Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ηθική & Θεσμικό Πλαίσιο (διαδικτυακή συζήτηση)

Ζιούβελου Ξένια, Μήτρου Λίλιαν, Κυριαζάνος Δημήτρης, Γιαννακόπουλος Γιώργος

2 Ιουλίου 2020

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01:21:34 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 633

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας SciFY Academy, η SciFY και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, για τον μήνα Ιούλιο επικεντρώνονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και διοργάνωσαν διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα “Τεχνητή Νοημοσύνη: Ηθική & Θεσμικό Πλαίσιο”, την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020. 

Αρχικά η Δρ. Ξένια Ζιούβελου, Ερευνήτρια & Innovation Officer στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Visiting Academic στο Πανεπιστήμιο του Southampton, καθώς και Scientific Committee Member στα: AI4People και Atomium- European Institute for Science, Media and Democracy (EISMD) μας εισάγει στο θεσμικο διεθνές στρατηγικό τοπίο αναφορικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, μέσα από την ομιλία της: Artificial Intelligence: Ethical & Strategic Perspectives.

Στην συνέχεια η Δρ. Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου και Πρόεδρος του Ινστιτούτου για την Ιδιωτικότητα, την Προστασία Δεδομένων και την Τεχνολογία (Εuropean Public Law Organisation) με την ομιλία της με θέμα: H “ρύθμιση” της Τεχνητής Νοημοσύνης ή το δίλημμα του Collingridge εξηγεί τις νομικές και ρυθμιστικές προεκτάσεις του θέματος.

Τέλος ο Δρ. Δημήτρης Κυριαζάνος, Ερευνητής Γ' βαθμίδας, ΙΠΤ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", με την ομιλία του Τεχνητή Νοημοσύνη και Έρευνα στην Ασφάλεια: η Ευρωπαϊκή προσέγγιση για καινοτομία & εμπιστοσύνη αναφέρεται στο πως η ανάδειξη της Τεχνητής Νοημοσύνης ως από τις πλέον διασπαστικές τεχνολογίες (disruptive technologies) έρχεται με σημαντικές δυνατότητες και πλεονεκτήματα για τη προστασία και την ασφάλεια των Ευρωπαϊών πολιτών. Το τεχνικό, νομικό και κοινωνικό-ανθρωπιστικό πλαίσιο παρουσιάζεται σε αρκετές περιπτώσεις ανέτοιμο και φέρνει παγκοσμίως αντιδράσεις δημιουργώντας αρκετά ανοιχτά αμφιλεγόμενα ζητήματα που κλονίζουν την εμπιστοσύνη τόσο των πολιτών όσο και της πολιτείας απέναντι σε θετικές εξελίξεις. Ο ευρύτερος Ευρωπαϊκός στρατηγικός σχεδιασμός για την Έρευνα στα σχετικά θέματα -όπως αυτός υλοποιείται στα προγράμματα πλαίσιο H2020 και Horizon Europe- καλείται να προωθήσει τη καινοτομία και να διατηρήσει την Ευρώπη στη κεφαλή των εξελίξεων, χτίζοντας παράλληλα μια σχέση εμπιστοσύνης και αντίληψης της Ευρώπης ως χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας.


Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Δρ Γιώργος Γιαννακόπουλος, συνιδρυτής της SciFY (Science for You).

 

 

Ζιούβελου Ξένια Ερευνήτρια & Innovation Officer, Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Η Δρ Ξένια Ζιούβελου είναι Innovation Officer και ερευνήτρια του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (IIT) του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”. Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα σε Internet Economics & Strategy (με υποτροφία) από το Τμήμα Οικονομικών του Lancaster University (ΗΒ). Η Ξένια είναι επίσης visiting academic στο Business School του Πανεπιστημίου του Southampton (ΗΒ) και ενεργεί ως εξωτερικός εμπειρογνώμονας καινοτομίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής του AI4People, το πρώτο παγκόσμιο φόρουμ της Ευρώπης για τις κοινωνικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, που ξεκίνησε από το Atomium – Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επιστήμης, Μέσων και Δημοκρατίας (EISMD). Η Ξένια έχει μακρά εργασιακή εμπειρία ως ερευνήτρια, λέκτορας, υπεύθυνος μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδας, στο Βέλγιο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια και υπεύθυνη καινοτομίας σε πολλά ερευνητικά και βιομηχανικά έργα, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την βιομηχανία, καλύπτοντας ποικίλους τεχνολογικούς τομείς σε διαφορετικά βιομηχανικά οικοσυστήματα. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα γεφυρώνουν τα οικονομικά και τις κοινωνικές επιστήμες με την την επιστήμη των υπολογιστών, εστιάζοντας στην καινοτομία σε προηγμένα τεχνολογικά οικοσυστήματα.

Μήτρου Λίλιαν Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η Ευαγγελία (Λίλιαν) Μήτρου είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πρόεδρος του Ινστιτούτου για την Ιδιωτικότητα, τα Προσωπικά Δεδομένα και την Τεχνολογία (Εuropean Public Law Organisation) και Δικηγόρος Αθηνών. Από τον Νοέμβριο 2016 είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Σπούδασε στη Νομική Σχολή ΕΚΠΑ και εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της (1993) στη Γερμανία με αντικείμενο τα μοντέλα προστασίας δεδομένων στη Γερμανία και τη Γαλλία. Διδάσκει Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Δίκαιο της Πληροφορίας/Διαδικτύου στο Τμήμα Μηχανικών και Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών). Διετέλεσε μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (1999-2003). Κατά την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ (2014) υπήρξε Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την προστασία δεδομένων (DAPIX) που διεξήγαγε τις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την Οδηγία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (2016/680/ΕΕ) σε τεχνικό επίπεδο. Έχει διατελέσει μέλος/ πρόεδρος πολλών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών με αντικείμενο την προστασία προσωπικών δεδομένων, τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ασφάλεια πληροφοριών- υποδομών-δικτύων, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση κ.α (Ν. 2472/97, Ν. 3471/06, Ν. 3861/10, Ν. 3979/11 κ.α). Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά έργα με αντικείμενο την προστασία και την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Έχει συμμετάσχει ενεργά σε πολλά έργα συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Έχει γράψει βιβλία και επιστημονικά άρθρα στα ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά.

Κυριαζάνος Δημήτρης Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Ο Δρ. Κυριαζάνος κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα (2009) και Δίπλωμα (2005) Ηλεκτρολογου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) από τη Σχολή ΗΜΜΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Είναι Ερευνητής στη Γ' βαθμίδα στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του ΕΚΕΦΕ "Δ" από το 2018 και επικεφαλής της θεματικής ενότητας "Ασφάλειας" στο Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων του Ινστιτούτου. Είναι πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΤΕΠΑ και υπεύθυνος εκπαίδευσης του ΙΠΤ.

Έχει διατελέσει Συντονιστής και κύριος συνεισφέρων σε επιτυχημένες προτάσεις και έργα στη θεματική περιοχή της Ασφάλειας, με χρηματοδοτήσεις και έργα σε κρίσιμες και λίαν ανταγωνιστικές περιοχές όπως η ασφάλεια αεροδρομίων και κρίσιμων υποδομών, ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου δασοπυρόσβεσης και συστήματα ανάλυσης κινδύνου για κρίσιμες υποδομές και συνοριακούς σταθμούς. Έχει εκτατεμένη εμπειρία στη συμμετοχή και διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στη θεματική περιοχή της ασφάλειας έχοντας συμμετάσχει και ολοκληρώσει επιτυχώς πλέον των 14 σχετικών έργων. Από τον Ιούνιο του 2019 έχει οριστεί και διατελεί Εθνικός Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Προγράμματος H2020 για τη Θεματική Περιοχή "Ασφαλείς Κοινωνίες".

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, διεθνή συνέδρια και κεφάλαια βιβλίων περιλαμβάνουν: ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης και προστασίας Κρίσιμων Υποδομών, πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης κρίσεων, προστασία προσωπικών δεδομένων, σχεδίαση λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων με αρχές ιδιωτικότητας και ηθικής, ηθική και δίκαιη τεχνητη νοημοσύνη, αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, ασφάλεια βασισμένη σε δυναμική ανάλυση κινδύνου, εφαρμογές, τεχνολογίες και αισθητήρες εντοπισμού θέσης, κινητές εφαρμογές και τεχνολογίες, διαδίκτυο των πραγμάτων, υπηρεσίες και τεχνολογίες υποστήριξης διαβίωσης, σύντηξη δεδομένων και άλλα.

Γιαννακόπουλος Γιώργος Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" - Συνιδρυτής & CEO, SciFY

Ο Γιώργος Γιαννακόπουλος είναι συνιδρυτής και CEO της SciFY καθώς και συνεργαζόμενος ερευνητής στο Εργαστήριο Μηχανικής Γνώσης και Λογισμικού (SKEL) του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".

Απόφοιτος Πληροφορικής του ΕΚΠΑ, πήρε το διδακτορικό του στην Τεχνητή Νοημοσύνη από το ΤΜΠ & ΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ασχολείται ερευνητικά (μεταξύ άλλων) με την επεξεργασία φυσικής γλώσσας, τη μηχανική μάθηση, την εξόρυξη δεδομένων, το σημασιολογικό ιστό, τα προσαρμοστικά συστήματα και τη βιοπληροφορική. Έχει εργαστεί σε πληθώρα ερευνητικών έργων (OntoSum, OKKAM, SYNC3, NOMAD, SemaGrow), είναι ο οργανωτής της κοινότητας MultiLing (Multilingual Multi-document Summarization) και των αντίστοιχων workshops (TAC 2011, ACL 2013). Παράλληλα έχει εργαστεί πάνω από 15 χρόνια στη βιομηχανία της πληροφορικής.

Σχετικές ομιλίες