσεων, Πολιτείας και γενικότερα της κοινωνίας.

Πάλλη Αλεξάνδρα Γραμματέας Δ.Σ. CSR Hellas

Η Αλεξάνδρα Πάλλη γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17 Ιουλίου 1967. Σπούδασε Marketing και Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Αθήνα και το Λονδίνο.

Τον Ιούνιο του 2006 εξελέγη Γενική Γραμματέας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Στη θέση αυτή παρέμεινε έως τον Νοέμβριο του 2011. Εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών από το 1994 έως σήμερα.

Από το 1990 έως το 1995 διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος στην επιχείρηση ΠΑΛΛΗΣ Α.Ε., από το 1996 είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της Βιομηχανίας Γραφικών Τεχνών ΠΑΛΛΗΣ ΑΒΕΕ και από το 2008 είναι μέτοχος της Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών EPIC.

Από τον Ιούλιο του 2011 ανέλαβε τα καθήκοντα της Αντιπροέδρου στην Εταιρία POLITY AE, Σύμβουλοι Στρατηγικής & Επικοινωνίας.

Διετέλεσε μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1990 έως το 1997 και μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Προώθησης Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) από το 2004 έως τον Νοέμβριο του 2009.

Διετέλεσε Γενική Γραμματέας στην Εταιρία Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων από το 2005 και από το 2008 έως το 2010 υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Από τον Μάιο του 2010 είναι Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ομοσπονδιών και Ενώσεων Εμπορικών Επιχειρήσεων-Eurocommerce ενώ από το Νοέμβριο του 2006 είναι εκλεγμένο μέλος της Διοικητικής Επιτροπής. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων EUMU – ΕΛΛΑΣ.

Είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη από τον Μάρτιο του 2009 και μέλος του Εθνικού Δικτύου Γυναικών Επιχειρηματιών-μελών των Ελληνικών Επιμελητηρίων.

Είχε εκλεγεί μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας το 2004 και το 2007 και υπήρξε υποψήφια ευρωβουλευτής στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας τον Ιούνιο του 2009.

Από τον Δεκέμβριο του 2010 είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Δημοκρατικής Συμμαχίας και υπεύθυνη του τομέα Τουρισμού.

Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

Είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία Νίνο Γιαννακόπουλο και έχουν τέσσερα παιδιά.

Αλεξίου Μαρία Πρόεδρος ΔΣ, CSR HELLAS

Η Μαρία Αλεξίου είναι Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου Εταιριών ΤΙΤΑΝ και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, της Εκτελεστικής Γραμματείας του Ελληνικού Δικτύου για το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact) και μέλος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Δικτύου CSR Europe.

Είναι Απόφοιτος του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Δημόσιο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο στον τομέα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πολιτικές Ελευθερίες» του Πανεπιστημίου του Leicester της Αγγλίας. Έχει διατελέσει Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας στη FANCO A.E. από το 1999 έως το 2002, Διευθύντρια Εκπαίδευσης από το 1998 έως το 1999 και Υπεύθυνη Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην ίδια εταιρία από το 1996 έως το 1998. Έχει επίσης απασχοληθεί ως Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων και Διμερών Συνεργασιών στο ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ από το 1994 έως το 1995 και Υπεύθυνη Καινοτομικών Προγραμμάτων και Διακρατικών Συνεργασιών του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ από το 1992 έως και το 1993.

Παράλληλα, έχει συνεργασθεί και ως ειδική εμπειρογνώμων για το Υπουργείο Εργασίας, τον Ο.Α.Ε.Δ., τον ΕΟΜΜΕΧ, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας,  το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και άλλους φορείς σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Πανιάρας Γιάννης Πρόεδρος, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο Γιάννης Πανιάρας σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Imperial College (BSc, MSc) και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο INSEAD (ΜΒΑ). Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του στην εταιρία συμβούλων μηχανικών KNIGHT PIESOLD με έδρα το Λονδίνο.

Από το 1998 έως το 2015 κατείχε διευθυντικές θέσεις στον Όμιλο S&B Βιομηχανικά Ορυκτά και –μετά την εξαγορά– στην IMERYS, με έδρα την Ελλάδα και τη Γερμανία, ολοκληρώνοντας τη θητεία του εκεί ως Vice President του Τομέα δραστηριοτήτων της πρώην S&B και Διευθύνων Σύμβουλος της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε..

Από τον Ιανουάριο 2016, ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Τομέα Ελλάδος & Διευθυντή Εταιρικών Υποθέσεων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

Από τον Ιούνιο 2016 είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Σχετικές ομιλίες