Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Επενδύσεις στις Μεταφορές και Οικονομική Ανάπτυξη: Προβλήματα και Προσδοκίες

Μουρμούρης Ιωάννης

3 Ιουνίου 2013

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 35:37 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 2427
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /
Ομιλητές
Μουρμούρης Ιωάννης

Γλώσσα
Ελληνική

Ημερομηνία
03/06/2013

Διάρκεια
35:37

Εκδήλωση
Έργα μεταφορικών υποδομών ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

Χώρος
Αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Διοργάνωση
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Κατηγορία
Οικονομία

Ετικέτες
μεταφορές, οικονομική ανάπτυξη, μεταφορικές υποδομές

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργάνωσε Διημερίδα με θέμα: «Έργα μεταφορικών υποδομών ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο κτίριο του Τομέα Μεταφορών και Δικτύων, στις 3 και 4 Ιουνίου 2013.

Το τελευταίο διάστημα, με μεγάλη ένταση, διατυπώνονται απόψεις ότι η αναστροφή της ελληνικής οικονομίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις επενδύσεις σε έργα υποδομής. Παρόλα αυτά, δεν διατυπώνεται με ευκρίνεια ποιές είναι οι πραγματικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και πώς αυτές επηρεάζουν εθνικούς στόχους στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας.

Επίσης, καταγράφονται σημαντικές αδυναμίες στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων, στις αποφάσεις και στην υλοποίηση ενός συγκεκριμένου προγράμματος επενδύσεων σε συνδυασμό με τους εθνικούς και τοπικούς στόχους για την ανάπτυξη και τη βελτίωση του μοντέλου παραγωγής. Παράλληλα, καταγράφονται προβληματισμοί για την υπο-χρηματοδότηση του ΠΔΕ και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παραγωγή, διοίκηση και χρηματοδότηση των έργων.

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο διαπιστώσεων και επισημάνσεων, κρίνεται αναγκαία η έγκαιρη και πλήρης αποτύπωση των απόψεων του τεχνικού κόσμου στα θέματα σχεδιασμού, απόφασης, παραγωγής και λειτουργίας των έργων υποδομής. 

Στόχοι της Διημερίδας

Κύριος στόχος της Διημερίδας είναι να καταγραφούν  οι προϋποθέσεις, προτεραιότητες  και διαδικασίες που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός αξιόπιστου προγράμματος δράσεων και τελικά στην  υλοποίηση  συγκεκριμένων προτάσεων - επενδύσεων σε έργα υποδομής, για την επαναφορά την Ελληνικής οικονομίας σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, θα καταγραφούν συγκροτημένες απόψεις και θα αναπτυχθεί διάλογος μεταξύ θεσμικών εκπροσώπων, φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και διακεκριμένων επιστημόνων αναφορικά με την σκοπιμότητα, την αναγκαιότητα και την υλοποίηση έργων υποδομής στην Ελλάδα.

Το θέμα των έργων υποδομής καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει ιδιαιτερότητες σε αντιστοιχία με τις παραγωγικές δράσεις της Ελληνική Οικονομίας. Στόχος της  Διημερίδας είναι ο δημόσιος διάλογος και η παρέμβαση να επικεντρωθεί στα έργα υποδομής που συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών και την ανάπτυξη δικτύων στον τομέα των μεταφορών και συγκοινωνιών, που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος των κρατικών επενδύσεων σε έργα στη χώρα.

Τα συμπεράσματα  της Διημερίδας αυτής θα αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για την πολιτεία, την επιχειρηματικότητα στον τομέα των έργων και τους Μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ, ενώ παράλληλα θα παρέχει το κατάλληλο υλικό για την τεκμηρίωση θέσεων και την υποστήριξη αποφάσεων σε όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

Το Blod βιντεοσκόπησε τις ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της θεματικής "Έργα υποδομής και επιπτώσεις στην οικονομία και στην ανάπτυξη".

Μουρμούρης Ιωάννης Πρόεδρος, Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, ΔΠΘ

Καθηγητής " Management και Οικονομικής των Μεταφορών ", Τμήμα Δ.Ο.Σ.Α., στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Διδάκτωρ στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ‘DOCTORAT D' ETAT es Sciences de Gestion’ του Πανεπιστημίου Paris-Dauphine. Αναγορεύτηκε επίσης Διδάκτωρ Μηχανικός στην Επιχειρησιακή Έρευνα (Docteur Ingenieur en Statistique Mathematique: Specialite: Recherche Operationnelle) του Πανεπιστημίου Pierre et Marie Curie. Ειναι διπλωματούχος στον Αστικό Σχεδιασμό και Χωροταξία D.E.A. του Πανεπιστημίου Paris I Sorbonne, καθώς και Αρχιτέκτων - Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Εργάσθηκε κατά τα έτη 1983-87 ως Σύμβουλος και Διευθυντής Έρευνας στο INRETS (Institut National de Recherche sur les Transports et leur Securite) της Γαλλίας και στο Εργαστήριο LAMSADE (Laboratoire d' Analyse et Modelisation de Systemes pour l' Aide a la Decision) του Πανεπιστημίου Paris - Dauphine. Δίδαξε την ίδια περίοδο ‘Θεωρία Αποφάσεων’ στο Πανεπιστήμιο Paris - Dauphine.

Από το 1988-1993 εργάσθηκε ως: Γενικός Διευθυντής στην Eταιρεία "ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε." (Ανάπτυξης και Διαχείρησης Ακίνητης Περιουσίας) του ομίλου Εταιρειών της "Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος", Vice President στη "CITIBANK SHIPPING BANK S.A." του Ομίλου "CITICORP" (Ναυτιλία, Μεταφορές, Ενέργεια), καθώς και Executive Director στον Ομιλο "GLOBE GROUP OF COMPANIES S.A." (Ναυτιλία, Κλωστοϋφαντουργία και Βιομηχανίες Τροφίμων).

Το 1993 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής της "Οικονομικής των Μεταφορών και Τερματικών Εγκαταστάσεων", Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στον Ο.Σ.Ε. (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος) (1997-2000). Από το 2000 διατηρεί τη θέση του Διεθνή Εμπειρογνώμωνα της International Union of Railways (I.U.R.), Παρίσι, Γαλλία. Από το 2002, διατελεί Επίτιμος Πρόξενος της Βενεζουέλας στον Πειραιά. Διετέλεσε Πρόεδρος της «Νοτιοανατολικής Ευρωπαικής Ένωσης Σιδηροδρόμων» (1997-1999) καθώς και Πρόεδρος της Παγκόσμιας Επιτροπής ‘Transportation Economics and Finance Committee’ της I.U.R. (1999-2000).

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων και δραστηριοποιείται στα Διεθνή Ερευνητικά Δίκτυα ‘EURO-MCDM’, ‘ESIGMA’, ‘Combinatorial Group’, ‘RESAUX’, ‘STELLA’, ΄COST A22’ και ‘NECTAR’.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στις περιοχές: Railway Transportation Restructuring, Ιδιωτικοποίηση και Αξιολόγηση, Στρατηγική Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Sitting of Waste Disposal Facilities, Multi-criteria structuring, and Multi-criteria Evaluation, Efficiency comparative analysis, κ.λπ.

Σχετικές ομιλίες