Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Introduction: the conception of the idea

Μενδώνη Λίνα, Μωραΐτου Γεωργιάννα

10 Οκτωβρίου 2023

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:08:48 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 52

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Ιστορία της συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, διοργάνωσε Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2023 με τίτλο: "Ιστορία της συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς: από τα πρώτα επιστημονικά εργαστήρια στα παγκόσμια κέντρα συντήρησης".

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2023 και εντάχθηκε στη θεματική ενότητα «Αφιέρωμα σε έναν συντηρητή: αυτοί που διαμόρφωσαν τη Συντήρηση».

Πρόκειται για την υλοποίηση μιας πρωτότυπης ιδέας της Δρ. Γεωργιάννας Μωραΐτου, προϊσταμένης του Τμήματος Συντήρησης, Φυσικών - Χημικών Ερευνών & Αρχαιομετρίας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του Δρ. Uwe Peltz, συντηρητή στο Prussian Cultural Heritage Foundation - National Museums in Berlin.

Η έναρξη του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με το χαιρετισμό της Γενικής Διευθύντριας του, Άννας-Βασιλικής Καραπαναγιώτη, και την κεντρική ομιλία της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων & Νεωτέρων Μνημείων, Μαρίας Μερτζάνη. Την επομένη 10 Οκτωβρίου διεξήχθη η κυρίως συνάντηση στο αμφιθέατρο «Δημήτριος Παντερμαλής» του Μουσείου της Ακρόπολης.

Στο Συνέδριο, που διεξήχθη στην Αγγλική γλώσσα, συμμετείχαν προσκεκλημένοι εισηγητές-εκπρόσωποι μουσείων, ινστιτούτων και πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Παρουσιάστηκε η ιστορία των ακόλουθων φορέων: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Le Louvre, The Metropolitan, Berlin Museums, National Museum of Denmark, Musei Vaticani, Harvard Fog Art Museum, Boston Museum of Fine Arts, Αρχαιολογικό Μουσείο Ιstambul, Institut Royal du Patrimoine Artistique, Instituto Centrale di Restauro, Grand Egyptian Museum.

Το Συνέδριο διαρθρώθηκε σε τέσσερα μέρη: Στο πρώτο μέρος παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των πρόσφατων ερευνών σχετικά με την πορεία της επιστημονικής Συντήρησης στην Ελλάδα, έτσι όπως αυτή διαφαίνεται μέσα από τη μελέτη των ιστορικών πηγών. Το δεύτερο και το τρίτο μέρος περιλάμβαναν ομιλίες σχετικές με την εξέλιξη της Συντήρησης και τις δραστηριότητες των εργαστηρίων επιστημονικής συντήρησης σε διεθνές επίπεδο. Τέλος, στο τέταρτο μέρος της ημερίδας αναπτύχθηκαν ζητήματα που αφορούσαν τη θεωρία της Συντήρησης σε άμεσο συσχετισμό με τις τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο και με τα μάτια στο «μέλλον του παρελθόντος μας».

Πρόκειται για ένα επιστημονικό γεγονός που για πρώτη φορά διοργανώθηκε στην Ελλάδα με τη δημιουργική συμβολή έγκριτων επιστημόνων και φορέων, σε μια «γιορτή» για τη Συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

SCIENTIFIC EVENT
History of Cultural Heritage Conservation

The Directorate of Conservation of Ancient and Modern Monuments of the Hellenic Ministry of Culture, in collaboration with the National Archaeological Museum, organized an International Scientific Conference on October 9 and 10, 2023 titled: “History of Cultural Heritage Conservation: From the First Scientific Laboratories to the World Conservation Centres”.

The Conference was held in the context of the European Heritage Conservation Days 2023 and was part of the thematic section "Tribute to a conservator: those who shaped Conservation".

It is the implementation of an original idea of Dr. Georgianna Moraitou, head of the Department of Conservation, Physical -Chemical Research & Archaeometry of the National Archaeological Museum at Athens and Dr. Uwe Peltz, conservator at the Prussian Cultural Heritage Foundation - National Museums in Berlin.

The opening of the Conference took place on Monday, October 9 at the National Archaeological Museum with the salutation of its Director General, Dr Anna-Vasiliki Karapanagiotis, and the keynote speech of the Head of the Directorate of Conservation of Ancient & Modern Monuments, Mrs Maria Mertzani.

The next day, October 10, the main Conference was held at the "Dimitrios Pandermalis" amphitheater of the Acropolis Museum. The Conference, conducted in English, was attended by invited lecturers-representatives of museums, institutes and universities in Greece and abroad. The institutions presented were: Athens National Archaeological Museum, Athens Byzantine and Christian Museum, Le Louvre, The Metropolitan, Berlin Museums, National Museum of Denmark, Musei Vaticani, Harvard Fog Art Museum, Boston Museum of Fine Arts, Istanbul Archaeological Museum, Institut Royal du Patrimoine Artistique, Instituto Centrale di Restauro, Grand Egyptian Museum.

The Conference was structured in four parts: In the first part, the results of recent research on the course of scientific Conservation in Greece, as seen through the study of historical sources, were presented. The second and third part included speeches related to the evolution of Conservation and the activities of scientific conservation laboratories at an international level. Finally, in the fourth part of the conference, issues related to Conservation theory were developed in direct correlation with current developments in the field and with eyes on the "future of our past".

It was a scientific event that was organized for the first time in Greece with the creative contribution of reputable scientists and institutions, in a "celebration" for the Conservation of cultural heritage.

Μενδώνη Λίνα Υπουργός Πολιτισμού

Η Λίνα Γ. Μενδώνη γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Αρσακείου Ψυχικού και πτυχιούχος των Τμημάτων Κλασικής Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1988 αναγορεύθηκε με άριστα διδάκτωρ Αρχαιολογίας του ιδίου Πανεπιστημίου. Το 1987, παρακολούθησε ως υπότροφος του C.N.R.S. προδιδακτορικό κύκλο σπουδών στη Maison de l'Orient, στην Λυών. Το 1988, παρακολούθησε κύκλο μεταδιδακτορικών σεμιναρίων σε θέματα αρχαίας ελληνικής ονομαστικής στην Οξφόρδη με υποτροφία της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής της Αθήνας.

Το 1989 εντάχθηκε στο ερευνητικό δυναμικό του Κέντρου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, στο οποίο υπηρετεί μέχρι σήμερα σε θέση Κυρίου Ερευνητή.

Είναι μέλος πολλών ελληνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών, εταιρειών και ενώσεων. Διατελεί επικεφαλής και μέλος σε επιστημονικές ομάδες ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων.

Πεδία των επιστημονικών της ενδιαφερόντων είναι η αρχαία ελληνική επιγραφική, η ιστορία και η τοπογραφία, η μελέτη του τοπίου ως πολιτιστικού αγαθού, η προστασία, ανάδειξη και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος, η θεωρία και η πολιτική του Πολιτισμού.

Συγγραφέας μονογραφιών και μεγάλου αριθμού άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. Συνεκδότρια πέντε συλλογικών τόμων.

Διετέλεσε Ειδική Επιστημονική Σύμβουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, από το 1994 έως 1997, και στο Υπουργείο Αιγαίου, από το 1997 έως το 1999.

Από τον Μάρτιο 1999 έως τον Μάρτιο 2004 υπηρέτησε ως Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Από το Νοέμβριο 2009 έως τον Ιανουάριο 2015, υπηρέτησε ως Γενική Γραμματέας των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Είναι παντρεμένη με τον καθηγητή Παναγιώτη Δουκέλλη. Ο γιος τους, Νικόλας Δουκέλλης, είναι νομικός με εξειδίκευση στο οικονομικό έγκλημα.

Έχει τιμηθεί:

1. Για την συμβολή της στις πολιτιστικές σχέσεις Ελλάδος και Ιταλίας, από τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας με το παράσημο Commendatore (II Clase), Ordine della Stella della Solidarietà Italiana (2003).

2. Για την διαρκή στήριξη και βοήθειά της στον θρόνο του Αγίου Μάρκου, από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας με το οφφίκιο της Αρχόντισσας Θησαυροφύλακος (2014).

3. Για την συμβολή της στην προστασία του πολιτιστικού αποθέματος της Μονής του Σινά, από τον Αρχιεπίσκοπο Σιναίου με το παράσημο του τάγματος της Αγίας Αικατερίνης (2010).

4. Για την συμβολή της στην προστασία του πολιτιστικού αποθέματος της Μεσσηνίας, από τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας με τον μεγαλόσταυρο της Ιεράς Μητροπόλεως (2016).

Μωραΐτου Γεωργιάννα Δρ. Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων - Προϊσταμένη Τμήματος Συντήρησης, Φυσικών, Χημικών Ερευνών & Αρχαιομετρίας, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Η Δρ Μωραΐτου Γεωργιάννα είναι Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης, Φυσικών-Χημικών Ερευνών & Αρχαιομετρίας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Σπούδασε στο Panthėon Sorbonne – Paris I (1976-1979) Histoire option Archėologie (DEUG) και απέκτησε το Certificat Pratique de Maitrise Sciences Techniques (CP1-CP2). Συνέχισε τις σπουδές της στη Συντήρηση Αρχαιολογικών Υλικών και Επιστήμη Υλικών στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (τώρα UCL) (BSc 1983). Από το 1983 εργάζεται στο Υπουργείο Πολιτισμού σε διάφορα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Έχει διδάξει συντήρηση στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Αθήνας (ΤΕΙ) στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του. Το 2014 ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι επισκέπτρια καθηγήτρια στο μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Συνολικά είναι συγγραφέας και συν-συγγραφέας 67 εργασιών και μονογραφιών σε θέματα συντήρησης, αρχαίας τεχνολογίας και επιστημονικής ανάλυσης. Τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά της είναι η τεχνολογία μεγάλης κλίμακας αρχαίων χάλκινων αγαλμάτων και η Ιστορία της Συντήρησης.

 

Georgianna Moraitou
Athens National Archaeological Museum

Dr Moraitou Georgianna is the Head of Conservation, Physical-Chemical Research & Archaeometry Department at the National Archaeological Museum at Athens. She studied at the Panthėon Sorbonne – Paris I (1976-1979) Histoire option Archėologie (DEUG) and obtained the Certificat Pratique de Maitrise Sciences Techniques (CP1-CP2). She continued her studies in the Conservation of Archaeological Materials and Material Science at the Institute of Archaeology, London University (now UCL) (BSc 1983). Since 1983 she works at the Hellenic Ministry of Culture in different museums and archaeological sites. She tought conservation at the Technological Institute of Athens in its first years of operation. In 2014 she completed her PhD at the Technical University of Athens. She presents lectures on conservation at the post graduate curriculum of the University of West Attica. Overall she is the author and coauthor of 67 papers and monographs in conservation, ancient technology and scientific analysis. Her special interests are the technology of large scale ancient bronze statuary and the History of Conservation.

Σχετικές ομιλίες