Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Αλλάζοντας την Ελλάδα με δοκιμασμένες λύσεις για την απασχόληση και την κοινωνική αλλαγή ΠΑΝΕΛ 2: Δεξιότητες για επιτυχία – στην αγορά εργασίας ή στο επιχειρείν

Harlan Lukas, Wansbrough Gwyn, Vanizette Christian, Broglia Antonella

29 Απριλίου 2015

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 26:28 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 913
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Καινοτομία για την Κοινωνία: Κορυφαίοι κοινωνικοί επιχειρηματίες του δικτύου Ashoka από την Ευρώπη, την Αμερική και την Αφρική, συναντήθηκαν στην Αθήνα, για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τις καινοτόμες λύσεις τους σε πιεστικά κοινωνικά προβλήματα.

Η Αθήνα ήταν η πρωτεύουσα της κοινωνικής καινοτομίας, στις 29 και 30 Απριλίου. Κορυφαίοι κοινωνικοί επιχειρηματίες του δικτύου Ashoka από την Ευρώπη, την Αμερική και την Αφρική, παρουσίασαν στις 29 Απριλίου στην Τεχνόπολη, Δήμου Αθηναίων, τις καινοτόμες λύσεις τους σε πιεστικά κοινωνικά προβλήματα. Έδωσαν επίσης την ευκαιρία σε όποιον θέλει να υιοθετήσει τις λύσεις αυτές στην Ελλάδα, προσαρμόζοντας τες στην Ελληνική πραγματικότητα, να συναντηθεί και να συζητήσει μαζί τους στις 30 Απριλίου.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ashoka Ελλάδας με την υποστήριξη του Ιδρύματος Robert Bosch και η προσέλευση του κοινού ήταν μεγάλη, αποδεικνύοντας ότι το ενδιαφέρον στην Ελλάδα στρέφεται πλέον αργά αλλά σταθερά στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.


Από τη Γερμανία, η Sandra Schurmannκαι ο Lukas Harlan παρουσίασαν το πρόγραμμα Job Act® που μέσα από τη θεατροπαιδαγωγική και την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας ενδυναμώνει και στηρίζει ανέργους στην ανεύρεση εργασίας. Μέχρι τώρα, στο πρόγραμμα αυτό έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 4.000 άνεργοι, το 60% των οποίων βρήκε δουλειά ή επέστρεψε στα θρανία.

Από τις ΗΠΑ, η Gwyn Wansbrough παρουσίασε μία καινοτόμο προσέγγιση εκπαίδευσης νέων με μέσο τις τέχνες. Στα πλαίσια της επίσκεψής της στην Ελλάδα, η Gwyn είχε την ευκαιρία να εκπαιδεύσει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δασκάλους, καθηγητές και κοινωνικούς λειτουργούς στη μέθοδο που εφαρμόζει.

Από τη Γαλλία, ο Christian Vanizette παρουσίασε την πλατφόρμα Make Sense που υποστηρίζει κοινωνικούς επιχειρηματίες,  δίνοντας τους πρόσβαση στη συλλογική γνώση της τοπικής κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούνται.

Harlan Lukas Job Act, Γερμανία

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Projektfabrik της Sandra Schurmann πρωτοπορεί με το ειδικό της πρόγραμμα JobAct® για τη δημιουργία αλληλένδετων διαδρομών αυτογνωσίας/αυτοανακάλυψης και εκπαίδευσης με στόχο να αυξηθούν σημαντικά οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας των ανέργων. Χρησιμοποιεί τη μέθοδο της θεατροπαιδαγωγικής όχι την προετοιμασία δημιουργικών ή καλλιτεχνικών σταδιοδρομιών, αλλά ως εργαλείο ενδυνάμωσης και στήριξης προκειμένου ο άνεργος να ξεφύγει από τον κύκλο της εξάρτησης και της απογοήτευσης.

Με ποσοστό επιτυχίας εύρεσης εργασίας ή επαγγελματικής κατάρτισης στο 43%, τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα από εκείνα ανάλογων δημόσιων Γερμανικών οργανισμών για ανέργους, των οποίων τα ποσοστά ανέρχονται στο 24%. Εκτός από αυτό το ποσοστό επιτυχίας του 43%, ένα επιπλέον ποσοστό 24% από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα JobAct® επιστρέφουν στα θρανία για να πάρουν κάποιο πτυχίο ή συμμετέχουν σε άλλα προγράμματα καταβάλλοντας εποικοδομητική προσπάθεια να αλλάξουν τη ζωή τους.

Μέσω της πρωτοβουλίας THIS WORKS, η Sandra και ο Lukas ταξιδεύουν σε όλη τη Νότια Ευρώπη για να εμπνεύσουν και να επεκτείνουν τον αντίκτυπο της δράσης στις κοινωνίες αυτών των χωρών. Για το σκοπό αυτό, σκοπεύουν να δημιουργήσουν ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που θα στηρίζει τη διάδοση των μεθοδολογιών τους.  Επικοινωνήστε μαζί τους μέσω του γραφείου της Ashoka στην Ελλάδα για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δουλειά τους, αλλά και για να τους υποστηρίξετε ώστε να φέρουν το JobAct στην Ελλάδα!

Wansbrough Gwyn Partners for Youth Empowerment, ΗΠΑ/ΗΒ

H Gwyn Wansbrough είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της PYE Global, μιας διεθνούς μη κερδοσκοπικής οργάνωσης της οποίας στόχος είναι να ενεργοποιήσει τις δημιουργικές δυνατότητες των νέων ανθρώπων. Η Gwyn επιβλέπει τα διεθνή προγράμματα και τις στρατηγικές ανάπτυξης του οργανισμού. Κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Διεθνών Σχέσεων από το Columbia και έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στον φιλανθρωπικό τομέα διεθνώς, τόσο στην έναρξη, την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση καλλιτεχνικών προγραμμάτων για τη νεολαία. Πριν την ένταξή της στο PYE, ίδρυσε το Beatz to da Streetz, μια βραβευμένη κοινωνική επιχείρηση με βάση το Xιπ-Χόπ που απευθύνεται σε νέους. Η Gwyn βοήθησε επίσης να ξεκινήσει το ideastap.com, ένα υποστηρικτικό δίκτυο για νέους δημιουργούς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή τη στιγμή μένει μόνιμα στη Βαρκελώνη.

Vanizette Christian Make Sense, Γαλλία

Ο Christian Vanizette έχει σχεδιάσει μια προσβάσιμη και παράλληλα εξαιρετικά δομημένη προσέγγιση για κοινωνικούς επιχειρηματίες απ’όλο τον κόσμο με σκοπό την επίλυση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σε επίπεδο στρατηγικής και λειτουργίας. Αντλεί έμπνευση από τις συλλογικές γνώσεις ενός παγκόσμιου δικτύου πολιτών προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δεξιότητες και η δημιουργικότητά τους με απώτερο στόχο της επίσπευση της θετικής κοινωνικής αλλαγής.

Έως σήμερα, η Make Sense έχει υποστηρίξει περισσότερους από 520 κοινωνικούς επιχειρηματίες και έχει διοργανώσει 450 εργαστήρια με θέμα την επίλυση κοινωνικών προκλήσεων. Επιπλέον, ο Christian ανέπτυξε ένα δίκτυο από 10.000 Sensemakers σε100 πόλεις από όλο τον κόσμο, με τη συμμετοχή 15.000 ατόμων.

Μέσω της πρωτοβουλίας THIS WORKS, η Ashoka υποστηρίζει τον Christian στην προσπάθειά του να αναπτύξει τη Make Sense στην Ισπανία και την Ιταλία, όπου έχει διοργανώσει ήδη διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες για τοπικούς φορείς κοινωνικής καινοτομίας.  Θα θέλαμε να φέρουμε την Make Sense και στην Ελλάδα. Αναζητούμε υποστηρικτές που θα βοηθήσουν τον Christian να αναπτύξει συνεργασίες με πανεπιστήμια, θερμοκοιτίδες, δημόσιους φορείς και εταιρείες που θα θέσουν τα θεμέλια μιας υποστηρικτικής υποδομής που θα βοηθήσει στην ανάδειξη των καινοτόμων νέων κοινωνικών επιχειρηματιών στη χώρα μας.

Broglia Antonella Ambassador Ashoka Ισπανίας

Σχετικές ομιλίες