Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Φορολογικό Πιστοποιητικό: Αξιολόγηση Υλοποίησης/Χρήσης και Παρουσίαση Συμπερασμάτων

Βενιέρης Γεώργιος, Γιαννόπουλος Παναγιώτης

23 Μαρτίου 2016

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 18:30 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1236
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Με βασικό μήνυμα ότι «η απαραίτητη δημοσιονομική προσαρμογή, οι επενδύσεις και η ενίσχυση  της φορολογικής δικαιοσύνης είναι προϋποθέσεις για να γυρίσουμε σελίδα και να προχωρήσουμε  στην επόμενη μέρα με προοπτικές ανάπτυξης και ευημερίας» πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 23.3.2016,  εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών,  με θέμα: «Η ανάγκη για ένα επενδυτικό σοκ: Φορολογικά Κίνητρα, Άρση Αντικινήτρων και Επενδύσεις», κατά τη διάρκεια της οποίας οι εκπρόσωποι του ΣΕΒ παρουσίασαν ένα ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο πακέτο επενδυτικών φορολογικών κίνητρων με βασικούς μοχλούς την έξυπνη φορολογία και την άρση των αντικινήτρων, που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του επενδυτικού κενού στη χώρα μας -γύρω στα 100 δις ευρώ μέχρι το 2022- μέσα από  την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πήραν το λόγο οι κ.κ. Ευτύχιος Βασιλάκης (Μέλος ΔΣ, ΣΕΒ), Μιχάλης Μασουράκης (Chief Economist, ΣΕΒ), Γεώργιος Βενιέρης, Πρόεδρος Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων – ΕΛΤΕ), Παναγιώτης Γιαννόπουλος, (Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΛΤΕ) και Χάρης Κυριαζής (Πρόεδρος, Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας -  Πρόεδρος, ΙΒΕΠΕ - ΣΕΒ  - Σύμβουλος Διοίκησης ΣΕΒ), ενώ απηύθυνε χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης η οποία είχε τίτλο «Για ένα Φιλικό Φορολογικό Περιβάλλον»,  στην οποία συμμετείχαν οι κ.κ. Τρύφων Αλεξιάδης (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών), Γρηγόρης Δικαίος (Οικονομικός Διευθυντής Τομέα Ελλάδος, Όμιλος ΤΙΤΑΝ), Μιχάλης Μασουράκης (Chief Economist, ΣΕΒ) και Ιωάννης Σταυρόπουλος (Δικηγόρος, Εταίρος, Δικηγορική Εταιρεία Σταυρόπουλος & Συνεργάτες). Τη συζήτηση συντόνισε ο Κώστας Σφακάκης (Σύμβουλος Διοίκησης - Φορολογικά Θέματα, ΣΕΒ).


Βενιέρης Γεώργιος Πρόεδρος ΕΛΤΕ, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων
Καθηγητής Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρύτανης του Πανεπιστημίου αυτού επί 6 χρόνια. Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου. Επίσης Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου και μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

Έχει διδάξει μαθήματα Λογιστικής σε πολλά Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και έχει επιβλέψει σημαντικό αριθμό διδακτορικών διατριβών.

Έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών άρθρων σε Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει κάνει πολλές ανακοινώσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια. Οι περιοχές του ενδιαφέροντός του είναι τα Ελληνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα, η ανάλυση των δημοσιευομένων οικονομικών καταστάσεων, η χρήση των λογιστικών πληροφοριών στη λήψη διοικητικών αποφάσεων, οι χρηματοοικονομικές και ταμειακές ροές, το δημόσιο λογιστικό, η φορολογία των επιχειρήσεων, η διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης, ο κρατικός προϋπολογισμός, κ.ά. Έχει συγγράψει αρκετά διδακτικά βιβλία σχετικά με τη Λογιστική Κόστους και τη Διοικητική Λογιστική, έχει εκπονήσει πολλές μελέτες και έχει εκδώσει πλήθος γνωματεύσεων σε θέματα σχετικά με την ιδιότητά του. Έχει συμμετάσχει, ως Υπεύθυνος Έργου ή Μέλος Ομάδας Εργασίας, σε πολλά ερευνητικά προγράμματα τόσο σε Διεθνές όσο και σε Εθνικό επίπεδο.
Γιαννόπουλος Παναγιώτης Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΛΤΕ, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων
Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ορίσθηκε ως Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) τον Αύγουστο του 2014. Ξεκίνησε την καριέρα του στην ελεγκτική εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές - Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. (2004-2006) και στη συνέχεια εργάστηκε στην ελεγκτική εταιρεία Bakertilly-Hellas S.A. (2006-2009). Ασχολήθηκε με ζητήματα τακτικών και οικονομικών ελέγχων εμπορικών και βιομηχανικών ανωνύμων εταιρειών και μετατροπών και συγχωνεύσεων εταιρειών.

Από τον Ιούνιο του 2009 συμμετείχε, ως εντεταλμένος ελεγκτής, στους ποιοτικούς ελέγχους που διενήργησε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ). Συμμετείχε για λογαριασμό της ΕΛΤΕ σε εξειδικευμένα σεμινάρια ποιοτικών ελέγχων στο Λονδίνο στο Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) καθώς επίσης και στη διεξαγωγή κοινών ποιοτικών ελέγχων (joint audit) σε συνεργασία με το ICAEW σε ελεγκτικά γραφεία της Αγγλίας και της Ελλάδας. Από τον Αύγουστο 2013 ασχολήθηκε ως σύμβουλος επιχειρήσεων με εξειδίκευση στον τομέα της φορολογίας και παράλληλα υπήρξε μέλος της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου για τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Είναι νόμιμος ελεγκτής, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά, του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Ινστιτούτου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ).

Σχετικές ομιλίες

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 2η ενότητα: Εκπαίδευση - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Χωροταξία 01:44:04

Σεπ 29, 2014

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 2η ενότητα: Εκπαίδευση - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Χωροταξία

Τραυλός Νικόλαος Καλογήρου Γιάννης Τσακανίκας Άγγελος Κομνηνός Νίκος Εμμανουηλίδης Παύλος Γιαννακούρου Γεωργία Κορρές Γεώργιος

Γλώσσα: Ελληνική