Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση

Sondergaard Lars, Τσακλόγλου Πάνος, Διακουλάκη Δανάη, Αξαρλόγλου Κώστας, Παπαματθαίου Μάρνυ

9 Οκτωβρίου 2019

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01:29:37 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 201
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και η Παγκόσμια Τράπεζα διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα: «Το εκπαιδευτικό σύστημα και η οικονομία: Η δόμηση του ανθρώπινου κεφαλαίου στην Ελλάδα» στις 9 Οκτωβρίου 2019 στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.

Βασικός στόχος της ημερίδας ήταν η ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ενώ παρουσιάστηκαν παραδείγματα άλλων χωρών και η διεθνής εμπειρία.

Σύμφωνα με τους ομιλητές το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί κομβικό στοιχείο στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας και άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων.

Ο Πρόεδρος του ΙΟΒΕ, Παναγιώτης Θωμόπουλος, στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα και το εκπαιδευτικό σύστημα. «Η ανάλυση της αμφίδρομης σχέσης της εκπαίδευσης και της οικονομίας στην Ελλάδα έχει ιδιαίτερη σημασία ως βάση και για την αναζήτηση επιλογών πολιτικής για την ανάπτυξη της χώρας», τόνισε ο κ. Θωμόπουλος.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής για τις χώρες της ΕΕ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, Arup Banerji αναφέρθηκε στη σημασία της εκπαίδευσης στον σύγχρονο κόσμο υπογραμμίζοντας ότι το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία καλών θέσεων εργασίας, με υψηλής ειδίκευσης εργαζομένους, την ανάπτυξη της καινοτομίας και την προσαρμογή σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, στην ομιλία της επανέλαβε ότι η εκπαίδευση και η ουσιαστική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, αποτελούν στρατηγικής σημασίας στόχο της νέας κυβέρνησης. «Έχουμε θέσει έξι βασικούς, έξι στρατηγικούς στόχους που διατρέχουν οριζόντια το κυβερνητικό μας πρόγραμμα για την παιδεία και αποτυπώνουν τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Προτεραιότητες βάσει των οποίων επιδιώκουμε μια συνολική επαναπροσέγγιση στην παρεχόμενη εκπαίδευση. Μια συνολική επαναπροσέγγιση για τους νέους μας την εποχή της 4ης και σιγά σιγά της 5ης Βιομηχανικής επανάστασης», σημείωσε η κα Κεραμέως.

Η Υπουργός Παιδείας παρουσίασε αναλυτικά τους στρατηγικούς στόχους της κυβέρνησης:
-- Μεγαλύτερη ελευθερία και μεγαλύτερη αυτονομία για σχολεία και πανεπιστήμια. Αξιοποιούμε τις μεγάλες δυνατότητες των εκπαιδευτικών λειτουργών σε όλες τις βαθμίδες, απελευθερώνουμε τον δυναμισμό τους.
-- Εξωστρέφεια και ουσιαστικότερη διασύνδεση με την αγορά εργασίας.
-- Ίσες ευκαιρίες για όλους. Κύριο μέλημά μας είναι να εξασφαλίσουμε ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικότερη εκπαίδευση για όλους.
-- Έμφαση στις ήπιες και ψηφιακές δεξιότητες.
-- Ενίσχυση των δεικτών κοινωνικού κεφαλαίου, που θα δώσουν ώθηση και στην κοινωνική και την οικονομική ανάπτυξη.
-- Υιοθέτηση πολιτικών βάσει τεκμηρίωσης.

Στην ομιλία του ο Harry Patrinos, Education Practice Manager της Παγκόσμιας Τράπεζας, επικεντρώθηκε στον κομβικό ρόλο της εκπαίδευσης ώστε τα άτομα να επιτύχουν τις υψηλές επιδόσεις που επιθυμούν. Ένας υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικός τομέας, τόνισε, θα υποστηρίξει την ανάκαμψη της Ελλάδας και την έξοδο από την οικονομική ύφεση της τελευταίας δεκαετίας. «Πρέπει να συνεργαστούμε για να επενδύσουμε στην εκπαίδευση, ώστε να μπορέσουν οι νέοι να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους».

Στην ομιλία του ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής Νίκος Βέττας, υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και την προσαρμογή της στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις. Ο κ. Βέττας αναφέρθηκε στη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί σε πολλά πεδία, όπως τη δημοσιονομική εξυγίανση, ωστόσο υπενθύμισε ότι η πρόοδος παραμένει εύθραυστη καθώς πολλά διαρθρωτικά προβλήματα παραμένουν. Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ αναφερόμενος στο εκπαιδευτικό σύστημα τόνισε την διαχρονικά σημαντική αύξηση του επιπέδου εκπαίδευσης αλλά και τη διαχρονικά μειούμενη κατάταξη ως προς τις επιδόσεις, την χαμηλή σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή και την εξαιρετικά περιορισμένη αυτονομία των εκπαιδευτικών μονάδων. Τέλος, ο κ. Βέττας αναφέρθηκε στις μεγάλες δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα και οι οποίες επιβάλλουν τον ριζικό επανασχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματική διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την οικονομία και την αγορά εργασίας και την μείωση του κεντρικού ελέγχου στη διακυβέρνηση των εκπαιδευτικών μονάδων.

Ο Denis Crowley, Head of Country Analysis Unit, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασε ορισμένα βασικά ευρήματα για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από την Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης στην ΕΕ, καθώς επίσης τις προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Ο κ. Crowley σημείωσε ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα παραμένει ελκυστικό, παρά τις επιπτώσεις της κρίσης, ωστόσο υστερεί σημαντικά σε δυνατότητες εξέλιξης και επαγγελματικής ανέλιξης. Σημείωσε ότι οι δαπάνες για την εκπαίδευση είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ και αφορούν κατά βάση μισθούς, ενώ ανέφερε την αύξηση της εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης ειδικά στις αγροτικές περιοχές. Σημείωσε επίσης, τα προβλήματα στην αγορά εργασίας και τη δυσκολία εύρεσης απασχόλησης ακόμα και υψηλής κατάρτισης εργαζομένων. Τέλος, σχολιάζοντας το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας και την μεταναστευτική κρίση κάλεσε τους διαμορφωτές πολιτικής να αναρωτηθούν εάν αποτελεί ευκαιρία για τη χώρα η δυνατότητα επιτυχούς ένταξης στην ελληνική κοινωνία των προσφύγων.

Τη συζήτηση για τις "Μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση" άνοιξε ο Lars Sondergaard, Program Leader της Παγκόσμιας Τράπεζας μιλώντας με θέμα "Μεταρρυθμίζοντας τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης: Διδάγματα για την Ελλάδα". Ακολούθησε συζήτηση με την συμμετοχή: Πάνος Τσακλόγλου (Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Δανάη Διακουλάκη (Ομότιμη Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Κώστας Αξαρλόγλου (Πρύτανης, ALBA Graduate Business School). Τη συζήτηση συντόνισε η Mάρνυ Παπαματθαίου, δημοσιογράφος στις εφημερίδες Το Βήμα και Τα Νέα.

Sondergaard Lars Program Leader, Παγκόσμια Τράπεζα

Ο Lars Sondergaard είναι οικονομολόγος και επικεφαλής προγράμματος της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις πολιτικές στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής προστασίας και της αγοράς εργασίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διετέλεσε ανώτερος οικονομολόγος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ διαθέτει πλούσια ερευνητική εμπειρία ως στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δαπανών στην εκπαίδευση. Υπήρξε συγγραφέας πληθώρας εκδόσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας, μεταξύ των οποίων η έκθεση για τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης και της Κεντρική Ασίας με τίτλο “Skills, Not Just Diplomas”.

Τσακλόγλου Πάνος Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης

Ο Πάνος Τσακλόγλου είναι Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Είναι Καθηγητής (σε αναστολή άσκησης καθηκόντων) στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ερευνητικός Εταίρος στο Institute for the Study of Labor (IZA, Bonn) και στο Hellenic Observatory (LSE, London).

Η έρευνά του επικεντρώνεται σε ζητήματα Οικονομικής Ανισότητας, Φτώχειας, Κοινωνικού Αποκλεισμού, Οικονομικών Αποδόσεων της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Πολιτικής (κυρίως Αναδιανεμητικού Ρόλου του Κράτους).

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 90 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (μεταξύ των οποίων και στα Quarterly Journal of Economics, Economic Journal, Journal of Development Economics, Journal of Policy Analysis and Management, Review of Income and Wealth, Economics of Education Review και Journal of European Social Policy) και συλλογικούς τόμους, έχει παρουσιάσει εργασίες του σε περίπου 200 συνέδρια και ημερίδες και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 50 ερευνητικά και συμβουλευτικά προγράμματα. Είναι μέλος των εκδοτικών επιτροπών των περιοδικών Journal of Economic Inequality και Politica Economica - Journal of Economic Policy.

Διετέλεσε Πρόεδρος (2012-2014) και μέλος (2002-2004 και 2009-2012) του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Σύμβουλος των Πρωθυπουργών Γ. Παπανδρέου (2010-2011) και Λ. Παπαδήμου (2011-2012) σε θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής, Μέλος της Economic and Financial Committee (EFC) της ΕΕ και του Eurogroup Working Group (EWG), αναπληρωματικό μέλος των Ecofin and Eurogroup (2012-2014), μέλος της Economic Policy Committee (EPC) της ΕΕ (2010-2011), Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (2002-2005), του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (2001-2002) και της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (2006-2009).

Έχει Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, M.A. in Economics και Ph.D. από το Πανεπιστήμιο του Warwick.

Έχει διατελέσει Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια Warwick, Bristol, Charles (Prague) και στο London School of Economics. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά ερευνητικά Προγράμματα και δίκτυα.

 

Διακουλάκη Δανάη Χημικός Μηχανικός - Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η Δανάη Διακουλάκη είναι Καθηγήτρια ΕΜΠ (2007-) στην επιστημονική περιοχή της Οικονομικής Ανάλυσης και Λήψης Αποφάσεων και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ (1974). Εργάσθηκε στη βιομηχανία και το ΠΕΡΠΑ (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε). Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ (1988).

Ερευνητικά δραστηριοποιείται κυρίως σε θέματα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Οικονομίας με στόχο την ανάλυση ενεργειακών συστημάτων και την προώθηση καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών, φιλικών προς το περιβάλλον. Στην κατεύθυνση αυτή έχει αναπτύξει δραστηριότητα στον τομέα του ενεργειακού σχεδιασμού, της αποτίμησης των εξωτερικών οικονομιών των ενεργειακών τεχνολογιών και της υπολογιστικής υποστήριξης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Είχε την επιστημονική ευθύνη σε 16 ερευνητικά έργα (12 διεθνή) και συμμετείχε ως κύρια ερευνήτρια σε άλλα 18 ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.

Έχει συγγράψει 54 εργασίες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Έχει επιπρόσθετα > 60 δημοσιεύσεις σε πλήρη πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων. Συμμετείχε σε πολλές Επιστημονικές/Οργανωτικές Επιτροπές συνεδρίων.

Έχει συμμετάσχει παλαιότερα στο ΔΣ της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, σε Ομάδα Εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και στο ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Σήμερα συμμετέχει στο ΔΣ της ΔΕΗ-Ανανεώσιμες ΑΕ. Από το 2007 μέχρι και σήμερα, συμμετέχει στο ΔΣ του Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ.

Αξαρλόγλου Κώστας Πρύτανης, ALBA Graduate Business School

Ο Κώστας Αξαρλόγλου είναι Πρύτανης και Καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Σχέσεων και Στρατηγικής στο Alba Graduate Business School. Έχει διδάξει στο University of Michigan, το Duke University, το Babson College, όπου ήταν κάτοχος της ερευνητικής έδρας Michael Gerrits και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Έχει σπουδάσει οικονομικές επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Michigan, Ann Arbor του οποίου είναι διδάκτορας από το 1995.

Παπαματθαίου Μάρνυ Δημοσιογράφος, Το Βήμα, Τα Νέα

Η Μάρνυ Παπαματθαίου είναι δημοσιογράφος που ειδικεύεται στα θέματα εκπαίδευσης. Εργάζεται στην εφημερίδα Το Βήμα από το 1998 και στην εφημερίδα Τα Νέα από το 2017. Έχει συμμετάσχει σε πολλές συζητήσεις για τα θέματα παιδείας.

Σχετικές ομιλίες