Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Από τους Δελφούς στο Κάλλιο. Διαδρομή στο τοπίο κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους

Πετρόχειλος Νικόλαος

6 Ιουνίου 2016

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 49:05 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1293
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Από τους Δελφούς στο Κάλλιο∙ μία από τις πλέον άνισες στην εξέλιξή τους περιοχές της επαρχίας της Αχαΐας που περιλαμβάνει τμήματα της αρχαίας Αιτωλίας και της Φωκίδας, καθώς και την Εσπερία Λοκρίδα.

Άνιση είναι και η έως σήμερα έρευνα της περιοχής. Το ιερό του Απόλλωνα ερευνάται με τρόπο συστηματικό από τον 19ο αι. σχεδόν χωρίς διακοπή∙ στο άλλο άκρο της περιοχής, στο Κάλλιο, η σωστικού χαρακτήρα έρευνα ενόψει της κατασκευής της τεχνητής λίμνης επέτρεψε την εκτεταμένη έρευνα της πόλης, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων σημαντικά στοιχεία για την κατοίκηση κατά την αυτοκρατορική περίοδο. Αντίθετα, η έρευνα στην Εσπερία Λοκρίδα ουδέποτε υπήρξε συστηματική και επικεντρώθηκε κυρίως στην Άμφισσα και το αρχαίο Χάλειο (σημερινό Γαλαξίδι).

Η ανακοίνωση αυτή του αρχαιολόγου Νικολάου Πετρόχειλου, που έγινε στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, επιχειρεί να προσεγγίσει την ευρεία αυτή περιοχή συνδέοντας τα σπαράγματα της έρευνας και αξιοποιώντας τα αρχαιολογικά ευρήματα, παλαιότερα και πιο πρόσφατα, καθώς και τις επιγραφικές μαρτυρίες, μέσα από νοηματικούς άξονες, της κοινωνίας, της οικονομίας, των δικτύων επικοινωνίας.


Πετρόχειλος Νικόλαος Επιμελητής αρχαιοτήτων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2013- 2015 Master in Public Policy & Management, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2005-2011 Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
2002-2007 Διδακτορικό στην Κλασική Αρχαιολογία, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
1999-2001 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Κλασική Αρχαιολογία, Πανεπιστήμιο Αθηνών
1995-1999 Πτυχίο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2010 Επιμελητής αρχαιοτήτων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος
1999-2010 Ωρομίσθιος αρχαιολόγος στο Υπουργείο Πολιτισμού
2009 Διδάσκων (407) στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Επιγραφική
2008 Διδάσκων στη Σχολή Ξεναγών Αθηνών, Αρχαία Ιστορία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Mονογραφία
Συμβολές στην ιστορία και προσωπογραφία της Άνδρου (Ανδριακά Χρονικά 42), Άνδρος, 2010.

Μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά
1. Πίθοι με ανάγλυφη και εγχάρακτη διακόσμηση από την Άνδρο, ΑΔ 54 (1999) [2003], 79-93.
2. Ανάγλυφη κεραμική ιστορικών χρόνων από την Ακρόπολη Αγίου Ανδρέα Σίφνου, Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς Σιφναϊκού Συμποσίου 27-30 Ιουνίου 2002, Αθήνα 2005 τ. Α, 71-86.
3. Το κλασικό νεκροταφείο στην Αγία Ελεούσα της Άνδρου», ΑΑΑ 35-38 (2002-2005), 107-119.
4. Ἐπιγραφικὰ ἀνδριακὰ σύμμεικτα: παρατηρήσεις σὲ ἐπιγραφὲς τοῦ δήμου τῶν Ἀνδρίων, Ηόρος 17-21, 2004-2009, 499-516.
5. Ιατροί δημοσιεύοντες: ένας θεσμός κοινωνικής πολιτικής;, Διαχρονία 7, 9-22.
6. Κοινωνικές ανακατατάξεις στην Άνδρο των ελληνιστικών και αυτοκρατορικών χρόνων, Νήσος Άνδρος 4, 2010, 149-160.
7. Μνήμη θανάτου στην αρχαία Άνδρο, Άγκυρα 3, 2010, 7-41.
8. Graffities du gymnase d’ Andros, BCH 132.1, 2008, 403-426.
9. Α rock-cut inscription on Andros, Αρχαιογνωσία 15, 2007-2009, 69-76.
10. Α bilingual dedication to the Mother of Gods, ZPE 175, 2010, 158-160.
11. Δύσκολοι καιροί: η Άνδρος κατά τον 1ο αι. μ.Χ. Άγκυρα 4, 2012, 7-31.
12. An Insular Field of Rivalry: Andros and the Hellenistic Rulers, στο G. Bonnin, E. Le Quéré (ed.), Pouvoirs, îles et mer. Formes et modalités de l'hégémonie dans les Cyclades antiques (VIIe s. a.C.-IIIe s. p.C.), Bordeaux, 2014, p. 101-114.
13. Λήμματα σε καταλόγους εκθέσεων.

Μελέτες σε συνεργασία
14. Villae rusticae and agriculture in Chaeroneia, στο A.D. Rizakis, I.P. Touratsoglou (εκδ.) Villae rusticae, family and market-oriented farms in Greece under Roman rule, Athens, 2014, σ. 533-542 (σε συνεργασία με Έ. Κουντούρη).
15. A New Project of Surface Survey, Geophysical and Excavation Research of the Mycenaean Drainage Works of the North Kopais: The First Study Season, στο IWA WWTAC 2012, 3rd IWA Specialized Conference on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, March 22-24, 2012, Istanbul (με τους E. Kountouri, D. Koutsoyiannis, Ν. Mamassis, N. Zarkadoulas, A. Vött, H. Hadler, P. Henning and T. Willershäuser).
16. Γ. Ν. Παλλης – Ν. Δ. Πετροχειλος, Ἀδημοσίευτες ἀπελευθερωτικὲς ἐπιγραφὲς ἀπὸ τὴν Ὑπάτη, ΗΟΡΟΣ 22-25, σ. 327-341

Μελέτες για το ευρύ κοινό 
17. Η μάχη του Μαραθώνα: στα ίχνη της μάχης, ειδικό ένθετο της εφημερίδας Έθνος, 25-4-2009.
18. Τα μυστικά της Περαχώρας, στο ένθετο Nature της Εφημερίδας Έθνος, Νοέμβριος 2009.
19. Η ελληνική τέχνη στα Μουσεία του Κόσμου 12, Ερμιτάζ, Καθημερινή, 4-4-2010 (σε συνεργασία με την Α. Σέλελη).
20. Η μάχη του Μαραθώνα: η ιστορία του τόπου και η αρχαιολογία της μάχης, ειδικό ένθετο της εφημερίδας Ελευθεροτυπία, 11-9-2010.
21. Τέχνη και μνημεία της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου στη Μ. Ασία, ειδικό ένθετο της εφημερίδας Ελευθεροτυπία στη σειρά «Η ιστορία της Μικράς Ασίας 2», 133-159. 
22. Γνωρίζοντας τις δελφικές επιγραφές: Η έκθεση επιγραφών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, http://www.archaiologia.gr/blog/2012/09/03/
23. Des ecritures entre Delphes et Marseille, στο Le trésor des Marseillais, Archéologia hors-série n° 15, σ. 34-35.

Φ. Ζαφειροπούλου, Το Κάλλιο στην ύστερη αρχαιότητα, ΑΕ 1982, 1-13.
A. Jacquemin, D. Mulliez, G. Rougemont, Choix d’inscriptions de Delphes, traduites et commentées, Athènes (2012).
Π. Κουραχάνης, Η αρχαία Άμφισσα στο φως της αρχαιολογικής  έρευνας, Φωκικά Χρονικά 4 (1992) 98-115.  
F. Lefèvre, L’Amphictionie pyléo-delphique : histoire et institutions, Athènes (1998).
L. Lerat, Les Locriens de l’Ouest, Paris 1952.
Α. Πετρονώτης, Αρχιτεκτονικά και οικιστικά μνημεία και ιστορικές θέσεις του Νομού Φωκίδος, Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών Δ’ 1973 93-132.
D. Rousset, Le Territoire de Delphes et la terre d’Apollon, Paris (2002)
Π. Θέμελης, Ρ. Σταθάκη-Κουμάρη (επιμ.), Το Γαλαξείδι από την αρχαιότητα έως σήμερα, Αθήνα (2003).

Σχετικές ομιλίες