Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 6η ενότητα: Χρηματοδότηση

Γκόρτσος Χρήστος, Μυλωνάς Νικόλαος, Σακελλάρης Πλούταρχος, Λεκκός Ηλίας, Καραγάνης Αναστάσιος

30 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01:48:22 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 2294

Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, διοργάνωσε ανοιχτή συζήτηση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Megaron Plus, τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, η οποία φιλοξενήθηκε στην Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας κατά τις απογευματινές ώρες και των δύο ημερών. Πρόκειται για την ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής», στην οποία κλήθηκαν να μετάσχουν διακεκριμένοι ομιλητές από την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα. Οι συμμετέχοντες εισηγητές παρουσίασαν τις απόψεις τους σχετικά με τις πολιτικές που προτείνεται να ακολουθηθούν, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον στη χώρα μας με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Στην έκτη ενότητα της εκδήλωσης, οι ομιλητές ανέπτυξαν τις προτάσεις τους σχετικά με τον πυλώνα «Χρηματοδότηση»:

Νικόλαος Μυλωνάς «Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη»

Πλούταρχος Σακελλάρης «Η χρηματοδότηση των επενδύσεων»

Ηλίας Λεκκός «Ανάλυση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις προοπτικές των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Αναστάσιος Καραγάνης «Εμπορικά ακίνητα και το πρόβλημα της ρευστότητας των επιχειρήσεων»

Συντονιστής: Χρήστος Γκόρτσος

Η ανοιχτή συζήτηση «Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής» διοργανώθηκε σε συνέχεια της έκδοσης συλλογικού τόμου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (Φεβρουάριος 2014) υπό την επιμέλεια του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου της Μιχάλη Μασουράκη και του Γενικού Γραμματέα της Καθηγητή Χρήστου Γκόρτσου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν τα άρθρα του τόμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.hba.gr

Γκόρτσος Χρήστος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο - Γενικός Γραμματέας, Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Ο Χρήστος Γκόρτσος είναι Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκει διεθνές και ευρωπαϊκό νομισματικό και χρηματοπιστωτικό δίκαιο, καθώς και οικονομική ανάλυση του δικαίου. Σπούδασε νομικά, οικονομικά και χρηματοοικονομική στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Ζυρίχης, στο Wharton Business School του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια και στο Ανώτατο Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γενεύης, του οποίου είναι και διδάκτωρ στη θεματική της διεθνούς τραπεζικής εποπτείας (1996). Κατά την τριετία (1996-1998 διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του International Center for Monetary and Banking Studies του Πανεπιστημίου της Γενεύης. Ο Χ. Γκόρτσος έχει εκτενές βιβλιογραφικό και αρθρογραφικό έργο σε θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκού νομισματικού και χρηματοπιστωτικού δικαίου. Από το 2005 είναι μέλος της Νομισματικής Επιτροπής της Ένωσης Διεθνούς Δικαίου (MoComlLA) και από το 2007 μέλος του Financial Services Expert Group του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πέραν της ακαδημαϊκής του δραστηριότητας, ο Χ. Γκόρτσος, δικηγόρος Αθηνών, αφού διετέλεσε επί δεκαετία (1991-2000) ειδικός νομικός σύμβουλος σε θέματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου και συντονιστής της Διοικούσας Επιτροπής Ευρώ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών,τον Ιούλιο του 2000 εξελέγη γενικός γραμματέας της. Με την ιδιότητα αυτή, διατελεί, μεταξύ άλλων: Αντιπρόεδρος του Δ. Σ. του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων, Μέλος του Δ. Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας διατραπεζικών συστημάτων πληρωμών ΔΙ ΑΣ.

Μυλωνάς Νικόλαος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Δρ. Νικόλαος Μυλωνάς είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε το πτυχίο του από την Αvωτάτη Βιoμηχαvική Σχoλή Θεσσαλovίκης και συνέχισε τις σπουδές του στο Baruch College και στο City University της Νέας Υόρκης όπου έλαβε το ΜΒΑ (1980) και τo Διδακτoρικό του Δίπλωμα (Ph.D.-1984) στηv Χρηματooικovoμική.

Εκτός από τo Παvεπιστήμιo Αθηvώv έχει διδάξει στo University of Massachusetts, στo Baruch College, και στο ALBA, μια σειρά μαθημάτωv σε Πτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα όπως Αγoρές Χρήματoς και Κεφαλαίoυ, Χρηματooικovoμική, Αγορές Παραγώγων, Θεσμική Επένδυση, Χρηματooικovoμικά Υπoδείγματα, και Διεθvείς Χρηματαγoρές.

Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει επιτύχει αξιόλογες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές διακρίσεις όπως ακαδημαϊκές υποτροφίες, ερευνητικές υποτροφίες και χορηγίες, ενώ υπήρξε υπoψήφιoς για τo βραβείo 'Αριστωv Καθηγητώv στo University of Massachusetts. Ο Δρ. Μυλωνάς έχει αναλάβει και ολοκληρώσει επιτυχώς χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, έχει πλούσια εμπειρεία διεξαγωγής σεμιναρίων σε στελέχη επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και έχει διατελέσει σύμβουλος σε διάφορες εταιρίες και ειδικότερα σε θεσμικούς επενδυτές, τράπεζες, χρηματιστήριο, και χρηματιστηριακές εταιρίες.

Τo ερευvητικό τoυ έργo και τα ενδιαφέροντά του επικεvτρώvεται στα θέματα συμπεριφοράς τωv χρηματoπιστωτικώv αγoρώv, τo ελληvικό χρηματιστήριo, τη θεσμική επένδυση, την εταιρική διακυβέρνηση καθώς και τις αγορές παραγώγων και ενέργειας. Είναι συγγραφέας τριών πρόσφατων βιβλίων για τις αγορές παραγώγων και την αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Δημoσιευμέvα άρθρα τoυ εμφαvίζovται σε διακεκριμέvα ακαδημαϊκά περιoδικά όπως: Journal of Finance, Journal of Futures Markets, Pacific Basin Finance Journal, Financial Review, Housing Finance Review, European Financial Management, Applied Financial Economics.

Σακελλάρης Πλούταρχος Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Επίτιμος Αντιπρόεδρος, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Ο Πλούταρχος Σακελλάρης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1964.

Είναι Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Διετέλεσε Aντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) από το 2008 μέχρι το 2012. Προηγουμένως υπήρξε Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αναπληρωτής του Υπουργού στα Συμβούλια Eurogroup και Ecofin και Αναπληρωτής Διοικητής της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ελλάδα καθώς και μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Έχει εργασθεί στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Διαθεσίμων (Federal Reserve Board) των ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχει διδάξει στο Πανεπιστημίου του Maryland, ΗΠΑ στο Τμήμα Οικονομικών για έντεκα χρόνια.

Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Brandeis, HΠΑ (Β.Α. στα Οικονομικά και Πληροφορική) και είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Yale. 

Λεκκός Ηλίας Επικεφαλής Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής, Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς

Ο Ηλίας Λεκκός είναι Επικεφαλής Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς. Είναι επίσης μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην Τράπεζα της Αγγλίας το 1998, αρχικά στο τμήμα Ανάλυσης Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών, στη συνέχεια στη Μονάδα Διαχείρισης Διαθεσίμων και τέλος στην Διεύθυνση Εποπτείας του Τραπεζικού συστήματος. Στη συνέχεια, μετακινήθηκε διαδοχικά στην HBOS Treasury Services και στο τμήμα Δομημένων Ομολόγων στην Standard & Poor’s. Στα τέλη του 2005 επέστρεψε στην Ελλάδα και ως τον Μάιο του 2007 εργάστηκε στην Eurobank-EFG. Έχει σπουδάσει οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει master από το Πανεπιστήμιο του Warwick και διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Lancaster.

Καραγάνης Αναστάσιος Επίκουρος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο - Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ερευνητικό Κέντρο Ποσοτικής Ανάλυσης, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ο Αναστάσιος Καραγάνης είναι επίκουρος καθηγητής Χωρικής Οικονομετρίας στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα της Οικονομετρίας, της Χωρικής Οικονομετρίας, της Αστικής Οικονομικής, της Κεφαλαιαγοράς και των Μεθόδων Περιφερειακής Ανάλυσης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Χωρικής Οικονομετρίας, Στατιστικής, Μεθόδων Περιφερειακής Ανάλυσης, Βάσεων Δεδομένων, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Επιχειρήσεων, Αγορών Ακινήτων και Ανάλυσης Κινδύνων στο Τραπεζικό Σύστημα. Έχει εργαστεί στον Τραπεζικό Τομέα και είναι επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, με πλούσιο ερευνητικό και μελετητικό έργο στα προαναφερθέντα αντικείμενα.

Σχετικές ομιλίες

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 2η ενότητα: Εκπαίδευση - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Χωροταξία 01:44:04

Σεπ 29, 2014

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 2η ενότητα: Εκπαίδευση - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Χωροταξία

Τραυλός Νικόλαος Καλογήρου Γιάννης Τσακανίκας Άγγελος Κομνηνός Νίκος Εμμανουηλίδης Παύλος Γιαννακούρου Γεωργία Κορρές Γεώργιος

Γλώσσα: Ελληνική

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 3η ενότητα: Αναπτυξιακοί κλάδοι της οικονομίας 01:34:42

Σεπ 29, 2014

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 3η ενότητα: Αναπτυξιακοί κλάδοι της οικονομίας

Μασουράκης Μιχάλης Βλάχος Γιώργος Σιγάλα Μαριάννα Χρήστου Ευάγγελος Μπρας Ιωάννης Γράτσος Γεώργιος Διακουλάκη Δανάη Στάθης Ευάγγελος

Γλώσσα: Ελληνική