Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Η επίδραση της μουσικής εκπαίδευσης στη γλωσσική ικανότητα παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας

Χατζηγεωργίου Αικατερίνη

17 Ιανουαρίου 2020

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:07:07 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 216
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος σε σχέση με τη μουσική και πόσο τελικά η μουσική εκπαίδευση επιδρά στην εξέλιξη των γλωσσικών, αντιληπτικών, μνημονικών λειτουργιών. Η μουσική αποτελεί ένα από τα εργαλεία που αναδεικνύουν κάποιες από τις πτυχές των πολύπλοκων λειτουργιών του εγκεφάλου. Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται την επίδραση της μουσικής εκπαίδευσης στη γλωσσική ικανότητα παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Πρόκειται για μια έρευνα μικρής έκτασης, με βασικό στόχο να αποδείξει την αναγκαιότητα της συστηματικής διδασκαλίας της μουσικής, την ενίσχυση του μαθήματος αυτού με επιπλέον ώρες στο διδακτικό πρόγραμμα. Η μουσική συμβάλλει στη βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών και την ένταξη της διδακτικής μουσικών οργάνων σε σχολικό πλαίσιο, κάτι το οποίο στο παρόν πρόγραμμα σπουδών δεν περιλαμβάνεται, καθώς τα μαθήματα μουσικής και μουσικού οργάνου στις ηλικίες για τις οποίες μιλάμε, δηλαδή την προσχολική και την πρώτη σχολική, είναι αποκλειστικά εξωσχολική δραστηριότητα. Η έρευνα διεξήχθη σε ιδιωτικό σχολείο στα νότια προάστια σε σύνολο 32 μαθητών. Οι δυο ομάδες που αξιολογήθηκαν ανήκαν στον τυπικό πληθυσμό. Επρόκειτο για παιδιά φυσιολογικής νοημοσύνης χωρίς κάποια αναπτυξιακή διαταραχή. Το διαγνωστικό τεστ που χρησιμοποιήθηκε είναι η «Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου» των Ι. Βογινδρούκα, Α. Πρωτόπαπα, Γ. Σιδερίδη. Στην ίδια αξιολόγηση υποβλήθηκαν τόσο η ομάδα πειράματος (16 παιδιά: 8 αγόρια και 8 κορίτσια), η οποία παρακολουθούσε μαθήματα μουσικής πέραν του σχολικού προγράμματος, όσο και η ομάδα ελέγχου (16 παιδιά: 8 αγόρια, 8 κορίτσια), η οποία παρακολουθούσε μαθήματα μουσικής μόνο κατά το σχολικό πρόγραμμα. Προκειμένου να μελετήσουμε και να εξετάσουμε την κεντρική υπόθεση της παρούσας έρευνας, πραγματοποιήθηκε σύγκριση μέσων όρων με κριτήριο t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Για τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS statistics. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι τα παιδιά με μουσική εκπαίδευση σημείωσαν υψηλότερα ποσοστά τόσο ως προς τον Αρχικό βαθμό όσο και ως προς το Εκατοστημόριο στη Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου στην οποία υποβλήθηκαν. Διαφορά παρατηρήθηκε, ωστόσο, και στον έλεγχο που έγινε στα αποτελέσματα ανάλογα με το φύλο, όπου προβάδισμα είχαν τα κορίτσια. Προκύπτει, λοιπόν, το συμπέρασμα ότι η μουσική εκπαίδευση επιδρά στον μηχανισμό γλωσσικής ανάπτυξης και λειτουργίας των παιδιών.

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 7ου Επιστημονικού Συνεδρίου "ProfSpEdu2020 - Σχεδιάζοντας τη Διδακτική, την Επιμόρφωση και την Επαγγελματική Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων" κατά την 1η συνεδρία με γενική θεματική "Ενδοσχολική επιμόρφωση και μορφές αξιολόγησης μαθητών/-τριών".

Χατζηγεωργίου Αικατερίνη Φιλόλογος - Καθηγήτρια Μουσικής

Η Αικατερίνη Χατζηγεωργίου είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α., στην Κλασική Κατεύθυνση, και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Παιδαγωγικά μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων, τεχνολογίες και εκπαίδευση» στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Παράλληλα έχει παρακολουθήσει μετεκπαιδευτικά προγράμματα στην παιδιατρική κλινική του Ε.Κ.Π.Α. με θεματολογία την «Ανίχνευση, Διάγνωση και Αντιμετώπιση Νηπίων, Παιδιών και Εφήβων με Δ.Ε.Π.Υ.», καθώς και «Δυσκολίες μάθησης και Δ.Ε.Π.Υ.». Έχει πτυχίο Αρμονίας, πτυχίο Πιάνου με βαθμό “Άριστα παμψηφεί” και δίπλωμα Πιάνου με βαθμό “Άριστα παμψηφεί, διάκριση και Α’ βραβείο”. Το 2001 στην Α’ φάση του Α’ Μεσογειακού Διαγωνισμού Νέων Πιανιστών έλαβε τιμητικό δίπλωμα και διάκριση. Έχει ενεργό συμμετοχή σε σεμινάρια πιάνου με τον Dmitri Bashkirov.

Σχετικές ομιλίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Ιωάννης Καποδίστριας (1776-1831), ο διπλωμάτης, ο πολιτικός, ο πρώτος κυβερνήτης του ελληνικού κράτους» - 1ο μέρος 01:26:05

Οκτ 21, 2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Ιωάννης Καποδίστριας (1776-1831), ο διπλωμάτης, ο πολιτικός, ο πρώτος κυβερνήτης του ελληνικού κράτους» - 1ο μέρος

Τσακρής Αθανάσιος Κόκκινος Διονύσιος Σολωμού Αιμίλιος Ψαρούδα - Μπενάκη Άννα Μεταξάς Αναστάσιος Ιωάννης Λεοντσίνης Γεώργιος Κουρκουμέλης Νίκος

Γλώσσα: Ελληνική