Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος «Αναπαραστάσεις της Παράκτιας Ζώνης της Κύπρου μέσα από τομές ιστορικών χαρτών και άλλες απεικονίσεις»

Χαλκιάς Χρίστος, Σκούταρη Άρτεμις

11 Οκτωβρίου 2019

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:49:03 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 481
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Τα ιστορικά τεκμήρια (βιβλία, έγγραφα, χάρτες, σχέδια) περιέχουν, εκτός των άλλων στοιχείων, σημαντικές γεωγραφικές πληροφορίες οι οποίες αφορούν τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον των τόπων στους οποίους αναφέρονται. Οι πληροφορίες αυτές συχνά ενσωματώνονται σε αναπαραστάσεις διαφόρων ειδών όπως χαρακτικά, προοπτικά γραφήματα, οριζοντιογραφίες, σκαριφήματα, φωτογραφίες εποχής κ.λπ. Στα τεκμήρια που αναφέρονται στην Κύπρο είναι συχνή η παρουσία τέτοιων αναπαραστάσεων, καθώς το νησί αποτελούσε σημαντικό κόμβο δραστηριοτήτων στην ανατολική Μεσόγειο.

Το ετήσιας διάρκειας ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο Αναπαραστάσεις της Παράκτιας Ζώνης της Κύπρου μέσα από τομές ιστορικών χαρτών και άλλες απεικονίσεις εκπονήθηκε από το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθ. Χρίστο Χαλκιά, και με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου. Κύριος στόχος ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός συστήματος με την μορφή διαδικτυακής εφαρμογής ελεύθερης πρόσβασης, για την αναγνώριση, οργάνωση και ταξινόμηση του περιεχομένου ιστορικών αναπαραστάσεων της νήσου Κύπρου.

Κύριες φάσεις υλοποίησης του έργου:
• Επιλογή των ιστορικών αναπαραστάσεων - αρχειοθέτηση και σάρωσή τους - επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας
• Αναγνώριση/Καταγραφή χαρακτηριστικών κάθε αναπαράστασης
• Αναγνώριση/Καταγραφή γεωγραφικών οντοτήτων κάθε αναπαράστασης
• Δημιουργία επιλεγμένων σύγχρονων αναπαραστάσεων
• Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής
• Βελτιστοποίηση - συντήρηση - εμπλουτισμός του έργου.

Η ελεύθερης πρόσβασης διαδικτυακή εφαρμογή προσφέρει την δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο, ερευνητή και εξερευνητή, να πλοηγηθεί στο ιστορικό παρελθόν της Κύπρου μέσα από τεκμηριωμένο εικονογραφικό υλικό, να το διερευνήσει και να το συγκρίνει με την σημερινή πραγματικότητα. Επιπλέον, κάθε χρήστης της εφαρμογής μπορεί να συμβάλλει στον περαιτέρω εμπλουτισμό της, παρέχοντας νέο υλικό ή συμμετέχοντας στην ερμηνεία του υπάρχοντος.

Χαλκιάς Χρίστος Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωγραφίας και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Χρίστος Χαλκιάς, είναι Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωγραφίας και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών με συνεχές ερευνητικό, εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο τα τελευταία 20 χρόνια. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα αντικείμενα της Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής, των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, της Ψηφιακής Χαρτογραφίας και της Ανάλυσης / Μοντελοποίησης γεωγραφικών φαινομένων και διεργασιών με την αξιοποίηση της Γεωπληροφορικής. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 150 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές, τρία 3 βιβλία και 16 κεφάλαια σε βιβλία. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Τμήματος Γεωγραφίας (2013 - 2015) και είναι μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Τα τελευταία 20 χρόνια συμμετείχε σε περισσότερα από 40 ερευνητικά προγράμματα έχοντας την επιστημονική ευθύνη σε 15 από αυτά. Μεταξύ των άλλων ήταν υπεύθυνος των ερευνητικών προγραμμάτων α) ''Κατασκευή Βάσης Χαρτογραφικών δεδομένων και διαδικτυακής εφαρμογής παρουσίασης των γεωγραφικών πληροφοριών του Χάρτη του Kitchener για τη νήσο Κύπρο (έκδοσης 1885)'', και β) "Αναπαραστάσεις της Παράκτιας Ζώνης της Κύπρου μέσα από τομές ιστορικών χαρτών και άλλες απεικονίσεις", στα οποία διερευνήθηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης ιστορικών τεκμηρίων (χαρτών, λιθογραφιών, βιβλίων, περιηγητικών κειμένων σκαριφημάτων, κλπ) για την καταγραφή, ερμηνεία, οργάνωση και απόδοση - μέσα από ελεύθερες διαδικτυακές εφαρμογές - ιστορικών γεωχωρικών δεδομένων με πεδίο εφαρμογής τη νήσο Κύπρο.

Σκούταρη Άρτεμις Διευθύντρια, Sylvia Ioannou Foundation

Η Άρτεμις Σκούταρη είναι Διευθύντρια του Sylvia Ioannou Foundation.

Το Ίδρυμα αυτό, που εδρεύει στο Βαντούζ, είναι κάτοχος μίας από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές συλλογές βιβλίων και χαρτών αφιερωμένη στο νησί της Κύπρου.

Η συλλογή περιλαμβάνει περισσότερα από 2.000 χειρόγραφα και σπάνια βιβλία για την Κύπρο, ένα εξαιρετικό σύνολο περιηγητικών κειμένων, καθώς και περισσότερους από 600 χάρτες και άτλαντες της Κύπρου και της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, που χρονολογούνται από τον 15ο αιώνα έως τη σύγχρονη εποχή.

Το 2009, η Σύλβια Ιωάννου δημιούργησε το Ίδρυμα με βασικό στόχο να θέσει το πολύτιμο αυτό υλικό στη διάθεση των ερευνητών, των επιστημόνων και των συλλεκτών σε όλο τον κόσμο. Ως πρώτο βήμα δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.sylviaioannoufoundation.org, όπου έχει αναρτηθεί μέρος της συλλογής, το οποίο συνεχώς ανανεώνεται.

Στόχος του Ιδρύματος Ιωάννου είναι να ψηφιοποιηθεί το σύνολο των βιβλίων, χειρογράφων και χαρτών, ώστε ολόκληρη η συλλογή να είναι προσβάσιμη από κάθε ενδιαφερόμενο.

Επιπλέον, το Sylvia Ioannou Foundation διοργανώνει ανά διετία ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα την περιήγηση και χαρτογράφηση του ελληνικού χώρου, εστιασμένο κάθε φορά σε έναν διαφορετικό τόπο.

Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Sylvia Ioannou Foundation

Σχετικές ομιλίες