Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Η ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών στην Ελλάδα με τη συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων

Γιώτη Ελένη

3 Ιουνίου 2013

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 22:13 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1081
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργάνωσε Διημερίδα με θέμα: «Έργα μεταφορικών υποδομών ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο κτίριο του Τομέα Μεταφορών και Δικτύων, στις 3 και 4 Ιουνίου 2013.

Το τελευταίο διάστημα, με μεγάλη ένταση, διατυπώνονται απόψεις ότι η αναστροφή της ελληνικής οικονομίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις επενδύσεις σε έργα υποδομής. Παρόλα αυτά, δεν διατυπώνεται με ευκρίνεια ποιές είναι οι πραγματικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και πώς αυτές επηρεάζουν εθνικούς στόχους στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας.

Επίσης, καταγράφονται σημαντικές αδυναμίες στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων, στις αποφάσεις και στην υλοποίηση ενός συγκεκριμένου προγράμματος επενδύσεων σε συνδυασμό με τους εθνικούς και τοπικούς στόχους για την ανάπτυξη και τη βελτίωση του μοντέλου παραγωγής. Παράλληλα, καταγράφονται προβληματισμοί για την υπο-χρηματοδότηση του ΠΔΕ και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παραγωγή, διοίκηση και χρηματοδότηση των έργων.

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο διαπιστώσεων και επισημάνσεων, κρίνεται αναγκαία η έγκαιρη και πλήρης αποτύπωση των απόψεων του τεχνικού κόσμου στα θέματα σχεδιασμού, απόφασης, παραγωγής και λειτουργίας των έργων υποδομής. 

Στόχοι της Διημερίδας

Κύριος στόχος της Διημερίδας είναι να καταγραφούν  οι προϋποθέσεις, προτεραιότητες  και διαδικασίες που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός αξιόπιστου προγράμματος δράσεων και τελικά στην  υλοποίηση  συγκεκριμένων προτάσεων - επενδύσεων σε έργα υποδομής, για την επαναφορά την Ελληνικής οικονομίας σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, θα καταγραφούν συγκροτημένες απόψεις και θα αναπτυχθεί διάλογος μεταξύ θεσμικών εκπροσώπων, φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και διακεκριμένων επιστημόνων αναφορικά με την σκοπιμότητα, την αναγκαιότητα και την υλοποίηση έργων υποδομής στην Ελλάδα.

Το θέμα των έργων υποδομής καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει ιδιαιτερότητες σε αντιστοιχία με τις παραγωγικές δράσεις της Ελληνική Οικονομίας. Στόχος της  Διημερίδας είναι ο δημόσιος διάλογος και η παρέμβαση να επικεντρωθεί στα έργα υποδομής που συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών και την ανάπτυξη δικτύων στον τομέα των μεταφορών και συγκοινωνιών, που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος των κρατικών επενδύσεων σε έργα στη χώρα.

Τα συμπεράσματα  της Διημερίδας αυτής θα αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για την πολιτεία, την επιχειρηματικότητα στον τομέα των έργων και τους Μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ, ενώ παράλληλα θα παρέχει το κατάλληλο υλικό για την τεκμηρίωση θέσεων και την υποστήριξη αποφάσεων σε όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

Το Blod βιντεοσκόπησε τις ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της θεματικής "Έργα υποδομής και επιπτώσεις στην οικονομία και στην ανάπτυξη".

Γιώτη Ελένη Συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων, Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών

Σχετικές ομιλίες

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 - Έναρξη: Ομιλίες του Πρωθυπουργού, του Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και του Υπουργού Ανάπτυξης 73:09

Απρ 04, 2013

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 - Έναρξη: Ομιλίες του Πρωθυπουργού, του Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και του Υπουργού Ανάπτυξης

Σαμαράς Αντώνης Hahn Johannes Χατζηδάκης Κωστής Βιρβιδάκης Κυριάκος

Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020: 1η Θεματική Ενότητα (Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων - Δημόσια Διοίκηση) 66:41

Απρ 04, 2013

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020: 1η Θεματική Ενότητα (Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων - Δημόσια Διοίκηση)

Φίρμπας Ιωάννης Κορπάκης Δημήτρης Φωτάκης Κώστας Τζαμαλούκας Κωνσταντίνος Τσακανίκας Άγγελος Μιχαηλίδης Γεώργιος Καρζής Φοίβος

Γλώσσα: Ελληνική

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020: 2η Θεματική Ενότητα (Ανθρώπινο δυναμικό – Κοινωνική ενσωμάτωση) 59:04

Απρ 04, 2013

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020: 2η Θεματική Ενότητα (Ανθρώπινο δυναμικό – Κοινωνική ενσωμάτωση)

Παπούλια Σταματία Καραντινός Δημήτρης Μουρίκη Αλίκη Μπαλούρδος Διονύσης Σούλης Σωτήρης Χρυσάκης Μανώλης Νώτης Νεκτάριος

Γλώσσα: Ελληνική