Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Η χρηματοδότηση έργων μεταφορικών υποδομών

Αλεξάκης Παναγιώτης

3 Ιουνίου 2013

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 21:20 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1329
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργάνωσε Διημερίδα με θέμα: «Έργα μεταφορικών υποδομών ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο κτίριο του Τομέα Μεταφορών και Δικτύων, στις 3 και 4 Ιουνίου 2013.

Το τελευταίο διάστημα, με μεγάλη ένταση, διατυπώνονται απόψεις ότι η αναστροφή της ελληνικής οικονομίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις επενδύσεις σε έργα υποδομής. Παρόλα αυτά, δεν διατυπώνεται με ευκρίνεια ποιές είναι οι πραγματικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και πώς αυτές επηρεάζουν εθνικούς στόχους στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας.

Επίσης, καταγράφονται σημαντικές αδυναμίες στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων, στις αποφάσεις και στην υλοποίηση ενός συγκεκριμένου προγράμματος επενδύσεων σε συνδυασμό με τους εθνικούς και τοπικούς στόχους για την ανάπτυξη και τη βελτίωση του μοντέλου παραγωγής. Παράλληλα, καταγράφονται προβληματισμοί για την υπο-χρηματοδότηση του ΠΔΕ και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παραγωγή, διοίκηση και χρηματοδότηση των έργων.

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο διαπιστώσεων και επισημάνσεων, κρίνεται αναγκαία η έγκαιρη και πλήρης αποτύπωση των απόψεων του τεχνικού κόσμου στα θέματα σχεδιασμού, απόφασης, παραγωγής και λειτουργίας των έργων υποδομής. 

Στόχοι της Διημερίδας

Κύριος στόχος της Διημερίδας είναι να καταγραφούν  οι προϋποθέσεις, προτεραιότητες  και διαδικασίες που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός αξιόπιστου προγράμματος δράσεων και τελικά στην  υλοποίηση  συγκεκριμένων προτάσεων - επενδύσεων σε έργα υποδομής, για την επαναφορά την Ελληνικής οικονομίας σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, θα καταγραφούν συγκροτημένες απόψεις και θα αναπτυχθεί διάλογος μεταξύ θεσμικών εκπροσώπων, φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και διακεκριμένων επιστημόνων αναφορικά με την σκοπιμότητα, την αναγκαιότητα και την υλοποίηση έργων υποδομής στην Ελλάδα.

Το θέμα των έργων υποδομής καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει ιδιαιτερότητες σε αντιστοιχία με τις παραγωγικές δράσεις της Ελληνική Οικονομίας. Στόχος της  Διημερίδας είναι ο δημόσιος διάλογος και η παρέμβαση να επικεντρωθεί στα έργα υποδομής που συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών και την ανάπτυξη δικτύων στον τομέα των μεταφορών και συγκοινωνιών, που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος των κρατικών επενδύσεων σε έργα στη χώρα.

Τα συμπεράσματα  της Διημερίδας αυτής θα αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για την πολιτεία, την επιχειρηματικότητα στον τομέα των έργων και τους Μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ, ενώ παράλληλα θα παρέχει το κατάλληλο υλικό για την τεκμηρίωση θέσεων και την υποστήριξη αποφάσεων σε όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

Το Blod βιντεοσκόπησε τις ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της θεματικής "Έργα υποδομής και επιπτώσεις στην οικονομία και στην ανάπτυξη".

Αλεξάκης Παναγιώτης Καθηγητής της Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Αγορών, ΕΚΠΑ

Ο Δρ Παναγιώτης Αλεξάκης είναι Καθηγητής της Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Αγορών, στον Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής, του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε το πτυχίο του από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (1975) του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστημίου Stirling Μεγάλης Βρετανίας και Queen’s, Οντάριο Καναδά. Είναι επίσης κάτοχος του M.Sc. (1977), νομισματική και την αξιολόγηση επενδύσεων και Ph.D. (1981), χρήμα – ισοτιμίες (Πανεπιστήμιο Stirling). Υπήρξε υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης». Εκτός από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει διδάξει στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και σε άλλα πανεπιστημιακά προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης, προγράμματα σπουδών επιλογής του Υπουργείου Παιδείας. Διδάσκει σε πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα μαθήματα όπως Οικονομική της Επιχείρησης, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Χρηματοοικονομική, Διεθνής Νομισματική – Χρηματοοικονομική, Τραπεζική και Χρήμα – Πίστη – Τράπεζες. Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ασχολήθηκε με την σύνδεση του πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις και την εγκαθίδρυση μίας αμοιβαία επωφελούς αμφίδρομης σχέσης. Υπήρξε από τους πρωτοπόρους στην Ελλάδα, πριν περίπου 20 χρόνια, στην εξάσκηση των φοιτητών σε επιχειρήσεις, στις διαλέξεις και ομιλίες στελεχών επιχειρήσεων στο πανεπιστήμιο, στην ανάλυση, στο πανεπιστήμιο, επιχειρηματικών θεμάτων, στην διεξαγωγή επιχειρηματικών σεμιναρίων και συναφών θεμάτων. Επίσης, εργάστηκε για την ανάπτυξη των νησιωτικών επιχειρήσεων της Ελλάδος και της Ευρώπης αλλά και για την άρση της απομόνωσης των νησιωτικών περιοχών. Με τις ενέργειές του συνέβαλε ώστε να αναγνωριστεί η ιδιαιτερότητα και η ανάγκη στήριξης των ευρωπαϊκών νησιών, κατά την αναθεώρηση της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Για τις πιο πάνω δραστηριότητες του έχει τιμηθεί από το πανεπιστήμιο, τα νησιωτικά επιμελητήρια της χώρας και ενώσεις επιμελητηρίων. Έχει διδάξει σε σεμινάρια για επιχειρηματικά στελέχη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει εργαστεί στο Υπουργείο Εθνικής οικονομίας, στην Τράπεζα της Ελλάδος (επρώτευσε στο διαγωνισμό εισαγωγής), έχει εργασθεί ως σύμβουλος σε επιχειρήσεις, ενώσεις και οργανισμούς, με μεγαλύτερη δραστηριότητα στο χρηματοπιστωτικό τομέα και έχει αναλάβει διάφορες διοικητικές θέσεις. Έχει μία αξιόλογη συμβολή στην ελληνική κεφαλαιαγορά, από το 1996. Το 1998 έγινε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών, όπου οργάνωσε και στελέχωσε το Χρηματιστήριο, αλλά και προετοίμασε την συνολική κεφαλαιαγορά για τη λειτουργία της αγοράς χρηματοοικονομικών παράγωγων προϊόντων. Τον Αύγουστο του 2000 έγινε Πρόεδρος στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την περίοδο αυτή γνώρισε μία ουσιαστική μεταβολή στο θεσμικό πλαίσιο και στην δομή της λειτουργίας του, ενώ αναγνωρίσθηκε διεθνώς ως ώριμη αγορά το 2001, και τώρα είναι πλήρως διεθνοποιημένο. Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε πολλά επιστημονικά συνέδρια, έχει εκπονήσει ερευνητικές μελέτες και έχει προβεί σε δημοσιεύσεις άρθρων σε εγχώρια και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε επιστημονικούς τόμους, σε άλλες δημοσιεύσεις, έχει συγγράψει και δημοσιεύσει ερευνητικές  μονογραφίες και έχει συγγράψει διδακτικά εγχειρίδια. Το έργο του έχει αναγνωριστεί διεθνώς. Είναι μέλος επιστημονικών ενώσεων, εκδότης (editor) επιστημονικών περιοδικών, κριτικός άρθρων, διατελεί Διευθυντής του Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σχετικές ομιλίες

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 - Έναρξη: Ομιλίες του Πρωθυπουργού, του Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και του Υπουργού Ανάπτυξης 73:09

Απρ 04, 2013

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 - Έναρξη: Ομιλίες του Πρωθυπουργού, του Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και του Υπουργού Ανάπτυξης

Σαμαράς Αντώνης Hahn Johannes Χατζηδάκης Κωστής Βιρβιδάκης Κυριάκος

Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική