Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Απολίτικο, Αντιπολιτικό, Πολιτικό: Αποτυπώνοντας τη σχέση πολιτικών κομμάτων και «Αγανακτισμένων» στην κρίση της Μεταπολίτευσης

Κοτρωνάκη Λουκία

15 Δεκεμβρίου 2012

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 20:32 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1948

Η εισήγηση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου «Μεταπολίτευση: Από τη μετάβαση στη δημοκρατία στην οικονομική κρίση;» στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας "Το «πολιτικό» και η κρίση της Μεταπολίτευσης".

Διαταράσσοντας τις πολιτικές ισορροπίες και τις θεσμικές βεβαιότητες των μεταδικτατορικών πολιτειακών διακανονισμών, η διεκδικητική υπόσταση «Καταληψίες Πλατειών» ή «Αγανακτισμένοι», έτσι όπως αυτή εκδηλώθηκε στην ελληνική περίπτωση, συμπύκνωσε τον πολιτικό χρόνο και έθεσε σε φρενήρη κίνηση μια σειρά ευθυγραμμίσεων και αναδιατάξεων στις προτιμήσεις και τις συμμαχίες των πολιτικών κομμάτων και του πολιτικού χάρτη εν γένει. Αναντίρρητα οι επενέργειες στις θεσμικές ρουτίνες αυτών των ανοίκειων στο πάνθεον των κοινωνικών αγώνων στην Ευρώπη συγκρουσιακών ιδιωμάτων δεν ήταν ούτε εικονοκλαστικές, αλλά ούτε και ευθύγραμμες.
 

Κρίσιμος παράγων πόλωσης με το υφιστάμενο πολιτικό προσωπικό, στην υπό μελέτη περίπτωση, ήταν ο αντικομματικός, αντιπολιτειακός και εν τέλει αντισυστημικός λόγος που άρθρωσαν οι διεκδικητές, καθώς και «η έξω» από τις πολιτικά αναγνωρίσιμες πολιτικές διαιρέσεις της Μεταπολίτευσης συλλογική ταυτότητα που προέταξαν. Κατά έναν παράδοξο (;) τρόπο όμως, η εν λόγω διαμαρτυρία όχι μόνο ήταν πολιτική αλλά και απολύτως επικεντρωμένη στον να παρεμποδίσει την πολιτική  καθημερινότητα θεσμοποιημένων δυνάμεων (πολιτικά κόμματα, συνδικάτα, ομάδες πίεσης)  σε βαθιά κρίση. Αδιάσειστο τεκμήριο της παραπάνω εκτίμησης - που άλλωστε στοιχειοθετείται και στη βάση του αχανούς εμπειρικού υλικού που διαθέτουμε- είναι: (α) η απόπειρα οικειοποίησης διεκδικητικών υποκειμένων από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών δυνάμεων εκτεινόμενο από την αντιπολιτευόμενη Δεξιά μέχρι την Άκρα Αριστερά (β) η επίταση της κατασταλτικής επιταγής στα αναδυόμενα συγκρουσιακά γεγονότα (γ) η ανάδυση νέων διεκδικητικών περιεχομένων και μορφών οργάνωσης της πολιτικής συμμετοχής με εμβληματικό αποτύπωμα το αίτημα για «Πραγματική Δημοκρατία» και το οργανωτικό μόρφωμα «Λαϊκές Συνελεύσεις».
 

Η αναζήτηση της μηχανικής των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε συγκρουσιακούς δρώντες, αντιπάλους, δυνητικά ακροατήρια, κοινωνικά ερείσματα και το ευρύτερο θεσμικό και πολιτικό περιβάλλον της Πολιτικής της Κρίσης, συνιστά την προβληματική αυτής της μελέτης. Κρίνεται ότι η θεωρητική χαρτογράφηση των δυναμικών μονοπατιών μετασχηματισμού της ζωής των «απλών ανθρώπων», αλλά και του βίου των πολιτικών θεσμών μέσα απ’ τα ανερχόμενα συγκρουσιακά γεγονότα  οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη της τους αντιπαρατιθέμενους λόγους (πολιτικών κομμάτωνvs « Αγανακτισμένων), τα ρεπερτόρια άσκησης πολιτικής, αλλά και την επικοινωνιακή τους διαμεσολάβηση. Στο ίζημα αυτών των δυναμικών αλληλεπιδράσεων είναι δυνατόν να αναζητήσουμε όψεις και εκφάνσεις της οικονομικής και πολιτικής κρίσης, εν τέλει της κρίσης της αδύναμης μετάβασης στο καθεστώς της φιλελεύθερης δημοκρατίας στην Ελλάδα.

Κοτρωνάκη Λουκία Υποψήφια Διδάκτωρ Πολιτικής Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Η Λουκία Κοτρωνάκη εκπονεί διδακτορική διατριβή με θέμα «Πέρα από την πολιτική της συναίνεσης: Συγκρουσιακή πολιτική και η δυναμική της διεθνικής συλλογικής δράσης στο κίνημα ενάντια στη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση - η ελληνική περίπτωση, 2000-2007», στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Κάτοχος DEA στην Πολιτική Κοινωνιολογία και Πολιτική Ανθρωπολογία από το Πανεπιστήμιο Paris I- La Sorbonne, εστιάζει το ερευνητικό της δυναμικό στη μελέτη των συγκρουσιακών συμβάντων σε διεθνική κλίμακα και στην σχεσιακή εξέλιξη των διεκδικητικών ρεπερτορίων, στην Ευρώπη. Συμμετείχε ως ερευνήτρια στο Κέντρο Πολιτικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Sorbonne I (CPRS) και ειδικότερα στο πλαίσιο του 2ου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ στο Παρίσι (2004), καθώς και στην επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας που διεξήχθη για το 4ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ, στην Αθήνα (2006), υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Στέλιου Αλεξανδρόπουλου. Υπό έκδοση εργασίες της είναι τα: «Ρεπερτόρια δημοκρατίας ‘από τα κάτω’ και «ρεπερτόρια καταστολής» στο κίνημα ενάντια στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση: Το παιχνίδι με τους αντικριστούς καθρέφτες», στο Σ. Ι. Σεφεριάδης, Δ. Χαραλάμπης (επιμ.) Η δημοκρατική λειτουργία σε καμπή: Προκλήσεις και απειλές στον πρώιμο 21ο αιώνα, Αθήνα (υπό δημοσίευση), ‘The Greek Uprising of December 2008’, άρθρο με τους Κώστα Κανελλόπουλο και Ιωσηφίνα Ιακωβίδου, στο περιοδικόSituations και το «Sur les sentiers de la colère : L’espace-temps d’une révolte (Athènes, décembre 2008)», Actuel Marx, No. 48, septembre 2010, pp. 152-65 (με τον Σ. Ι. Σεφεριάδη). Συνεργάζεται τακτικά με την εφημερίδα Εποχή.

Σχετικές ομιλίες