Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Ευφυής Εξειδίκευση και Ορίζοντας 2020 - Ο ρόλος των περιφερειών: Νέες ευκαιρίες από τον “Ορίζοντα 2020” με έμφαση στις περιφέρειες συνοχής

Κορπάκης Δημήτρης

10 Ιανουαρίου 2014

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24:27 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1095
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) διοργάνωσε την εναρκτήρια εκδήλωση του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014, στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»).

Την εκδήλωση έθεσε υπό την αιγίδα του και τίμησε με την παρουσία του η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας.

Παρευρέθηκαν ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, οι Ευρωπαίες Επίτροποι κ. Máire Geoghegan Quinn, αρμόδια για θέματα Έρευνας, Καινοτομίας και Eπιστημών, και η κ. Μαρία Δαμανάκη, υπεύθυνη για τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία, καθώς και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μίλησαν για τις συνέργειες  του «Ορίζοντα 2020» με τα διαρθρωτικά ταμεία και για θέματα εξαιρετικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, όπως οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, οι δυνατότητες χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ο ρόλος της στρατηγικής της «έξυπνης εξειδίκευσης» (smart specialization) στην Περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή. Το παρόν ακόμη έδωσαν εκπρόσωποι από την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα, καθώς και από τους παραγωγικούς φορείς της χώρας.

Κορπάκης Δημήτρης Head of Unit: Regional Dimension of Innovation and Links with Cohesion Policy, Directorate-General of Research and Innovation

Ο Δημήτρης Κορπάκης σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Πολεοδομία – Χωροταξία στο Παρίσι (Université de Paris VIII- Institut d’Urbanisme de l’Académie de Paris ; Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales et Institut de Géographie – Paris I -Panthéon, Sorbonne) όπου και πήρε το Διδακτορικό του.

Με συνολική εμπειρία 30 ετών σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση εργάστηκε για 10 χρόνια ως εμπειρογνώμονας στις υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων πριν τον διαγωνισμό που τον έφερε στις τάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Εργάστηκε κατ’ αρχήν σε θέματα εκπαίδευσης πριν καταλήξει στον τομέα της πολιτικής της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, πρώτα μέσα από το πρόγραμμα ESPRIT (European Strategic Programme for Research in Information Technologies), και στη συνέχεια στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (που πρόσφατα μετονομάστηκε σε ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) όπου ασχολήθηκε κυρίως με θέματα σχεδιασμού επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής και με θέματα εισαγωγής και ανάπτυξης καινοτομίας ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο.

Με προσωπικές παρεμβάσεις σε πολλά θέματα πολιτικής (όπως λ.χ. τη σταδιακή μετάβαση στην ηλεκτρονική διαχείριση και άσκηση του επιστημονικού έργου (e-Science), την ίδρυση και διαχείριση ενός Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Συμβουλευτικού Σώματος Υψηλού Επιπέδου (European Research Advisory Board (EURAB)), τη θέσπιση του προγράμματος «Περιφέρειες της Γνώσης» (Regions of Knowledge), και τον συντονισμό μιας έκθεσης εμπειρογνωμόνων για τις επιπτώσεις της Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση), το 2006 ορίστηκε Προϊστάμενος του Τμήματος Συντονισμού στη Διεύθυνση για την Επιστήμη, την Οικονομία και Κοινωνία της ΓΔ Έρευνας, με αντικείμενο τα προγράμματα έρευνας για τις «Κοινωνικές Επιστήμες και τις Επιστήμες του Ανθρώπου» καθώς και το πρόγραμμα «Η Επιστήμη στην Κοινωνία».

Από τον Ιανουάριο 2011 είναι Προϊστάμενος του Τμήματος με ευθύνη για την Περιφερειακή Διάσταση της Καινοτομίας (RTD-C5) (Directorate for Research and Innovation; Directorate General for Research and Innovation), που διαχειρίζεται τα προγράμματα «Περιφέρειες της Γνώσης» και «Eρευνητικό Δυναμικό» του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (2007-2013), και συνδέει την Ευρωπαϊκή πολιτική Έρευνας και Καινοτομίας με την πολιτική της Συνοχής (Διαρθρωτικά Ταμεία) με ιδιαίτερο αντικείμενο την ενίσχυση της περιφερειακής καινοτομίας μέσω της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (Smart Specialisation).

Σχετικές ομιλίες