Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Ερμηνεία ή / και επανανομοθέτηση;

Χριστοδούλου Κωνσταντίνος

3 Μαρτίου 2019

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:20:49 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 219
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Στο πλαίσιο της ημερίδας "Η προοπτική της κοινής ανατροφής παιδιών. Καταπολέμηση της γονικής αποξένωσης χάριν του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού" Έλληνες και ξένοι ακαδημαϊκοί αναπτύσσουν:

α. το γεγονός ότι η κοινή ανατροφή αναδύεται ως κανόνας τόσο στις οικογένειες με δύο γονείς όσο και μετά τον τυχόν χωρισμό / διαζύγιο,

β. τη σημασία των ευθυνών έναντι των "δικαιωμάτων" και

γ. την ιδέα ότι η κοινή ανατροφή παιδιών είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος καθώς και αυτό που ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες και το συμφέρον του παιδιού.

Μεταξύ των ομιλητών:

1. Η Jennifer Harman μιλά για τη γονική αποξένωση ως μορφή ενδοοικογενειακής οικογενειακής βίας.

Εστίαση στις συμπεριφορές του αποξενωτή και τις επιπτώσεις στον αποξενωμένο γονέα, με πρακτική εφαρμογή για τις κρατικές πολιτικές και την πράξη (συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης τεκμηρίου κοινής ανατροφής παιδιών).

2. Ο Edward Kruk ερμηνεύει τη γονική αποξένωση ως μορφή συναισθηματικής κακοποίησης του παιδιού.

Εστίαση στις συμπεριφορές του αποξενωτή γονέα και του της επίδρασής του στο παιδί, με πρακτική εφαρμογή στις κρατικές πολιτικές και στην πράξη (συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης τεκμηρίου κοινής ανατροφής παιδιών).

3. Ο Vittorio Vezetti αναλύει τα οφέλη της κοινής ανατροφής παιδιών για τη σωματική και ψυχική υγεία του γονέα και του παιδιού και τις αρνητικές επιπτώσεις της ΓΑ στη σωματική και ψυχική ευημερία των γονέων και των παιδιών.

4. Η Malin Bergstrom μιλά για την επίδραση της κοινής ανατροφής παιδιών στην ευημερία των παιδιών και των γονέων στη Σουηδία και την αποτελεσματικότητα της κοινής ανατροφής παιδιών στην πρόληψη της ΓΑ, σε μία διάλεξη με θέμα "Περιορισμός της επικοινωνίας: πώς η παραβίαση δικαστικών αποφάσεων επικοινωνίας επηρεάζει τα παιδιά και τη δυναμική στις οικογένειες".

Η ομιλία του Δρ. Δρ. Κωνσταντίνου Χριστοδούλου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πρώτης Ενότητας με θέμα "Κοινές γονικές ευθύνες".

Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Καθηγητής, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ - Μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Κωνσταντίνος Χριστοδούλου είναι Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τακτικό Μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αναπληρωματικό Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Δικηγόρος.

Γεννήθηκε στην Αθήνα (1962). Ομόφωνα αριστούχος διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (διδακτορική διατριβή με θέμα Χρηματική Ενοχή με επιβλέποντα τον Καθηγητή Μιχ. Σταθόπουλο και μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής τους Καθηγητές Απόστολο Γεωργιάδη και Γεώργιο Καλλιμόπουλο. Στρατιωτική θητεία στην Πολεμική Αεροπορία.

Το 1986 και στη συνέχεια το 1992 πρώτη υποτροφία Ειδικού Μεταπτυχιακού Υπότροφου στον Α' Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1999-2000 πρώτη Υποτροφία ΙΚΥ μεταδιδακτορικής έρευνας Αστικού Δικαίου.

Σπουδές, έρευνα και συμμετοχή σε σεμινάρια στα Πανεπιστήμια Ludwig Maximilian Universität του Μονάχου (Ινστιτούτο Ιδιωτικού και Αστικού Δικαίου του Καθηγητή C.-W. Canaris), Johann Wolfgang Goethe της Φρανκφούρτης και Max Planck Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht.

Το 2010 ομόφωνα αριστούχος διδάκτωρ της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας νομικών στη διαρκή διεθνή σύνοδο συγκριτικού ευρωπαϊκού αστικού δικαίου του Trento με αντικείμενο τα χαρακτηριστικά του κοινού πυρήνα του αστικού δικαίου στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης (The Common Core of European Private Law -The Trento Project, συντονιστική ευθύνη U. Mattei και M. Busani), εισηγητής από ελληνικής πλευράς στα θέματα "Pure Economic Loss", "Security Rights in Movable Property in European Private Law" (ήδη δημοσιευμένα σε αντίστοιχους συλλογικούς τόμους, εκδ. Cambridge University Press), "Boundaries to Information Property".

Μέλος του Advisory Board της διεθνούς Εταιρείας για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων ("Society for the European Contract Law").

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω στην Αθήνα, εκπροσωπήσας την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ΔΕΕ). Σύμβουλος της διοίκησης και δικηγόρος της εταιρίας ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. (που διαχειρίζεται τα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα του επενδυτικού προγράμματος του ΟΣΕ), τ. σύμβουλος της εταιρίας ΑΣΥΚ ΑΕ (πρώτης ελληνικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικών υπογραφών). Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του ΔΣΑ, τ. βαθμολογητής στο ΑΣΕΠ, υπεύθυνος διδασκαλίας επί πολλά χρόνια των ασκουμένων δικηγόρων στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων: Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, Ανώτερο Σεμινάριο Αστικού Δικαίου, Αθλητικό Δίκαιο.

Διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων: Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων, Ηλεκτρονικό Αστικό Δίκαιο, Κτηματολόγιο, Μεθοδολογία του Ιδιωτικού Δικαίου κ.ά.

Συμμετοχή και εισηγήσεις σε πλείστα συνέδρια, διεθνή (π.χ. εισηγητής στο συνέδριο της Εταιρείας για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων του 2005 με αντικείμενο το Δίκαιο των Γενικών Όρων Συναλλαγών) και ελληνικά (ιδίως σε όλα τα συνέδρια των Ελλήνων Αστικολόγων, σε συνέδρια των Ελλήνων Δικονομολόγων, Εμπορικολόγων κ.ά.. Διαλέξεις-εισηγήσεις στην Ένωση Αστικολόγων, την Εταιρεία Οικογενειακού Δικαίου, την Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, στον ΕΟΦΝ τον Σύνδεσμο Ελλήνων Εμπορικολόγων, το Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, στο Κέντρο Δικανικών Μελετών, στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς, Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών, τον ΔΣ Καλαμάτας, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης σε συνέδριο των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών και Λευκωσίας, στο το Max-Plank-Institut του Μονάχου.

Συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις κοινοτικές οδηγίες για τις ηλεκτρονικές υπογραφές (Οδ. 1999/ 93), για τη ρύθμιση ορισμένων πτυχών του ηλεκτρονικού εμπορίου (Οδ. 2000/ 31) -στο πλαίσιο της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικού Εμπορίου, καθώς και για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο κοινοτικό δίκαιο της έννομης προστασίας στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων -δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών- στους οργανισμούς κοινής ωφελείας (Οδ. 1992/ 13).

Εθνικός αντιπρόσωπος στο δίκτυο εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου αναφοράς στον τομέα του δικαίου των συμβάσεων (Common Frame of Reference).

Έκτακτο Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας.

Συμμετέχει στην κατ' άρθρο ερμηνεία του Αστικού Κώδικα (Γεωργιάδη-Σταθόπουλου Ερμηνεία του ΑΚ).

Σχετικές ομιλίες