Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Απόψεις για ύπαρξη στοιχείων Μυκηναϊκής Αρχιτεκτονικής στα Τείχη της Τροίας

Γιαννακός Κωνσταντίνος

25 Απριλίου 2023

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:45:35 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 252
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Στην ομιλία παρουσιάζονται χρονολογικά οι ανασκαφές στην Τροία – από τα τέλη του 19ου αιώνα μ.Χ. έως σήμερα –, από τις ομάδες των Scliemmann, Dörpfeld, Blegen και Korfman· επίσης παρατίθενται οριζοντιογραφίες και τομές του σημερινού λόφου του Hissarlik (όπου ευρίσκετο η αρχαία Τροία). Στη συνέχεια, από όλα τα επάλληλα στρώματα των οικιστικών περιόδων της πόλης, διαχωρίζεται η – διατηρηθείσα μέχρι σήμερα – οριζοντιογραφική «φέτα» της Φάσης VI (Τροία 6), η οποία ήταν σύγχρονη της Μυκηναϊκής εποχής στην Ελλάδα.

Βάσει των περιγραφών των αρχαιολογικών ομάδων που ανέσκαψαν την Τροία – και ιδιαίτερα των Αρχιτεκτόνων Wilhelm Dörpfeld, καθηγητού στο Πανεπιστήμιο Jena της Θουριγγίας, και Manfred Klinkott, (της ομάδας του Korfman) ομοτίμου πλέον καθηγητού του Πανεπιστημίου της Καρλσρούης, – εξετάζονται τα στάδια κατασκευής ή ανακατασκευής των Τειχών· για τα στάδια αυτά καταγράφονται οι απόψεις τους για ύπαρξη στοιχείων Μυκηναϊκής Αρχιτεκτονικής στα Τείχη της πόλης και για την χρονολογική περίοδο στην οποία εντάσσονται τα αρχιτεκτονικά στοιχεία αυτά. Επί πλέον, παρουσιάζονται συνοπτικά τα ποσοτικά ευρήματα Μυκηναϊκής κεραμικής στην Τροία VI, με την αντίστοιχη χρονολόγησή τους.

Τέλος, συνοψίζονται τα στοιχεία που παρουσιάσθηκαν, συγκρίνονται με την περιγραφή της Ελληνικής Γραμματείας για κατεδάφιση μέρους των Τειχών για να εισέλθει ο Δούρειος Ίππος στην Τροία κατά την Άλωση, και εξάγονται επαγωγικά συμπεράσματα για την συμβατότητα των στοιχείων με έναν πρώιμο Τρωικό Πόλεμο και την ενθρόνιση φιλο-Μυκηναϊκής δυναστείας στην πόλη.

Το BLOD ευχαριστεί το τηλεοπτικό διαδικτυακό κανάλι Φρυκτωρίες για την παραχώρηση του βιντεοσκοπημένου υλικού.

Γιαννακός Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός, διπλ. ΕΜΠ, Δρ. ΑΠΘ, Fellow ASCE

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ [Πολιτικός Μηχανικός, διπλ. ΕΜΠ, Δρ. ΑΠΘ, Εταίρος/Fellow της Αμερικανικής Εταιρείας Πολιτικών Μηχανικών (ASCE)]: “ηγέτης στον τομέα της σιδηροδρομικής μηχανοτεχνίας/engineering, με πρωτοποριακή έρευνα στο σύστημα σκύρο-στρωτήρας με τους συνδέσμους” (απόσπασμα από το ASCE-news Nov. 2012, που αναγγέλλει την εκλογή του ως Εταίρου της ASCE το 2010).

Με περισσότερα από 20 έτη έρευνας που περιλαμβάνει εργαστηριακές δοκιμές, επί-του-πεδίου έρευνες και θεωρητικές αναλύσεις για: (α) υπολογισμό των δράσεων επί σιδηροδρομικής γραμμής, σκυρογραμμής και σταθερής επιδομής, και των συνεπακόλουθων βυθίσεων, (β) καθορισμό της μάζας γραμμής που συμμετέχει στην κίνηση των Μη-Ανηρτημένων Μαζών των σιδηροδρομικών οχημάτων και (γ) την πρόβλεψη της ρύπανσης του σκύρου για συγκεκριμένους τύπους στρωτήρων από σκυρόδεμα. Όλες οι θεωρητικές προσεγγίσεις του έχουν επαληθευθεί από παρατηρήσεις και μετρήσεις σε σιδηροδρομικές γραμμές υπό κυκλοφορίαν. Έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακρικά συνεδρίων∙ έχει συμμετάσχει σε αρκετές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την περίοδο 1999-2001, ως εκπρόσωπος της Ελλάδος, συμμετείχε στην σύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητος/TSI’s, για τις σιδηροδρομικές υποδομές υψηλών ταχυτήτων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπέγραψε το επίσημο κείμενο.

Από το 1998 έως το 2002 διετέλεσε Γενικός Συντονιστής στην ομάδα Υψηλών Ταχυτήτων για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων/UIC και από το 2002 έως το 2006 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος (2002-2003) και Πρόεδρος (2003-2004) του ΟΣΕ (της περιόδου των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004 συμπεριλαμβανομένης). Υπήρξε επισκέπτης/εντεταλμένος καθηγητής της σιδηροδρομικής μηχανοτεχνίας/engineering στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, στο Βόλο, την περίοδο 2007-2014. Επί πλέον διδάσκει από το 2002 στο διατμηματικό μεταπτυχιακό τμήμα των Μεταφορών του ΑΠΘ/Πολυτεχνική Σχολή και υπήρξε σύμβουλος σε διάφορες Ελληνικές και διεθνείς τεχνικές εταιρείες από το 2006 μέχρι σήμερα.

Από το 2010 είναι μέλος των Επιτροπών AR050 & AR060 για το σχεδιασμό και τη συντήρηση των σιδηροδρόμων, του Transportation Research Board/TRB (το TRB είναι μέλος των Ακαδημιών Επιστημών των ΗΠΑ). Έχει επιλεγεί δύο φορές (2011 και 2012) ως εξέχων κριτής του περιοδικού Journal of Transportation Engineering της ASCE. Είναι Κριτής (Reviewer), Mέλος Εκδοτικών Ομάδων και Επιστημονικών Επιτροπών σε Επιστημονικά Περιοδικά και Συνέδρια του τομέα του∙ ως προσκεκλημένος Eκδότης του International Journal of Pavement Engineering/IJPE, εξέδωσε την ειδική έκδοση/τεύχος του περιοδικού για τη Σιδηροδρομική Υποδομή Υψηλών Ταχυτήτων, που κυκλοφόρησε το 2010. Έχουν δημοσιευθεί σε θέματα του Τομέα του Πολιτικού Μηχανικού: (α) εκατόν δέκα (110) άρθρα του σε Επιστημονικά Περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές, (β) οκτώ βιβλία του και (γ) έχει συμμετοχή σε συγγραφή Κεφαλαίων σε ακόμη έξη βιβλία.

Τα ενδιαφέροντά του ως ερευνητού συμπεριλαμβάνουν την Αρχαιολογία της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. και την Τεχνολογία της αρχαίας Ελλάδος, είναι δε Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας Διερεύνησης της Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής Τεχνολογίας/ΕΔΑΒυΤ και μέλος της εταιρείας ΑΙΓΕΥΣ για το Προϊστορικό Αιγαίο και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αρχαιολόγων/ΕΑΑ. Επτά (7) αρχαιολογικά άρθρα του έχουν γίνει αποδεκτά και δημοσιευθεί σε αρχαιολογικά επιστημονικά Περιοδικά και εκδόσεις (ΤΑΛΑΝΤΑ, BAR series), ειδικά επιστημονικά Περιοδικά (Elsevier, Procedia) και Συνέδρια (στα Πρακτικά τους), μετά από κρίση. Το βιβλίο του, «Αιγαιακού Τύπου Ξίφος και Ευρήματα στη Χαττούσα – Τεχνολογία, Πηγές και Χρονολόγηση του Τρωικού Πολέμου» (στην αγγλική γλώσσα), δημοσιεύθηκε το 2012, από τον εκδοτικό οίκο Lambert Academic Publishing, στη Γερμανία. Η ελληνική (προσαυξημένη) έκδοση του βιβλίου “Τεχνολογία, Πηγές και Χρονολόγηση του Τρωικού Πολέμου” κυκλοφόρησε το 2016, από τις εκδόσεις Παπαζήση.

Τα άρθρα του μπορούν να «κατέβουν», στα website του, Academia.edu, ResearchGate και Mendeley.

Προσωπικό ιστολόγιο του Κωνσταντίνου Γιαννακού

Σχετικές ομιλίες